Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
57

Medimo ya bohata ha e na thuso

571Batho ba lokileng ba a timela,

ha ho le ya mong

ya keng a nahane hona;

ba nang le tumelo

le bona ba a fediswa,

ha ho ya utlwisisang hona:

Ba lokileng

ba balehisetswa bobe bo tlang.

2Ba hlokang kodi

ba tla itjhwella ka kgotso,

ba iphomolele hamonate

lefung la bona.

3“Lona bana ba baloi

atamelang mona,

le lona bana ba difebe,

le lona ba diotswa!

4Eo le mo somang ke mang?

Eo le mo nyekoletsang melomo,

maleme a leketlile, ke mang?

Na hase lona

bana ba mahlabaphiyo,

lona bana ba batho ba leshano?

5Le sebeletsa medimo ya bohata

ka ho etsa bohlola,

le bo etsa

le le tlasa difate tse talana,

ka dikgohlong le ka mahaheng

le etsa mahlabelo a setjheso

ka bana ba lona.

6Majwe a boreledi, a dinokana,

ke yona medimo ya lona,

e, efela e le yona kabelo ya lona.

Medingwana ena

le e etsetsa nyehelo ya dino,

le bile le e etsetsa

le nyehelo ya dijo.

Ebe na tse tjee di ka nthabisa?

7Mealo ya lona

e hodima thaba tse phahameng,

thabeng tse hodimo,

ke moo le nyolohelang teng

ho ya etsa mahlabelo.

8Kamora mamati

le dikosene tsa lona,

ke moo le entseng meupello,

la mphuralla,

la apola bofeela ba lona,

la kena diphateng,

la ithabisa ka ho etsa bohlola,

la iketsetsa setswalle

le bao le ba ratang,

la ba la tadima bofeela ba bona.

9La itlotsa ka ole

e nang le menkwane,

la ba la ya ho kgosi,

la romela maqosa a lona

naheng tse hole,

la ba la a romela Nqalong ya Bafu.

10Maeto a lona a malelele

a le baketse mokgathala,

empa la sitwa le ho re:

‘Ha ho na thuso!’

Le nnile la fumana mekgwa

ya ho imatlafatsa,

kahoo ha le a ka la kgathala.

11“Eo le mo tshohang ke mang,

eo le mo tshabang hakaale, ke mang,

hoo le ileng

la ntlhokela botshepehi,

la ba la sitwa le ho nkgopola,

kapa hona ho nnahana

ka pelong tsa lona?

Na hase hobane

e le kgale ke kgutsitse,

ha e le moo le se le sa ntshabe?

12Ke tla pepesa mesebetsi ya lona,

mesebetsi eo lona le reng e lokile;

empa ha e ka ke

ya le tswela molemo.

13Ha le ipiletsa, le batla thuso,

ereng medingwana ya lona

e mengata e le thuse!

Kaofela ha yona moya o tla e fefola,

moyana o fokolang o e pheule.

Empa ya nketsang setshabelo sa hae,

fatshe la pallo e tla ba lefa la hae,

a rue thaba ya ka e halalelang.”

Modimo o tshedisa ba swabelang dibe tsa bona

14Lentswe le tla re:

“Katang, katang,

le batalatse mmila!

Tlosang se kgopang

tseleng ya tjhaba sa ka!”

15Ya phahameng, ya hodimodimo,

yena ya phelang kamehla yohle,

eo lebitso la hae le halalelang, o re:

“Ke phela bakeng se phahameng,

bakeng se halalelang,

ya robehileng moya,

ke phela le yena,

le ya ikokobeditseng

ke phela le yena,

ke kgothatsa ya ikokobetsang,

ke kgothatsa ya robehileng moya.

16Ha ke na ho qosa kamehla yohle,

kapa hona ho halefa kamehla,

ho seng jwalo

ba kapele ho nna ba ka tepella,

e leng batho bao ke ba bopileng.

17Ka baka la sebe sa bona

ke ile ka ba halefela,

ka ba otla,

ka ba patela fahleho sa ka ke halefile;

empa ba nna ba tswela pele

mekgweng ya bona e kgopo.

18Tsela tsa bona ke di bone,

ke tla ba phekola;

ke ba tsamaise,

ke tshedise ba llang,

19ke etse hore

maleme a bona a bine dithoko:

‘Kgotso, kgotso

ho ba hole le ba haufi!’

Ke tla ba fodisa,”

ho riala Morena.Bae. 2:17

20Ba kgopo

ba tshwana le lewatle le tuduana,

le tuduana le se na kgotso,

maqhubu a lona a akgela seretse

le ditshila lebopong.

21“Kgotso ha e yo ho ba kgopo,”

ho rialo Modimo wa ka.Esa. 48:22