Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
47

Babilona e a ahlolwa

471“Theoha teroneng,

o dule leroleng,

Wena morwetsana,

moradi wa Babilona;

itulele fatshe,

o theotswe teroneng,

wena moradi wa Bakalatiya.

Ha o sa tla bitswa ya bonojwana,

ya bokotswang.Dipo. 28:56

2Nka lelwala, o sile phofo,

lesira la hao lona o le role.

Nyolla mese ya hao,

ditlhafu di hlahe,

ebe jwale o tseba ho tshela dinoka.

3Bofeela ba hao bo tla pepeseha,

dihlong tsa hao di se ke tsa pateha.

Ke tla iphetetsa,

ha ke na ho qenehela motho.”

4Molopolli wa rona

bitso la hae ke Morena wa mabotho,

ke Ya Halalelang wa Iseraele.

5“Dula o kgutsitse,

o kene hara lefifi,

wena moradi wa Bakalatiya,

ha o sa tla bitswa

mofumahadi wa mebuso.

6“Ke ne ke halefetse setjhaba sa ka,

ka hlompholla lefa la ka;

ka neelana ka sona

matsohong a hao,

mme wena wa se hlokela mohau.

Esita le maqheku ao e se le mobu,

wa a belesa joko e boimahadi.

7“Yaba wena o re:

‘Ke tla nne ke be mofumahadi,

ke be yena kamehla yohle!’

Empa tsena ha wa ka wa di nahana,

kapa wa hopola pheletso ya tsona.

8“Jwale mamela,

wena ya ratang boithabiso,

wena ya iphelelang a sa natse letho,

wena ya ntseng a ithetsa, ka ho re:

‘Ho re nna feela,

ha ho pohopedi ntle ho nna!

Nke ke be ka ba mohlolohadi

le kgale,

le ho shwelwa ke bana

nke ke ka ho tseba!’

9Empa tsena tse pedi

di tla o kgaoletsa,

ka ho panya ha ntshi,

ka tsatsi le le leng:

Ho shwelwa ke bana

le ho ba mohlolohadi.

Di tla o wela hodimo

ka matla a maholo,

di sa re letho ka boloi ba hao,

di sa re letho ka boreba ba hao.

47:8,9 —
Tshen. 18:7,8

10“O ile wa thepa bokgopo ba hao,

wa ba wa re: ‘Ha ho ya mponang!’

Wa kgeloswa ke bohlale

le tsebo ya hao,

ka pelong ya hao wa ithetsa, wa re:

‘Ho re nna feela,

ha ho pohopedi ntle ho nna!’

11Kahoo o tla welwa

ke koduwa hodimo,

ha o na ho tseba le ho e upa;

o tla welwa ke bomadimabe hodimo,

o ke ke wa tseba

ho bo qhelela thoko;

timelo le yona e tla o wela hodimo,

e o tsometse o sa ka wa tseba.

12“Itswelle pele ka boreba ba hao,

le ka boloi ba hao bo se nang palo,

boo esale o bo emella

ho tloha botjheng ba hao!

Mohlomong

bo tla o tlisetsa katleho,

mohlomong

ka bona o tshose dira tsa hao!

13O ikgathaditse feela

ka keletso tse ngatangata!

Jwale bitsa balepi ba hao,

balepi ba hao ba dinaledi,

dinohe tse o senolelang diketsahalo,

tsa kgwedi le kgwedi,

di ke di o pholose

ho tsena tse o tlelang.

14“Ha e le bona,

ba tla tshwana le dirite feela

mollo o tla ba tjhesa, ba tjhelle lore!

Ba ke ke ba ipholosa

kganareng ya malakabe,

ana hase mashala

a ka futhumetsang motho,

ona hase mollo

o ka orwang ke motho.

15Ke sona feela

seo ba ka o etsetsang sona,

bana bao o sebeditseng le bona,

bao esale o hweba le bona

ho tloha botjheng ba hao.

E mong le e mong

o ikela ka tsela ya hae,

ha ho le ya mong wa bona

ya ka o pholosang.”

47:1-15 —
Esa. 13:1 — 14:23;
Jer. 50:1
51:64