Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
41

Modimo o tshepisa ho thusa Iseraele

411“Lona dihlekehleke

kgutsang kapele ho nna!

Ditjhaba a di ke di imatlafatse!

A di ke di atamele di bue,

re kopaneng mmoho

tulong sa kahlolo.

2“Ya tswang botjhabela

o ila tliswa ke mang,

yena ya hlolang hohle

moo a yang teng?

Ya mo neileng matla

a ho hlola ditjhaba ke mang,

hore a hatakele dikgosi

tse mo emang kapele?

O di fekefa ka sabole,

a di fetole lerole,

ka seqha sa hae

a di fefole sa mmoko!

3O a di phaladisa,

a tswe a se na mongwapo,

a potlake hoo

ekang le mobu ha sa o hata!

4Ya entseng hore tsee di etsahale

ke mang?

ya bitsitseng meloko

ho tloha tshimolohong

ke mang?

Ke nna Morena,

ebile ke nna wa ho qala,

ke nna Morena

ya tla ba le ba ho qetela.”

5Ba dihlekehlekeng ba ile ba bona,

mme ba kenwa ke tshabo,

ba pheletsong tsa lefatshe

bona ba thothomela,

yaba ba a tla, ba atamelana,

6motho ka mong

o thusana le mohahabo,

motho ka mong

o re ho ngwanabo: “Matlafala!”

7Kahoo sebetli

se kgothatsa lelala la kgauta,

ya photlang ka noto

o kgothatsa sefuthi,

o re ho sona: “E kopane hantle!”

O kgokgothela modimo wa bohata

ka dipekere, e le hore o tiye,

o se ke wa ketoha.

8“Empa wena Iseraele,

o leng mohlanka wa ka,

wena Jakobo,

eo ke mo kgethileng,

wena tloholo sa Aborahama,

motswalle wa ka,2 Dik. 20:7
Jak. 2:23

9ke o latile pheletsong tsa lefatshe,

ka o bitsa

o le qoleng tse hole tsa lona,

ka re ho wena:

‘O mohlanka wa ka,’

ke ikgethetse wena,

ha kea o lahla.

10O se ke wa tshaba,

hobane ke na le wena,

o se tsielehe,

hobane ke Modimo wa hao.

Ke tla o matlafatsa,

ke be ke o thuse,

ke o tshehetse

ka tsoho la ka le letona,

ka tsoho le letona

le etsang ho loka.

11“Batho bohle ba o halefelang

ba tla tlontloloha,

ba aparelwe ke dihlong;

batho bohle

ba lwantshanang le wena

ba tla fetoha lefeela,

ba be ba timele.

12Leha o ka tsoma dira tsa hao,

ha o ka ke wa ba wa di fumana.

Batho ba o futuhelang ka ntwa

ba tla tshwana le lefeelafeelane,

13hoba ke nna Morena,

Morena Modimo wa hao,

ya utlang tsoho la hao le letona,

ya reng: ‘Se tshabe,

nna ke tla o thusa.’

14“O se ke wa tshaba,

wena Jakobo, sebokonyana,

wena Iseraele wa motwantwanyane;

ke nna ya tla o thusa,”

ho rialo Morena,

Molopolli wa hao,

Ya Halalelang wa Iseraele.

15“Bona, ke tla o etsa selei

se phophothang, se setjha,

se nang le meno e ntjhotjho.

O tla thua dithaba,

o di phophothe,

maralla wona o a sile, a ke mmoko;

16tsena o tla di olosa,

moya o di fefole,

sefefo se matla se di hasanye.

Thabo ya hao e tla ba ho Morena,

tlotla ya hao

e be Ya Halalelang wa Iseraele.

17“Mafutsana le bahloki

ba batla metsi,

empa metsi ha ba a fumane,

maleme a bona

a omeletse ke lenyora.

Empa nna Morena, ke tla ba araba,

nna Modimo wa Iseraele,

nke ke ka ba furalla.

18Ke tla phunya mehlodi ya dinoka,

ke e phunye

tutudung tsa lehlabathe,

kahara dikgohlo didiba di phorosele.

Lehwatata ke tla le fetola

le tlale matsha,

naha e omeletseng

e runyarunye didiba.

19Ke tla medisa

fate tsa dikedare lehwatateng,

ke medise mositsane,

mohlakola le mohlwaare;

matswatlareng ke tla medisa

fate tsa modutu,

di mele hammoho

le tsa phaene le kiperese.

20Batho ba tla bona tsena

ba be ba tsebe,

ba hlokomele, ba be ba utlwisise:

Morena o entse tsena

ka letsoho la hae,

Ya Halalelang wa Iseraele

o di hlodile.”

