Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
40

Tjhaba sa Modimo se a tshediswa

401“Tshedisang setjhaba sa ka,

se tshediseng,”

ho rialo Morena.

2Kgothatsang Jerusalema ka lerato,

e bolelleng:

Bokgoba ba yona bo fedile,

sebe sa yona se tshwaretswe,

Morena o e otletse sona haholo.

3Lentswe la ya howang, le re:

“Lokisang mmila wa Morena,

le o lokise felleng,

le otlollele Modimo wa rona

mmila lehwatateng.Mat. 3:3
Mar. 1:3
Joh. 1:23

4Dikgohlo tsohle di tla katwa,

dithaba le maralla di bothalatswe,

le tsona ditutudu di bothalatswe,

baka tse makukuno di batalatswe.

5Tlotla ya Morena e tla bonahatswa,

batho bohle

ba tla e boha ba le mmoho,

hoba Morena o boletse jwalo.”

40:3-5 —
Luka 3:4-6

6Lentswe le ile la re: “Howa!”

Yaba nna ke re:

“Ke tla howa ke reng?”

Ere:

“Batho bohle ba jwaloka jwang,

tlotla ya bona

e ka ya palesa tsa naha.

7Jwang bo a pona,

palesa di foforehe,

ha moya wa Morena

o fokela ho tsona.

Ruri batho ba jwaloka jwang.

8Jwang bo a pona,

palesa di foforehe,

empa ntswe la Modimo wa rona

le hlola kamehla.”

40:6-8 —
Jak. 1:10,11
1 Pet. 1:24,25

9Wena Sione,

ya tlisang molaetsa o molemo,

nyolohela thabeng e phahameng.

Wena Jerusalema,

ya tlisang molaetsa o molemo,

howeletsa haholo o se na tshabo.

Bolella metse ya Juda, o re:

“Bonang,

Modimo wa lona ke enwa!”

10Bonang, Morena Modimo

o tla e le Ya Matla,

o tla busa ka letsoho la hae.

Bonang, o tla le moputso wa hae,

phetetso ya hae e mo eteletse pele.Esa. 62:11
Tshen. 22:12

11O katla mohlape wa hae

jwaloka modisa,

dikonyana o di sika

ka matsoho a hae,

a di sikele sefubeng sa hae,

ditswetse tsona a di kganne hantle.Esk. 34:15
Joh. 10:11

Ha ho Modimo ya kang wa Iseraele

12Ya kila metha metsi a lewatle

ke mang,

a a metha ka seatla sa hae?

Ya kila seha moedi wa mahodimo

ke mang,

a o seha ka seatla sa hae?

Ya kila kga role la lefatshe

ka sethoto ke mang?

Ya kila bea dithaba le maralla,

a di bea sekaleng, ke mang?

13Ya kila ruta Moya wa Morena

ke mang?

Ya kila mo ruta

e le moeletsi wa hae ke mang?Bar. 11:34
1 Bakr. 2:16

14Morena o kopile mang

hore a mo eletse?

Ho ahlola ka toka

a ho rutwa ke mang?

Tsebo yona a e rutwa ke mang?

Tsela ya kutlwisiso

a e bontshwa ke mang?

15Ruri tjhaba di ka lerothodi

rothodi la metsi ka nkgong,

di ka lerolenyana

ha le le sekaleng;

ho yena boima ba dihlekehleke

bo ka lerolenyana.

16Fate tsa Lebanone

ha di lekane ho besa,

ho besa mollo aletareng,

phoofolo tsa teng

ha di lekane ho etsa setjheso.

17Tjhaba tsohle ke lefeela ho yena,

o di tadima e le mafeela

a se nang thuso.

18Jwale Modimo

le ka mo lekanya le mang?

Hona le ka re o tshwana le mang?

19Setsebi se etsa setshwantsho

sa modimo wa bohata,

ebe lelala le se maneha kgauta,

le se etsetse ketane tsa silefera.

40:18,19 —
Dik. 17:29

20Mofutsana ya sitwang

ho etsa nyehelo e jwalo,

o kgetha sefate

se ke keng sa ba sa bola;

a batle setsebihadi sa mohlalefi

ho mo etsetsa setshwantsho

sa modimo wa bohata,

se ke keng sa wa.

21Na ha le tsebe,

kapa ha le eso utlwe?

Ha le a ka la tsebiswa

ho tloha tshimolohong?

Ha le eso utlwisise

haesale lefatshe le thewa?

22Modimo o dutse teroneng

kahodima lefatshe,

baahi ba lona

ba tshwana le mehlwanyane.

Mahodimo o a sarolotse

jwalokaha eka ke lesira,

a a ala sa tente

eo ho phelwang ho yona.

