Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
59

Moporofeta o nyatsa dibe tsa setjhaba

591Tsoho la Morena

ha le lekgutshwanyane,

hoo a ke keng a pholosa;

tsebe ya hae ha e a thibana

hoo a ke keng a utlwa.

2Empa makgopo a lona

a le arohantse le Modimo wa lona,

dibe tsa lona

di patile fahleho sa hae,

e le hore a se ke a le utlwa.

3Matsoho a lona

a kganathetse madi,

menwana ya lona

e silafaditswe ke bokgopo.

Le buile leshano

ka melomo ya lona,

maleme a lona a buile tse kgopo.

4Ha ho le ya mong ya batlang toka,

ha ho le ya mong

ya buang nnete dinyeweng;

ba tshepa dikgang tsa mafeela,

ba bua leshano;

mehopolo ya bona e mebe,

mme e tswala bokgopo.

5Ba qhotsisa mahe a marabe,

ba lohe dikgwele

tse kang tsa bolepo ba sekgo;

ya jang mahe a marabe o a shwa,

ha le leng le pshatlwa,

ho tswa marabe.

6Bolepo ba bona

bo ke ke ba fetoha diaparo,

ba ke ke ba ikapesa

ka tseo ba di etsang.

Mesebetsi ya bona

ke mesebetsi e kgopo,

ka ketso tsa bona

ba tsosa moferefere.

7Maoto a bona

a ba mathisetsa sebeng,

a bobebe ho tsholla madi

a se nang molato,

menahano ya bona

ke menahano e kgopo,

mehlaleng ya bona

ke mophula wa tshenyo,

le wa timetso.

8Tsela e isang kgotsong

ha ba e tsebe,

mehlaleng ya bona

toka ha e fumanwe.

Tsela tsa bona

ke tse matswedintsweke,

ya tsamayang ho tsona

a ke ke a fumana kgotso.

59:7,8 —
Bar. 3:15-17

Setjhaba se ipolela dibe tsa sona

9Ka baka leo, toka e hole le rona,

le ho loka ha ho fihle ho rona.

Re batla lesedi,

empa re bona lefifi,

re batla kganya,

empa re tsamaya lefifing.

10Re phopholetsa mabota

jwaloka batho ba difofu,

re phopholetsa tsela

jwalokaha eka ha re na mahlo,

re kgothometseha

hara motsheare wa lengeta

jwalokaha eka ke ka shwalane;

hara ba phelang

rona re jwaloka bafu.

11Bohle re puruma jwaloka dibere,

re lla habohloko jwaloka maeba.

Re batla toka,

empa ha re e fumane,

re batla topollo,

empa e holehole le rona.

12Re ditshito di ngata mahlong a hao,

re ahlolwa ke bopaki

ba dibe tsa rona.

Ditshito tsa rona

di re maname kamehla,

bokgopo ba rona

re bo tseba hantle:

13Ke ho sitelwa Morena

le ho bua leshano,

ke ho furalla Modimo wa rona,

ho kgothaletsa bohatelli

le bofetohedi,

ho nahana leshano

le ho le bua ka pelong tsa rona.

14Kahoo toka e tjhetjhiswa kasanthao,

ho loka ho emeletse hole le rona;

diterateng nnete ha e sa le yo,

botshepehi le bona

ha bo sa fumanwa.

15E, nnete e fela e lahlehile,

ya furallang bokgopo

o etswa hampe.

Morena o itokisetsa ho lopolla setjhaba sa hae

Tsena tsohle Morena a di bona,

a se ke a thabiswa ke bosiyo ba toka.

16Morena a bona hore ha ho na motho,

a makala ha a bona

ho se ya kenang dipakeng;

ka matla a hae a hlola dira tsa hae,

ho loka ha hae ha mo tshehetsa.Esa. 63:5

17Ho loka ha sireletsa sefuba sa hae,

hloohong a rwala

katiba ya tshepe ya pholoho;

a apara diaparo tsa boiphetetso,

tjheseho ya eba yona kobo ya hae.Bae. 6:14,17
1 Bat. 5:8

18O tla ba putsa

ho ya ka diketso tsa bona,

a halefele dira tsa hae

a be a di otle,

ba dihlekehlekeng

a ba nee moputso wa bona.

19Bitso la Morena le tla tshajwa,

le tshajwe ho tloha bophirimela,

tlotla ya hae e tshajwe,

e tshajwe ho tloha botjhabela.

Ha sera se futuha jwaloka sekgohola,

Moya wa Morena

o tla se lelekela hole.Seheberu ha se a hlaka.

