Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
57

Medimo ya bohata ha e na thuso

571Batho ba lokileng ba a timela,

ha ho le ya mong

ya keng a nahane hona;

ba nang le tumelo

le bona ba a fediswa,

ha ho ya utlwisisang hona:

Ba lokileng

ba balehisetswa bobe bo tlang.

2Ba hlokang kodi

ba tla itjhwella ka kgotso,

ba iphomolele hamonate

lefung la bona.

3“Lona bana ba baloi

atamelang mona,

le lona bana ba difebe,

le lona ba diotswa!

4Eo le mo somang ke mang?

Eo le mo nyekoletsang melomo,

maleme a leketlile, ke mang?

Na hase lona

bana ba mahlabaphiyo,

lona bana ba batho ba leshano?

5Le sebeletsa medimo ya bohata

ka ho etsa bohlola,

le bo etsa

le le tlasa difate tse talana,

ka dikgohlong le ka mahaheng

le etsa mahlabelo a setjheso

ka bana ba lona.

6Majwe a boreledi, a dinokana,

ke yona medimo ya lona,

e, efela e le yona kabelo ya lona.

Medingwana ena

le e etsetsa nyehelo ya dino,

le bile le e etsetsa

le nyehelo ya dijo.

Ebe na tse tjee di ka nthabisa?

7Mealo ya lona

e hodima thaba tse phahameng,

thabeng tse hodimo,

ke moo le nyolohelang teng

ho ya etsa mahlabelo.

8Kamora mamati

le dikosene tsa lona,

ke moo le entseng meupello,

la mphuralla,

la apola bofeela ba lona,

la kena diphateng,

la ithabisa ka ho etsa bohlola,

la iketsetsa setswalle

le bao le ba ratang,

la ba la tadima bofeela ba bona.

9La itlotsa ka ole

e nang le menkwane,

la ba la ya ho kgosi,

la romela maqosa a lona

naheng tse hole,

la ba la a romela Nqalong ya Bafu.

10Maeto a lona a malelele

a le baketse mokgathala,

empa la sitwa le ho re:

‘Ha ho na thuso!’

Le nnile la fumana mekgwa

ya ho imatlafatsa,

kahoo ha le a ka la kgathala.

11“Eo le mo tshohang ke mang,

eo le mo tshabang hakaale, ke mang,

hoo le ileng

la ntlhokela botshepehi,

la ba la sitwa le ho nkgopola,

kapa hona ho nnahana

ka pelong tsa lona?

Na hase hobane

e le kgale ke kgutsitse,

ha e le moo le se le sa ntshabe?

12Ke tla pepesa mesebetsi ya lona,

mesebetsi eo lona le reng e lokile;

empa ha e ka ke

ya le tswela molemo.

13Ha le ipiletsa, le batla thuso,

ereng medingwana ya lona

e mengata e le thuse!

Kaofela ha yona moya o tla e fefola,

moyana o fokolang o e pheule.

Empa ya nketsang setshabelo sa hae,

fatshe la pallo e tla ba lefa la hae,

a rue thaba ya ka e halalelang.”

Modimo o tshedisa ba swabelang dibe tsa bona

14Lentswe le tla re:

“Katang, katang,

le batalatse mmila!

Tlosang se kgopang

tseleng ya tjhaba sa ka!”

15Ya phahameng, ya hodimodimo,

yena ya phelang kamehla yohle,

eo lebitso la hae le halalelang, o re:

“Ke phela bakeng se phahameng,

bakeng se halalelang,

ya robehileng moya,

ke phela le yena,

le ya ikokobeditseng

ke phela le yena,

ke kgothatsa ya ikokobetsang,

ke kgothatsa ya robehileng moya.

16Ha ke na ho qosa kamehla yohle,

kapa hona ho halefa kamehla,

ho seng jwalo

ba kapele ho nna ba ka tepella,

e leng batho bao ke ba bopileng.

17Ka baka la sebe sa bona

ke ile ka ba halefela,

ka ba otla,

ka ba patela fahleho sa ka ke halefile;

empa ba nna ba tswela pele

mekgweng ya bona e kgopo.

18Tsela tsa bona ke di bone,

ke tla ba phekola;

ke ba tsamaise,

ke tshedise ba llang,

19ke etse hore

maleme a bona a bine dithoko:

‘Kgotso, kgotso

ho ba hole le ba haufi!’

Ke tla ba fodisa,”

ho riala Morena.Bae. 2:17

20Ba kgopo

ba tshwana le lewatle le tuduana,

le tuduana le se na kgotso,

maqhubu a lona a akgela seretse

le ditshila lebopong.

