Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
47

Babilona e a ahlolwa

471“Theoha teroneng,

o dule leroleng,

Wena morwetsana,

moradi wa Babilona;

itulele fatshe,

o theotswe teroneng,

wena moradi wa Bakalatiya.

Ha o sa tla bitswa ya bonojwana,

ya bokotswang.Dipo. 28:56

2Nka lelwala, o sile phofo,

lesira la hao lona o le role.

Nyolla mese ya hao,

ditlhafu di hlahe,

ebe jwale o tseba ho tshela dinoka.

3Bofeela ba hao bo tla pepeseha,

dihlong tsa hao di se ke tsa pateha.

Ke tla iphetetsa,

ha ke na ho qenehela motho.”

4Molopolli wa rona

bitso la hae ke Morena wa mabotho,

ke Ya Halalelang wa Iseraele.

5“Dula o kgutsitse,

o kene hara lefifi,

wena moradi wa Bakalatiya,

ha o sa tla bitswa

mofumahadi wa mebuso.

6“Ke ne ke halefetse setjhaba sa ka,

ka hlompholla lefa la ka;

ka neelana ka sona

matsohong a hao,

mme wena wa se hlokela mohau.

Esita le maqheku ao e se le mobu,

wa a belesa joko e boimahadi.

7“Yaba wena o re:

‘Ke tla nne ke be mofumahadi,

ke be yena kamehla yohle!’

Empa tsena ha wa ka wa di nahana,

kapa wa hopola pheletso ya tsona.

8“Jwale mamela,

wena ya ratang boithabiso,

wena ya iphelelang a sa natse letho,

wena ya ntseng a ithetsa, ka ho re:

‘Ho re nna feela,

ha ho pohopedi ntle ho nna!

Nke ke be ka ba mohlolohadi

le kgale,

le ho shwelwa ke bana

nke ke ka ho tseba!’

9Empa tsena tse pedi

di tla o kgaoletsa,

ka ho panya ha ntshi,

ka tsatsi le le leng:

Ho shwelwa ke bana

le ho ba mohlolohadi.

Di tla o wela hodimo

ka matla a maholo,

di sa re letho ka boloi ba hao,

di sa re letho ka boreba ba hao.

47:8,9 —
Tshen. 18:7,8

10“O ile wa thepa bokgopo ba hao,

wa ba wa re: ‘Ha ho ya mponang!’

Wa kgeloswa ke bohlale

le tsebo ya hao,

ka pelong ya hao wa ithetsa, wa re:

‘Ho re nna feela,

ha ho pohopedi ntle ho nna!’

11Kahoo o tla welwa

ke koduwa hodimo,

ha o na ho tseba le ho e upa;

o tla welwa ke bomadimabe hodimo,

o ke ke wa tseba

ho bo qhelela thoko;

timelo le yona e tla o wela hodimo,

e o tsometse o sa ka wa tseba.

12“Itswelle pele ka boreba ba hao,

le ka boloi ba hao bo se nang palo,

boo esale o bo emella

ho tloha botjheng ba hao!

Mohlomong

bo tla o tlisetsa katleho,

mohlomong

ka bona o tshose dira tsa hao!

13O ikgathaditse feela

ka keletso tse ngatangata!

Jwale bitsa balepi ba hao,

balepi ba hao ba dinaledi,

dinohe tse o senolelang diketsahalo,

tsa kgwedi le kgwedi,

di ke di o pholose

ho tsena tse o tlelang.

14“Ha e le bona,

ba tla tshwana le dirite feela

mollo o tla ba tjhesa, ba tjhelle lore!

Ba ke ke ba ipholosa

kganareng ya malakabe,

ana hase mashala

a ka futhumetsang motho,

ona hase mollo

o ka orwang ke motho.

15Ke sona feela

seo ba ka o etsetsang sona,

bana bao o sebeditseng le bona,

bao esale o hweba le bona

ho tloha botjheng ba hao.

E mong le e mong

o ikela ka tsela ya hae,

ha ho le ya mong wa bona

ya ka o pholosang.”

