Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
58

Ho itima dijo ha sebele

581“Howeletsa haholo,

o se ke wa kgaotsa;

howa haholo

jwalokaha ho letswa lenaka.

Bolella setjhaba sa ka

ditshito tsa sona,

ntlo ya Jakobo

o e bolelle dibe tsa yona.

2Ka letsatsi le letsatsi

ba ntse ba mpatla,

ba labalabela

ho tseba ditsela tsa ka,

jwalokaha eka ke setjhaba

se etsang tse lokileng,

se sa furallang

melao ya Modimo wa sona.

Ba nkopa ho ba bolella

melao e lokileng,

ba re ba tjhesehela

ho ikatametsa ho Modimo.

3Ba re: ‘Ke hobaneng

ha re itimme dijo,

empa wena o sa ka wa bona?

Ke hobaneng

ha re itlhokofaditse,

empa wena o sa ka wa natsa hoo?’

“Ka tsatsi la ho itima dijo,

lona le phetha merero ya lona,

le sebedisa

basebetsi ba lona ka thata.

4Ho itima dijo ha lona

ho baka dikgang le diqabang,

ho bake le ho tlantlana,

ho tlantlana ka ditebele.

Na ho itima dijo ka mokgwa o tjee

ho ka etsa hore thapelo tsa lona

di mamelehe?

5Na oo ke mokgwa wa ho itima dijo,

na ke mokgwa oo ke o kgethileng,

wa hore motho a itlhokofatse

ka tsatsi le le leng?

Wa hore a kebise hlooho

jwaloka letsepa la lehlaka,

a ipitike hodima tse mahwashe,

a be a itshelake ka molora?

Na oo ke wona mokgwa

wa ho itima dijo?

Na tsatsi le tjee

le ka amoheleha ho Morena?

6“Mokgwa wa ho itima dijo

oo ke o kgethileng ke ona:

Ke hore o lokolle

mahlaahlela a bokgopo,

o imolle ba imetsweng

ke mejaro ya bona,

ba hateletsweng o ba lokolle,

mesebetsi yohle ya botlatlapi

o e fedise.

7Ke hore o abelane dijo

le ba lapileng,

o amohele baleleri lapeng la hao,

ba hlobotseng o ba fe diaparo,

bang ka wena o ba thuse.Mat. 25:35

8“Jwale sedi la hao le tla hlaha,

le hlahe jwaloka mafube a meso,

ho fola ha hao le hona ho akofe,

ho loka ha hao ho tla o etella pele,

tlotla ya Morena

e sireletse serao sa hao.

9Etlare ha o ipiletsa,

Morena a o arabe,

ere ha o kopa thuso,

yena a re: ‘Ke nna enwa.’

“Haeba o fedisa

diketso tsa botlatlapi,

tsa ho supana ka menwana

le ho buisana hampe;

10ha o ka ikitlaeletsa

ho fepa ba lapileng,

wa thoba meya

ya ba tshwenyehileng,

fifi le tla apoha,

sedi la hao le kganye,

bosiu ba hao

bo ke motsheare wa lengeta.

11Morena o tla o tataisa kamehla,

a o fe tseo o di hlokang

leha naha e omeletse,

a matlafatse ditho tsa mmele wa hao.

O tla tshwana le serapa

se nwesetswang hantle,

o ke sediba

seo mohlodi wa sona o sa psheng.

12Bara ba hao ba tla tsosa

thako tsa hao tsa kgale,

o hahe hodima metheo

ya baholoholo ba hao.

Wena o tla bitswa Motsosi

wa marako a helehileng,

o bitswe Molokisi

wa ditsela le matlo.”

Moputso wa ho hlompha Sabatha

13“Haeba o sa nke maeto

ka tsatsi la Sabatha,

o sa phethe merero ya hao

ka tsatsi la ka le halalelang;

haeba o bitsa Sabatha

letsatsi la thabo,

o re ke la Morena le halalelang,

le hlomphehang;

haeba o le hlompha

ka ho se etse mesebetsi ya hao,

o sa phethe merero ya hao,

o sa bue mafeela;

14ke hona o tla thabela Morena,

a etse hore lefatshe lohle

le o hlomphe,

o je lefa

la ntataomoholo Jakobo.”

Ke Morena ya buileng jwalo.
59

Moporofeta o nyatsa dibe tsa setjhaba

591Tsoho la Morena

ha le lekgutshwanyane,

hoo a ke keng a pholosa;

tsebe ya hae ha e a thibana

hoo a ke keng a utlwa.

2Empa makgopo a lona

a le arohantse le Modimo wa lona,

dibe tsa lona

di patile fahleho sa hae,

e le hore a se ke a le utlwa.

3Matsoho a lona

a kganathetse madi,

menwana ya lona

e silafaditswe ke bokgopo.

Le buile leshano

ka melomo ya lona,

maleme a lona a buile tse kgopo.

4Ha ho le ya mong ya batlang toka,

ha ho le ya mong

ya buang nnete dinyeweng;

ba tshepa dikgang tsa mafeela,

ba bua leshano;

mehopolo ya bona e mebe,

mme e tswala bokgopo.