21“Kgotso ha e yo ho ba kgopo,”

ho rialo Modimo wa ka.Esa. 48:22

58

Ho itima dijo ha sebele

581“Howeletsa haholo,

o se ke wa kgaotsa;

howa haholo

jwalokaha ho letswa lenaka.

Bolella setjhaba sa ka

ditshito tsa sona,

ntlo ya Jakobo

o e bolelle dibe tsa yona.

2Ka letsatsi le letsatsi

ba ntse ba mpatla,

ba labalabela

ho tseba ditsela tsa ka,

jwalokaha eka ke setjhaba

se etsang tse lokileng,

se sa furallang

melao ya Modimo wa sona.

Ba nkopa ho ba bolella

melao e lokileng,

ba re ba tjhesehela

ho ikatametsa ho Modimo.

3Ba re: ‘Ke hobaneng

ha re itimme dijo,

empa wena o sa ka wa bona?

Ke hobaneng

ha re itlhokofaditse,

empa wena o sa ka wa natsa hoo?’

“Ka tsatsi la ho itima dijo,

lona le phetha merero ya lona,

le sebedisa

basebetsi ba lona ka thata.

4Ho itima dijo ha lona

ho baka dikgang le diqabang,

ho bake le ho tlantlana,

ho tlantlana ka ditebele.

Na ho itima dijo ka mokgwa o tjee

ho ka etsa hore thapelo tsa lona

di mamelehe?

5Na oo ke mokgwa wa ho itima dijo,

na ke mokgwa oo ke o kgethileng,

wa hore motho a itlhokofatse

ka tsatsi le le leng?

Wa hore a kebise hlooho

jwaloka letsepa la lehlaka,

a ipitike hodima tse mahwashe,

a be a itshelake ka molora?

Na oo ke wona mokgwa

wa ho itima dijo?

Na tsatsi le tjee

le ka amoheleha ho Morena?

6“Mokgwa wa ho itima dijo

oo ke o kgethileng ke ona:

Ke hore o lokolle

mahlaahlela a bokgopo,

o imolle ba imetsweng

ke mejaro ya bona,

ba hateletsweng o ba lokolle,

mesebetsi yohle ya botlatlapi

o e fedise.

7Ke hore o abelane dijo

le ba lapileng,

o amohele baleleri lapeng la hao,

ba hlobotseng o ba fe diaparo,

bang ka wena o ba thuse.Mat. 25:35

8“Jwale sedi la hao le tla hlaha,

le hlahe jwaloka mafube a meso,

ho fola ha hao le hona ho akofe,

ho loka ha hao ho tla o etella pele,

tlotla ya Morena

e sireletse serao sa hao.

9Etlare ha o ipiletsa,

Morena a o arabe,

ere ha o kopa thuso,

yena a re: ‘Ke nna enwa.’

“Haeba o fedisa

diketso tsa botlatlapi,

tsa ho supana ka menwana

le ho buisana hampe;

10ha o ka ikitlaeletsa

ho fepa ba lapileng,

wa thoba meya

ya ba tshwenyehileng,

fifi le tla apoha,

sedi la hao le kganye,

bosiu ba hao

bo ke motsheare wa lengeta.

11Morena o tla o tataisa kamehla,

a o fe tseo o di hlokang

leha naha e omeletse,

a matlafatse ditho tsa mmele wa hao.

O tla tshwana le serapa

se nwesetswang hantle,

o ke sediba

seo mohlodi wa sona o sa psheng.

12Bara ba hao ba tla tsosa

thako tsa hao tsa kgale,

o hahe hodima metheo

ya baholoholo ba hao.

Wena o tla bitswa Motsosi

wa marako a helehileng,

o bitswe Molokisi

wa ditsela le matlo.”

Moputso wa ho hlompha Sabatha

13“Haeba o sa nke maeto

ka tsatsi la Sabatha,

o sa phethe merero ya hao

ka tsatsi la ka le halalelang;

haeba o bitsa Sabatha

letsatsi la thabo,

o re ke la Morena le halalelang,

le hlomphehang;

haeba o le hlompha

ka ho se etse mesebetsi ya hao,

o sa phethe merero ya hao,

o sa bue mafeela;

14ke hona o tla thabela Morena,

a etse hore lefatshe lohle

le o hlomphe,

o je lefa

la ntataomoholo Jakobo.”

Ke Morena ya buileng jwalo.
59

Moporofeta o nyatsa dibe tsa setjhaba

591Tsoho la Morena

ha le lekgutshwanyane,

hoo a ke keng a pholosa;

tsebe ya hae ha e a thibana

hoo a ke keng a utlwa.

2Empa makgopo a lona

a le arohantse le Modimo wa lona,

dibe tsa lona

di patile fahleho sa hae,

e le hore a se ke a le utlwa.

