Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
38

Ho kula le ho fola ha kgosi Hesekiya

(2 Dikg. 20:1-11; 2 Dik. 32:24-26)

381Mehleng eo Hesekiya a kulela lefu. Yaba moporofeta Esaya, mora wa Amose, o fihla ho yena, o re: “Morena o bua tjena: ‘Lokisa tsa lelapa la hao, hobane o tla shwa; o ke ke wa hlola o phela.’ ”

2Jwale Hesekiya a retelehela leboteng, a rapela Morena, a re: 3“Oho, Morena, ke a o kopa: Ako hopole kamoo ke o sebeleditseng kateng ka botshepehi, le ka pelo e se nang mano, mme ka etsa tse lokileng mahlong a hao.” Yaba Hesekiya o lla habohloko.

4Lentswe la Morena la fihla ho Esaya, la re: 5“Eya, o bolelle Hesekiya, o re: ‘Morena Modimo wa ntataomoholo Davida, o bua tjena: Ke utlwile thapelo ya hao, mme ke bone meokgo ya hao. Ke tla eketsa ditshiu tsa hao ka dilemo tse leshome le metso e mehlano. 6Wena le ba motse ona, ke tla le namolela matsohong a kgosi ya Asiria. Motse ona ke tla o sireletsa.

7“ ‘Pontsho ya hore Morena o tla phethisa seo a se buileng ke ena: 8Moriti wa letsatsi o hodima letlapa le supang nako, le entsweng ke Akase, ke tla o tjhetjhisetsa morao ka mehato e leshome.’ ” Yaba moriti o tjhetjhella morao ka mehato e leshome eo o neng o se o e tsamaile.

9Yare hoba Hesekiya, kgosi ya Juda, a fole, a ngola sefela sena, a re:

10“Ke ne ke itse:

Ke tla falla ke sa le motjha,

ke theohele kgorong

ya Nqalo ya Bafu,

hobane ke amohilwe

lemo tsa bophelo ba ka,

tse sa setseng.”

11Ka ba ka re:

“Ha ke sa tla bona Morena

fatsheng la ba phelang,

le motho ha ke sa tla mmona

hara baahi ba lefatshe.

12Leaho la ka le qhaqholotswe,

le tlositswe ho nna,

le qhaqholotswe

jwaloka motebo wa modisana.

Tshiu tsa ka di kgaotswe

sa selohi se kgaola dikgwele,

kgwele tse lohang lesela,

tsa ba tsa kgaolwa

jwalokaha tshwele e kgaolwa.

Ka dinako tsohle

ke ne ke re o tla ntimetsa.

13Ka sesa bosiu

ke ntse ke lla ke bohloko,

jwalokaha eka tau e nthoba masapo,

ka dinako tsohle

ke ne ke re o tla ntimetsa.

14Ka lla sa lefokotsane

kapa sa moholodi,

ka kuruetsa sa leebana-kgorwana.

Mahlo a ka a kgathetse

ke ho lelalela hodimo,

Morena, ke ditlallong,

tloo, o tlo nthusa.”

15Empa jwale ke tla reng?

O buile ho nna,

sena se entswe ke yena,

ke tla ikokobetsa ka lemo tsohle

ha ke ntse ke phela,

le hoja pelo ya ka yona e le bohloko.

16“Morena, batho ba phela

hara tse jwalo,

moya wa ka le wona

o matlafatswa ke tsona;

aku mpuseletse bophelo,

ke tle ke phele.

17Bohloko ba pelo ya ka

bo fetohile pholoho,

rato la hao

le mphemisitse lemena la timelo,

o furaletse dibe tsohle tsa ka.

18Nqalo ya Bafu e ke ke ya o rorisa,

lefu le ke ke la o binela pina,

ba theohelang lebitleng

ha ba ka ke ba o tshepa.

19Ke ya phelang, ya phelang feela,

ya ka o rorisang jwaloka nna.

Ntata bana o ba ruta

tsa botshepehi ba hao.

20Morena ke yena ya tla mpholosa;

ka matsatsi wohle

a ho phela ha rona,

re tla mminela ka diletsa

tse nang le dikgwele,

re mminele

re le ka Tempeleng ya hae.”

21Yaba Esaya o re: “Tlisang polokwana ya mangangajane a feiye, le e tlamelle hodima lethopa, mme o tla fola.”

