Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
58

Ho itima dijo ha sebele

581“Howeletsa haholo,

o se ke wa kgaotsa;

howa haholo

jwalokaha ho letswa lenaka.

Bolella setjhaba sa ka

ditshito tsa sona,

ntlo ya Jakobo

o e bolelle dibe tsa yona.

2Ka letsatsi le letsatsi

ba ntse ba mpatla,

ba labalabela

ho tseba ditsela tsa ka,

jwalokaha eka ke setjhaba

se etsang tse lokileng,

se sa furallang

melao ya Modimo wa sona.

Ba nkopa ho ba bolella

melao e lokileng,

ba re ba tjhesehela

ho ikatametsa ho Modimo.

3Ba re: ‘Ke hobaneng

ha re itimme dijo,

empa wena o sa ka wa bona?

Ke hobaneng

ha re itlhokofaditse,

empa wena o sa ka wa natsa hoo?’

“Ka tsatsi la ho itima dijo,

lona le phetha merero ya lona,

le sebedisa

basebetsi ba lona ka thata.

4Ho itima dijo ha lona

ho baka dikgang le diqabang,

ho bake le ho tlantlana,

ho tlantlana ka ditebele.

Na ho itima dijo ka mokgwa o tjee

ho ka etsa hore thapelo tsa lona

di mamelehe?

5Na oo ke mokgwa wa ho itima dijo,

na ke mokgwa oo ke o kgethileng,

wa hore motho a itlhokofatse

ka tsatsi le le leng?

Wa hore a kebise hlooho

jwaloka letsepa la lehlaka,

a ipitike hodima tse mahwashe,

a be a itshelake ka molora?

Na oo ke wona mokgwa

wa ho itima dijo?

Na tsatsi le tjee

le ka amoheleha ho Morena?

6“Mokgwa wa ho itima dijo

oo ke o kgethileng ke ona:

Ke hore o lokolle

mahlaahlela a bokgopo,

o imolle ba imetsweng

ke mejaro ya bona,

ba hateletsweng o ba lokolle,

mesebetsi yohle ya botlatlapi

o e fedise.

7Ke hore o abelane dijo

le ba lapileng,

o amohele baleleri lapeng la hao,

ba hlobotseng o ba fe diaparo,

bang ka wena o ba thuse.Mat. 25:35

8“Jwale sedi la hao le tla hlaha,

le hlahe jwaloka mafube a meso,

ho fola ha hao le hona ho akofe,

ho loka ha hao ho tla o etella pele,

tlotla ya Morena

e sireletse serao sa hao.

9Etlare ha o ipiletsa,

Morena a o arabe,

ere ha o kopa thuso,

yena a re: ‘Ke nna enwa.’

“Haeba o fedisa

diketso tsa botlatlapi,

tsa ho supana ka menwana

le ho buisana hampe;

10ha o ka ikitlaeletsa

ho fepa ba lapileng,

wa thoba meya

ya ba tshwenyehileng,

fifi le tla apoha,

sedi la hao le kganye,

bosiu ba hao

bo ke motsheare wa lengeta.

11Morena o tla o tataisa kamehla,

a o fe tseo o di hlokang

leha naha e omeletse,

a matlafatse ditho tsa mmele wa hao.

O tla tshwana le serapa

se nwesetswang hantle,

o ke sediba

seo mohlodi wa sona o sa psheng.

12Bara ba hao ba tla tsosa

thako tsa hao tsa kgale,

o hahe hodima metheo

ya baholoholo ba hao.

Wena o tla bitswa Motsosi

wa marako a helehileng,

o bitswe Molokisi

wa ditsela le matlo.”

Moputso wa ho hlompha Sabatha

13“Haeba o sa nke maeto

ka tsatsi la Sabatha,

o sa phethe merero ya hao

ka tsatsi la ka le halalelang;

haeba o bitsa Sabatha

letsatsi la thabo,

o re ke la Morena le halalelang,

le hlomphehang;

haeba o le hlompha

ka ho se etse mesebetsi ya hao,

o sa phethe merero ya hao,

o sa bue mafeela;

14ke hona o tla thabela Morena,

a etse hore lefatshe lohle

le o hlomphe,

o je lefa

la ntataomoholo Jakobo.”

Ke Morena ya buileng jwalo.