Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
50

Sebe sa Iseraele

501Morena o bua tjena:

“Le kae lengolo

leo ke hladileng mmao ka lona,

leo ke neng ke mo leleke ka lona?

Ke o rekisitse ho mang,

ho lefa molato wa ka?

Le ile la rekiswa

ka baka la bokgopo ba lona,

mma lona a lelekwa

ka baka la ditshito tsa lona.

2“Ke hobaneng ha ke fihla

ke fumaneng ho se na motho?

Yare ha ke bitsa

ka hloka ya nkarabang?

Na tsoho la ka le fokola

hoo nke keng ka le lopolla?

Na ke hloka matla a ho le namolela?

Bonang! ha ke kgalema

ke pshesa metsi a lewatle,

dinoka tsona ke di fetole lehwatata;

tlhapi tse phelang nokeng tseo

di nkge, di re phu!

di hloke metsi,

di be di shwe ke lenyora.

3Mahodimo ke a apesa tsa bofifi,

ke a kwahele ka aparo se mahwashe.”

Mohlanka wa Morena o a ikokobetsa

4Morena Modimo o nneile

leleme la barutehi,

ke tle ke tsebe

ho kgothatsa ba tepeletseng.

Hoseng ho hong le ho hong

o a ntsosa,

a etse hore ke hlwaye tsebe,

ke mamele jwaloka morutuwa.

5Morena Modimo

o nthibolotse ditsebe,

ha ke a ka ka hanyetsa,

kapa ka tjhetjha ka santhao.

6Ke ile ka hlobola hore bashapi

ba ntjhape mokokotlong,

marama ka a retelletsa

ho ba ntlhothang ditedu;

ba ntshomang ba ntshwela ka mathe

ha ke a ka ka ba patela

fahleho sa ka.Mat. 26:67
Mar. 14:65

7Morena Modimo o tla nthusa,

kahoo ha nka ke ka tlontloloha.

Ke thatafaditse fahleho sa ka

jwaloka moralla,

mme ke a tseba

ha nka ke ka hlajwa ke dihlong.

8Ya reng ha ke na molato

o haufi le nna;

ebe jwale ya ka nqosang ke mang?

A re hle re thulane re tadimane!

Moqosi wa ka yena ke mang?

Ha a hle a tle a nqose!

9Bonang, Morena Modimo

ke yena ya nthusang!

Ke mang ya ka mphumanang

ke le molato?

Baqosi bohle ba ka ba tla thotjhoha,

ba thotjhohe jwaloka seaparo,

tshwele e ba je, e be e ba fedise!

50:8,9 —
Bar. 8:33,34

10Ke mang wa lona

ya tshabang Morena,

ya mamelang lentswe

la mohlanka wa hae?

Ya tsamayang lefifing a se na lesedi?

Ha a ke a tshepe lebitso la Morena,

a itshetlehe ka Modimo wa hae.

11Lona bohle ba besang mollo,

le potapotwe ke ditlhase tsa wona,

tsamayang leseding

la mollo oo wa lona,

hara tlhase tsa mollo

o besitsweng ke lona.

Seo le tla se amohela

tsohong la ka, ke sena:

Le tla paqama fatshe

hara ditlokotsi.

51

Jerusalema e a tshediswa

511“Lona ba labalabelang ho loka,

mmameleng,

le lona ba batlang Morena:

Tadimang lefika

leo le kgephotsweng ho lona,

le morafo

oo le tjhekilweng ho wona.

2Tadimang ho ntata lona,

ntata lona Aborahama,

le tadime le ho Sara

ya le belehileng.

Ha ke bitsa Aborahama

o ne a se na ngwana,

ka mo hlohonolofatsa,

ka ba ka mo anafatsa.

3“E, Morena

o tla utlwela Sione bohloko,

a utlwele bohloko

masupi wohle a yona,

mafeella ao a a fetole

a be jwaloka Edene,

mahwatata a yona

a be jwaloka rapa sa Morena.

Thabo le nyakallo

di tla fumanwa ho yona,

ho utlwahale mantswe

a pina tsa diteboho.

4“Lona batho ba ka,

a le ke le mamele!

Lona tjhaba sa ka

ntshekeheleng tsebe!

Molao o le tsamaisang

o tla tswa ho nna,

kahlolo ya ka

e be sedi le bonesetsang ditjhaba.

5Ho loka ha ka ho se ho atametse,

ho pholosa ha ka ho se ho le tseleng,

toka e tla tlisetswa ditjhaba

ke letsoho la ka.