23Mahosana o a etsa mafeelafeelane,

babusi ba fatshe lena

a ba fetole lefeela.

24Ba jwaloka sethopo

se qetang ho hlongwa,

seo metso ya sona e eso ka e tiya;

ha moya wa Modimo o foka

se ye se pone,

setsokotsane se se fefole

jwalokaha eka ke mmoko.

25“Jwale le ka ntekanya le mang?

La re thaka ka yena ke mang?”

ho rialo Ya Halalelang.

26Lelalang, le tadime mahodimo:

Tseo le di bonang

di bopilwe ke mang?

Ke ya balang naledi tsa lehodimo

a di bale ka bomong,

lebotho ka leng

a le bitse ka lebitso la lona?

Ka baka la matla a hae a maholo,

le ka baka la bonatla ba hae,

ha ho le le leng le lahlehang.

27Wena Jakobo, o leng Iseraele,

ke hobaneng ha o bua, o re:

“Metsamao ya ka

Morena ha a e tsebe,

Modimo wa ka

ha a natse tokelo ya ka?”

28Na ha le tsebe,

kapa ha le eso utlwe?

Morena ke Modimo

wa kamehla yohle,

ke yena Mmopi wa lefatshe lohle.

A ke ke a kgathala kapa a tepella,

mehopolo ya hae

e ke ke be ya fihlelwa.

29O matlafatsa ba tepeletseng,

ba kgathetseng

o ba tsosa molota.

30Batjha ba a kgathala,

mme ba tepelle,

bahlankana ba kgothometsehe,

ba be ba we;

31empa ba tshepileng Morena

ba tla tsoha molota,

ba fofele hodimo jwaloka ntsu;

ba tla matha,

empa ba ke ke ba kgathala,

ba tsamaye,

ba se ke ba fellwa ke matla.

41

Modimo o tshepisa ho thusa Iseraele

411“Lona dihlekehleke

kgutsang kapele ho nna!

Ditjhaba a di ke di imatlafatse!

A di ke di atamele di bue,

re kopaneng mmoho

tulong sa kahlolo.

2“Ya tswang botjhabela

o ila tliswa ke mang,

yena ya hlolang hohle

moo a yang teng?

Ya mo neileng matla

a ho hlola ditjhaba ke mang,

hore a hatakele dikgosi

tse mo emang kapele?

O di fekefa ka sabole,

a di fetole lerole,

ka seqha sa hae

a di fefole sa mmoko!

3O a di phaladisa,

a tswe a se na mongwapo,

a potlake hoo

ekang le mobu ha sa o hata!

4Ya entseng hore tsee di etsahale

ke mang?

ya bitsitseng meloko

ho tloha tshimolohong

ke mang?

Ke nna Morena,

ebile ke nna wa ho qala,

ke nna Morena

ya tla ba le ba ho qetela.”

5Ba dihlekehlekeng ba ile ba bona,

mme ba kenwa ke tshabo,

ba pheletsong tsa lefatshe

bona ba thothomela,

yaba ba a tla, ba atamelana,

6motho ka mong

o thusana le mohahabo,

motho ka mong

o re ho ngwanabo: “Matlafala!”

7Kahoo sebetli

se kgothatsa lelala la kgauta,

ya photlang ka noto

o kgothatsa sefuthi,

o re ho sona: “E kopane hantle!”

O kgokgothela modimo wa bohata

ka dipekere, e le hore o tiye,

o se ke wa ketoha.

8“Empa wena Iseraele,

o leng mohlanka wa ka,

wena Jakobo,

eo ke mo kgethileng,

wena tloholo sa Aborahama,

motswalle wa ka,2 Dik. 20:7
Jak. 2:23

9ke o latile pheletsong tsa lefatshe,

ka o bitsa

o le qoleng tse hole tsa lona,

ka re ho wena:

‘O mohlanka wa ka,’

ke ikgethetse wena,

ha kea o lahla.

10O se ke wa tshaba,

hobane ke na le wena,

o se tsielehe,

hobane ke Modimo wa hao.

Ke tla o matlafatsa,

ke be ke o thuse,

ke o tshehetse

ka tsoho la ka le letona,

ka tsoho le letona

le etsang ho loka.

11“Batho bohle ba o halefelang

ba tla tlontloloha,

ba aparelwe ke dihlong;

batho bohle

ba lwantshanang le wena

ba tla fetoha lefeela,

ba be ba timele.

12Leha o ka tsoma dira tsa hao,

ha o ka ke wa ba wa di fumana.

Batho ba o futuhelang ka ntwa

ba tla tshwana le lefeelafeelane,

13hoba ke nna Morena,

Morena Modimo wa hao,

ya utlang tsoho la hao le letona,

ya reng: ‘Se tshabe,

nna ke tla o thusa.’

