Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
42

Mohlanka wa Morena

421“Bonang, Mohlanka wa ka

eo ke mo kgethileng, ke eo,

mokgethwa wa ka ya nkgahlang;

ke theoletse Moya wa ka,

ka o theolela hodima hae,

o tla tlisetsa ditjhaba toka.Mat. 3:17
17:5
Mar. 1:11
Luka 3:22
9:35

2Ha a ka ke a howeletsa

kapa a phahamisa lentswe,

kapa a peroha hara diterata.

3Ha a ka ke a roba

lehlaka le tenyetsehile,

ha a ka ke a tima lebone,

a le tima le taitsa.

O tla ahlola bohle ka botshepehi.

4Ha a ka ke a thekesela

kapa a nyahama pelo,

ho fihlela a tsitsisa toka lefatsheng.

Dihlekehleke di tla itshepela molao,

di itshepele molao wa hae.”

42:1-4 —
Mat. 12:18-21

5Morena Modimo o bua tjena,

yena ya bopileng mahodimo

a ba a a ala,

ya phutholotseng lefatshe

le tsohle tse ho lona,

ya neang baahi ba lona

moya o ba phedisang,

le bophelo ho bohle

ba phelang ho lona:Dik. 17:24,25

6“Nna Morena, ke o bitsitse

hobane ke lokile;

ke tla o utlwa ka letsoho,

ke o boloke,

ka wena

ke etse selekane le baditjhaba,

ka wena

ke tlisetse baditjhaba lesedi.Esa. 49:6
Luka 2:32
Dik. 13:47
26:23

7O tla tutubolla mahlo a difofu,

o lokolle batshwaruwa,

o ba lokolle ditjhankaneng,

o lokolle ba dutseng

lefifing la tjhankana.

8“Ke nna Morena,

lena ke lona lebitso la ka!

Nke ke be ka nea e mong

tlotla ya ka,

kapa medimo ya bohata

tlotliso ya ka.

9Bonang, tsa pele di se di fetile,

jwale ke le bolella tse ntjha;

ke le phatlalletsa tsona

di eso etsahale.”

Sefela sa tlotliso

10Binelang Morena sefela se setjha,

mo tlotliseng

ho tloha pheletsong tsa lefatshe,

lona ba sesisang dikepe lewatleng,

le dibopuwa tsohle

tse phelang lewatleng,

lona dihlekehleke,

le bohle ba phelang ho tsona.

11Lehwatata le metse ya lona

le ke le howe,

metsana ya Bakedare e nyakalle.

Baahi ba Sela ba bine ka thabo,

ba howe

ba le ditlhorong tsa dithaba.

12Ba ke ba tlotlise Morena,

ba phatlalatse

thoriso ya hae dihlekehlekeng.

13Morena o tla futuha

jwaloka mohale ya matla,

jwaloka mohlabani

o tla tsosa tjheseho ya hae;

o tla howa,

a hlabe mokgosi wa ntwa,

dira tsa hae le tsona a di ripitle.

Morena o tshepisa ho thusa tjhaba sa hae

14“Ke kgale ke kgutsitse,

ke thotse, ke itshwere,

empa jwaloka mosadi

ya bohlokong ba pelehi

ke tla howeletsa ke bipetsane,

ke fehelwa.

15Ke tla thua dithaba le maralla,

ke omeletse dimela tsohle,

dimela tsohle tse ho wona;

dinoka ke tla di fetola,

ke di fetole dihlekehleke,

matsha le wona ke a pshese.

16Ke tla tsamaisa difofu

ka tsela eo di sa e tsebeng,

ke di tataise

tseleng eo di sa e tlwaelang;

lefifi ke tla le fetola lesedi

kapele ho tsona,

ke batalatse baka tse makukuno.

Tsena ke ntho tseo ke tla di etsa,

mme ha nka ke ka tlohela ho di etsa.

17Empa ba tshepang

medimo ya bohata,

ba reng ho yona:

‘Le medimo ya rona,’

ba tla kgutliswa

ba hlabilwe ke dihlong.”

Iseraele o sitwa ho ithuta

18“Mamelang, lona bo-tsebetutu!

Tadimang le bone, lona difofu!

19Sefofu ke mang

haese mohlanka wa ka,

kapa ya tsebetutu

jwaloka moromuwa wa ka?

Ke mang ya foufetseng

jwaloka ya ikabetseng nna,

ya foufetseng

jwaloka mohlanka wa Morena?

20O bone ntho tse ngata,

empa ha o di ele hloko;

tsebe tsa hao di lethwethwe,

empa ha o utlwe letho.”

21Ho kgahlile Morena

ka baka la ho loka ha hae,

hore Molao wa hae o be moholo,

o tlotlehe.

22Empa tjhaba sena se senyeditswe,

sa utswetswa,

batho bohle ba wetse ka mameneng,

ba patilwe ditjhankaneng;

batho bohle ba fetohile lelobelo,

ha ho le ya mong ya ba pholosang,

ba senyeditswe,

ha ho ya reng: “Ba buseletseng!”

23Ke mang wa lona

ya tla mamela tsee,

eo ho tloha jwale

a tla di sekehela tsebe?

24Ya neelaneng ka Jakobo

hore e be lelobelo ke mang?

Ya neelaneng ka Iseraele

ho basenyi ba hae ke mang?

Na hase Morena

eo re mo sitetsweng?

Ha ba a ka ba rata

ho tsamaya ka tsela tsa hae,

ha ba a ka ba rata

ho mamela Molao wa hae.

25Kahoo o hlatsitse kgalefo ya hae,

a e hlatsetsa hodima bona,

a hlatsa le bohale ba ntwa,

a bo hlatsetsa hodima bona.

Kgalefo ya ba aparela

ka malakabe,

empa ba se ke ba utlwisisa letho,

ya ba tlabola,

empa ba se ke ba e natsa.