Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
46

Medimo ya Babilona ya bohata

461Bele o a ketoha,

Nebo o kgatheng la ho wa,

medingwana ya bona

e bofilwe hodima dipelesa.

Medingwana eo e bofilweng e boima,

e imela dipelesa tse kgathetseng.

2E kgatheng la ho wa,

e ketoha hammoho,

e sitwa ho ithola morwalo,

medingwana eo le yona

e ya bothopuweng.

3“Mmameleng

lona ba ntlo ya Jakobo,

lona masalla wohle

a ntlo ya Iseraele,

lona bao ke le sikileng

ho tloha mohla le tswalwang,

lona bao ke le pepileng

ho tloha mohla le tswalwang.

4Ho fihlela boqhekung ba lona

ha ke eso fetohe,

ke tla nne ke le pepe

ho fihlela le eba bo-raputswe.

Ke nna ya le bopileng,

mme ke tla nne ke le sike,

ke tla nne ke le pepe,

ke le namolele.

5“Jwale le tla ntekanya le mang,

le nketse thaka ya hae?

Le tla ntekanya le mang

hore ke tle ke tshwane le yena?

6Ba bang ba ntsha kgauta

ka mekotleng ya bona,

ebe ba bea silefera sekaleng,

ba hira lelala la kgauta

ho etsa setshwantsho,

tshwantsho sa modimo wa bohata,

ba se obamele, ba se kgumamele.

7Ba a se nka,

ba se jare ka mahetla a bona,

ba se bee tulong tsa sona,

se eme teng;

moo se emeng teng

se ke ke sa sisinyeha.

Leha motho a ka ipiletsa ho sona

ha se mo arabe,

leha e le hona ho mo pholosa

tsietseng ya hae.

8“Hopolang taba ena,

e tsitse kelellong tsa lona,

le nne le e hopole, lona bakwenehi.

9Hopolang taba tsa boholoholo

taba tsa kgale,

ke nna Modimo,

ha ho na e mong;

ke nna Modimo,

ha ho ya tshwanang le nna.

10Ho tloha qalehong

ke tsebisitse batho tsa ho qetela,

ho tloha mehleng ya boholoholo

ka ba tsebisa,

ka ba tsebisa tse tla etsahala,

ka re: ‘Merero ya ka e tla tiya,

ke tla etsa tsohle tseo ke di ratang.’

11Ke bitsa lenong le etswa botjhabela,

e leng motho

ya tswang naheng e hole,

ke mmitsetsa

ho tla phetha thato ya ka.

Seo ke se boletseng ke tla se phetha,

seo ke se rerileng ke tla se etsa.

12Mmameleng, lona ba pelo di thata,

lona ba leng hole le ho loka.

13Ho loka ha ka ke ho tlisa haufi,

ebile ha ho sa le hole haholo,

ho pholosa ha ka

ho ke ke ha dieha.

Sione ke tla e pholosa,

Iseraele ke e tlotlise.

47

Babilona e a ahlolwa

471“Theoha teroneng,

o dule leroleng,

Wena morwetsana,

moradi wa Babilona;

itulele fatshe,

o theotswe teroneng,

wena moradi wa Bakalatiya.

Ha o sa tla bitswa ya bonojwana,

ya bokotswang.Dipo. 28:56

2Nka lelwala, o sile phofo,

lesira la hao lona o le role.

Nyolla mese ya hao,

ditlhafu di hlahe,

ebe jwale o tseba ho tshela dinoka.

3Bofeela ba hao bo tla pepeseha,

dihlong tsa hao di se ke tsa pateha.

Ke tla iphetetsa,

ha ke na ho qenehela motho.”

4Molopolli wa rona

bitso la hae ke Morena wa mabotho,

ke Ya Halalelang wa Iseraele.

5“Dula o kgutsitse,

o kene hara lefifi,

wena moradi wa Bakalatiya,

ha o sa tla bitswa

mofumahadi wa mebuso.

6“Ke ne ke halefetse setjhaba sa ka,

ka hlompholla lefa la ka;

ka neelana ka sona

matsohong a hao,

mme wena wa se hlokela mohau.