20“Mopholosi o tla tla Sione,

a tle ho ba Jakobo

ba bakelang dibe tsa bona,”

ho rialo Morena.Bar. 11:26

21“Ha e le nna,” ho rialo Morena, “selekane sa ka le bona ke sena: Moya wa ka o leng ho wena, le dipolelo tsa ka tseo ke itseng o di bue, di ke ke tsa fela molomong wa hao le melomong ya bana ba hao, le melomong ya ditloholo tsa hao ho tloha jwale le kamehla yohle,” ho rialo Morena.
60

Tlotla ya Jerusalema ya matsatsi a tlang

601“Tsoha, phatsima,

hobane sedi la hao le tlile,

tlotla ya Morena

e phatsima hodima hao.

2Lefifi le tla aparela lefatshe,

tjhaba di be fifing la bo-nka-ntjana;

empa Morena o tla phatsima,

a phatsime hodima hao,

tlotla ya hae e bonahale ho wena.

3Baditjhaba ba tla hohelwa

ke sedi la hao,

kgosi di hohelwe

ke redi le phatsimang la hao.

4“Phahamisa mahlo

o qamake kahohle:

Bohle ba a phutheha,

ba itlisa ho wena;

bara ba hao ba tla tswa holehole,

baradi ba hao ba tle

ba sikilwe ka matsoho.

5Tsena o tla di bona,

thabo ya hao e kgaphatsehe,

pelo ya hao e kokomohe

ke ho nyakalla haholo.

Matlotlo a lewatle e tla ba a hao,

maruo a baditjhaba

a tla tliswa ho wena.

6“Boiyane ba dikamele

bo tla putukana ho wena,

mekoloko ya dikamele

e tswang Midiane le Efa;

Basheba bohle

ba tla tlisa kgauta le mokubetso,

ba bine thoko tsa Morena,

ba mo tumise.

7Mehlape yohle ya Kedare

e tla phuthwa, e tliswe ho wena,

dipheleu tsa Nabajota

di tla o sebeletsa, di etswe nyehelo

e amohelehang aletareng ya ka,

ebe Tempele ya ka

ke e tlotlisa haholo.

8“Baa ba pakaselang

jwaloka leru ke bafe?

Baa ba kang maeba

a fofela dihlaheng tsa wona?

9Ke dikepe tse bokanang mabopong,

mabopong a dihlekehleke,

dikepe tseo batsamaisi ba tsona

ba ntebeletseng,

dikepe tsa Tarashishe

di di eteletse pele,

di tlisa bara ba hao

ba tswang holehole,

ba tlang ba kakatetse

silefera le kgauta ya bona,

ho tla tlotlisa Morena,

Modimo wa hao,

e leng Ya Halalelang wa Iseraele,

hoba ke yena ya o tlotlisitseng.

10“Baditjhaba

ba tla tsosa marako a hao,

dikgosi tsa bona di o sebeletse;

le hoja ha ke halefile

ke ile ka o otla,

empa ka baka la lereko la ka

ke o hauhetse.

11Kgoro tsa hao

di tla dula di ntse di butswe,

ha di ka ke tsa kwalwa

motsheare le bosiu,

batho ba o tlisetse maruo,

maruo a baditjhaba,

dikgosi tsa bona

di tla di entse mokoloko.Tshen. 21:25,26

12Tjhaba sa mmuso

o ke keng wa o sebeletsa,

se tla timela,

e, tjhaba seo

se tla fela se timelle ruri.

13“Tlotla ya Lebanone

e tla tliswa ho wena:

Difate tsa modutu le tsa phaene,

le tsa kiperese,

tsena di tla tliswa

ho kgabisa sehalalelo sa ka,

mme ke tla tlotlisa Tempele

eo ke ahileng ho yona.

14Bara ba bahatelli ba hao

ba tla o obamela,

bohle ba neng ba o nyedisa

ba koqame maotong a hao,

ebe ba o bitsa Motse wa Morena,

Sione ya Ya Halalelang wa Iseraele.Tshen. 3:9

15“Le hoja o no furaletswe,

o bile o hloilwe,

ho se na motho ya keng a o tjhakele,

ke tla o etsa ya kgabane

kamehla yohle,

ya tla thabisa

e mengatangata meloko.

16O tla anya lebese la baditjhaba,

o anye matswele

a dikgosi tsa bona,

o tsebe hore nna Morena,

ke Mopholosi wa hao,

Molopolli wa hao,

Ya Matla wa Jakobo.

17Bakeng sa lethose

ke tla o tlisetsa kgauta,

bakeng sa tshepe

ke o tlisetse silefera;

bakeng sa lehong

ke tla o tlisetsa lethose,

ke o tlisetse tshepe

bakeng sa majwe a moralla.

