Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
54

Lerato la Morena ho Iseraele

541“Bina, wena nyopa,

o sa kang wa beleha,

tsanyaola, o bine ka thabo,

wena o sa kang wa utlwa

bohloko ba pelehi,

hobane bana ba mosadi ya lahlilweng,

ba bangata ho feta

ba mosadi ya nyetsweng,”

ho rialo Morena.Bag. 4:27

2“Atolosa setsha sa tente ya hao,

o sarolle le masira a ntlo ya hao;

lelefatsa kgwele tsa masira a hao,

le dimapo tsa tsona

o di kgokgothele.

3O tla namela ka ho le letona

le ka ho le letshehadi,

ditloholo tsa hao

di tla hapa naha tsa baditjhaba,

di ahe metseng

eo e seng e le masupi.

4“O se ke wa tshaba,

o ke ke wa hlajwa ke dihlong,

se tshabe ho tlontloloha,

o ke ke wa nyenyefatswa.

O tla lebala dihlong

tsa botjha ba hao,

ho nyediswa ha bohlolohadi ba hao,

ha o sa tla hlola o ho hopola.

5Mmopi wa hao

ke yena monna wa hao,

Morena wa mabotho

ke lona lebitso la hae;

Ya Halalelang wa Iseraele

ke yena Molopolli wa hao,

o bitswa Modimo wa lefatshe lohle.

6“Morena o o bitsitse

sa mosadi ya lahlilweng,

a o bitsa

sa mosadi ya hlomohileng,

ya nyetsweng a sa le monyenyane

a ba a lahlwa,”

ho rialo Modimo wa hao.

7“Ke ile ka o furalla

ka motsotswana feela,

empa ka baka la kutlwelobohloko

ke tla o kgutlisa.

8“Ka baka la kgalefo ya ka

ke ile ka o furalla,

ka o patela fahleho sa ka

ka motsotswana;

empa kahobane ke o rata,

ke tla o utlwela bohloko

kamehla yohle,”

ho rialo Morena, Molopolli wa hao.

9“Ho nna tsena di tshwana

le tsa mehleng ya Nowe,

ha ke ne ke hlapanya ke re:

Morallo o ke ke wa eba teng hape;

kahoo ke hlapanya hore

nke ke ka hlola ke o halefela,

nke ke ka hlola ke o kgalema.Tshim. 9:8-17

10Leha dithaba di ka sisinngwa

le maralla a suthiswa,

lerato la ka le matla ho wena

le ke ke la sisinyeha,

kapa selekane sa ka sa kgotso

sa fediswa,”

ho rialo Morena, yena ya o utlwelang bohloko.

Jerusalema e ntjha

11“Wena motse o hlokofaditsweng,

wa tsukutlwa ke difefo,

wa hloka motshedisi,

majwe a marako a hao

ke tla a hahella hodima sekama,

metheo ke e hahe ka majwe a safire.Safire ke lentswe la Seheberu le bolelang lejwe le letle le maroboko a maputswa.

12Tora tsa hao ke tla di haha

ka mahakwe a mafubedu,Ka Seheberu ke kadekod, e leng lejwe la bohlokwa le bofubedu bo hlakileng.

kgoro e be tsa majwe

a bofubedu ba malakabe,Ka Seheberu ke ekeda, e leng lejwe le letle le tlolang ditlhase ha le otlwa.

marako e be a mahakwe a bohlokwa.

54:11,12 —
Tshen. 21:18-21

13“Bara ba hao bohle

ba tla rutwa ke Morena,

ditloholo tsa hao

di be le kgotso ya sebele.Joh. 6:45

14Ha o etsa tse lokileng

o tla matlafala,

bompodi bona

bo ke ke ba eba teng ho wena,

ha o ka ke wa tshaba letho,

esita le ditshoso

di ke ke tsa o atamela.

15Bona, o tla fela o futuhelwe,

feela e se ka tumello ya ka;

empa ya o futuhelang

o tla ineela ho wena.

16“Ke nna ya bopileng lelala,

lona le butswelang

mashala sefuthelong,

ebe le etsa hlomo

tse loketseng mosebetsi wa tsona;

le mosenyi ya senyang

o bopilwe ke nna.

17Ha ho na sebetsa se tla o bolaya,

bohle ba o qosang

o tla ba hlola ka nyewe.

Lena ke lona lefa

la bahlanka ba Morena,

ke ho loka hoo ke ba neang hona,”

ho rialo Morena.

55

Mohau ke mpho ya Modimo

551“Lona bohle ba nyorilweng,

tloong le nwe metsi,

le lona ba se nang tjhelete,

tloong le reke dijo, le je!

Tloong le ithekele veine,

le ithekele le lebese,

le di reke le se na tjhelete,

le sa lefe letho.Tshen. 21:6
22:17

2Le senyetsang tjhelete

ka tseo e seng bohobe?

Dintho tse sa kgotsofatseng,

keng ha le di sebeletsa ka thata?

Mmameleng ka hloko,

le je tse molemo,

meya ya lona e ithabise

ka tse monate.

3“Ntshekeheleng tsebe,

mme le tle ho nna, le mmamele,

meya ya lona e tle e phele.