14“O se ke wa tshaba,

wena Jakobo, sebokonyana,

wena Iseraele wa motwantwanyane;

ke nna ya tla o thusa,”

ho rialo Morena,

Molopolli wa hao,

Ya Halalelang wa Iseraele.

15“Bona, ke tla o etsa selei

se phophothang, se setjha,

se nang le meno e ntjhotjho.

O tla thua dithaba,

o di phophothe,

maralla wona o a sile, a ke mmoko;

16tsena o tla di olosa,

moya o di fefole,

sefefo se matla se di hasanye.

Thabo ya hao e tla ba ho Morena,

tlotla ya hao

e be Ya Halalelang wa Iseraele.

17“Mafutsana le bahloki

ba batla metsi,

empa metsi ha ba a fumane,

maleme a bona

a omeletse ke lenyora.

Empa nna Morena, ke tla ba araba,

nna Modimo wa Iseraele,

nke ke ka ba furalla.

18Ke tla phunya mehlodi ya dinoka,

ke e phunye

tutudung tsa lehlabathe,

kahara dikgohlo didiba di phorosele.

Lehwatata ke tla le fetola

le tlale matsha,

naha e omeletseng

e runyarunye didiba.

19Ke tla medisa

fate tsa dikedare lehwatateng,

ke medise mositsane,

mohlakola le mohlwaare;

matswatlareng ke tla medisa

fate tsa modutu,

di mele hammoho

le tsa phaene le kiperese.

20Batho ba tla bona tsena

ba be ba tsebe,

ba hlokomele, ba be ba utlwisise:

Morena o entse tsena

ka letsoho la hae,

Ya Halalelang wa Iseraele

o di hlodile.”

Morena o nyatsa medimo ya bohata

21“Ritelang nyewe ya lona,

lona medingwana,”

ho rialo Morena.

“Bolelang mabaka a lona,”

ho rialo Kgosi ya Jakobo.

22“Atamelang, le ke le bolele,

le re bolelle tse tla etsahala.

Re bolelleng

hore na tsa kgalekgale ke dife,

e le hore re tle re di nahane,

re be re tsebe

le pheletso ya tsona;

kapa le re bolelle

tse tla etsahala.

23Re tsebiseng

tseo e leng hona di tla tla,

re tle re tsebe

hore efela le le medimo.

Etsang tse ntle

kapa le etse tse kgopo,

re tle re bone,

ebe re tlalwa ke tshabo.

24Bonang, ho hang lona ha le letho,

mesebetsi ya lona

ke mafeelafeelane;

ya ikgethelang lona ke manyala!

25“Ke tsositse e mong leboya,

mme ke enwa o a tla,

ya tswang botjhabela

o tla ipiletsa ho nna.

O hatakela babusi

jwaloka hoja e le seretse,

jwaloka sebopi se kgoba letsopa.

26Ya boletseng tsee tshimolohong

ke mang re tle re tsebe?

Kapa a di bolela pele,

re tle re re o ne a nepe?

Ha ho ya kila di bolela,

ha ho ya kila di senola,

polelo tsa hae

ha ho ya kila di utlwa!

27Ke nna wa pele

ya boleletseng Sione:

‘Bona, ako ba bone ke bao!’

Ka roma leqosa Jerusalema

ho isa molaetsa o molemo.

28Ha ke tadima medingwana

ha ke bone motho,

kahara yona ha ho moeletsi,

ha ho ya nkarabang ha ke e botsa.

29Bonang, medingwana eo

ke ya bohata!

Mesebetsi ya yona ke ya lefeela,

medingwana ya bona

ke lefeela le kang moya!”

42

Mohlanka wa Morena

421“Bonang, Mohlanka wa ka

eo ke mo kgethileng, ke eo,

mokgethwa wa ka ya nkgahlang;

ke theoletse Moya wa ka,

ka o theolela hodima hae,

o tla tlisetsa ditjhaba toka.Mat. 3:17
17:5
Mar. 1:11
Luka 3:22
9:35

2Ha a ka ke a howeletsa

kapa a phahamisa lentswe,

kapa a peroha hara diterata.

3Ha a ka ke a roba

lehlaka le tenyetsehile,

ha a ka ke a tima lebone,

a le tima le taitsa.

O tla ahlola bohle ka botshepehi.

4Ha a ka ke a thekesela

kapa a nyahama pelo,

ho fihlela a tsitsisa toka lefatsheng.

Dihlekehleke di tla itshepela molao,

di itshepele molao wa hae.”