Ke tla etsa hore kahohle

kgotso e rene,

ho loka e be yena mmusi wa hao.

18Lerata la dintwa

ha le sa tla utlwahala,

naheng ya hao,

leha e le tshenyo

le nanaola meeding ya hao;

marako a hao

o tla a rea lebitso la Topollo,

kgoro tsa hao

tsona o di ree la thoriso.

19Letsatsi e ke ke ya hlola

e eba lesedi la hao motsheare,

le bosiu ngwedi e ke ke ya hlola

e o bonesetsa;

Morena e tla ba lesedi la hao,

sedi la kamehla yohle,

Modimo wa hao

e be yena tlotla ya hao.Tshen. 21:23
22:5

20Tsatsi la hao ha le ka ke

la hlola le sa dikela,

kgwedi ya hao ha e ka ke

ya hlola e eya fifing;

hoba Morena e tla ba lesedi la hao,

sedi la kamehla yohle,

tshiu tsa bofifi ba hao

le tsona di fele.

21Tjhaba sa hao sohle

e tla ba sa ba lokileng,

naha e be lefa la sona

la kamehla yohle,

e be lehlomela

le hlomilweng ke nna,

e be mosebetsi wa matsoho a ka,

oo ke tlotliswang ka wona.

22Lelapa le lenyenyane

le tla ngatafala e be dikete,

setjhaba se fokolang

sona se matlafale,

nna Morena, ke tla potlakisa sena,

ke se potlakise ka nako ya sona.”

61

Molaetsa o molemo wa topollo

611Moya wa Morena Modimo

o hodima ka,

hobane o ntlotseditse

ho bolella mafutsana,

molaetsa o molemo.

O nthometse ho thoba pelo

tsa ba swabileng,

ho phatlalletsa bathopuwa

tsa tokoloho,

le hore ba tjhankaneng

ba tla lokollwa;Mat. 11:5
Luka 7:22

2ho phatlalatsa selemo sa Morena,

lemo sa mehauhelo,

le letsatsi la phetetso

ya Morena wa rona,

le ho tshedisa bohle

ba leng bofifing;

61:1,2 —
Mat. 5:4
Luka 4:18,19

3ho nea ba Sione ba leng bofifing

moqhaka o kgabane

bakeng sa molora,

ole ya thabo

bakeng sa bofifi,

seaparo sa thoriso

bakeng sa maswabi,

ba tle ba bitswe fate tsa ho loka,

tse lenngweng ke Morena

hore a tle a tlotliswe.

Moputso wa Baiseraele

4Ba tla tsosa masupi a kgale,

ba ntjhafatse thako tsa boholoholo;

ba tla tsosa metse e neng e ripitlwe,

dithako tsa meloko e mengatangata.

5Baditjhaba ba tla le sebeletsa,

ba be ba dise le mehlape ya lona,

melata e le lemele masimo,

e le hlomele le morara wa lona.

6Lona le tla bitswa

baprista ba Morena,

le bitswe

basebeletsi ba Modimo wa rona.

Maruo a baditjhaba

a tla jewa ke lona,

le ithorise ka tlotla ya bona.

7Kaha dihlong tsa lona

di phetahane habedi,

ho songwa le mahlapa

e bile kabelo ya lona,

leruo la naha ya lona

le tla eketseha habedi,

thabo ya lona

e be ya kamehla le mehla.

8“Nna Morena, ke rata toka,

bolotsana le bokgopo

ke di hloile;

ke tla tshepahala,

ke ba nee moputso wa bona,

ke etse selekane

sa kamehla yohle le bona.

9Moloko wa bona

o tla tsejwa ke baditjhaba,

ditloholo tsa bona

di tsejwe hara matjhaba;

bohle ba di bonang

ba tla di tseba,

ba di tsebe e le moloko,

moloko o hlohonolofaditsweng,

wa hlohonolofatswa ke Morena.”

10Ke tla thabela Morena

ka pelo ya ka yohle,

moya wa ka

o thabele Modimo wa ka haholo,

hobane o nkapesitse kobo

ya ho pholoswa,

a nkwahela ka seaparo sa ho loka,

jwalokaha monyadi

a ikgabisa ka moqhaka,

a ikgabisa

jwaloka moprista a ikgabisa,

monyaduwa a tlatlapela

mabenyane a hae.Tshen. 21:2

11Jwalokaha mobu

o medisa dimela tsa wona,

tshimo le yona e medisa

dijalo tsa yona,

Morena Modimo o tla medisa

ho loka le ho rorisa,

tsena a di medise

moo matjhaba wohle a di bonang.