Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
28

Ho madimabe Efraime

281Ho madimabe

mofaphlooho wa botlotlehi,

oo matahwa a Efraime

a kgabang ka wona!

Ho madimabe thunthung e ponang,

eo e leng tlotla ya botle ba hae,

e metseng qetheng

ya kgohlo e manoni,

eo matahwa a ikgantshang ka yona!

2Bonang, Morena o na le ya matla,

ya sefutho,

ya kang fefo sa lehodiotswana

se senyang,

ya kang pula ya ditlwebelele

ya morallo:

Ke yena ya tla o akgela fatshe

ka sefutho.

3Mofapahlooho wa botlotlehi

wa matahwa a Efraime,

o tla hatakelwa ka maoto.

4Thunthung e ponang,

e leng tlotla ya botle ba hae,

e metseng qetheng

ya kgohlo e manoni,

e tla ka feiye

e butswang pele ho lehlabula,

e kgolwang ke ya e bonang,

ebe o a e ja.

5Ka tsatsi leo, Morena wa mabotho

e tla ba mofapahlooho wa tlotla,

e be moqhaka o kgabane

ho masalla a tjhaba sa hae.

6E tla ba moya wa toka

ho ba okametseng kahlolo,

le wa bonatla

ho ba phumelang sera

kgorong ya motse.

Esaya le baporofeta ba matahwa ba Juda

7Batho bana le bona

ba thekesediswa ke veine,

jwala bo bohale

bo etsa hore ba kgothometsehe;

baprista le baporofeta

ba thekesediswa ke jwala,

kelello di tsherehantswe

ke ho itlopa veine,

jwala bo bohale

bo etsa hore ba kgothometsehe;

ba bona dipono

ba ntse ba thekesela,

dinyewe ba di ahlola

ba ntse ba ratseela ke jwala.

8Tafole tsohle

di tletse mahlatsa le ditshila,

ha ho na sebaka le se seng

se hlwekileng.

9“Ke bo-mang

bao moporofeta a tla ba ruta?

Molaetsa wa hae

o tla o hlalosetsa bo-mang?

O loketse masea a sa tswa kgweswa,

bana ba sa tswa tloswa letsweleng!

10Thuto ya hae ke:

Molao hodima molao,

molao hodima molao,

taelo hodima taelo,

taelo hodima taelo;

hanyenyane mona,

hanyenyane mane.”

11Kahoo Morena o tla bua

le tjhaba sa hae,

a bue le sona

ka maleme a batho basele,

a bue le sona

ka maleme a baditjhaba.

12O kile a bua le sona, a re:

“Ke tla le fa phomolo ya sebele,

ba kgathetseng ba tlo phomola;

ke tla fela ke le kgatholle.”

Leha ho le jwalo,

ha ba a ka ba mamela.

28:11,12 —
1 Bakr. 14:21

13Ka baka leo ntswe la Morena

e tla ba lena ho bona:

Molao hodima molao,

molao hodima molao,

taelo hodima taelo,

taelo hodima taelo;

hanyenyane mona,

hanyenyane mane,

etlere ha ba tsamaya

ba we ka sanketse,

ba robehe, ba tshwaswe,

ba thopuwe.

Lejwe la motheo la Sione

14Mamelang lona basomi

ba busang tjhaba se Jerusalema,

lentswe la Morena ke lena:

15Lona le itse:

“Re entse selekane le lefu,

ra etsa tumellano le Nqalo ya Bafu.

Ha koduwa e tshabehang

e wela lefatshe,

rona e tla re feta mohwalotso,

hoba leshano ke tshabelo sa rona,

bohata ke bona tshireletso ya rona.”

16Kahoo Morena o bua tjena:

“Ke bea lejwe la motheo Sione,

lejwe le lekilweng,

la bohlokwa, la mantlha;

ke lejwe la nnete, la motheo:

‘Ya dumelang hona

o tla ba le mamello.’Pes. 118:22,23
Bar. 9:33
10:11
1 Pet. 2:6

17Toka e tla ba kgwele e lekanyang,

ho loka e be kgwele e otlollang;

sefako se tla hohola

tshabelo sa mashano,

metsi a kwahele

baka tsa ho ipata.”

18Selekane sa lona le lefu

se tla fediswa,

tumellano ya lona le Nqalo ya Bafu

e fediswe.

Mohla koduwa e tshabehang

e welang lefatshe,

e tla le wela hodimo,

e le hatakele.

19Kamehla ha e feta

e tla le hohola,

e le hohole hoseng,

motsheare le bosiu;

ha le utlwisisa molaetsa

ebe le a tshoha.

20Moalo o mokgutshwanyane

hoo o ke keng wa nama,

kobo e nyenyane

hoo o ke keng wa ikatela.

21Morena o tla hlaha

sa mohla thabeng ya Perasime,

kgalefo ya hae e tlokome,

sa mohla Kgohlong ya Gibeone,

a phethe mosebetsi wa hae

o hlollang haholo,

a phethe ketso tsa hae

tse tsotehang haholo.Josh. 10:10,12
2 Sam. 5:20
1 Dik. 14:11

22Ka baka leo,

se iketseng basomi,

esere mahlaahlela

a imela matsoho a lona,

hobane ke utlwile

ha ho phatlalatswa timetso,

e phatlalatswa ke Morena,

Modimo wa mabotho,

a re lefatshe lohle le tla timetswa.

