Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
31

Modimo o tla sireletsa Jerusalema

311Ho madimabe ba yang Egepeta

ho kopa thuso,

ba tshepileng dipere

le boiyane ba kariki tsa ntwa,

le bapalami ba dipere

hobane e le dinatla,

empa ba sa natse

Ya Halalelang wa Iseraele,

ba sa ipiletse ho Morena

ho batla thuso.

2Empa Morena o bohlale,

o tla tlisa koduwa,

a ke ke a fetohela

seo a ileng a se bolela;

malapa a ba kgopo

o tla a tsohela matla,

le bathusi ba ba etsang bokgopo

a ba tsohele matla.

3Baegepeta ke batho ba nama,

hase modimo,

pere tsa bona ke tsa nama,

hase tsa moya.

Ha Morena a otlolla tsoho la hae,

ya thusetsang o a kgothometseha,

ya thusetswang ebe yena o a wa,

bobedi ba bona ebe ba a timela.

4Morena o bua tjena ho nna:

“Ha tau le tawana

di puruma hodima sefifi,

leha sekgakgatha sa badisana

se ka di futuhela,

di ke ke tsa tshoswa

ke mehoo ya bona,

di ke ke tsa nyaroswa

ke lerata la bona.

Le Morena wa mabotho

o tla theoha jwalo,

ho tla lwanela Thabeng ya Sione

le leralleng la yona.

5Jwalokaha nonyana

di thathalatsa mapheo,

Morena wa mabotho

o sireletsa Jerusalema jwalo;

o tla e sireletsa a e lopolle,

a fete hodima yona a e pholose.”

6Lona Baiseraele, kgutlelang ho eo le mo furaletseng haholo. 7Ka letsatsi leo, e mong le e mong o tla furalla medimo ya hae ya bohata, ya silefera le ya kgauta, eo a iketseditseng yona ka matsoho a hae a boetsadibe.

8“Baasiria ba tla bolawa,

ba bolawe ka sabole e se ya motho,

ba timetswe ka sabole e se ya motho.

Baasiria ba tla baleha sabole,

bahlankana ba bona

ba sebediswe ka thata.

9Kgosi ya bona e tla baleha

ke ho tshaba,

balaodi ba lahle mekgele ya bona

ke ho tshoha,”

ho rialo Morena

eo mollo wa hae o leng Sione,

eo sebopi sa hae

se leng Jerusalema.

32

Mmuso wa toka

321Bonang, kgosi e tla busa

e buse ka ho loka,

mahosana a yona a buse ka toka.

2Kgosi ka nngwe e tla ka lephephe

ha moya o puka,

e ke setshabelo nakong ya sefefo,

e ke nokana tsa metsi lehwatateng,

e ke moriti wa lefika

naheng e omeletseng.

3Mahlo a ba bonang a ke ke a fifala,

tsebe tsa ba utlwang di tla mamela.

4Ba kelello di tatang

ba tla tseba, ba utlwisise,

maleme a mahwelea a rarolohe,

a bue hantle.

5Sethoto se ke ke sa hlola

se bitswa kgosana,

kapa senokwane

sa hlompheha haholo;

6hobane sethoto se bua bothoto,

le ho nahana se nahana tse kgopo:

Se etsa tse kgopo,

se bua tsa bohata ka Modimo;

ba lapileng ha se ke se ba fepa,

ba nyorilweng se ba tima metsi.

7Mekgwa ya senokwane e mebe,

kamehla se rera merero e kgopo,

ho timetsa mafutsana

ka polelo tsa mashano,

leha thapedi ya bahloki

e nepahetse.

8Empa ya kgabane

o rera merero e kgabane,

bokgabeneng ba hae

a ke ke a sisinngwa.

Kahlolo le ntjhafatso

9Lona basadi ba iketlileng,

tsohang le mamele lentswe la ka!

Lona barwetsana ba itshepileng,

mamelang seo ke se bolelang!

10Etlare hoba selemo se fetafete,

lona basadi ba iketlileng

le tla thothomela;

morara o kotulwang o tla ba siyo,

le ditholwana

di ke ke tsa eba teng.

11Thothomelang,

lona basadi ba iketlileng!

Tlakaselang,

lona barwetsana ba itshepileng!

Hlobolang aparo tsa lona,

itlameng matheka ka tse mahwashe!

12Llelang masimo a lona

a matlematle,

le llele morara o atlehileng;

13le llele le naha ya tjhaba sa ka,

naha e metseng meutlwa

le hlabahlabane;

llelang matlo wohle a boithabiso,

le llele motse ona wa menyanyako.

14Ntlo ya kgosi

e tla sala e le feela,

mmidimidi o hara motse o fele;

qhobosheane le tora

e tla ba dithako kamehla,

tonki di thalle teng,

le mehlape e fule teng,

15ho fihlela Moya o tswang hodimo

o theolelwa hodima rona,

lehwatata

le fetoha kgwiti ya masimo,

kgwiti eo e tshwana

le moru o teteaneng.

16Toka e tla ba teng lehwatateng,

ho loka ho be teng

hara kgwiti ya masimo.

17Ho loka ho tla beha

tholwana ya kgotso,

ho loka ho tswale

kgutso le letshepa kamehla.

