Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
40

Tjhaba sa Modimo se a tshediswa

401“Tshedisang setjhaba sa ka,

se tshediseng,”

ho rialo Morena.

2Kgothatsang Jerusalema ka lerato,

e bolelleng:

Bokgoba ba yona bo fedile,

sebe sa yona se tshwaretswe,

Morena o e otletse sona haholo.

3Lentswe la ya howang, le re:

“Lokisang mmila wa Morena,

le o lokise felleng,

le otlollele Modimo wa rona

mmila lehwatateng.Mat. 3:3
Mar. 1:3
Joh. 1:23

4Dikgohlo tsohle di tla katwa,

dithaba le maralla di bothalatswe,

le tsona ditutudu di bothalatswe,

baka tse makukuno di batalatswe.

5Tlotla ya Morena e tla bonahatswa,

batho bohle

ba tla e boha ba le mmoho,

hoba Morena o boletse jwalo.”

40:3-5 —
Luka 3:4-6

6Lentswe le ile la re: “Howa!”

Yaba nna ke re:

“Ke tla howa ke reng?”

Ere:

“Batho bohle ba jwaloka jwang,

tlotla ya bona

e ka ya palesa tsa naha.

7Jwang bo a pona,

palesa di foforehe,

ha moya wa Morena

o fokela ho tsona.

Ruri batho ba jwaloka jwang.

8Jwang bo a pona,

palesa di foforehe,

empa ntswe la Modimo wa rona

le hlola kamehla.”

40:6-8 —
Jak. 1:10,11
1 Pet. 1:24,25

9Wena Sione,

ya tlisang molaetsa o molemo,

nyolohela thabeng e phahameng.

Wena Jerusalema,

ya tlisang molaetsa o molemo,

howeletsa haholo o se na tshabo.

Bolella metse ya Juda, o re:

“Bonang,

Modimo wa lona ke enwa!”

10Bonang, Morena Modimo

o tla e le Ya Matla,

o tla busa ka letsoho la hae.

Bonang, o tla le moputso wa hae,

phetetso ya hae e mo eteletse pele.Esa. 62:11
Tshen. 22:12

11O katla mohlape wa hae

jwaloka modisa,

dikonyana o di sika

ka matsoho a hae,

a di sikele sefubeng sa hae,

ditswetse tsona a di kganne hantle.Esk. 34:15
Joh. 10:11

Ha ho Modimo ya kang wa Iseraele

12Ya kila metha metsi a lewatle

ke mang,

a a metha ka seatla sa hae?

Ya kila seha moedi wa mahodimo

ke mang,

a o seha ka seatla sa hae?

Ya kila kga role la lefatshe

ka sethoto ke mang?

Ya kila bea dithaba le maralla,

a di bea sekaleng, ke mang?

13Ya kila ruta Moya wa Morena

ke mang?

Ya kila mo ruta

e le moeletsi wa hae ke mang?Bar. 11:34
1 Bakr. 2:16

14Morena o kopile mang

hore a mo eletse?

Ho ahlola ka toka

a ho rutwa ke mang?

Tsebo yona a e rutwa ke mang?

Tsela ya kutlwisiso

a e bontshwa ke mang?

15Ruri tjhaba di ka lerothodi

rothodi la metsi ka nkgong,

di ka lerolenyana

ha le le sekaleng;

ho yena boima ba dihlekehleke

bo ka lerolenyana.

16Fate tsa Lebanone

ha di lekane ho besa,

ho besa mollo aletareng,

phoofolo tsa teng

ha di lekane ho etsa setjheso.

17Tjhaba tsohle ke lefeela ho yena,

o di tadima e le mafeela

a se nang thuso.

18Jwale Modimo

le ka mo lekanya le mang?

Hona le ka re o tshwana le mang?

19Setsebi se etsa setshwantsho

sa modimo wa bohata,

ebe lelala le se maneha kgauta,

le se etsetse ketane tsa silefera.

40:18,19 —
Dik. 17:29

20Mofutsana ya sitwang

ho etsa nyehelo e jwalo,

o kgetha sefate

se ke keng sa ba sa bola;

a batle setsebihadi sa mohlalefi

ho mo etsetsa setshwantsho

sa modimo wa bohata,

se ke keng sa wa.

21Na ha le tsebe,

kapa ha le eso utlwe?

Ha le a ka la tsebiswa

ho tloha tshimolohong?

Ha le eso utlwisise

haesale lefatshe le thewa?

22Modimo o dutse teroneng

kahodima lefatshe,

baahi ba lona

ba tshwana le mehlwanyane.

Mahodimo o a sarolotse

jwalokaha eka ke lesira,

a a ala sa tente

eo ho phelwang ho yona.

23Mahosana o a etsa mafeelafeelane,

babusi ba fatshe lena

a ba fetole lefeela.

24Ba jwaloka sethopo

se qetang ho hlongwa,

seo metso ya sona e eso ka e tiya;

ha moya wa Modimo o foka

se ye se pone,

setsokotsane se se fefole

jwalokaha eka ke mmoko.

25“Jwale le ka ntekanya le mang?

La re thaka ka yena ke mang?”

ho rialo Ya Halalelang.

26Lelalang, le tadime mahodimo:

Tseo le di bonang

di bopilwe ke mang?

Ke ya balang naledi tsa lehodimo

a di bale ka bomong,

lebotho ka leng

a le bitse ka lebitso la lona?

Ka baka la matla a hae a maholo,

le ka baka la bonatla ba hae,

ha ho le le leng le lahlehang.

27Wena Jakobo, o leng Iseraele,

ke hobaneng ha o bua, o re:

“Metsamao ya ka

Morena ha a e tsebe,

Modimo wa ka

ha a natse tokelo ya ka?”

28Na ha le tsebe,

kapa ha le eso utlwe?

Morena ke Modimo

wa kamehla yohle,

ke yena Mmopi wa lefatshe lohle.

A ke ke a kgathala kapa a tepella,

mehopolo ya hae

e ke ke be ya fihlelwa.

29O matlafatsa ba tepeletseng,

ba kgathetseng

o ba tsosa molota.

30Batjha ba a kgathala,

mme ba tepelle,

bahlankana ba kgothometsehe,

ba be ba we;

31empa ba tshepileng Morena

ba tla tsoha molota,

ba fofele hodimo jwaloka ntsu;

ba tla matha,

empa ba ke ke ba kgathala,

ba tsamaye,

ba se ke ba fellwa ke matla.