Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
35

Thabo ya ba lopolotsweng

351Lehwatata le letswatlare

di tla thaba,

lefeella le nyakalle,

palesa di thunye.

2Hwatata le tla thunya haholo,

le bine ka thabo, le fumane tlotla

e kang ya Lebanone,

botle e ke ba Karamele

le ba Sharone;

batho ba tla bona tlotla ya Morena,

ba bone le botle

ba Modimo wa rona.

3Matlafatsang matsoho a fokolang,

le tiise le mangwele a rerekelang;Bah. 12:12

4ho ba pelo di tshohileng le re:

“Matlafalang, le se ke la tshaba,

bonang, Modimo wa lona

o tla ho le phetetsa,

Modimo ke yena

ya tla otla dira tsa lona,

Modimo o tla tla, a le pholose.”

5Mahlo a difofu a tla tutubollwa,

ditsebe tsa bo-tutu di thibollwe;

6sehlotsa se tla tlola

se tlole jwaloka kgama,

leleme la semumu le bine ka thabo.

Metsi a tla phorosela hara lefeella,

melatswana e phalle hara lehwatata.

35:5,6 —
Mat. 11:5
Luka 7:22

7Hlabathe le tjhesang

le tla fetoha letsha,

diba di kopotse mobung o ommeng.

Moo e ne le dilao tsa diphokojwe

ho tla mela jwang, le lehlaka, le lodi.

8Mmila o moholo o tla ba teng moo,

o rewe lebitso la Tsela ya Kgalalelo.

Baetsadibe ba ke ke

ba tsamaya ka yona,

e tla ba ya ba lokelang ho e tsamaya,

ba ke ke ba lahleha leha e le dithoto.

9Tseleng tau e ke ke ya eba teng,

batana se bohale

se ke ke sa e tsamaya,

ha ho le se seng

se tla bonwa ho yona,

balopollwa ke bona feela

ba tla e tsamaya.

10Balopollwa ba Morena

ba tla kgutla ka yona,

ba kene Sione ba bina ka nyakallo,

thabo ya kamehla

e be mefaphahlooho ya bona,

thabo le nyakallo di ba aperele,

maswabi le masisipelo

wona a ba tlohele.

36

Baasiria ba sokela baahi ba Jerusalema

(2 Dikg. 18:13-27; 2 Dik. 32:1-19)

361Ka selemo sa leshome le metso e mene sa puso ya kgosi Hesekiya, Saneheribe, kgosi ya Asiria, a futuhela metse yohle ya Juda e neng e haheleditswe, mme a e hapa. 2Jwale kgosi ya Asiria ya romela molaodi wa yona e moholo wa ntwa, le lebotho le leholo le tlohang Lakishe, ho ya futuhela kgosi Hesekiya a le Jerusalema. Eitse ha molaodi wa ntwa a fihla a emisa moseleng wa letshana le kahodimo, pele mmila o yang setsheng sa Mohlatswi wa Masela, 3yaba Eleakime, mora wa Hilekiya, eo e neng e le mookamedi wa lelapa la kgosi, le Shebena, eo e neng e le mongodi wa lekgotla, le Jowa, mora wa Asafo, eo e neng e le mongodi wa diketsahalo, ba a mo kgahlanyetsa.

4Molaodi wa ntwa a re ho bona: “Bolellang Hesekiya, le re ho yena: ‘Kgosi e kgolo, kgosi ya Asiria, e bua tjena, e re: Ntshepedi ya ntshepe eo o nang le yona kgotodiyeng ke efe? 5O re o na le boeletsi le bonatla ntweng, empa polelo ena ke ya molomo feela. Ebe o tshepile mang ha o mphetohetse tjee? 6Bona mona, o tshepile Egepeta, e leng lere la lehlaka le peperaneng, le hlabang seatla sa motho ya itshetlehang ka lona. Faro, kgosi ya Egepeta, o jwalo ho bohle ba mo tshepileng.Esk. 29:6,7
7Empa haeba o re ho nna: “Re tshepile Morena Modimo wa rona,” na hase yena eo Hesekiya a heleditseng dibaka tsa hae tsa borapedi, le dialetare tsa hae, a ba a re ho baahi ba Juda le ba Jerusalema: “Le tla rapella kapele ho aletare ee?”