Esita le maqheku ao e se le mobu,

wa a belesa joko e boimahadi.

7“Yaba wena o re:

‘Ke tla nne ke be mofumahadi,

ke be yena kamehla yohle!’

Empa tsena ha wa ka wa di nahana,

kapa wa hopola pheletso ya tsona.

8“Jwale mamela,

wena ya ratang boithabiso,

wena ya iphelelang a sa natse letho,

wena ya ntseng a ithetsa, ka ho re:

‘Ho re nna feela,

ha ho pohopedi ntle ho nna!

Nke ke be ka ba mohlolohadi

le kgale,

le ho shwelwa ke bana

nke ke ka ho tseba!’

9Empa tsena tse pedi

di tla o kgaoletsa,

ka ho panya ha ntshi,

ka tsatsi le le leng:

Ho shwelwa ke bana

le ho ba mohlolohadi.

Di tla o wela hodimo

ka matla a maholo,

di sa re letho ka boloi ba hao,

di sa re letho ka boreba ba hao.

47:8,9 —
Tshen. 18:7,8

10“O ile wa thepa bokgopo ba hao,

wa ba wa re: ‘Ha ho ya mponang!’

Wa kgeloswa ke bohlale

le tsebo ya hao,

ka pelong ya hao wa ithetsa, wa re:

‘Ho re nna feela,

ha ho pohopedi ntle ho nna!’

11Kahoo o tla welwa

ke koduwa hodimo,

ha o na ho tseba le ho e upa;

o tla welwa ke bomadimabe hodimo,

o ke ke wa tseba

ho bo qhelela thoko;

timelo le yona e tla o wela hodimo,

e o tsometse o sa ka wa tseba.

12“Itswelle pele ka boreba ba hao,

le ka boloi ba hao bo se nang palo,

boo esale o bo emella

ho tloha botjheng ba hao!

Mohlomong

bo tla o tlisetsa katleho,

mohlomong

ka bona o tshose dira tsa hao!

13O ikgathaditse feela

ka keletso tse ngatangata!

Jwale bitsa balepi ba hao,

balepi ba hao ba dinaledi,

dinohe tse o senolelang diketsahalo,

tsa kgwedi le kgwedi,

di ke di o pholose

ho tsena tse o tlelang.

14“Ha e le bona,

ba tla tshwana le dirite feela

mollo o tla ba tjhesa, ba tjhelle lore!

Ba ke ke ba ipholosa

kganareng ya malakabe,

ana hase mashala

a ka futhumetsang motho,

ona hase mollo

o ka orwang ke motho.

15Ke sona feela

seo ba ka o etsetsang sona,

bana bao o sebeditseng le bona,

bao esale o hweba le bona

ho tloha botjheng ba hao.

E mong le e mong

o ikela ka tsela ya hae,

ha ho le ya mong wa bona

ya ka o pholosang.”

47:1-15 —
Esa. 13:1 — 14:23;

48

Modimo ke Morena wa mehla e tlang

481“Mamelang sena,

lona ba ntlo ya Jakobo,

lona ba bitswang

ka lebitso la Iseraele,

lona ba tswang lelokong la Juda,

lona ba ikanang

ka lebitso la Morena,

lona ba rapelang

Modimo wa Iseraele,

empa e se ka nnete kapa ka ho loka.

2Le ipitsa baahi

ba motse o halalelang,

mme le tshepa Modimo wa Iseraele,

Morena wa mabotho

ke lona lebitso la hae:

3“Tse fetileng

ke ne ke di bolele kgale,

ka di phatlalatsa,

ka etsa hore di tsejwe;

ka di etsa ka ho panya ha ntshi,

mme tsa eba teng.

4Ke tsebile

kamoo o leng manganga kateng;

molala wa hao

o sataletse sa tshepe,

phatla ya hao

yona e ka lethose.

