Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
43

Modimo o tshepisa ho lopolla Iseraele

431Empa jwale, ke sena

seo Morena a se bolelang,

yena ya o bopileng, wena Jakobo,

yena ya o entseng, wena Iseraele:

“O se ke wa tshaba,

hobane ke o lopolotse;

ke o bitsitse ka lebitso,

ke o bitsitse, o wa ka.

2Ha o tshela hara madiba

ke tla ba le wena;

ha o tshela dinoka

ha di ka ke tsa o nka.

Ha o tsamaya hara mollo

ha o ka ke wa tjha,

malakabe ha a ka ke a o tjhesa.

3Ke nna Morena Modimo wa hao,

Ya Halalelang wa Iseraele,

Mopholosi wa hao;

ke fana ka Egepeta

hore ke o lopolle,

ke fana ka Kushe le Seba

bakeng sa hao.

4Kaha o bile ntho ya bohlokwa,

o hlompheha mahlong a ka,

hobane ke o rata,

ke tla fana ka batho

bakeng sa hao,

ke fane ka ditjhaba

bakeng sa bophelo ba hao.

5O se ke wa tshaba,

hobane ke na le wena;

ditloholo tsa hao

ke tla di lata botjhabela,

ke o bokelle o etswa bophirimela.

6Ho batho ba ka leboya ke tla re:

‘Neelanang ka bona!’

Ho ba ka borwa ke re:

‘Le se ke la hana ka bona!’

Kgutlisang bara ba ka

ba etswa hole,

le baradi ba ka

ba dipheletsong tsa lefatshe,

7e leng bohle ba ipitsang

ka lebitso la ka,

bao ke ba bopileng hore ba ntlotlise,

bao ke ba bopileng

ka ba ka ba etsa.”

Iseraele ke paki ya Morena

8Tlisang ba foufetseng

empa ba ena le mahlo,

bao e leng ditholo

empa ba ena le ditsebe.

9Matjhaba wohle

a phutheha hammoho,

ditjhaba le tsona di a kgobokana;

ke mang hara tsona

ya boletseng tsee,

a ba re bolella tsa kgalekgale?

A ba ke ba tlise

dipaki tsa bona mona,

di tle di pake hore ba nepile,

e le hore di ba utlwe,

di re: “Ke nnete!”

10“Wena Iseraele, o paki ya ka,”

ho rialo Morena,

“o mohlanka wa ka

eo ke mo kgethileng,

o tle o tsebe, o dumele ho nna,

mme o utlwisise

hore ke nna Modimo.

Ha ho modimo

o bopilweng pele ho nna,

kapa ha eba le o mong

kamorao ho nna.

11“Nna, nna ke inotshi, ke Morena,

kantle ho nna ha ho Mopholosi.

12Ke nna ya senotseng,

ka pholosa, ka phatlalatsa,

ke nna, e seng modimo o mong osele

o hara lona.

Lona le paki tsa ka

hore ke nna Modimo,”

ho rialo Morena.

13“E, haesale ke le yena

ho tloha mehleng ya kgale,

ha ho ya ka pholosang

se ka seatleng sa ka.

Seo ke se etsang

se ka etsollwa ke mang?”

Setjhaba se phonyoha Babilona

14Morena, Mopholosi wa hao,

Ya Halalelang wa Iseraele,

o bua tjena:

“Ka baka la lona

ke tla otla Babilona,

babalehi bohle ba Bakalatiya

ke ba theole,

ke ba theole ba balehele dikepeng,

dikepeng tseo

ba neng ba ikgantsha ka tsona.

15Ke nna Morena,

Ya Halalelang wa lona,

Mmopi wa Iseraele,

Kgosi ya lona.”

16Morena o bua tjena,

yena ya phuntseng tsela lewatleng,

a seha mmila

hara metsi a befileng;

17ya ntshitseng dipere

le kariki tsa ntwa,

a ntsha mabotho

le mekgahlelo ya wona,

mabotho a rapalla moo,

a rapallela ruri,

a fediswa seka lebone le tingwa:

18“Lebalang tsa kgalekgale,

tse fetileng le se ke la di nahana.

19Bonang, ke etsa ntho e ntjha!

Ke ena e mela, na ha le e bone?

Ke phunya tsela hara lehwatata,

le dinoka naheng e omeletseng.

20Phoofolo tse hlaha

di a ntlhompha,

diphokojwe le dimpshe

di a nthorisa,

hobane didiba

ke di tjheka lehwatateng,

dinoka di phalle

naheng e omeletseng,

ho nyorolla tjhaba sa ka,

bakgethwa ba ka.

21Setjhaba seo ke ipopetseng sona,

se tla ntumisa ka dithoko.”

Sebe sa Iseraele

22“Empa ha o a ipiletsa ho nna,

wena Jakobo,

ha o a ikgathatsa ka nna,

wena Iseraele.

23Ha o a ntlisetsa

konyana tsa setjheso,

leha e le ho ntlhompha

ka mahlabelo a hao.

Ha ke a ka ka o imetsa

ka ho batla nyehelo tsa dijo,

kapa ka o kgathatsa

ka ho o kopa mokubetso.

24Ha o a nthekela

hlaka le monko o monate,

kapa wa nthabisa

ka mafura a mahlabelo a hao.

Empa o nkimeditse ka dibe tsa hao,

wa ntena ka makgopo a hao.

25Nna, nna ke inotshi,

ke hlakola ditshito tsa hao,

ke di hlakola ka baka la ka,

ha ke sa hlola ke hopola

dibe tsa hao.

26“Ako nkgopotse tse fetileng,

re phehisane kgang ka tsona;

bolela kamoo o hlokang

molato kateng.

27Ntataomoholo o ne a etse sebe,

babuelli ba hao ba mphetohela,

28kahoo ke tla tlontlolla

baokamedi ba tempele ya hao,

Jakobo yena ke mo abele timelo,

Iseraele yena a nyedisehe.”