8“ ‘Ka baka leo, ke o tswela kgomo: Etsa ditumellano le monga ka, kgosi ya Asiria, mme ke tla o nea dipere tse dikete tse pedi, haeba o na le ba ka di palamang. 9Haeba o tshepile hore Egepeta e tla o nea dikariki tsa ntwa le bapalami, ebe o ka tseba ho phekgola molaodi leha a le mong feela wa bahlanka ba eisehang ba monga ka? 10Na ke futuhetse naha ee, ho tla e timetsa, e se ka taelo ya Morena? Morena o ile a re ho nna: “Futuhela naha ena o e timetse!” ’ ”

11Jwale bo-Eleakime le Shebena le Jowa ba re ho molaodi wa ntwa: “Re a o kopa: Ako bue Searame le bahlanka ba hao, hobane re a se tseba. O se ke wa bua Seheberu moo batho bana ba lerakong ba ntseng ba utlwa.”

12Empa molaodi wa ntwa a re ho bona: “Na monga ka o nthomme ho monga lona, le ho lona feela, ho tla bua mantswe aa? Tjhe, o nthomme le ho banna bano ba dutseng hodima lerako, ba tla ja masepa a bona, ba nwe le moroto wa bona, jwalokaha le lona le tla etsa jwalo.”

13Yaba molaodi wa ntwa o a ema, o howeletsa haholo ka puo ya Seheberu, o re: “Mamelang polelo ya kgosi e kgolo, kgosi ya Asiria! 14Kgosi e bua tjena: Le se ke la thetswa ke Hesekiya, hobane a ke ke a le pholosa. 15Le se ke la dumela ha Hesekiya a re le tshepe Morena, a re: ‘Morena o tla fela a re namolele, le motse ona o ke ke wa newa kgosi ya Asiria.’

16“Le se ke la mamela Hesekiya, hobane kgosi ya Asiria e bua tjena: ‘Etsang selekane le nna, le ineele, ebe le tla ho nna. Motho ka mong o tla ja morara wa hae, motho ka mong a je feiye ya hae, motho ka mong a nwe le metsi a sediba sa hae, 17ho fihlela ke le isa naheng e kang ya lona, e leng naha e nang le koro le veine e ntjha; naha e nang le dijo le masimo a morara.

18“ ‘Le se ke la kgeloswa ke Hesekiya ha a re: “Morena o tla re namolela.” Hara medimo ya ditjhaba tsee, na o teng o kileng wa lopolla naha ya wona matsohong a kgosi ya Asiria? 19E kae medimo ya Hamate le ya Arepade? E kae medimo ya Sefarafaime? Na e namoletse Samaria matsohong a ka? 20Ke modimo ofe, hara medimo ya dinaha tsee, o kileng wa lopolla naha ya wona matsohong a ka, hoo jwale le hopolang hore Morena o tla lopolla Jerusalema matsohong a ka?’ ”

21Empa setjhaba sa kgutsa tu! sa se ke sa mo araba, hobane taelo ya kgosi e ne e itse: “Le se ke la mo araba!”

22Jwale bo-Eleakime, mora wa Hilekiya, eo e neng e le mookamedi wa lelapa la kgosi, le Shebena, eo e neng e le mongodi wa lekgotla, le Jowa, mora wa Asafo, eo e neng e le mongodi wa diketsahalo, ba fihla ho Hesekiya, ba hahotse diaparo tsa bona, mme ba mo phetela dipolelo tsa molaodi wa ntwa.