42:1-4 —
Mat. 12:18-21

5Morena Modimo o bua tjena,

yena ya bopileng mahodimo

a ba a a ala,

ya phutholotseng lefatshe

le tsohle tse ho lona,

ya neang baahi ba lona

moya o ba phedisang,

le bophelo ho bohle

ba phelang ho lona:Dik. 17:24,25

6“Nna Morena, ke o bitsitse

hobane ke lokile;

ke tla o utlwa ka letsoho,

ke o boloke,

ka wena

ke etse selekane le baditjhaba,

ka wena

ke tlisetse baditjhaba lesedi.Esa. 49:6
Luka 2:32
Dik. 13:47
26:23

7O tla tutubolla mahlo a difofu,

o lokolle batshwaruwa,

o ba lokolle ditjhankaneng,

o lokolle ba dutseng

lefifing la tjhankana.

8“Ke nna Morena,

lena ke lona lebitso la ka!

Nke ke be ka nea e mong

tlotla ya ka,

kapa medimo ya bohata

tlotliso ya ka.

9Bonang, tsa pele di se di fetile,

jwale ke le bolella tse ntjha;

ke le phatlalletsa tsona

di eso etsahale.”

Sefela sa tlotliso

10Binelang Morena sefela se setjha,

mo tlotliseng

ho tloha pheletsong tsa lefatshe,

lona ba sesisang dikepe lewatleng,

le dibopuwa tsohle

tse phelang lewatleng,

lona dihlekehleke,

le bohle ba phelang ho tsona.

11Lehwatata le metse ya lona

le ke le howe,

metsana ya Bakedare e nyakalle.

Baahi ba Sela ba bine ka thabo,

ba howe

ba le ditlhorong tsa dithaba.

12Ba ke ba tlotlise Morena,

ba phatlalatse

thoriso ya hae dihlekehlekeng.

13Morena o tla futuha

jwaloka mohale ya matla,

jwaloka mohlabani

o tla tsosa tjheseho ya hae;

o tla howa,

a hlabe mokgosi wa ntwa,

dira tsa hae le tsona a di ripitle.

Morena o tshepisa ho thusa tjhaba sa hae

14“Ke kgale ke kgutsitse,

ke thotse, ke itshwere,

empa jwaloka mosadi

ya bohlokong ba pelehi

ke tla howeletsa ke bipetsane,

ke fehelwa.

15Ke tla thua dithaba le maralla,

ke omeletse dimela tsohle,

dimela tsohle tse ho wona;

dinoka ke tla di fetola,

ke di fetole dihlekehleke,

matsha le wona ke a pshese.

16Ke tla tsamaisa difofu

ka tsela eo di sa e tsebeng,

ke di tataise

tseleng eo di sa e tlwaelang;

lefifi ke tla le fetola lesedi

kapele ho tsona,

ke batalatse baka tse makukuno.

Tsena ke ntho tseo ke tla di etsa,

mme ha nka ke ka tlohela ho di etsa.

17Empa ba tshepang

medimo ya bohata,

ba reng ho yona:

‘Le medimo ya rona,’

ba tla kgutliswa

ba hlabilwe ke dihlong.”

Iseraele o sitwa ho ithuta

18“Mamelang, lona bo-tsebetutu!

Tadimang le bone, lona difofu!

19Sefofu ke mang

haese mohlanka wa ka,

kapa ya tsebetutu

jwaloka moromuwa wa ka?

Ke mang ya foufetseng

jwaloka ya ikabetseng nna,

ya foufetseng

jwaloka mohlanka wa Morena?

20O bone ntho tse ngata,

empa ha o di ele hloko;

tsebe tsa hao di lethwethwe,

empa ha o utlwe letho.”

21Ho kgahlile Morena

ka baka la ho loka ha hae,

hore Molao wa hae o be moholo,

o tlotlehe.

22Empa tjhaba sena se senyeditswe,

sa utswetswa,

batho bohle ba wetse ka mameneng,

ba patilwe ditjhankaneng;

batho bohle ba fetohile lelobelo,

ha ho le ya mong ya ba pholosang,

ba senyeditswe,

ha ho ya reng: “Ba buseletseng!”

23Ke mang wa lona

ya tla mamela tsee,

eo ho tloha jwale

a tla di sekehela tsebe?

24Ya neelaneng ka Jakobo

hore e be lelobelo ke mang?

Ya neelaneng ka Iseraele

ho basenyi ba hae ke mang?

Na hase Morena

eo re mo sitetsweng?

Ha ba a ka ba rata

ho tsamaya ka tsela tsa hae,

ha ba a ka ba rata

ho mamela Molao wa hae.

25Kahoo o hlatsitse kgalefo ya hae,

a e hlatsetsa hodima bona,

a hlatsa le bohale ba ntwa,

a bo hlatsetsa hodima bona.

Kgalefo ya ba aparela

ka malakabe,

empa ba se ke ba utlwisisa letho,

ya ba tlabola,

empa ba se ke ba e natsa.