Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
45

Morena o kgetha Siruse

451“Morena o bua tjena

ho motlotsuwa wa hae,

e leng Siruse eo ke utlileng

tsoho la hae le letona,

hore a kokobetse

tjhaba tse kapele ho yena.

Nna ke tla amoha dikgosi

matla a ho lwana,

ke bule mamati a kapele ho yena,

menyako ya wona

e se hlole e kwalwa.

2Ke tla o etella pele,

ke batalatse dithaba,

menyako ya lethose ke e thuake,

mekwallo ya tshepe ke e robake.

3Ke tla o nea matlotlo

a patilweng hara mafifi,

maruo a patilweng

dikgotjheletsaneng,

o tle o tsebe hore ke nna Morena,

Modimo wa Iseraele,

ya o bitsang ka lebitso.

4Ka baka la Jakobo,

mohlanka wa ka,

ka baka la Iseraele,

mokgethwa wa ka,

ke o bitsitse ka lebitso la hao,

ka o rea bitso le hlomphehang

leha o sa ka ntseba.

5“Ke nna Morena, ha ho na e mong,

kantle ho nna ha ho na Modimo.

Ke tla o matlafatsa,

le hoja o sa ntsebe,

6e le hore ho tloha botjhabela

ho ya bophirimela

tjhaba di tsebe

hore ha ho e mong kantle ho nna.

Ke nna Morena, ha ho na e mong.

7Ke etsa lesedi, ke etsa lefifi,

ke a pholosa ke be ke timetse,

nna Morena,

tsena tsohle ke a di etsa.

8“Lona mahodimo

theolelang toka lefatsheng,

maru a ke a nesetse lefatshe,

a le nesetse ho loka,

lefatshe le tle le itsibole,

ho tle ho hlahe

tholwana tsa pholoho,

toka e hole hammoho le tsona;

nna Morena, tsena di entswe ke nna.”

Morena ke Mmopi wa tsohle

9“Ho madimabe

ya tsekisanang le Mmopi wa hae,

yena e leng lengetana

hara mangetana!

Na letsopa

le ka re ho sebopi sa lona:

‘O etsang?’

Na mosebetsi wa hao o ka re:

‘Ha o na tsebo’?Bar. 9:20

10Ho madimabe ya reng ho ntatae:

‘O tswetseng?’

Kapa ya reng ho mmae:

‘O belehileng?’

11“Morena, Ya Halalelang wa Iseraele,

Mmopi wa hao o bua tjena:

Na o ka mpotsa tse tla etsahala

ho bana ba ka?

Kapa wa ntaela mabapa

le mosebetsi wa matsoho a ka?

12Ke entse lefatshe

ka ba ka le bopela motho,

esita le mahodimo

ka a ala ka matsoho a ka,

le dinaledi tsohle tsa lehodimo

di laelwa ke nna.

13Ka ho loka ha ka

ke susumeditse Siruse,

tsela tsa hae tsohle

di tla otlollwa ke nna.

O tla tsosa marako a motse wa ka,

a be a lokolle bathopuwa ba ka,

a ba lokolle

ntle ho theko kapa moputso,”

ho rialo Morena wa mabotho.

14Morena o bua tjena:

“Matlotlo a Egepeta

le thepa ya kgwebo ya Kushe,

le banna ba diqhobane

ba naha ya Sheba,

ba tla ineela ho wena

e be ba hao;

ba hulane kamora hao

ba tlanngwe ka mahlaahlela.

Ba tla o obamela,

ba o rapele, ba re:

‘Ruri Modimo o na le wena,

ha ho Modimo e mong

ntle ho yena.’ ”

15Ruri o Modimo ya ipatileng,

wena Mopholosi,

Modimo wa Iseraele.

16Bohle ba etsang medimo ya bohata

ba tla hlajwa ke dihlong,

ba tlontlolohe,

ba ferekane kaofela ha bona.

17Empa Iseraele

o tla pholoswa ke Morena,

a mo pholose

ka pholoho ya mehla yohle,

le ka mohla

a ke ke a hlajwa ke dihlong,

kapa a tlontloloha kamehla yohle.

18Morena, Mmopi wa mahodimo,

yena Modimo ya bopileng lefatshe,

a le etsa,

yena ya ileng a le tsitsisa,

yena ya sa kang

a le bopela lefeela,

ya le bopetseng

hore ho phelwe ho lona,

o bua tjena:

“Ke nna Morena, ha ho na e mong.

19Ha ke a bua sephiring,

kgotjheletsaneng tse lefifi,

ha ke a ka ka re

ho ditloholo tsa Jakobo:

‘Mpatleleng lelea.’

Nna Morena, ke bua ho lokileng,

nna ke bolela tse nepahetseng.”

Morena wa lefatshe

20“Kgobokanang, le tle,

le atameleng mmoho,

lona ba phonyohileng ho baditjhaba,

dithoto ting! le tsamayang le jere,

le jere medimo ya bohata, ya lehong,

lona ba rapelang medimo

e ke keng ya le pholosa.

21Atamelang

le bolele taba tsa lona,

tlisang medimo ya lona e eletsane.

Ke mang ya boletseng see

e sa le kgale?

Ke mang ya se phatlaladitseng

mehleng e fetileng?

Na e ne e se nna Morena?

Ha ho modimo e mong

kantle ho nna,

Modimo ya lokileng le Mopholosi;

ha ho e mong haese nna feela.

22“Sokolohelang ho nna,

le tle le pholohe,

lona dipheletso tsohle tsa lefatshe;

ke nna Modimo, ha ho na e mong.

23Ke hlapantse ka nna,

molomo wa ka o buile ka ho loka,

lentswe la ka le ke ke la fetohelwa.

Mangwele wohle a tla nkgumamela,

maleme wohle le wona

a ikane ka nna.Bar. 14:11
Baf. 2:10,11

24“Batho bohle ba tla bua ka nna,

ba re:

‘Ho loka le matla

di ho Morena a inotshi.’

Bohle ba ileng ba mo halefela,

ba tla tla ho yena,

ba hlabiswe dihlong.

25Empa ho Morena

ditloholo tsohle tsa Iseraele

di tla fumanwa di lokile,

mme di nyakalle.”