5Ka baka leo, ke o boleletse tsena

e sa le kgale;

di eso etsahale ka o bolella tsona,

e le hore o tle o se ke wa re:

‘Modimo wa ka wa bohata

o di entse,

modimo wa ka wa lehong

le modimo wa ka wa tshepe,

ke yona medimo e ileng ya di laola.’

6“Tsena kaofela o di utlwile,

wa di bona,

na ha o na ho di dumela?

Ho tloha jwale

ke tla o bolella tse ntjha,

ke o bolelle tse patehileng,

tseo o sa di tsebeng.

7Di bopilwe hona jwale,

e seng tshimolohong,

ho fihlela kajeno

o ne o eso di utlwe;

ka hona o ke ke wa re:

‘Ke ne ntse ke di tseba.’

8Ha wa ka di utlwa le ho di utlwisisa;

tsebe tsa hao haesale di thibane

ho tloha kgale.

Ke tseba hantle

kamoo o leng maqiti kateng,

o bitsitswe lehlabaphiyo

ho tloha mohla o tswalwang.

9“Ka baka la lebitso la ka,

kgalefo ya ka ke a e thisisa,

ka baka la thoriso ya ka

e ke ke ya fihla ho wena,

esere mohlomong

ka tshoha ke o timetsa.

10Bona! ke o hlwekisitse,

le hoja e se sa silefera;

ke o lekile

ka seboping sa matshwenyeho.

11Ka baka la ka,

ka baka la ka feela,

hona ke ho entse.

Nka dumela jwang

hore ke senngwe lebitso?

Tlotla ya ka

ha nka ke ka e nea e mong.”

Siruse, moetapele ya kgethilweng ke Morena

12“Mmamele, wena Jakobo,

wena Iseraele eo ke o bitsitseng:

E hlile ke nna;

ke nna wa pele le wa ho qetela.Esa. 44:6
Tshen. 1:7
22:13

13Tsoho la ka

ke lona le theileng lefatshe,

tsoho la ka le letona

le adile mahodimo;

ha ke a bitsa a emela hong kaofela.

14“Kgobokanang kaofela, le mamele:

Ke modingwana ofe

o boletseng tsee e sa le pele?

Ya ratwang ke Morena

o tla phetha thato ya Morena,

thato eo a e phethe

hodima Babilona,

tsoho la hae

le lwantshe Bakalatiya.

15Nna, e leng nna, ke se ke buile;

e, ke se ke bile ke mmitsitse.

Ke mo tlisitse,

o tla atleha hohle moo a yang teng.

16“Atamelang pela ka,

le mamele hona:

Ho tloha tshimolohong

ha ke qala ho bua,

ha ke a ka ka buela sephiring;

ha tseo di etsahetse

ke ne se ntse ke le teng.”

Jwale Morena Modimo o nthomme,

o nthomme ka Moya wa hae.

Morero wa Morena ho setjhaba sa hae

17Morena, Molopolli wa hao,

Ya Halalelang wa Iseraele,

o bua tjena:

“Ke nna Morena Modimo wa hao,

ya o rutang

tse leng molemo ho wena,

ya o tsamaisang

tseleng e o loketseng.

18“Hoja o kila mamela ditaelo tsa ka,

kgotso ya hao

e ka be le jwaloka noka,

ho loka ha hao

ho ka maqhubu a lewatle.

19Tloholo tsa hao

di ka be di le kaa ka lehlabathe,

bana ba hao

ba le kaa ka tlhaku tsa lona

di se na palo;

lebitso la bona

le ne le ke ke la fela,

leha e le ho hlakoha kapele ho nna.”

20Tswang Babilona,

le balehe Bakalatiya!

Phatlalatsang tsena

ka mehoo ya thabo,

le di phatlalatse

ho ya pheletsong tsa lefatshe,

le re: “Morena o lopolotse Jakobo,

mohlanka wa hae.”Tshen. 18:4

21Ha ba a ka ba nyorwa

ha a ba tsamaisa hara lehwatata;

o ila etsa hore metsi a phalle

a etswa lefikeng;

a otla lefika, metsi a phorosela.

22“Kgotso ha e yo

ho batho ba kgopo,”

ho rialo Morena.Tshen. 18:4