Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
51

Jerusalema e a tshediswa

511“Lona ba labalabelang ho loka,

mmameleng,

le lona ba batlang Morena:

Tadimang lefika

leo le kgephotsweng ho lona,

le morafo

oo le tjhekilweng ho wona.

2Tadimang ho ntata lona,

ntata lona Aborahama,

le tadime le ho Sara

ya le belehileng.

Ha ke bitsa Aborahama

o ne a se na ngwana,

ka mo hlohonolofatsa,

ka ba ka mo anafatsa.

3“E, Morena

o tla utlwela Sione bohloko,

a utlwele bohloko

masupi wohle a yona,

mafeella ao a a fetole

a be jwaloka Edene,

mahwatata a yona

a be jwaloka rapa sa Morena.

Thabo le nyakallo

di tla fumanwa ho yona,

ho utlwahale mantswe

a pina tsa diteboho.

4“Lona batho ba ka,

a le ke le mamele!

Lona tjhaba sa ka

ntshekeheleng tsebe!

Molao o le tsamaisang

o tla tswa ho nna,

kahlolo ya ka

e be sedi le bonesetsang ditjhaba.

5Ho loka ha ka ho se ho atametse,

ho pholosa ha ka ho se ho le tseleng,

toka e tla tlisetswa ditjhaba

ke letsoho la ka.

Ba dihlekehlekeng

ba tla ntebella ka tjheseho,

ba lebelle ka tshepo

ho sireletswa ke tsoho la ka.

6Lelatsang mahlo

le tadime mahodimong,

le be le tadime le tlase, lefatsheng;

mahodimo a tla nyamela

sa mosi ha o nyamela,

lefatshe le tsofale jwaloka seaparo,

baahi ba lona ba shwe

jwaloka dintsintsi.

Empa ho pholosa ha ka

ke ha kamehla yohle,

le ho loka ha ka

ha ho ka ke ha fediswa.

7“Lona ba tsebang se lokileng,

mamelang!

Lona tjhaba se tsebang molao wa ka,

tjhaba seo molao wa ka

o leng ka pelong tsa sona:

Le se ke la tshaba

ha batho ba le nyefola,

kapa la tshoswa ke mahlapa a bona.

8Tshwele e tla ba ja

sa ha e eja seaparo,

seboko se ba je

jwalokaha se eja boya.

Empa ho loka ha ka

ho tla hlola kamehla yohle,

ho pholosa ha ka

e be ha meloko yohle.”

9Morena tsoha!

Tsoha o re thusetse

ka tsoho la hao le matla!

O tsohe

jwaloka mehleng ya kgalekgale,

o tsohe

jwaloka melokong ya boholoholo.

Na hase wena

ya neng a kgabelake Rahaba?Rahaba ke lebitso la kgodumodumo ya lewatle, le sebediswang ho supa kamoo lefatshe le neng le hloka sebopeho kateng mehleng ya maswetso. Sheba Tshim. 1:2; Jobo 9:13

Na hase wena

ya neng a kgehlepele kganyapa?

10Na hase wena

ya neng a pshese lewatle,

ya neng a pshese metsi

a bodibabohalo?

Ya neng a bule tsela

bodibeng ba lewatle,

hore ba lopolotsweng

ba tle ba tsebe ho tshela?

11Balopollwa ba Morena ba tla kgutla,

ba kene Sione ba bina ka nyakallo,

thabo ya kamehla yohle

e be mefapahlooho ya bona,

thabo le nyakallo di ba aperele,

maswabi le masisapelo

wona a ba tlohele.Esa. 35:10

12“Nna, nna ke inotshi,

ke nna ya le tshedisang.

O mang wena o tshabang batho,

dibopuwa tse shwang?

O tshabang batho

ba itshwanelang le jwang feela?

13O leballang Morena,

e leng Mmopi wa hao,

yena ya ileng a ala mahodimo,

a ba a rala metheo ya lefatshe?

O phelelang ka tshabo,

ka matsatsi wohle,

ka baka la kgalefo ya mohatelli

ya rerileng ho o timetsa?

E kae kgalefo ya mohatelli eo?

14Bathopuwa ba matswalong

ba kgatheng la ho lokollwa,

ha ba ka ke ba shwela

ka tjhankaneng ya bona,

ha ba ka ke ba hloka

leha e le bohobe.

15“Ke nna Morena Modimo wa hao,

ya fuduhang lewatle

hore maqhubu a lona a hwase;

Morena wa mabotho

ke lona lebitso la hae.

16Dipolelo tsa ka

di tla tswa molomong wa hao,

ke o sireleditse

ka moriti wa seatla sa ka,

ke nna ya beileng mahodimo

tulong tsa wona,

ke nna

ya radileng metheo ya lefatshe,

ke nna ya reng ho Sione:

‘O setjhaba sa ka.’ ”

Pheletso ya ditsietsi tsa Jerusalema

17Tsoha! Tsoha!

Ema wena Jerusalema,

wena ya nweleng senwelo sa kgalefo,

sa kgalefo ya Morena

se le atleng sa hae,

wena ya minyeletsang maritsa,

maritsa a jwala bo tsekedisang batho.Tshen. 14:10
16:19

18Hara bohle ba mala a hae,

ha ho ya mo tataisang,

hara bao a ila ba hodisa,

ha ho ya mo tshwarang ka letsoho.

19Koduwa tse pedi tsena

di o wetse hodimo;

ya ka o tshedisang ekaba ke mang?

O wetse ke tshenyeho le tahleho,

o wetswe ke sekoboto le sabole;

ya ka o thobang pelo

ekaba ke mang?

20Baahi ba hao ba akgehile,

ba rapaletse dihukung,

hukung tsa diterata tsohle,

ba jwaloka kgama

e tshwasitswe lerabeng.

Ba pipitletswe ke kgalefo ya Morena,

le yona kgalemo ya modimo wa hao.

21Ka baka lena, mamela mona,

wena ya otlilweng,

ya tahilweng,

le hoja o sa tahwa ke veine.

22Morena, Morena wa hao,

Modimo wa hao,

yena ya buellang tjhaba sa hae,

o bua tjena: “Bona!

Ke phamotse letsohong la hao

senwelo se neng se o tsekedisa;

senwelo seo sa kgalefo ya ka

o ke ke wa hlola

o nwela ho sona hape.

23Ke tla se bea matsohong

a batubi ba hao,

bona ba ileng ba re ho wena:

‘Paqama fatshe,

re tle re o tsamaye hodimo!’

Wa etsa hore

mokokotlo wa hao o ke lefatshe,

o ke mmila

oo ho tsamauwang ho wona.”