5Ba qhotsisa mahe a marabe,

ba lohe dikgwele

tse kang tsa bolepo ba sekgo;

ya jang mahe a marabe o a shwa,

ha le leng le pshatlwa,

ho tswa marabe.

6Bolepo ba bona

bo ke ke ba fetoha diaparo,

ba ke ke ba ikapesa

ka tseo ba di etsang.

Mesebetsi ya bona

ke mesebetsi e kgopo,

ka ketso tsa bona

ba tsosa moferefere.

7Maoto a bona

a ba mathisetsa sebeng,

a bobebe ho tsholla madi

a se nang molato,

menahano ya bona

ke menahano e kgopo,

mehlaleng ya bona

ke mophula wa tshenyo,

le wa timetso.

8Tsela e isang kgotsong

ha ba e tsebe,

mehlaleng ya bona

toka ha e fumanwe.

Tsela tsa bona

ke tse matswedintsweke,

ya tsamayang ho tsona

a ke ke a fumana kgotso.

59:7,8 —
Bar. 3:15-17

Setjhaba se ipolela dibe tsa sona

9Ka baka leo, toka e hole le rona,

le ho loka ha ho fihle ho rona.

Re batla lesedi,

empa re bona lefifi,

re batla kganya,

empa re tsamaya lefifing.

10Re phopholetsa mabota

jwaloka batho ba difofu,

re phopholetsa tsela

jwalokaha eka ha re na mahlo,

re kgothometseha

hara motsheare wa lengeta

jwalokaha eka ke ka shwalane;

hara ba phelang

rona re jwaloka bafu.

11Bohle re puruma jwaloka dibere,

re lla habohloko jwaloka maeba.

Re batla toka,

empa ha re e fumane,

re batla topollo,

empa e holehole le rona.

12Re ditshito di ngata mahlong a hao,

re ahlolwa ke bopaki

ba dibe tsa rona.

Ditshito tsa rona

di re maname kamehla,

bokgopo ba rona

re bo tseba hantle:

13Ke ho sitelwa Morena

le ho bua leshano,

ke ho furalla Modimo wa rona,

ho kgothaletsa bohatelli

le bofetohedi,

ho nahana leshano

le ho le bua ka pelong tsa rona.

14Kahoo toka e tjhetjhiswa kasanthao,

ho loka ho emeletse hole le rona;

diterateng nnete ha e sa le yo,

botshepehi le bona

ha bo sa fumanwa.

15E, nnete e fela e lahlehile,

ya furallang bokgopo

o etswa hampe.

Morena o itokisetsa ho lopolla setjhaba sa hae

Tsena tsohle Morena a di bona,

a se ke a thabiswa ke bosiyo ba toka.

16Morena a bona hore ha ho na motho,

a makala ha a bona

ho se ya kenang dipakeng;

ka matla a hae a hlola dira tsa hae,

ho loka ha hae ha mo tshehetsa.Esa. 63:5

17Ho loka ha sireletsa sefuba sa hae,

hloohong a rwala

katiba ya tshepe ya pholoho;

a apara diaparo tsa boiphetetso,

tjheseho ya eba yona kobo ya hae.Bae. 6:14,17
1 Bat. 5:8

18O tla ba putsa

ho ya ka diketso tsa bona,

a halefele dira tsa hae

a be a di otle,

ba dihlekehlekeng

a ba nee moputso wa bona.

19Bitso la Morena le tla tshajwa,

le tshajwe ho tloha bophirimela,

tlotla ya hae e tshajwe,

e tshajwe ho tloha botjhabela.

Ha sera se futuha jwaloka sekgohola,

Moya wa Morena

o tla se lelekela hole.Seheberu ha se a hlaka.

20“Mopholosi o tla tla Sione,

a tle ho ba Jakobo

ba bakelang dibe tsa bona,”

ho rialo Morena.Bar. 11:26

21“Ha e le nna,” ho rialo Morena, “selekane sa ka le bona ke sena: Moya wa ka o leng ho wena, le dipolelo tsa ka tseo ke itseng o di bue, di ke ke tsa fela molomong wa hao le melomong ya bana ba hao, le melomong ya ditloholo tsa hao ho tloha jwale le kamehla yohle,” ho rialo Morena.
60

Tlotla ya Jerusalema ya matsatsi a tlang

601“Tsoha, phatsima,

hobane sedi la hao le tlile,

tlotla ya Morena

e phatsima hodima hao.

2Lefifi le tla aparela lefatshe,

tjhaba di be fifing la bo-nka-ntjana;

empa Morena o tla phatsima,

a phatsime hodima hao,

tlotla ya hae e bonahale ho wena.

3Baditjhaba ba tla hohelwa

ke sedi la hao,

kgosi di hohelwe

ke redi le phatsimang la hao.