22Hesekiya a botsa, a re: “Pontsho ya hore ke tla nyolohela Tempeleng ya Morena e tla ba efe?”

38:21,22 —
2 Dikg. 20:7,8

39

Maqosa a tswang Babilona

(2 Dikg. 20:12-19)

391Ka yona nako eo, Merodake-Baladane, mora wa Baladane, kgosi ya Babilona, a romela mangolo le dimpho ho Hesekiya, hobane o ne a ile a utlwela tsa ho kula ha hae le ho fola ha hae. 2Hesekiya a thabela ditaba tsa maqosa, mme a a bontsha matlotlo a ntlo ya hae. A a bontsha silefera le kgauta le dinoko le ditlolo tsa bohlokwa, le ntlo ya hae ya dihlomo le tsohle tse ka matloleng a hae. Ha ho a ka ha eba le letho le ka tlung ya hae, le mmusong wa hae, leo Hesekiya a sa kang a a bontsha lona.

3Yaba moporofeta Esaya o fihla ho kgosi Hesekiya, o re ho yena: “Banna baa ba itseng? Ba itse ba tswa kae?”

Hesekiya a araba, a re: “Ba tlile ho nna ba etswa naheng e hole, Babilona.”

4Moporofeta Esaya a re: “Ba bone eng ka tlung ya hao?”

Hesekiya a araba, a re: “Ba bone tsohle tse ka tlung ya ka. Ha ho letho ka matloleng a ka leo ke sa ba bontshang lona.”

5Yaba Esaya o re ho Hesekiya: “Mamela lentswe la Morena ya matla wohle: 6‘Mehla e a tla eo ka yona tsohle tse ka tlung ya hao, le tsohle tseo bo-ntatao ba di bolokileng ho fihlela jwale, di tla iswa Babilona. Ha ho letho le tla sala,’ ho rialo Morena. 7Ba bang ba bara ba hao, ba tla tswalwa ke wena, ba tla thopuwa, e yo ba bahlanka ka tlung ya kgosi ya Babilona.”Dan. 1:1-7
2 Dikg. 24:10-16
2 Dik. 36:10

8Yaba Hesekiya o re ho Esaya: “Lentswe la Morena, leo o le boletseng, le lokile.” Ka pelong ya hae o ne a re: “Mehleng ya ka re tla phela ka kgotso, re sireletsehile.”

40

Tjhaba sa Modimo se a tshediswa

401“Tshedisang setjhaba sa ka,

se tshediseng,”

ho rialo Morena.

2Kgothatsang Jerusalema ka lerato,

e bolelleng:

Bokgoba ba yona bo fedile,

sebe sa yona se tshwaretswe,

Morena o e otletse sona haholo.

3Lentswe la ya howang, le re:

“Lokisang mmila wa Morena,

le o lokise felleng,

le otlollele Modimo wa rona

mmila lehwatateng.Mat. 3:3
Mar. 1:3
Joh. 1:23

4Dikgohlo tsohle di tla katwa,

dithaba le maralla di bothalatswe,

le tsona ditutudu di bothalatswe,

baka tse makukuno di batalatswe.

5Tlotla ya Morena e tla bonahatswa,

batho bohle

ba tla e boha ba le mmoho,

hoba Morena o boletse jwalo.”

40:3-5 —
Luka 3:4-6

6Lentswe le ile la re: “Howa!”

Yaba nna ke re:

“Ke tla howa ke reng?”

Ere:

“Batho bohle ba jwaloka jwang,

tlotla ya bona

e ka ya palesa tsa naha.

7Jwang bo a pona,

palesa di foforehe,

ha moya wa Morena

o fokela ho tsona.

Ruri batho ba jwaloka jwang.

8Jwang bo a pona,

palesa di foforehe,

empa ntswe la Modimo wa rona

le hlola kamehla.”

40:6-8 —
Jak. 1:10,11
1 Pet. 1:24,25

9Wena Sione,

ya tlisang molaetsa o molemo,

nyolohela thabeng e phahameng.

Wena Jerusalema,

ya tlisang molaetsa o molemo,

howeletsa haholo o se na tshabo.

Bolella metse ya Juda, o re:

“Bonang,

Modimo wa lona ke enwa!”

10Bonang, Morena Modimo

o tla e le Ya Matla,

o tla busa ka letsoho la hae.

