Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
41

Modimo o tshepisa ho thusa Iseraele

411“Lona dihlekehleke

kgutsang kapele ho nna!

Ditjhaba a di ke di imatlafatse!

A di ke di atamele di bue,

re kopaneng mmoho

tulong sa kahlolo.

2“Ya tswang botjhabela

o ila tliswa ke mang,

yena ya hlolang hohle

moo a yang teng?

Ya mo neileng matla

a ho hlola ditjhaba ke mang,

hore a hatakele dikgosi

tse mo emang kapele?

O di fekefa ka sabole,

a di fetole lerole,

ka seqha sa hae

a di fefole sa mmoko!

3O a di phaladisa,

a tswe a se na mongwapo,

a potlake hoo

ekang le mobu ha sa o hata!

4Ya entseng hore tsee di etsahale

ke mang?

ya bitsitseng meloko

ho tloha tshimolohong

ke mang?

Ke nna Morena,

ebile ke nna wa ho qala,

ke nna Morena

ya tla ba le ba ho qetela.”

5Ba dihlekehlekeng ba ile ba bona,

mme ba kenwa ke tshabo,

ba pheletsong tsa lefatshe

bona ba thothomela,

yaba ba a tla, ba atamelana,

6motho ka mong

o thusana le mohahabo,

motho ka mong

o re ho ngwanabo: “Matlafala!”

7Kahoo sebetli

se kgothatsa lelala la kgauta,

ya photlang ka noto

o kgothatsa sefuthi,

o re ho sona: “E kopane hantle!”

O kgokgothela modimo wa bohata

ka dipekere, e le hore o tiye,

o se ke wa ketoha.

8“Empa wena Iseraele,

o leng mohlanka wa ka,

wena Jakobo,

eo ke mo kgethileng,

wena tloholo sa Aborahama,

motswalle wa ka,2 Dik. 20:7
Jak. 2:23

9ke o latile pheletsong tsa lefatshe,

ka o bitsa

o le qoleng tse hole tsa lona,

ka re ho wena:

‘O mohlanka wa ka,’

ke ikgethetse wena,

ha kea o lahla.

10O se ke wa tshaba,

hobane ke na le wena,

o se tsielehe,

hobane ke Modimo wa hao.

Ke tla o matlafatsa,

ke be ke o thuse,

ke o tshehetse

ka tsoho la ka le letona,

ka tsoho le letona

le etsang ho loka.

11“Batho bohle ba o halefelang

ba tla tlontloloha,

ba aparelwe ke dihlong;

batho bohle

ba lwantshanang le wena

ba tla fetoha lefeela,

ba be ba timele.

12Leha o ka tsoma dira tsa hao,

ha o ka ke wa ba wa di fumana.

Batho ba o futuhelang ka ntwa

ba tla tshwana le lefeelafeelane,

13hoba ke nna Morena,

Morena Modimo wa hao,

ya utlang tsoho la hao le letona,

ya reng: ‘Se tshabe,

nna ke tla o thusa.’

14“O se ke wa tshaba,

wena Jakobo, sebokonyana,

wena Iseraele wa motwantwanyane;

ke nna ya tla o thusa,”

ho rialo Morena,

Molopolli wa hao,

Ya Halalelang wa Iseraele.

15“Bona, ke tla o etsa selei

se phophothang, se setjha,

se nang le meno e ntjhotjho.

O tla thua dithaba,

o di phophothe,

maralla wona o a sile, a ke mmoko;

16tsena o tla di olosa,

moya o di fefole,

sefefo se matla se di hasanye.

Thabo ya hao e tla ba ho Morena,

tlotla ya hao

e be Ya Halalelang wa Iseraele.

17“Mafutsana le bahloki

ba batla metsi,

empa metsi ha ba a fumane,

maleme a bona

a omeletse ke lenyora.

Empa nna Morena, ke tla ba araba,

nna Modimo wa Iseraele,

nke ke ka ba furalla.

18Ke tla phunya mehlodi ya dinoka,

ke e phunye

tutudung tsa lehlabathe,

kahara dikgohlo didiba di phorosele.

Lehwatata ke tla le fetola

le tlale matsha,

naha e omeletseng

e runyarunye didiba.

19Ke tla medisa

fate tsa dikedare lehwatateng,

ke medise mositsane,

mohlakola le mohlwaare;

matswatlareng ke tla medisa

fate tsa modutu,

di mele hammoho

le tsa phaene le kiperese.

20Batho ba tla bona tsena

ba be ba tsebe,

ba hlokomele, ba be ba utlwisise:

Morena o entse tsena

ka letsoho la hae,

Ya Halalelang wa Iseraele

o di hlodile.”

Morena o nyatsa medimo ya bohata

21“Ritelang nyewe ya lona,

lona medingwana,”

ho rialo Morena.

“Bolelang mabaka a lona,”

ho rialo Kgosi ya Jakobo.

22“Atamelang, le ke le bolele,

le re bolelle tse tla etsahala.

Re bolelleng

hore na tsa kgalekgale ke dife,

e le hore re tle re di nahane,

re be re tsebe

le pheletso ya tsona;

kapa le re bolelle

tse tla etsahala.

23Re tsebiseng

tseo e leng hona di tla tla,

re tle re tsebe

hore efela le le medimo.

Etsang tse ntle

kapa le etse tse kgopo,

re tle re bone,

ebe re tlalwa ke tshabo.

24Bonang, ho hang lona ha le letho,

mesebetsi ya lona

ke mafeelafeelane;

ya ikgethelang lona ke manyala!

25“Ke tsositse e mong leboya,

mme ke enwa o a tla,

ya tswang botjhabela

o tla ipiletsa ho nna.

O hatakela babusi

jwaloka hoja e le seretse,

jwaloka sebopi se kgoba letsopa.

26Ya boletseng tsee tshimolohong

ke mang re tle re tsebe?

Kapa a di bolela pele,

re tle re re o ne a nepe?

Ha ho ya kila di bolela,

ha ho ya kila di senola,

polelo tsa hae

ha ho ya kila di utlwa!

27Ke nna wa pele

ya boleletseng Sione:

‘Bona, ako ba bone ke bao!’

Ka roma leqosa Jerusalema

ho isa molaetsa o molemo.

28Ha ke tadima medingwana

ha ke bone motho,

kahara yona ha ho moeletsi,

ha ho ya nkarabang ha ke e botsa.

29Bonang, medingwana eo

ke ya bohata!

Mesebetsi ya yona ke ya lefeela,

medingwana ya bona

ke lefeela le kang moya!”