37

Kgosi Hesekiya o kopa keletso ho moporofeta Esaya

(2 Dikg. 19:1-7)

371Ha kgosi Hesekiya a utlwa ditaba tsena a hahola diaparo tsa hae, a apara lesela le mahwashe, a kena ka Tempeleng ya Morena. 2Yaba o roma Eleakime, eo e neng e le mookamedi wa lelapa la hae, le Shebena, eo e neng e le mongodi, le baprista ba baholo, ba apere tse mahwashe. A ba roma ho moporofeta Esaya, mora wa Amose. 3Ba fihla ba re ho Esaya: “Hesekiya o bua tjena: ‘Letsatsi lena ke la tsietsi, le la ho kgalemelwa, le la ho nyefolwa. Ke nako ya ho beleha bana, empa matla a ho beleha ha a yo. 4Mohlomong Morena Modimo wa hao, o tla utlwa mantswe a molaodi wa ntwa, eo monga hae, kgosi ya Asiria, a mo rommeng ho nyedisa Modimo ya phelang. Morena Modimo wa hao, o tla mo kgalemella dipolelo tseo a di utlwileng. Ka baka leo, rapella ba ntseng ba phela.’ ”

5Ha bahlanka ba kgosi Hesekiya ba fihla ho Esaya, 6yena a re ho bona: “Bolellang monga lona, le re: ‘Morena o bua tjena: O se ke wa tshoswa ke mantswe ao o a utlwileng, ao balaodi ba mabotho a kgosi ya Asiria ba nnyefotseng ka wona. 7Kgosi eo e tla utlwa taba tsa bo-fuufu, e ferekane, ebe e kgutlela naheng ya yona, moo e tla bolaelwa teng ka sabole.’ ”

Baasiria ba sokela baahi ba Jerusalema hape

(2 Dikg. 19:8-19)

8Ha molaodi wa ntwa a utlwela hore kgosi ya Asiria e tlohile Lakishe, yaba o a kgutla, mme a fumana kgosi e futuhetse Lebena.

9Eitse ha kgosi ya Asiria e utlwa hore Tirehaka, kgosi ya Kushe, o a e futuhela, ya boela ya romela maqosa ho Hesekiya, ya re: 10“Le bolelle Hesekiya, kgosi ya Juda, le re: ‘O se ke wa thetswa ke modimo wa hao, oo o o tshepileng, ha o re Jerusalema e ke ke ya hapuwa ke kgosi ya Asiria.’ 11O utlwile seo dikgosi tsa Asiria di se entseng dinaheng tsohle, ka ho di timetsa ho hang; jwale wena o tla phonyoha jwang? 12Na medimo ya ditjhaba tseo bo-ntataomoholo ba di timeditseng e ile ya di pholosa, e leng medimo ya Gosane, le Harane, le Resefe, le medimo ya setjhaba sa Edene, se neng se le Telasara? 13E kae kgosi ya Hamate le kgosi ya Arepade le kgosi ya motse wa Sefarafaime le ya Hena le ya Ifa?”

14Hesekiya a amohela lengolo leo a le neilweng ke maqosa ao, a le bala. Yaba o nyolohela ka Tempeleng ya Morena, o fihla a phutholla lengolo leo kapele ho Morena. 15A rapela Morena, a re: 16“Oho, Morena ya matla wohle, Modimo wa Iseraele, wena eo terone ya hao e leng pakeng tsa dikerubime, ke wena o le mong feela o leng Modimo wa mebuso yohle ya lefatshe; ke wena ya entseng lehodimo le lefatshe.Phal. 25:22
17Morena, ako sekehe tsebe ya hao, o mamele; Morena, ako tadime, o bone, mme o utlwe mantswe wohle ao Saneheribe a a rometseng ho nyedisa Modimo ya phelang.

18“Ke nnete, Morena, dikgosi tsa Asiria di timeditse ditjhaba tsohle le dinaha tsa tsona; 19di tjhesitse medimo ya ditjhaba tseo, hobane e ne e se medimo; e ne e le medimo eo batho ba iketseditseng yona ka lehong le ka majwe, ke kahoo e timeditsweng. 20Ka baka leo he, Morena Modimo wa rona, ke a o kopa: Ako re namolele matsohong a kgosi ya Asiria, hore mebuso yohle ya lefatshe e tle e tsebe hore ke wena Morena Modimo a le mong feela.”