Morena o nyatsa medimo ya bohata

21“Ritelang nyewe ya lona,

lona medingwana,”

ho rialo Morena.

“Bolelang mabaka a lona,”

ho rialo Kgosi ya Jakobo.

22“Atamelang, le ke le bolele,

le re bolelle tse tla etsahala.

Re bolelleng

hore na tsa kgalekgale ke dife,

e le hore re tle re di nahane,

re be re tsebe

le pheletso ya tsona;

kapa le re bolelle

tse tla etsahala.

23Re tsebiseng

tseo e leng hona di tla tla,

re tle re tsebe

hore efela le le medimo.

Etsang tse ntle

kapa le etse tse kgopo,

re tle re bone,

ebe re tlalwa ke tshabo.

24Bonang, ho hang lona ha le letho,

mesebetsi ya lona

ke mafeelafeelane;

ya ikgethelang lona ke manyala!

25“Ke tsositse e mong leboya,

mme ke enwa o a tla,

ya tswang botjhabela

o tla ipiletsa ho nna.

O hatakela babusi

jwaloka hoja e le seretse,

jwaloka sebopi se kgoba letsopa.

26Ya boletseng tsee tshimolohong

ke mang re tle re tsebe?

Kapa a di bolela pele,

re tle re re o ne a nepe?

Ha ho ya kila di bolela,

ha ho ya kila di senola,

polelo tsa hae

ha ho ya kila di utlwa!

27Ke nna wa pele

ya boleletseng Sione:

‘Bona, ako ba bone ke bao!’

Ka roma leqosa Jerusalema

ho isa molaetsa o molemo.

28Ha ke tadima medingwana

ha ke bone motho,

kahara yona ha ho moeletsi,

ha ho ya nkarabang ha ke e botsa.

29Bonang, medingwana eo

ke ya bohata!

Mesebetsi ya yona ke ya lefeela,

medingwana ya bona

ke lefeela le kang moya!”

42

Mohlanka wa Morena

421“Bonang, Mohlanka wa ka

eo ke mo kgethileng, ke eo,

mokgethwa wa ka ya nkgahlang;

ke theoletse Moya wa ka,

ka o theolela hodima hae,

o tla tlisetsa ditjhaba toka.Mat. 3:17
17:5
Mar. 1:11
Luka 3:22
9:35

2Ha a ka ke a howeletsa

kapa a phahamisa lentswe,

kapa a peroha hara diterata.

3Ha a ka ke a roba

lehlaka le tenyetsehile,

ha a ka ke a tima lebone,

a le tima le taitsa.

O tla ahlola bohle ka botshepehi.

4Ha a ka ke a thekesela

kapa a nyahama pelo,

ho fihlela a tsitsisa toka lefatsheng.

Dihlekehleke di tla itshepela molao,

di itshepele molao wa hae.”

42:1-4 —
Mat. 12:18-21

5Morena Modimo o bua tjena,

yena ya bopileng mahodimo

a ba a a ala,

ya phutholotseng lefatshe

le tsohle tse ho lona,

ya neang baahi ba lona

moya o ba phedisang,

le bophelo ho bohle

ba phelang ho lona:Dik. 17:24,25

6“Nna Morena, ke o bitsitse

hobane ke lokile;

ke tla o utlwa ka letsoho,

ke o boloke,

ka wena

ke etse selekane le baditjhaba,

ka wena

ke tlisetse baditjhaba lesedi.Esa. 49:6
Luka 2:32
Dik. 13:47
26:23

7O tla tutubolla mahlo a difofu,

o lokolle batshwaruwa,

o ba lokolle ditjhankaneng,

o lokolle ba dutseng

lefifing la tjhankana.

8“Ke nna Morena,

lena ke lona lebitso la ka!

Nke ke be ka nea e mong

tlotla ya ka,

kapa medimo ya bohata

tlotliso ya ka.

9Bonang, tsa pele di se di fetile,

jwale ke le bolella tse ntjha;

ke le phatlalletsa tsona

di eso etsahale.”

Sefela sa tlotliso

10Binelang Morena sefela se setjha,

mo tlotliseng

ho tloha pheletsong tsa lefatshe,

lona ba sesisang dikepe lewatleng,

le dibopuwa tsohle

tse phelang lewatleng,

lona dihlekehleke,

le bohle ba phelang ho tsona.

11Lehwatata le metse ya lona

le ke le howe,

metsana ya Bakedare e nyakalle.

Baahi ba Sela ba bine ka thabo,

ba howe

ba le ditlhorong tsa dithaba.