47:1-15 —
Esa. 13:1 — 14:23;

48

Modimo ke Morena wa mehla e tlang

481“Mamelang sena,

lona ba ntlo ya Jakobo,

lona ba bitswang

ka lebitso la Iseraele,

lona ba tswang lelokong la Juda,

lona ba ikanang

ka lebitso la Morena,

lona ba rapelang

Modimo wa Iseraele,

empa e se ka nnete kapa ka ho loka.

2Le ipitsa baahi

ba motse o halalelang,

mme le tshepa Modimo wa Iseraele,

Morena wa mabotho

ke lona lebitso la hae:

3“Tse fetileng

ke ne ke di bolele kgale,

ka di phatlalatsa,

ka etsa hore di tsejwe;

ka di etsa ka ho panya ha ntshi,

mme tsa eba teng.

4Ke tsebile

kamoo o leng manganga kateng;

molala wa hao

o sataletse sa tshepe,

phatla ya hao

yona e ka lethose.

5Ka baka leo, ke o boleletse tsena

e sa le kgale;

di eso etsahale ka o bolella tsona,

e le hore o tle o se ke wa re:

‘Modimo wa ka wa bohata

o di entse,

modimo wa ka wa lehong

le modimo wa ka wa tshepe,

ke yona medimo e ileng ya di laola.’

6“Tsena kaofela o di utlwile,

wa di bona,

na ha o na ho di dumela?

Ho tloha jwale

ke tla o bolella tse ntjha,

ke o bolelle tse patehileng,

tseo o sa di tsebeng.

7Di bopilwe hona jwale,

e seng tshimolohong,

ho fihlela kajeno

o ne o eso di utlwe;

ka hona o ke ke wa re:

‘Ke ne ntse ke di tseba.’

8Ha wa ka di utlwa le ho di utlwisisa;

tsebe tsa hao haesale di thibane

ho tloha kgale.

Ke tseba hantle

kamoo o leng maqiti kateng,

o bitsitswe lehlabaphiyo

ho tloha mohla o tswalwang.

9“Ka baka la lebitso la ka,

kgalefo ya ka ke a e thisisa,

ka baka la thoriso ya ka

e ke ke ya fihla ho wena,

esere mohlomong

ka tshoha ke o timetsa.

10Bona! ke o hlwekisitse,

le hoja e se sa silefera;

ke o lekile

ka seboping sa matshwenyeho.

11Ka baka la ka,

ka baka la ka feela,

hona ke ho entse.

Nka dumela jwang

hore ke senngwe lebitso?

Tlotla ya ka

ha nka ke ka e nea e mong.”

Siruse, moetapele ya kgethilweng ke Morena

12“Mmamele, wena Jakobo,

wena Iseraele eo ke o bitsitseng:

E hlile ke nna;

ke nna wa pele le wa ho qetela.Esa. 44:6
Tshen. 1:7
22:13

13Tsoho la ka

ke lona le theileng lefatshe,

tsoho la ka le letona

le adile mahodimo;

ha ke a bitsa a emela hong kaofela.

14“Kgobokanang kaofela, le mamele:

Ke modingwana ofe

o boletseng tsee e sa le pele?

Ya ratwang ke Morena

o tla phetha thato ya Morena,

thato eo a e phethe

hodima Babilona,

tsoho la hae

le lwantshe Bakalatiya.

15Nna, e leng nna, ke se ke buile;

e, ke se ke bile ke mmitsitse.

Ke mo tlisitse,

o tla atleha hohle moo a yang teng.

16“Atamelang pela ka,

le mamele hona:

Ho tloha tshimolohong

ha ke qala ho bua,

ha ke a ka ka buela sephiring;

ha tseo di etsahetse

ke ne se ntse ke le teng.”

Jwale Morena Modimo o nthomme,

o nthomme ka Moya wa hae.

Morero wa Morena ho setjhaba sa hae

17Morena, Molopolli wa hao,

Ya Halalelang wa Iseraele,

o bua tjena:

“Ke nna Morena Modimo wa hao,

ya o rutang

tse leng molemo ho wena,

ya o tsamaisang

tseleng e o loketseng.