3Matsoho a lona

a kganathetse madi,

menwana ya lona

e silafaditswe ke bokgopo.

Le buile leshano

ka melomo ya lona,

maleme a lona a buile tse kgopo.

4Ha ho le ya mong ya batlang toka,

ha ho le ya mong

ya buang nnete dinyeweng;

ba tshepa dikgang tsa mafeela,

ba bua leshano;

mehopolo ya bona e mebe,

mme e tswala bokgopo.

5Ba qhotsisa mahe a marabe,

ba lohe dikgwele

tse kang tsa bolepo ba sekgo;

ya jang mahe a marabe o a shwa,

ha le leng le pshatlwa,

ho tswa marabe.

6Bolepo ba bona

bo ke ke ba fetoha diaparo,

ba ke ke ba ikapesa

ka tseo ba di etsang.

Mesebetsi ya bona

ke mesebetsi e kgopo,

ka ketso tsa bona

ba tsosa moferefere.

7Maoto a bona

a ba mathisetsa sebeng,

a bobebe ho tsholla madi

a se nang molato,

menahano ya bona

ke menahano e kgopo,

mehlaleng ya bona

ke mophula wa tshenyo,

le wa timetso.

8Tsela e isang kgotsong

ha ba e tsebe,

mehlaleng ya bona

toka ha e fumanwe.

Tsela tsa bona

ke tse matswedintsweke,

ya tsamayang ho tsona

a ke ke a fumana kgotso.

59:7,8 —
Bar. 3:15-17

Setjhaba se ipolela dibe tsa sona

9Ka baka leo, toka e hole le rona,

le ho loka ha ho fihle ho rona.

Re batla lesedi,

empa re bona lefifi,

re batla kganya,

empa re tsamaya lefifing.

10Re phopholetsa mabota

jwaloka batho ba difofu,

re phopholetsa tsela

jwalokaha eka ha re na mahlo,

re kgothometseha

hara motsheare wa lengeta

jwalokaha eka ke ka shwalane;

hara ba phelang

rona re jwaloka bafu.

11Bohle re puruma jwaloka dibere,

re lla habohloko jwaloka maeba.

Re batla toka,

empa ha re e fumane,

re batla topollo,

empa e holehole le rona.

12Re ditshito di ngata mahlong a hao,

re ahlolwa ke bopaki

ba dibe tsa rona.

Ditshito tsa rona

di re maname kamehla,

bokgopo ba rona

re bo tseba hantle:

13Ke ho sitelwa Morena

le ho bua leshano,

ke ho furalla Modimo wa rona,

ho kgothaletsa bohatelli

le bofetohedi,

ho nahana leshano

le ho le bua ka pelong tsa rona.

14Kahoo toka e tjhetjhiswa kasanthao,

ho loka ho emeletse hole le rona;

diterateng nnete ha e sa le yo,

botshepehi le bona

ha bo sa fumanwa.

15E, nnete e fela e lahlehile,

ya furallang bokgopo

o etswa hampe.

Morena o itokisetsa ho lopolla setjhaba sa hae

Tsena tsohle Morena a di bona,

a se ke a thabiswa ke bosiyo ba toka.

16Morena a bona hore ha ho na motho,

a makala ha a bona

ho se ya kenang dipakeng;

ka matla a hae a hlola dira tsa hae,

ho loka ha hae ha mo tshehetsa.Esa. 63:5

17Ho loka ha sireletsa sefuba sa hae,

hloohong a rwala

katiba ya tshepe ya pholoho;

a apara diaparo tsa boiphetetso,

tjheseho ya eba yona kobo ya hae.Bae. 6:14,17
1 Bat. 5:8

18O tla ba putsa

ho ya ka diketso tsa bona,

a halefele dira tsa hae

a be a di otle,

ba dihlekehlekeng

a ba nee moputso wa bona.

19Bitso la Morena le tla tshajwa,

le tshajwe ho tloha bophirimela,

tlotla ya hae e tshajwe,

e tshajwe ho tloha botjhabela.

Ha sera se futuha jwaloka sekgohola,

Moya wa Morena

o tla se lelekela hole.Seheberu ha se a hlaka.

20“Mopholosi o tla tla Sione,

a tle ho ba Jakobo

ba bakelang dibe tsa bona,”

ho rialo Morena.Bar. 11:26

21“Ha e le nna,” ho rialo Morena, “selekane sa ka le bona ke sena: Moya wa ka o leng ho wena, le dipolelo tsa ka tseo ke itseng o di bue, di ke ke tsa fela molomong wa hao le melomong ya bana ba hao, le melomong ya ditloholo tsa hao ho tloha jwale le kamehla yohle,” ho rialo Morena.