Ba dihlekehlekeng

ba tla ntebella ka tjheseho,

ba lebelle ka tshepo

ho sireletswa ke tsoho la ka.

6Lelatsang mahlo

le tadime mahodimong,

le be le tadime le tlase, lefatsheng;

mahodimo a tla nyamela

sa mosi ha o nyamela,

lefatshe le tsofale jwaloka seaparo,

baahi ba lona ba shwe

jwaloka dintsintsi.

Empa ho pholosa ha ka

ke ha kamehla yohle,

le ho loka ha ka

ha ho ka ke ha fediswa.

7“Lona ba tsebang se lokileng,

mamelang!

Lona tjhaba se tsebang molao wa ka,

tjhaba seo molao wa ka

o leng ka pelong tsa sona:

Le se ke la tshaba

ha batho ba le nyefola,

kapa la tshoswa ke mahlapa a bona.

8Tshwele e tla ba ja

sa ha e eja seaparo,

seboko se ba je

jwalokaha se eja boya.

Empa ho loka ha ka

ho tla hlola kamehla yohle,

ho pholosa ha ka

e be ha meloko yohle.”

9Morena tsoha!

Tsoha o re thusetse

ka tsoho la hao le matla!

O tsohe

jwaloka mehleng ya kgalekgale,

o tsohe

jwaloka melokong ya boholoholo.

Na hase wena

ya neng a kgabelake Rahaba?Rahaba ke lebitso la kgodumodumo ya lewatle, le sebediswang ho supa kamoo lefatshe le neng le hloka sebopeho kateng mehleng ya maswetso. Sheba Tshim. 1:2; Jobo 9:13

Na hase wena

ya neng a kgehlepele kganyapa?

10Na hase wena

ya neng a pshese lewatle,

ya neng a pshese metsi

a bodibabohalo?

Ya neng a bule tsela

bodibeng ba lewatle,

hore ba lopolotsweng

ba tle ba tsebe ho tshela?

11Balopollwa ba Morena ba tla kgutla,

ba kene Sione ba bina ka nyakallo,

thabo ya kamehla yohle

e be mefapahlooho ya bona,

thabo le nyakallo di ba aperele,

maswabi le masisapelo

wona a ba tlohele.Esa. 35:10

12“Nna, nna ke inotshi,

ke nna ya le tshedisang.

O mang wena o tshabang batho,

dibopuwa tse shwang?

O tshabang batho

ba itshwanelang le jwang feela?

13O leballang Morena,

e leng Mmopi wa hao,

yena ya ileng a ala mahodimo,

a ba a rala metheo ya lefatshe?

O phelelang ka tshabo,

ka matsatsi wohle,

ka baka la kgalefo ya mohatelli

ya rerileng ho o timetsa?

E kae kgalefo ya mohatelli eo?

14Bathopuwa ba matswalong

ba kgatheng la ho lokollwa,

ha ba ka ke ba shwela

ka tjhankaneng ya bona,

ha ba ka ke ba hloka

leha e le bohobe.

15“Ke nna Morena Modimo wa hao,

ya fuduhang lewatle

hore maqhubu a lona a hwase;

Morena wa mabotho

ke lona lebitso la hae.

16Dipolelo tsa ka

di tla tswa molomong wa hao,

ke o sireleditse

ka moriti wa seatla sa ka,

ke nna ya beileng mahodimo

tulong tsa wona,

ke nna

ya radileng metheo ya lefatshe,

ke nna ya reng ho Sione:

‘O setjhaba sa ka.’ ”

Pheletso ya ditsietsi tsa Jerusalema

17Tsoha! Tsoha!

Ema wena Jerusalema,

wena ya nweleng senwelo sa kgalefo,

sa kgalefo ya Morena

se le atleng sa hae,

wena ya minyeletsang maritsa,

maritsa a jwala bo tsekedisang batho.Tshen. 14:10
16:19

18Hara bohle ba mala a hae,

ha ho ya mo tataisang,

hara bao a ila ba hodisa,

ha ho ya mo tshwarang ka letsoho.

19Koduwa tse pedi tsena

di o wetse hodimo;

ya ka o tshedisang ekaba ke mang?

O wetse ke tshenyeho le tahleho,

o wetswe ke sekoboto le sabole;

ya ka o thobang pelo

ekaba ke mang?

20Baahi ba hao ba akgehile,

ba rapaletse dihukung,

hukung tsa diterata tsohle,

ba jwaloka kgama

e tshwasitswe lerabeng.