18“Hoja o kila mamela ditaelo tsa ka,

kgotso ya hao

e ka be le jwaloka noka,

ho loka ha hao

ho ka maqhubu a lewatle.

19Tloholo tsa hao

di ka be di le kaa ka lehlabathe,

bana ba hao

ba le kaa ka tlhaku tsa lona

di se na palo;

lebitso la bona

le ne le ke ke la fela,

leha e le ho hlakoha kapele ho nna.”

20Tswang Babilona,

le balehe Bakalatiya!

Phatlalatsang tsena

ka mehoo ya thabo,

le di phatlalatse

ho ya pheletsong tsa lefatshe,

le re: “Morena o lopolotse Jakobo,

mohlanka wa hae.”Tshen. 18:4

21Ha ba a ka ba nyorwa

ha a ba tsamaisa hara lehwatata;

o ila etsa hore metsi a phalle

a etswa lefikeng;

a otla lefika, metsi a phorosela.

22“Kgotso ha e yo

ho batho ba kgopo,”

ho rialo Morena.Tshen. 18:4

49

Iseraele, lesedi la ditjhaba

491“Lona dihlekehleke,

mmameleng!

Lona tjhaba tse hole,

utlwang tsena!

Morena o mpitsitse

ke sa le popelong,

mohla ke tswalwang

a mpitsa ka bitso la ka.Jer. 1:5

2O entse molomo wa ka

seka sabole e bohale,

a mpata moriting wa atla sa hae;

a nketsa motsu o leoditsweng,

a mpata ka sehlajweng sa hae.Bah. 4:12
Tshen. 1:16

3Yaba o re ho nna:

‘Wena Iseraele, o mohlanka wa ka,

ke ka wena ke tlang ho tlotliswa.’ ”

4Yaba nna ke re:

“Ke sebeleditse lelea,

ka fufulellwa ntata selala.

Empa se ntshwanelang

se ka atleng sa Morena,

moputso wa ka

o ho Modimo wa ka.”

5Morena ya nkgethetseng

ho ba mohlanka wa hae,

a nkgetha ke sa le popelong ya mme,

hore ke kgutlisetse Jakobo ho yena,

ke bokelle tjhaba sa hae sa Iseraele,

hobane mahlong a hae ke a tlotleha,

ke Modimo wa ka,

ke yena matla a ka.

6Jwale Morena o re:

“Ke nthwana e fokolang

hore o be mohlanka wa ka,

o kgutlise merabe ya Jakobo,

o kgutlise bana ba Iseraele

bao ke ba babaletseng.

Ke tla o etsa lesedi ho baditjhaba,

o tlo fihlise ho pholosa ha ka

pheletsong tsa lefatshe.”Esa. 42:6
Luka 2:32
Dik. 13:47
26:23

7Morena, Molopolli wa Iseraele,

yena Ya Halalelang,

o bua tjena ho mohlanka wa babusi,

ho ya ileng a nyediswa,

a nyonywa ke ditjhaba:

“Kgosi di tla o bona,

di eme ka maoto,

mahosana le wona a tla o obamela,

ka baka la Morena,

yena ya tshepahalang,

Ya Halalelang wa Iseraele,

ya o kgethileng.”

Jerusalema e hahwa botjha

8Morena o bua tjena:

“Ka nako ya mohau

ke ile ka o araba,

ka tsatsi la ho pholoswa

ke ile ka o thusa;

ka o boloka hore ka wena

ke etse selekane le ditjhaba,

hore ho tle ho kgutliswe naha,

ho ajwe lefa la yona le senyehileng.2 Bakr. 6:2

9Ho batshwaruwa o tle o re:

‘Tswang!’

Ho ba lefifing o re:

‘Tswelang leseding!’

Ba tla fula kathoko ho ditsela,

ba fule jwaloka dinku,

makgulo a bona

a be maralleng wohle.