Bonang, o tla le moputso wa hae,

phetetso ya hae e mo eteletse pele.Esa. 62:11
Tshen. 22:12

11O katla mohlape wa hae

jwaloka modisa,

dikonyana o di sika

ka matsoho a hae,

a di sikele sefubeng sa hae,

ditswetse tsona a di kganne hantle.Esk. 34:15
Joh. 10:11

Ha ho Modimo ya kang wa Iseraele

12Ya kila metha metsi a lewatle

ke mang,

a a metha ka seatla sa hae?

Ya kila seha moedi wa mahodimo

ke mang,

a o seha ka seatla sa hae?

Ya kila kga role la lefatshe

ka sethoto ke mang?

Ya kila bea dithaba le maralla,

a di bea sekaleng, ke mang?

13Ya kila ruta Moya wa Morena

ke mang?

Ya kila mo ruta

e le moeletsi wa hae ke mang?Bar. 11:34
1 Bakr. 2:16

14Morena o kopile mang

hore a mo eletse?

Ho ahlola ka toka

a ho rutwa ke mang?

Tsebo yona a e rutwa ke mang?

Tsela ya kutlwisiso

a e bontshwa ke mang?

15Ruri tjhaba di ka lerothodi

rothodi la metsi ka nkgong,

di ka lerolenyana

ha le le sekaleng;

ho yena boima ba dihlekehleke

bo ka lerolenyana.

16Fate tsa Lebanone

ha di lekane ho besa,

ho besa mollo aletareng,

phoofolo tsa teng

ha di lekane ho etsa setjheso.

17Tjhaba tsohle ke lefeela ho yena,

o di tadima e le mafeela

a se nang thuso.

18Jwale Modimo

le ka mo lekanya le mang?

Hona le ka re o tshwana le mang?

19Setsebi se etsa setshwantsho

sa modimo wa bohata,

ebe lelala le se maneha kgauta,

le se etsetse ketane tsa silefera.

40:18,19 —
Dik. 17:29

20Mofutsana ya sitwang

ho etsa nyehelo e jwalo,

o kgetha sefate

se ke keng sa ba sa bola;

a batle setsebihadi sa mohlalefi

ho mo etsetsa setshwantsho

sa modimo wa bohata,

se ke keng sa wa.

21Na ha le tsebe,

kapa ha le eso utlwe?

Ha le a ka la tsebiswa

ho tloha tshimolohong?

Ha le eso utlwisise

haesale lefatshe le thewa?

22Modimo o dutse teroneng

kahodima lefatshe,

baahi ba lona

ba tshwana le mehlwanyane.

Mahodimo o a sarolotse

jwalokaha eka ke lesira,

a a ala sa tente

eo ho phelwang ho yona.

23Mahosana o a etsa mafeelafeelane,

babusi ba fatshe lena

a ba fetole lefeela.

24Ba jwaloka sethopo

se qetang ho hlongwa,

seo metso ya sona e eso ka e tiya;

ha moya wa Modimo o foka

se ye se pone,

setsokotsane se se fefole

jwalokaha eka ke mmoko.

25“Jwale le ka ntekanya le mang?

La re thaka ka yena ke mang?”

ho rialo Ya Halalelang.

26Lelalang, le tadime mahodimo:

Tseo le di bonang

di bopilwe ke mang?

Ke ya balang naledi tsa lehodimo

a di bale ka bomong,

lebotho ka leng

a le bitse ka lebitso la lona?

Ka baka la matla a hae a maholo,

le ka baka la bonatla ba hae,

ha ho le le leng le lahlehang.

27Wena Jakobo, o leng Iseraele,

ke hobaneng ha o bua, o re:

“Metsamao ya ka

Morena ha a e tsebe,

Modimo wa ka

ha a natse tokelo ya ka?”

28Na ha le tsebe,

kapa ha le eso utlwe?

Morena ke Modimo

wa kamehla yohle,

ke yena Mmopi wa lefatshe lohle.

A ke ke a kgathala kapa a tepella,

mehopolo ya hae

e ke ke be ya fihlelwa.

29O matlafatsa ba tepeletseng,

ba kgathetseng

o ba tsosa molota.

30Batjha ba a kgathala,

mme ba tepelle,

bahlankana ba kgothometsehe,

ba be ba we;

31empa ba tshepileng Morena

ba tla tsoha molota,

ba fofele hodimo jwaloka ntsu;

ba tla matha,

empa ba ke ke ba kgathala,

ba tsamaye,

ba se ke ba fellwa ke matla.