12Ba ke ba tlotlise Morena,

ba phatlalatse

thoriso ya hae dihlekehlekeng.

13Morena o tla futuha

jwaloka mohale ya matla,

jwaloka mohlabani

o tla tsosa tjheseho ya hae;

o tla howa,

a hlabe mokgosi wa ntwa,

dira tsa hae le tsona a di ripitle.

Morena o tshepisa ho thusa tjhaba sa hae

14“Ke kgale ke kgutsitse,

ke thotse, ke itshwere,

empa jwaloka mosadi

ya bohlokong ba pelehi

ke tla howeletsa ke bipetsane,

ke fehelwa.

15Ke tla thua dithaba le maralla,

ke omeletse dimela tsohle,

dimela tsohle tse ho wona;

dinoka ke tla di fetola,

ke di fetole dihlekehleke,

matsha le wona ke a pshese.

16Ke tla tsamaisa difofu

ka tsela eo di sa e tsebeng,

ke di tataise

tseleng eo di sa e tlwaelang;

lefifi ke tla le fetola lesedi

kapele ho tsona,

ke batalatse baka tse makukuno.

Tsena ke ntho tseo ke tla di etsa,

mme ha nka ke ka tlohela ho di etsa.

17Empa ba tshepang

medimo ya bohata,

ba reng ho yona:

‘Le medimo ya rona,’

ba tla kgutliswa

ba hlabilwe ke dihlong.”

Iseraele o sitwa ho ithuta

18“Mamelang, lona bo-tsebetutu!

Tadimang le bone, lona difofu!

19Sefofu ke mang

haese mohlanka wa ka,

kapa ya tsebetutu

jwaloka moromuwa wa ka?

Ke mang ya foufetseng

jwaloka ya ikabetseng nna,

ya foufetseng

jwaloka mohlanka wa Morena?

20O bone ntho tse ngata,

empa ha o di ele hloko;

tsebe tsa hao di lethwethwe,

empa ha o utlwe letho.”

21Ho kgahlile Morena

ka baka la ho loka ha hae,

hore Molao wa hae o be moholo,

o tlotlehe.

22Empa tjhaba sena se senyeditswe,

sa utswetswa,

batho bohle ba wetse ka mameneng,

ba patilwe ditjhankaneng;

batho bohle ba fetohile lelobelo,

ha ho le ya mong ya ba pholosang,

ba senyeditswe,

ha ho ya reng: “Ba buseletseng!”

23Ke mang wa lona

ya tla mamela tsee,

eo ho tloha jwale

a tla di sekehela tsebe?

24Ya neelaneng ka Jakobo

hore e be lelobelo ke mang?

Ya neelaneng ka Iseraele

ho basenyi ba hae ke mang?

Na hase Morena

eo re mo sitetsweng?

Ha ba a ka ba rata

ho tsamaya ka tsela tsa hae,

ha ba a ka ba rata

ho mamela Molao wa hae.

25Kahoo o hlatsitse kgalefo ya hae,

a e hlatsetsa hodima bona,

a hlatsa le bohale ba ntwa,

a bo hlatsetsa hodima bona.

Kgalefo ya ba aparela

ka malakabe,

empa ba se ke ba utlwisisa letho,

ya ba tlabola,

empa ba se ke ba e natsa.

43

Modimo o tshepisa ho lopolla Iseraele

431Empa jwale, ke sena

seo Morena a se bolelang,

yena ya o bopileng, wena Jakobo,

yena ya o entseng, wena Iseraele:

“O se ke wa tshaba,

hobane ke o lopolotse;

ke o bitsitse ka lebitso,

ke o bitsitse, o wa ka.

2Ha o tshela hara madiba

ke tla ba le wena;

ha o tshela dinoka

ha di ka ke tsa o nka.

Ha o tsamaya hara mollo

ha o ka ke wa tjha,

malakabe ha a ka ke a o tjhesa.

3Ke nna Morena Modimo wa hao,

Ya Halalelang wa Iseraele,

Mopholosi wa hao;

ke fana ka Egepeta

hore ke o lopolle,

ke fana ka Kushe le Seba

bakeng sa hao.

4Kaha o bile ntho ya bohlokwa,

o hlompheha mahlong a ka,

hobane ke o rata,

ke tla fana ka batho

bakeng sa hao,

ke fane ka ditjhaba

bakeng sa bophelo ba hao.

5O se ke wa tshaba,

hobane ke na le wena;

ditloholo tsa hao

ke tla di lata botjhabela,

ke o bokelle o etswa bophirimela.

6Ho batho ba ka leboya ke tla re:

‘Neelanang ka bona!’

