Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
61

Molaetsa o molemo wa topollo

611Moya wa Morena Modimo

o hodima ka,

hobane o ntlotseditse

ho bolella mafutsana,

molaetsa o molemo.

O nthometse ho thoba pelo

tsa ba swabileng,

ho phatlalletsa bathopuwa

tsa tokoloho,

le hore ba tjhankaneng

ba tla lokollwa;Mat. 11:5
Luka 7:22

2ho phatlalatsa selemo sa Morena,

lemo sa mehauhelo,

le letsatsi la phetetso

ya Morena wa rona,

le ho tshedisa bohle

ba leng bofifing;

61:1,2 —
Mat. 5:4
Luka 4:18,19

3ho nea ba Sione ba leng bofifing

moqhaka o kgabane

bakeng sa molora,

ole ya thabo

bakeng sa bofifi,

seaparo sa thoriso

bakeng sa maswabi,

ba tle ba bitswe fate tsa ho loka,

tse lenngweng ke Morena

hore a tle a tlotliswe.

Moputso wa Baiseraele

4Ba tla tsosa masupi a kgale,

ba ntjhafatse thako tsa boholoholo;

ba tla tsosa metse e neng e ripitlwe,

dithako tsa meloko e mengatangata.

5Baditjhaba ba tla le sebeletsa,

ba be ba dise le mehlape ya lona,

melata e le lemele masimo,

e le hlomele le morara wa lona.

6Lona le tla bitswa

baprista ba Morena,

le bitswe

basebeletsi ba Modimo wa rona.

Maruo a baditjhaba

a tla jewa ke lona,

le ithorise ka tlotla ya bona.

7Kaha dihlong tsa lona

di phetahane habedi,

ho songwa le mahlapa

e bile kabelo ya lona,

leruo la naha ya lona

le tla eketseha habedi,

thabo ya lona

e be ya kamehla le mehla.

8“Nna Morena, ke rata toka,

bolotsana le bokgopo

ke di hloile;

ke tla tshepahala,

ke ba nee moputso wa bona,

ke etse selekane

sa kamehla yohle le bona.

9Moloko wa bona

o tla tsejwa ke baditjhaba,

ditloholo tsa bona

di tsejwe hara matjhaba;

bohle ba di bonang

ba tla di tseba,

ba di tsebe e le moloko,

moloko o hlohonolofaditsweng,

wa hlohonolofatswa ke Morena.”

10Ke tla thabela Morena

ka pelo ya ka yohle,

moya wa ka

o thabele Modimo wa ka haholo,

hobane o nkapesitse kobo

ya ho pholoswa,

a nkwahela ka seaparo sa ho loka,

jwalokaha monyadi

a ikgabisa ka moqhaka,

a ikgabisa

jwaloka moprista a ikgabisa,

monyaduwa a tlatlapela

mabenyane a hae.Tshen. 21:2

11Jwalokaha mobu

o medisa dimela tsa wona,

tshimo le yona e medisa

dijalo tsa yona,

Morena Modimo o tla medisa

ho loka le ho rorisa,

tsena a di medise

moo matjhaba wohle a di bonang.

62

Lebitso le letjha la Sione

621Ka baka la Sione

ha nka ke ka kgutsa,

ka baka la Jerusalema

ha nka ke ka phomola,

ho fihlela

ho loka ha yona ho kganya

ho kganya sa mafube a meso,

topollo ya yona

e tshwana le lebone le tukang.

2Baditjhaba ba tla bona

ho loka ha hao,

dikgosi tsohle di bone

tlotla ya hao;

wena o tla bitswa

ka lebitso le letjha,

leo o tla la rewa

ke Morena ka seqo.

3Matsohong a Morena

o tla ba mofapahlooho wa tlotla,

matsohong a Morena

o be moqhaka wa bokgosi.

4Ha o ka ke wa hlola

o bitswa Molahluwa,

kapa naha ya hao e bitswe Nanaola;

empa o tla bitswa Monnyakalatsi,

naha ya hao e bitswe Monyaduwa,

hobane Morena o thabiswa ke wena,

naha ya hao

e tla ba mohatsa Morena.

5Jwalokaha mohlankana

a nyala morwetsana,

bara ba hao le bona

ba tla o nyala;

jwalokaha monyadi

a thabela monyaduwa,

Modimo wa hao le yena

o tla o thabela.

6“Ke beile balebedi

hodima marako a hao,

wena Jerusalema,

ba ke keng ba kgutsa

motsheare le bosiu:

Lona ba rapelang Morena

le se ke be la kgutsa,

7Morena le se ke be la mo fa phomolo,

ho fihlela a hlomamisa Jerusalema,

a etsa hore lefatsheng mona

e be Sebabatso!

8“Morena o hlapantse

ka tsoho le letona la hae,

a hlapanya

ka matla a tsoho la hae, a re:

‘Ruri ha nka ke ka hlola

ke fana ka mabele a hao,

ke a nea dira tsa hao

hore e be dijo tsa tsona;

baditjhaba ha ba ka ke ba hlola,

ba enwa veine ya hao,

veine eo o e sebeleditseng ka thata.

9Ba kotulang mabele

ke bona ba tla a ja,

ba a je, ebe ba rorisa Morena;

ba kgang morara

ke bona ba tla nwa veine,

ba e nwelle mabaleng,

mabaleng a Sehalalelo sa ka.’ ”

10Tswang! Tswang!

ka dikgoro tsa motse,

le lokise tsela ya tjhaba sa ka;

batalatsang, batalatsang mmila,

le suthise majwe,

le phahamisetse

ditjhaba tsohle mokgele.