Ke tla etsa selekane

sa kamehla le lona,

e leng mehauhelo

eo ke neng ke e tshepise Davida.Dik. 13:34

4Bonang, ke entse Davida

paki ya ka ho ditjhaba,

ka mo etsa moetapele

le molaodi wa ditjhaba.

5Ruri le tla bitsa

tjhaba tseo le sa di tsebeng,

tjhaba tse sa le tsebeng

di tla mathela ho lona

ka baka la Morena

Modimo wa lona,

yena Ya Halalelang wa Iseraele,

hobane o le tlotlisitse.

6“Batlang Morena

ha a sa ntse a ka fumanwa,

ipiletseng ho yena a sa le haufi;

7ya kgopo

a furalle ditsela tsa hae,

molotsana

a furalle mehopolo ya hae,

a sokolohele ho Morena wa hae,

mme Morena o tla mo hauhela;

a sokolohele ho Modimo wa rona,

hobane yena o tshwarela haholo.

8Mehopolo ya ka

hase mehopolo ya lona,

tsela tsa lona

hase tsela tsa ka,”

ho rialo Morena.

9“Jwalokaha lehodimo

le phahametse lefatshe,

tsela tsa ka le tsona

di phahametse tsa lona,

le mehopolo ya ka

e phahametse ya lona.

10“Jwalokaha pula le lehlwa

di etswa lehodimong,

mme di sa kgutlele teng

di sa kolobisa lefatshe,

hore le medise dimela di tle di atlehe,

di hlahisetse mojadi peo,

batho ba fumane dijo;2 Bakr. 9:10

11le dipolelo

tseo ke di buang di jwalo,

di ke ke tsa kgutlela ho nna

di sa sebetsa letho,

empa di tla phethahatsa

seo ke se ratang,

di phethe merero

eo ke di rometseng ho e phetha.

12Le tla tloha ka thabo,

kgotso e le eteletse pele,

dithaba le maralla

di bine le di tadimile,

fate tsohle tsa naha

di le opele mahofi.

13Moo ho metseng leoka

ho tla mela modutu,

moo ho metseng hlabahlabane

ebe ho mela mohlakola.

Tsena ke tsona

tse tla tumisa Morena,

e be pontsho ya kamehla yohle,

e ke keng ya fediswa.”

56

Ditjhaba tsohle e tla ba tsa Modimo

561Morena o bua tjena:

“Ahlolang ka toka,

le etse ho nepahetseng,

hobane ho pholosa ha ka

ho se ho le haufi,

le ho loka ha ka

ho se ho tla senolwa.

2Ho lehlohonolo motho

ya etsang tsena,

ho lehlohonolo motho

ya di kgomarelang,

ya bolokang Sabatha,

ya sa se silafetseng,

eo tsoho la hae

le sa etseng tse mpe.

3“Se dumelle moditjhaba

ya ikabetseng Morena hore a re:

‘Morena o tla nkgetholla

tjhabeng sa hae ho hang!’

Se dumelle lehaole

ho ipelaetsa, le re:

‘Nna ke sefate se omeletseng!’ ”

4Morena o bua tjena ho mahaole:

“Mahaole a bolokang

Disabatha tsa ka,

a ikgethelang tse nthabisang,

a kgomarelang selekane sa ka,

5kahara tempele ya ka,

kahara marako a yona,

ke tla a etsetsa kgopotso,

ke a ree lebitso, bitso le fetang

la ba nang le bara le baradi,

ke tla a rea lebitso la kamehla yohle,

bitso le ke keng la hlola le fediswa.

6“Haele baditjhaba

ba ikabetseng Morena,

ba ikabetseng ho mo sebeletsa,

le hona ho rata bitso la hae,

bao e leng bahlanka ba hae,

ba bolokang Sabatha,

ba se boloka ba sa se silafatse,

ba kgomaretseng selekane sa ka;

7bona ke tla ba tlisa

thabeng ya ka e halalelang,

ke ba thabise

ka tlung ya ka ya thapelo.

Nyehelo tsa bona tsa setjheso

le mahlabelo a bona,

tsena ke tla di amohela

aletareng ya ka,

hobane ntlo ya ka

e tla bitswa ntlo ya thapelo,

e bitswe ntlo ya thapelo

ya ditjhaba tsohle.”Mat. 21:13
Mar. 11:17
Luka 19:46

8Morena Modimo, yena ya kgutlisang baphaphathehi ba Iseraele, o bua tjena:

“Ke sa tla boela

ke mo kgutlisetsa ba bang,

ntle ho bao

ke seng ke ba kgutlisitse.”

Ho nyatswa baetapele ba Iseraele

9“Lona batana tsohle tsa naha

tloong, le harole,

lona dibatana tsohle tsa meru.

10Balebedi ba Iseraele ba foufetse,

ha ba na tsebo,

ke ntja tsa dimumu,

ha di tsebe ho bohola,

di a robala, di bothe,

di ithatela boroko.

11Ke ntja tsa menyollo,

ha di ke be di kgore,

ke badisana ba se nang kutlwisiso,

motho ka mong

o ikela ka tsela ya hae,

motho ka mong

o ipatlela mouno

moo o ka bang teng.

12Motho ka mong o re:

‘Tloong kwano, ke tla lata veine!

A re itlopeng jwala,

re be re bo shebe feela!

La hosasane

le tla nne le ke la kajeno,

mohlomong le tla ba letle

ho feta lena!’ ”