Ho ba ka borwa ke re:

‘Le se ke la hana ka bona!’

Kgutlisang bara ba ka

ba etswa hole,

le baradi ba ka

ba dipheletsong tsa lefatshe,

7e leng bohle ba ipitsang

ka lebitso la ka,

bao ke ba bopileng hore ba ntlotlise,

bao ke ba bopileng

ka ba ka ba etsa.”

Iseraele ke paki ya Morena

8Tlisang ba foufetseng

empa ba ena le mahlo,

bao e leng ditholo

empa ba ena le ditsebe.

9Matjhaba wohle

a phutheha hammoho,

ditjhaba le tsona di a kgobokana;

ke mang hara tsona

ya boletseng tsee,

a ba re bolella tsa kgalekgale?

A ba ke ba tlise

dipaki tsa bona mona,

di tle di pake hore ba nepile,

e le hore di ba utlwe,

di re: “Ke nnete!”

10“Wena Iseraele, o paki ya ka,”

ho rialo Morena,

“o mohlanka wa ka

eo ke mo kgethileng,

o tle o tsebe, o dumele ho nna,

mme o utlwisise

hore ke nna Modimo.

Ha ho modimo

o bopilweng pele ho nna,

kapa ha eba le o mong

kamorao ho nna.

11“Nna, nna ke inotshi, ke Morena,

kantle ho nna ha ho Mopholosi.

12Ke nna ya senotseng,

ka pholosa, ka phatlalatsa,

ke nna, e seng modimo o mong osele

o hara lona.

Lona le paki tsa ka

hore ke nna Modimo,”

ho rialo Morena.

13“E, haesale ke le yena

ho tloha mehleng ya kgale,

ha ho ya ka pholosang

se ka seatleng sa ka.

Seo ke se etsang

se ka etsollwa ke mang?”

Setjhaba se phonyoha Babilona

14Morena, Mopholosi wa hao,

Ya Halalelang wa Iseraele,

o bua tjena:

“Ka baka la lona

ke tla otla Babilona,

babalehi bohle ba Bakalatiya

ke ba theole,

ke ba theole ba balehele dikepeng,

dikepeng tseo

ba neng ba ikgantsha ka tsona.

15Ke nna Morena,

Ya Halalelang wa lona,

Mmopi wa Iseraele,

Kgosi ya lona.”

16Morena o bua tjena,

yena ya phuntseng tsela lewatleng,

a seha mmila

hara metsi a befileng;

17ya ntshitseng dipere

le kariki tsa ntwa,

a ntsha mabotho

le mekgahlelo ya wona,

mabotho a rapalla moo,

a rapallela ruri,

a fediswa seka lebone le tingwa:

18“Lebalang tsa kgalekgale,

tse fetileng le se ke la di nahana.

19Bonang, ke etsa ntho e ntjha!

Ke ena e mela, na ha le e bone?

Ke phunya tsela hara lehwatata,

le dinoka naheng e omeletseng.

20Phoofolo tse hlaha

di a ntlhompha,

diphokojwe le dimpshe

di a nthorisa,

hobane didiba

ke di tjheka lehwatateng,

dinoka di phalle

naheng e omeletseng,

ho nyorolla tjhaba sa ka,

bakgethwa ba ka.

21Setjhaba seo ke ipopetseng sona,

se tla ntumisa ka dithoko.”

Sebe sa Iseraele

22“Empa ha o a ipiletsa ho nna,

wena Jakobo,

ha o a ikgathatsa ka nna,

wena Iseraele.

23Ha o a ntlisetsa

konyana tsa setjheso,

leha e le ho ntlhompha

ka mahlabelo a hao.

Ha ke a ka ka o imetsa

ka ho batla nyehelo tsa dijo,

kapa ka o kgathatsa

ka ho o kopa mokubetso.

24Ha o a nthekela

hlaka le monko o monate,

kapa wa nthabisa

ka mafura a mahlabelo a hao.

Empa o nkimeditse ka dibe tsa hao,

wa ntena ka makgopo a hao.

25Nna, nna ke inotshi,

ke hlakola ditshito tsa hao,

ke di hlakola ka baka la ka,

ha ke sa hlola ke hopola

dibe tsa hao.

26“Ako nkgopotse tse fetileng,

re phehisane kgang ka tsona;

bolela kamoo o hlokang

molato kateng.

27Ntataomoholo o ne a etse sebe,

babuelli ba hao ba mphetohela,

28kahoo ke tla tlontlolla

baokamedi ba tempele ya hao,

Jakobo yena ke mo abele timelo,

Iseraele yena a nyedisehe.”