Ba pipitletswe ke kgalefo ya Morena,

le yona kgalemo ya modimo wa hao.

21Ka baka lena, mamela mona,

wena ya otlilweng,

ya tahilweng,

le hoja o sa tahwa ke veine.

22Morena, Morena wa hao,

Modimo wa hao,

yena ya buellang tjhaba sa hae,

o bua tjena: “Bona!

Ke phamotse letsohong la hao

senwelo se neng se o tsekedisa;

senwelo seo sa kgalefo ya ka

o ke ke wa hlola

o nwela ho sona hape.

23Ke tla se bea matsohong

a batubi ba hao,

bona ba ileng ba re ho wena:

‘Paqama fatshe,

re tle re o tsamaye hodimo!’

Wa etsa hore

mokokotlo wa hao o ke lefatshe,

o ke mmila

oo ho tsamauwang ho wona.”

52

Morena o tla lopolla Jerusalema

521Tsoha! Tsoha!

O matlafale wena Sione!

Wena Jerusalema,

motse o halalelang,

apara aparo tsa hao,

aparo tse majabajaba,

maqai le ba sesila

ba ke ke ba hlola ba kena,

ba kena ho wena.Tshen. 21:2,27

2Hlohlora lerole le ho wena,

wena Jerusalema,

o eme, o dule teroneng,

wena Jerusalema.

Kgaola mahlaahlela

a molaleng wa hao,

wena moradi wa Sione,

o leng mothopuwa.

3Morena o bua tjena:

“Le ile la rekiswa

ntle ho tjhelete,

le tla be le lopollwe

ntle ho tjhelete.”

4Morena Modimo o bua tjena:

“Tjhaba sa ka se ile sa ya Egepeta

ho jaka teng,

hamorao Baasiria ba se tuba

ntle ho mabaka!”

5Morena o re:

“Ebe jwale moo ke bonang?

Tjhaba sa ka se thopilwe

ntle ho lebaka,

babusi ba sona ba a soma,”

ho rialo Morena.

“Bitso la ka le nyefolwa kamehla.Bar. 2:21

6Kahoo tjhaba sa ka

se tla tseba lebitso la ka,

mohlang oo se tsebe

hore ke nna ya buang.

E, efela ke nna ya buang.”

7A matle hakaakang maoto

a ba tsamayang hodima dithaba,

bona ba tlisang molaetsa o molemo,

ba phatlalatsang taba tsa kgotso

ba tlisang molaetsa o molemo,

ba phatlalatsang taba tsa topollo,

ba reng ho Sione:

“Modimo wa hao o a busa!”Nah. 1:15
Bar. 10:15
Bae. 6:15

8Mamelang,

bohodi tsa lona di a howeletsa,

di howeletsa hammoho ka thabo,

hobane ka mahlo a tsona di a bona,

di bona ha Morena a kgutlela Sione.

9Binang pina tsa thabo,

le di bine le le mmoho,

binang lona masupi a Jerusalema,

hobane Morena o tshedisitse,

a tshedisa setjhaba sa hae,

Morena o lopolotse Jerusalema.

10Morena o bontshitse tsoho la hae

le halalelang,

a le bontsha moo tjhaba tsohle

di ntseng di bona,

pheletso tsohle tsa lefatshe

di tla bona,

di bone ho pholosa

ha Modimo wa rona.

11Tsamayang! Tsamayang

le tlohe mona!

Le se ame letho le silafetseng!

Tswang Babilona le itlhwekise,

lona ba nkang dijana tsa Morena.2 Bakr. 6:17

12Ha le na ho tswa le potlakile

kapa le baleha,

hobane Morena

o tla le etella pele,

Modimo wa Iseraele

o tla le sireletsa serao.

Mohlanka ya hlokofatswang

13Bonang, mohlanka wa ka

o tla atleha,

o tla tlotlwa, a thoholetswe,

a phahamisetswe tulong tse hodimo.

14Batho ba bangata

ba ne ba mo makaletse,

tshobotsi ya hae e ne senyehile

ho feta ya bohle,

sebopeho sa hae

se sa tshwane le sa batho.

15Empa tjhaba tse ngata

di tla mo makalla,

kgosi di fetohe dimumu

kapele ho yena,

hobane di tla be di bona

seo di esong ho se bolellwe,

seo di esong ho se utlwe,

di tla se utlwisisa.Bar. 15:21