Esaya o romela molaetsa ho kgosi Hesekiya

(2 Dikg. 19:20-37)

21Yaba Esaya, mora wa Amose, o romela molaetsa ho Hesekiya, o re: “Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena: ‘Ke utlwile thapelo ya hao malebana le Saneheribe, kgosi ya Asiria.’ Ka baka leo, Morena o buile mantswe ana malebana le Saneheribe:

22“Moradi wa Sione, wa morwetsana,

o o nyedisitse, a o ja tlepane;

Moradi wa Jerusalema

o o thukuthela hlooho.

23O omantse mang, wa mo ja tlepane?

Ke mang eo

o ntseng o mo kgaruma?

Ke mang eo

o mo tlodisang mahlo hodimo?

Ke Ya Halalelang wa Iseraele!

24Ka maqosa a hao

o omantse Morena, wa re:

Ka tshwele la kariki tsa ka,

kariki tsa ka tsa ntwa,

ke hlwele meqasa,

ka ya fihla qhoweng tsa Lebanone;

ka rema metsukutsuku

ya kedare tsa teng,

ka rema difate

tse kgethehileng tsa moo;

ka kenella harehare

kgutlong tsa teng,

ka kenella harehare mefidibithing.

25Ka tjheka didiba,

ka nwa metsi a baditjhaba,

maoto a ka a pshesa melatswana,

melatswana yohle ya Egepeta.

26“Ha o eso utlwe

hore di entswe ke nna kgalekgale?

Ka di bopa mehleng ya boholoholo?

Jwale, ke nna ya entseng

hore o be teng,

o tlo timetsa metse

e haheleditsweng,

e be masupi.

27Baahi ba tsona ba fellwa ke matla,

ba tsieleha, ba tsherehana;

ba ba jwaloka jwang ba naha,

ba ba jwaloka semela se setalana,

jwaloka hlethele sa jwang

hodima ntlo,

jwaloka koro e phutsang

e eso tswale.

28“Feela ke tseba leaho la hao,

ke tseba mesebetsi ya hao

le ho mpurumela ha hao.

29Ke utlwile ho mpurumela ha hao

le lerata la hao,

kahoo ke tla kenya kgwathatha

ka nkong ya hao,

ke kenye le tomo

ka hanong la hao,

ke be ke o kgutlise

le mehlala ya hao.

30“Sena e tla ba pontsho ho wena:

“Monongwaha le tla ja matshwabodi,

isao le je tse tswalwang ke dirite;

ka sa boraro le tla jala le kotule,

le hlome morara,

le je tholwana tsa wona.

31Masalla a ntlo ya Juda a tla tsoha,

ho hlahe tlobo le letjha, a anafale,

32Jerusalema ho tla ba le masalla,

thabeng ya Sione

ho be le ba phonyohileng,

hona ho phethahatswa ke Morena,

a ho phethahatse ka tjheseho.

33“Ka baka lena, Morena ha a bua ka kgosi ya Asiria, o re:

“ ‘Kgosi eo e ke ke ya kena,

ya kena ho ona motse,

e ke ke ya o fula ka metsu,

kapa ya o futuhela e tshwere thebe,

kapa ya o hahela marako a thibella.

34E tla kgutla le mehlala ya yona,

e ke ke ya kena ho ona motse,’

ho rialo Morena.

35‘Motse ona ke tla o sireletsa,

ke o pholose, ke o pholosetse nna

le mohlanka wa ka Davida.’ ”

36Lengeloi la Morena la tswa, la ya diahelong tsa Baasiria, la bolaya Baasiria ba dikete tse lekgolo le mashome a robedi a metso e mehlano. Ha bosiu bo wela fatshe, kaofela ha bona ya be e se e le ditopo. 37Yaba Saneheribe, kgosi ya Asiria, o a kokotoloha, o kgutla le mehlala, o ya dula Ninife.

38Ka tsatsi le leng, ha a ntse a rapela, a le ka tempeleng ya Niseroke, modimo wa hae, bo-Adarameleke le Saresere, bara ba hae, ba mmolaya ka sabole. Ba balehela naheng ya Ararate, mme Asare-Hadone, mora wa hae, a mo hlahlama.