10Ha ba ka ke ba lapa

kapa ba nyorwa,

kapa ba tjheswa ke motjheso

wa tsatsi la lehwatata.

Ya ba utlwelang bohloko

o tla ba tataisa,

a ba ise pela didiba tse kollang.Tshen. 7:16,17

11“Thabeng tsohle tsa ka

ke tla etsa ditsela,

mmila ya ka e katwe

e tle e phahame.

12Bonang! Ba tla tla ba etswa hole,

ba bang leboya,

ba bang bophirimela,

ba bang ba etswa

naheng ya Sinime.”

13Lona mahodimo binang ka thabo,

wena lefatshe nyakalla,

lona dithaba binang ka nyakallo!

Morena o tshedisa setjhaba sa hae,

o hauhela tjhaba sa hae se tujwang.

14Empa Sione o itse:

“Morena o mphuraletse!

Morena wa ka o ntebetse!”

15“Na mosadi a ka lebala lesea

leo a le anyesang,

a se ka hauhela ngwana

wa popelo ya hae?

Leha yena a ka lebala,

nna ha nka ke ka o lebala!”

16Bona! ke ngotse bitso la hao

kahara diatla tsa ka,

marako a hao

ke ntse ke a bona kamehla.

17“Ba tla tsosa marako a hao,

ba tla kgutla ba potlakile,

ba o hataketseng, ba o ripitla,

bona ba o balehe.

18Phahamisa mahlo a hao,

o thalatse kahohle;

tjhaba sa hao se a phutheha,

se tla ho wena.

Ke hlapanya ka bitso la ka,”

ho rialo Morena,

“ho wena

ba tla tshwana le mekgabiso,

o ikgabise ka bona

jwaloka monyaduwa.

19“O fetohile lesupi, o hloka baahi,

le naha ya hao e senyehile,

e ke ke ya hlola e lekana,

e lekana tjhaba sa hao,

le hoja ba neng ba o ripitle

ba tla be ba le hole.

20Bana bao o ba tswetseng

nakong ya bofifi ba hao,

ba tla bua

moo o ntseng o utlwa, ba re:

‘Baka sena se senyenyane,

ha se re lekane,

re ekeletse naha re tsebe ho haha.’

21Jwale ka pelong ya hao o tla re:

‘Bana baa ke ba tswaletswe ke mang?

Ke ne ke shwelwe ke bana,

ka ba jwaloka nyopa,

ka thopuwa,

ka iswa kwana le kwana.

Bana baa ba hodisitswe ke mang?

Ke ne ke setse ke le mong feela,

empa jwale baa bona ba tswa kae?’ ”

22Morena Modimo o bua tjena:

“Bona! ke tla hwehla baditjhaba,

ke ba hwehle ka letsoho,

ke phahamisetse ditjhaba

mokgele wa ka;

di tla kgutlisa bara ba hao

di ba sikile,

di kgutlise baradi ba hao

di ba pepile.

23Dikgosi e tla ba bahodisi ba hao,

kgosatsana tsa tsona

e be baanyesi ba hao.

Di tla o obamela

fahleho di tadimile fatshe,

di be di nyeke lerole

le maotong a hao.

Ke moo o tla tseba

hore Morena ke nna,

hobane ba ntshepileng

ba ke ke ba hlajwa ke dihlong.”

24Na mohale a ka amohuwa

kgapo ya hae,

kapa mothopuwa a lopollwa

ho motlatlapi wa hae?

25Empa Morena o bua tjena:

“E, bahale ba tla amohuwa

bathopuwa ba bona,

le ba sehloho ba amohuwe

kgapo ya bona,

Ba lwantshanang le wena

ke tla ba lwantsha,

bana ba hao ke ba lopolle.

26Bahatelli ba hao

ke tla ba fepa nama ya bona,

ba tahwe ke madi a bona

sa veine e ntjha.

Batho bohle ba tla tseba

hore nna Morena,

ke Mopholosi wa hao

le Molopolli wa hao,

yena Ya Matla wa Jakobo.”