18Tjhaba sa ka se tla phela

naheng e nang le kgotso,

se dule malapeng

a sireletsehileng,

bakeng tsa phomolo

tse hlokang matshwenyeho.

19Leha fako se ka ruthutha

moru wa healla,

motse wa heletswa kahohle,

wa batalla,

20lona le tla ba lehlohonolo haholo,

le jale peo ya lona

mabopong a dinokana tsohle,

pholo le tonki tsa lona

di kgaphelwe sekwai.

33

Thapelo e kopang thuso

331O madimabe hakaakang,

wena motimetsi,

wena o esong ho ka o timetswa!

O madimabe hakaakang,

wena lehlabaphiyo,

wena o esong ho ka e ekwa!

Ha o qeta ho timetsa,

wena o tla timetswa,

ha o kgaotsa ho eka,

wena ba tla o eka.

2Oho, Morena, ako re hauhele,

rona ba o tshepileng!

Hoseng ho hong le ho hong

o re matlafatse,

o re pholose nakong ya ditsietsi.

3Ha tolo la hao le thwathwaretsa,

tjhaba di a baleha,

ha o phahama,

tjhaba di a phasalla.

4Lona ditjhaba,

kgapo ya lona e jelwe sa bookgolane

ha bo kumola,

banna ba e tsholohela

sa boiyane ba ditsie.

5Morena o phahame,

hobane o ahile hodimo,

o entse hore toka le ho loka

di be teng Sione.

6Morena e tla ba motheo wa nnete,

e be motheo mehleng ya lona,

e be sesiu sa pholoho

le bohlale le tsebo;

ho tshaba Morena

ke lona letlotlo la lona.

7Bonang, bahale ba a bokolla,

ba bokolla hara diterata,

maqosa a kgotso

a lla sa mmokotsane.

8Mmila e meholo e setse e le feela,

ditseleng le teng

batsamai ha ba sa bonwa,

selekane se senyehile,

metse e nyedisitswe,

ha ho sa le le ya hlomphehang.

9Naha e omeletse, e ponne,

Lebanone e swabile, e a pona,

Sharone e fetohile lehwatata,

Bashane le Karamele

di hlohloreha mahaba.

Morena o kgalema dira tsa hae

10“Jwale ke tla ema,”

ho rialo Morena;

“jwale ke tla tuma,

jwale ke tla phahama.

11Le emotse mmoko,

le tla tswala ditlhaka,

ho phefumoloha ha lona

ke mollo o tla le timetsa.

12Ditjhaba di tla tjha jwaloka kalaka,

di tjhe jwaloka fate tsa leoka

tse remilweng.”

13Lona ba hole,

utlwang seo ke se entseng,

lona ba haufi,

ananelang matla a ka.

14Baetsadibe ba Sione

ba tshwerwe ke tshabo,

ba kgopo bona ba a thothomela:

“Ke mang ho rona ya ka phelang

mollong o timetsang?

Ke mang ho rona ya ka phelang

malakabeng a kamehla yohle?”

15Motho ya metsamao e lokileng,

ya puo di ntle,

ya hloileng ho rua ka mahahapa,

ya sa amoheleng tjotjo,

ya sa mameleng

merero ya ho bolaya,

ya thibelang mahlo a hae

hore a se bone bobe;

16ke yena ya tla phela

bakeng tse phahameng,

eo setshabelo sa hae

e tla ba qhobosheane e thabeng.

Dijo o tla di fuwa,

a ke ke a hloka metsi.

Matsatsi a tlang, a tlotlehang

17Mahlo a lona

a tla bona kgosi e kgabile,

le bone le naha e nametseng hole.

18Pelong ya hao

o tla lohotha tsietsi tsa pele:

“O kae

ya neng a bala dithelo?

O kae

ya neng a bea tjhelete sekaleng?

Se kae

sehlwela se neng se bala ditora?”

19Tjhaba seo sa baikakasi

o ke ke wa hlola o se bona,

tjhaba seo puo ya sona

e sa tsebahaleng,

tjhaba sa mahwelea,

seo puo ya sona e sa utlwahaleng.

20Tadimang Sione,

motse wa mekete e halalelang,

mahlo a lona

a tla bona Jerusalema,

leaho la kgotso,

tente e ke keng ya thakgollwa,

thakgisa tsa yona

ha di ka ke tsa kgokgothollwa,

thapo tsa yona

ha di ka ke tsa kgaoha.

21Ke moo Morena

a tla tlotleha ho rona,

e tla ba baka sa dinoka tse batsi

le melatswana.

Ha ho kepe sa masokwana

se tla feta teng,

ha ho kepe se seholo

se tla sesiswa teng.

22Morena ke yena moahlodi wa rona,

Morena ke yena

ya re beelang molao,

Morena ke yena kgosi ya rona,

Morena ke yena ya tla re pholosa.

23Thapo tsa sekepe sa hao

di hlephile,

ha di sa tiisa thupa

e tshwereng diseile,

diseile di se di sitwa

ho thathalla.

Kgapo e ngata e tla arolelanwa,

esita le dihlotsa

di tla fumana seabo.

24Ha ho moahi wa Sione ya tla re:

“Ke a kula!”

Dibe tsa baahi ba moo

di tla tshwarelwa.