11Morena o entse phatlalatso,

a e etsa ho ya fihla dipheletsong,

pheletsong tsa lefatshe:

“Bolellang moradi wa Sione,

le re: ‘Mopholosi wa hao

o sa le tseleng,

o tla a nkile moputso wa hae,

phetetso ya hae

e mo eteletse pele.’ ”Mat. 21:5
Tshen. 22:12
Esa. 40:10

12Ba tla bitswa tjhaba se halalelang,

ba bitswe balopollwa ba Morena;

wena o tla bitswa Mpatlwane,

o bitswe motse o sa furallwang.

63

Morena o hlola ditjhaba tsohle

631Eo ya tswang Edomo

ekaba ke mang,

ya tswang Bosera

aparo tsa hae di le kgubedu?

Eo ya apereng tse ntlentle

ekaba ke mang,

ya hwantang

ka bonatla bo boholo ba hae?

“Ke nna ya buang ka tsa ho loka,

ke nna ya nang le matla,

matla a ho pholosa!”

2Ke hobaneng ha aparo tsa hao

di le kgubedu,

e ka tsa ya tlabikelang

tlhotlelo sa veine?

3“Ke tlabiketse tlhotlelo sa veine

ke le inotshi,

hara baditjhaba

ha ho ya kileng a ba le nna.

Ke ile ka ba hatakela ke halefile,

ka ba tlabikela

ke loloma ke kgalefo;

madi a bona

a qaphaletsa aparo tsa ka,

kobo tsohle tsa ka

tsa silafatswa ke madi ao.Tshen. 14:20
19:13,15

4Ke hopotse tsatsi

leo ke tla iphetetsa ka lona,

lemo sa topollo le sona

se se se fihlile.

5Ka qamaka kahohle,

empa ka hloka mothusi,

ka makala haholo

ha ke bona ho se motshehetsi;

yaba tsa pholoho

ke di sebetsa ka letsoho la ka,

kgalefo ya ka

ya eba yona motshehetsi wa ka.Esa. 59:16

6Ke ile ka hatakela ditjhaba

ke halefile,

ka di tsherehanya

ke loloma ke kgalefo,

madi a tsona ka a tshollela fatshe.”

63:1-6 —
Esa. 34:5-17
Jer. 49:7-22
Esk. 25:12-14
35:1-15
Amo. 1:11,12
Oba. 1-14
Mal. 1:2-5

Molemo wa Morena ho Baiseraele

7Ke tla bolela

tsa rato la Morena le sa feleng,

le ketso

tseo a lokelang ho di rorisetswa,

ho ya ka tsohle

tseo a re etseditseng tsona,

melemo e meholo

ho ba ntlo ya Iseraele,

eo a ba abetseng yona

ho ya ka mehauhelo ya hae,

le ho ya ka ketso tsa hae

tsa lerato, tse ngata.

8“Ruri ke tjhaba sa ka,”

ho rialo Morena,

“bana ba ka

ba ke keng ba bua leshano;”

kahoo ya eba yena Mopholosi,

Mopholosi wa bona,

9matshwenyeho wohle a bona

le yena a mo tshwenya.

Hase lengeloi le ba pholositseng,Phetolelo e nngwe e re ke Lengeloi la Morena le ba pholositseng.

ba pholositswe ke Morena ka seqo,

ka lerato le ka mohau wa hae

a ba lopolla;

ho tloha kgale a ba nka,

a ba a ba jara.

10Empa ba fetohela Morena,

Moya o Halalelang ba o swabisa,

ka baka leo,

yena a fetoha sera sa bona,

a ba lwantsha e le yena ka seqo;

11ke ha ba hopola matsatsi a fetileng,

ba hopola Moshe le tjhaba sa habo,

ba re: “O kae

ya neng a tshedise modisa,

a mo tshedisa

le mohlape wa hae lewatleng?

O kae ya neng a theole

Moya o Halalelang wa hae,

a o theolela hodima Moshe?

12O kae ya neng a tataise

tsoho le letona la Moshe,

a le tataisa

ka tsoho le tlotlehang la hae;

ya neng a arohanye metsi

kapele ho bona,

a etsa hore bitso la hae

le tume kamehla yohle?Phal. 14:21

13O kae ya neng a ba tshedise,

a ba tshedisa hara madiba?”

Jwaloka pere e sa kgoptjweng

hara lehwatata,

le bona ha ba tshela

ha ba a ka ba kgoptjwa.

14Jwaloka dikgomo tse theohelang

kahara kgohlo,

Moya wa Modimo

o ile wa ba phomotsa.

Tjhaba sa hao o se tataisitse tjena,

hore o iketsetse lebitso le tlotlehang.

Thapelo e kopang mohau le thuso

15Wena ya leahong la hao

le halalelang, le tlotlehang,

tadima fatshe,

o le lehodimong, o bone!

E kae tjheseho ya hao,

a kae matla a hao?

E kae kutlwelobohloko ya hao,

o kae mohau wa hao?

Oho, Morena,

o re hanetse ka tsona!

16Wena Morena, ke wena ntata rona,

le hoja Aborahama a sa re tsebe,

le Iseraele a sa re letho ka rona,

oho, wena Morena,

ke wena ntata rona,

Molopolli wa rona:

Ke bitso la hao la kamehla yohle.

17O re tloheletseng, Morena,

ho kgeloha tsela tsa hao?

O thatafaleditseng pelo tsa rona,

hore re se ke ra o tshaba?

Kgutla ka baka la rona

bahlanka ba hao,

rona merabe eo e leng lefa la hao.

18Ke hobaneng ha ba kgopo

ba futuhetse Sehalalelo sa hao,

dira tsa rona di hataketse

baka se halalelang sa hao.Seheberu ha se a hlaka.

19Re tshwana le bao o eso ba buse

ho tloha kgale,

ba eso ka ba bitswa

ka lebitso la hao.