Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
44

Iseraele o tshepiswa mahlohonolo

441“Jwale mamela, wena Jakobo,

mohlanka wa ka,

wena Iseraele eo ke mo kgethileng.

2Morena, yena ya o bopileng,

ya o entseng o sa le popelong,

ya tla o thusa, o bua tjena:

Se tshabe, wena Jakobo,

mohlanka wa ka,

le wena Jeshurune

eo ke mo kgethileng.

3“Ke tla nesetsa pula

naheng e omeletseng,

ke phallise melatswana

mobung o omeletseng;

ke tla theolela Moya wa ka

hodima ditloholo tsa hao,

ke theolele mahlohonolo a ka

hodima tsona.

4Di tla mela

hara jwang bo botalana,

jwaloka fate tsa moduwane

lebopong la noka.

5E mong o tla re:

‘Nna ke wa Morena;’

e mong yena a ipitse

ka lebitso la Jakobo,

wa boraro a ngole,

a ngole ka letsoho la hae

a re: ‘Nna ke wa Morena!’

ebe o ipitsa

ka lebitso la Iseraele.”

Morena ke yena Modimo a inotshi

6“Morena, Kgosi ya Iseraele

le Molopolli,

Morena wa mabotho o bua tjena:

‘Ke nna wa pele le wa ho qetela,

kantle ho nna ha ho na Modimo.Esa. 48:12
Tshen. 1:17
22:13

7Ya tshwanang le nna ke mang?

Ha a ke a phatlalatse!

A ke a bolele kapele ho nna

se etsahetseng haesale

ke thea tjhaba sa ka kgalekgale,

a bolele

le tse tlang ho etsahala.

E, a ke a senole tse tlang ho tla.

8O se ke wa thothomela,

o se ke wa tshaba.

Na ha ke a ka ka bolela hoo,

ka ho senola kgalekgale?

Lona le dipaki tsa ka;

na ho teng Modimo e mong

kantle ho nna?

Tjhe, ha ho Lefika le leng,

ha ke tsebe le le leng!’ ”

Medimo ya bohata e a songwa

9Bohle ba etsang medimo ya bohata

ke lefeela,

medimo eo ba e ratang

ke mafeelafeelane.

Ba ka e buellang ba foufetse;

ha ba bone, ha ba tsebe

hore ba tla tlontloloha.

10Ya etsang modimo wa bohata,

kapa ya bopang setshwantsho,

yena o sebeletsa lelea.

11Ba e kgumamelang

ba tla tlontloloha,

ba e etsang

hase letho ke batho feela.

A ba ke ba tle kaofela,

ba phehe kgang le nna;

ba tla kenwa ke tshabo,

ba tlontlolohe.

12Lelala le nka tshepe

le e bese mollong,

le e kgobe ka hamore,

le bope modimo wa bohata,

le e kgobe

ka tsoho la lona le sefutho,

ho fihlela le lapa,

le fellwa ke matla,

metsi le sa a nwe,

le be le kgathale.

13Sebetli sa lehong

se lekanya ka kgwele ya sona,

se tshwaye

moralo wa modingwana ka pene,

se sebedise phalo ho betla lehong,

ebe se le tshwaya ka ho methang.

Jwale ebe se a betla,

se etsa tshwantsho sa motho,

tshwantsho sa motho

ya kgahlehang haholo,

se tla bewa ka tlung.

14Motho o rema fate tsa dikedare,

kapa a reme tsa kiperese le tsa eike,

a reme le fate

tse teng kahara moru,

a hlome feiye,

pula e e nwesetse;

15ke patsi eo motho

a besang mollo ka yona;

e nngwe ya yona

o ikomosa ka yona,

a bese mollo ho pheha bohobe.

O betla le modingwana ka yona,

a o kgumamele,

a etse modimo wa bohata,

a o obamele.

16Ka patsi e nngwe o besa mollo,

a phehe dijo tsa hae ho wona,

a bese nama, a e je, a be a kgore.

Mollong oo o ye a ikomose, a re:

“A! ke futhumetse,

ke orile mollo!”

17Ka e setseng

o betla modimo wa bohata,

modingwana wa hae

a o obamele, a o kgumamele,

a o rapele, a re ho wona:

“Ako mpholose,

o modimo wa ka!”

18Medingwana ha e na tsebo,

ha e na kutlwisiso,

mahlo a yona a netilwe,

ha e bone letho,

kelello di kwalehile,

ha e utlwisise letho.

19Ha ho ya keng a inahane,

ha ho ya nang le tsebo

kapa kutlwisiso ya ho re:

“Ke besitse mollo ka patsi e nngwe,

ka pheha bohobe ka mashala a yona,

ka besa le nama ka ba ka e ja.

Na nka etsa modingwana

ka patsi e setseng?

Na nka obamela sekoqo sa patsi?”

20Kgopolo e jwalo

e ka ho itjella molora,

pelo e thetsehileng

e ya mo kgelosa,

a ke ke a ipholosa, kapa a re:

“Ho ka tsohong la ka le letona

na hase thetso?”

Morena ke Mmopi le Mopholosi

21“Hopola ntho tsena, wena Jakobo,

wena Iseraele,

hobane o mohlanka wa ka;

ke o bopile, o mohlanka wa ka,

wena Iseraele,

ha nka ke ka o lebala.

22Ke hlakotse tshito tsa hao

jwaloka leru,

ka hlakola dibe tsa hao

jwaloka mohodi,

kgutlela ho nna,

hobane ke o lopolotse.”

23Binang ka nyakallo, lona mahodimo,

hobane tsena Morena o di entse;

howeletsang

lona dikgohlo tsa lefatshe,

lona dithaba binang haholo,

le lona meru

le fate tsohle tse ho lona,

hobane Morena o lopolotse Jakobo,

o bonahaditse tlotla ya hae,

a e bonahatsa ka Iseraele.

24Morena, Molopolli wa hao,

yena ya o entseng o sa le popelong,

o bua tjena:

“Ke nna Morena

ya entseng dintho tsohle,

ya adileng mahodimo

ke le inotshi,

ya phutholotseng lefatshe

ke le inotshi.

25Ke nna ya nyopisang

dipontsho tsa baporofeta ba bohata,

ya fetolang dinohe e be dithoto,

ya nyopisang tsebo ya bahlalefi,

a e fetole lefeelafeelane.1 Bakr. 1:20

26Ke nna ya phethahatsang

polelo tsa mohlanka wa ka,

ya phethisang

merero ya baromuwa ba ka,

ya reng ho Jerusalema:

‘O tla ba le baahi!’

ya reng ho metse ya Juda:

‘Le tla hahuwa!’

ho dithako tsa yona:

‘Ke tla le tsosa!’

27Ke nna ya reng ho madiba:

‘Pshang!

Dinoka tsa lona ke tla di pshesa!’

28Ke nna ya reng ho Siruse:

‘O modisana wa ka,

o tla phetha tsohle

tseo ke di ratang;

o tla re thako tsa Jerusalema

di tsoswe,

o re metheo ya Tempele e ralwe.’ ”2 Dik. 36:23
Esr. 1:2