4“Phahamisa mahlo

o qamake kahohle:

Bohle ba a phutheha,

ba itlisa ho wena;

bara ba hao ba tla tswa holehole,

baradi ba hao ba tle

ba sikilwe ka matsoho.

5Tsena o tla di bona,

thabo ya hao e kgaphatsehe,

pelo ya hao e kokomohe

ke ho nyakalla haholo.

Matlotlo a lewatle e tla ba a hao,

maruo a baditjhaba

a tla tliswa ho wena.

6“Boiyane ba dikamele

bo tla putukana ho wena,

mekoloko ya dikamele

e tswang Midiane le Efa;

Basheba bohle

ba tla tlisa kgauta le mokubetso,

ba bine thoko tsa Morena,

ba mo tumise.

7Mehlape yohle ya Kedare

e tla phuthwa, e tliswe ho wena,

dipheleu tsa Nabajota

di tla o sebeletsa, di etswe nyehelo

e amohelehang aletareng ya ka,

ebe Tempele ya ka

ke e tlotlisa haholo.

8“Baa ba pakaselang

jwaloka leru ke bafe?

Baa ba kang maeba

a fofela dihlaheng tsa wona?

9Ke dikepe tse bokanang mabopong,

mabopong a dihlekehleke,

dikepe tseo batsamaisi ba tsona

ba ntebeletseng,

dikepe tsa Tarashishe

di di eteletse pele,

di tlisa bara ba hao

ba tswang holehole,

ba tlang ba kakatetse

silefera le kgauta ya bona,

ho tla tlotlisa Morena,

Modimo wa hao,

e leng Ya Halalelang wa Iseraele,

hoba ke yena ya o tlotlisitseng.

10“Baditjhaba

ba tla tsosa marako a hao,

dikgosi tsa bona di o sebeletse;

le hoja ha ke halefile

ke ile ka o otla,

empa ka baka la lereko la ka

ke o hauhetse.

11Kgoro tsa hao

di tla dula di ntse di butswe,

ha di ka ke tsa kwalwa

motsheare le bosiu,

batho ba o tlisetse maruo,

maruo a baditjhaba,

dikgosi tsa bona

di tla di entse mokoloko.Tshen. 21:25,26

12Tjhaba sa mmuso

o ke keng wa o sebeletsa,

se tla timela,

e, tjhaba seo

se tla fela se timelle ruri.

13“Tlotla ya Lebanone

e tla tliswa ho wena:

Difate tsa modutu le tsa phaene,

le tsa kiperese,

tsena di tla tliswa

ho kgabisa sehalalelo sa ka,

mme ke tla tlotlisa Tempele

eo ke ahileng ho yona.

14Bara ba bahatelli ba hao

ba tla o obamela,

bohle ba neng ba o nyedisa

ba koqame maotong a hao,

ebe ba o bitsa Motse wa Morena,

Sione ya Ya Halalelang wa Iseraele.Tshen. 3:9

15“Le hoja o no furaletswe,

o bile o hloilwe,

ho se na motho ya keng a o tjhakele,

ke tla o etsa ya kgabane

kamehla yohle,

ya tla thabisa

e mengatangata meloko.

16O tla anya lebese la baditjhaba,

o anye matswele

a dikgosi tsa bona,

o tsebe hore nna Morena,

ke Mopholosi wa hao,

Molopolli wa hao,

Ya Matla wa Jakobo.

17Bakeng sa lethose

ke tla o tlisetsa kgauta,

bakeng sa tshepe

ke o tlisetse silefera;

bakeng sa lehong

ke tla o tlisetsa lethose,

ke o tlisetse tshepe

bakeng sa majwe a moralla.

Ke tla etsa hore kahohle

kgotso e rene,

ho loka e be yena mmusi wa hao.

18Lerata la dintwa

ha le sa tla utlwahala,

naheng ya hao,

leha e le tshenyo

le nanaola meeding ya hao;

marako a hao

o tla a rea lebitso la Topollo,

kgoro tsa hao

tsona o di ree la thoriso.

19Letsatsi e ke ke ya hlola

e eba lesedi la hao motsheare,

le bosiu ngwedi e ke ke ya hlola

e o bonesetsa;

Morena e tla ba lesedi la hao,

sedi la kamehla yohle,

Modimo wa hao

e be yena tlotla ya hao.Tshen. 21:23
22:5

20Tsatsi la hao ha le ka ke

la hlola le sa dikela,

kgwedi ya hao ha e ka ke

ya hlola e eya fifing;

hoba Morena e tla ba lesedi la hao,

sedi la kamehla yohle,

tshiu tsa bofifi ba hao

le tsona di fele.

21Tjhaba sa hao sohle

e tla ba sa ba lokileng,

naha e be lefa la sona

la kamehla yohle,

e be lehlomela

le hlomilweng ke nna,

e be mosebetsi wa matsoho a ka,

oo ke tlotliswang ka wona.

22Lelapa le lenyenyane

le tla ngatafala e be dikete,

setjhaba se fokolang

sona se matlafale,

nna Morena, ke tla potlakisa sena,

ke se potlakise ka nako ya sona.”