Bohlale ba Modimo

23Theang tsebe

le utlwe lentswe la ka,

mamelang le utlwe polelo tsa ka.

24Na ya lemelang ho jala

a ka lema motjha-o-tjhele?

A dulela ho lema

le ho phophotha makwete?

25Ha a thuile makwete

o jala kolojannere le sepaile,

ebe koro yona o e jala ka mela,

harese le mabele

a di jale temeng ya tsona.

26Tsena o di rutilwe

ke Modimo wa hae,

a mo kwetlisetsa tsona hantle.

27Ha ho polwa kolojannere

ha ho sebediswe selei,

mabidi a kariki ha a pole sepaile;

molamu o sebediswa

ha ho polwa kolojannere,

sepaile sona se polwe ka lere.

28Na koro e hailwa hore e thumisehe?

Tjhe, ha e ke e hailwa kamehla;

leha e hatiswa ka mabidi a kariki,

dipere ha di ke be di e thumise.

29Tsena tsohle

di tswa ho Morena wa mabotho,

keletso tsa hae ke tse makatsang,

bohlale ba hae ke bo tebileng.

29

Motse wa Davida o madimabe

291Ariele! Ariele!

O madimabe hakaakang!

Wena motse oo Davida

a kila emisa ho wona!

A dilemo di fete ka ho latelana,

le mekete ya hao

e nne e hlahlamane.

2Ke tla o dihela koduwa hodimo,

o be bofifing,

o lle sa mmokotsane,

o ke aletare e tukang mollo.

3Ka mabotho

ke tla o etsetsa sakana-la-nkope,

ka ditora ke o etsetse thibella,

ke hlome metero ho o potapota.

4O tla bua o rapaletse fatshe,

o bue o le leroleng la lefatshe;

ntswe la hao

e tla ka la sethotsela,

polelo tsa hao

di hweshetswe di etswa leroleng.

5Matshwele a dira tsa hao

a tla fetoha lerole,

mphi tse sehloho

di fefolwe sa mmoko,

hanghang hona ho tla etsahala

ka ho panya ha ntshi!

6Morena wa mabotho

o tla o pholosa,

a o pholose ka diaduma

le ka tshisinyeho ya lefatshe,

a o pholose ka rata le leholo,

ka sefefo le setsokotsane

le malakabe a timetsang.

7Matshwele a tjhaba tsohle

tse lwantshang Ariele,

a e futuhelang

le qhobosheane ya yona,

a e futuhele a be a e thibelle,

a tla feta sa toro le pono ya bosiu.

8Jwalokaha ya lapileng

a ye a lore a eja,

ere ha a tsoha

a iphumane a ntsa lapile;

jwalokaha ya nyorilweng

a ye a lore a enwa metsi,

ere ha a tsoha

a iphumane a kgathetse, a nyorilwe;

ho tla ba jwalo

le ho matshwele a tjhaba tsohle,

ho matshwele a lwantshang

Thaba ya Sione.

Ha ba a natsa dikeletso

9Tsherehanang le thotofale!

Iphoufatseng le sitwe ho bona!

Tahwang empa le sa nwa veine!

Ratseelang empa le sa nwa jwala!

10Morena o le tliseditse

sephume sa boroko,

o le tutubaditse,

lona baporofeta,

o le kgurumeditse dihlooho,

lona dinohe.Bar. 11:8

11Ho wena pono ena e tshwana le buka e kwetsweng, ya bitielwa. Ha o ka e nea motho ya tsebang ho bala, wa re ho yena: “E bale!” eo o tla araba, a re: “Ke sitwa ho e bala, hobane e kwetswe, e bitietswe.” 12Leha o ka e nea motho ya sa tsebeng ho bala, wa re ho yena: “E bale!” eo o tla re: “Ha ke tsebe ho bala!”

13Yaba Morena o a bua, o re:

“Tjhaba sena se bua le nna

ka melomo feela,

se ntlhompha

ka melomo ya sona feela,

empa pelo tsa sona

tsona di hole le nna;

se ntshaba

ho ya ka ditaelo tsa batho,

ditaelo tseo

se di rutilweng ke batho.Mat. 15:8,9
Mar. 7:6,7

14Kahoo tjhaba sena

ke tla boela ke se makatsa,

ke se etsetsa dimakatso tse ngata.

Bohlale ba bahlalefi ba sona

bo tla fela,

kelello ya ba nang le kelello

e nyamele.”1 Bakr. 1:19

Tshepo ya kamoso

15Ho madimabe ba patelang Morena

merero ya bona,

ba e etsetsang lefifing, ba re:

“Ke mang ya re bonang?

Ke mang ya re tsebang?”

16Ntho le di hlabisa hlohlodingwane,

jwalokaha eka sebopi sa tsona

ke letsopa.

Na se bopilweng

se ka bua ka mmopi wa sona,

sa re: “Hase yena ya mpopileng”?

Na pitsa

e ka bua ka sebopi sa yona,

ya re: “Ha se tsebe letho”?Esa. 45:9

17Haufinyane, Lebanone e tla fetoha

masimo a kgwiti,

kgwiti eo e fetohe

moru o teteaneng.

18Ka tsatsi leo, bo-tutu

ba tla utlwa polelo tsa buka,

leha difofu di le lefifing,

di le botshong,

mahlo a tsona a tla bona.

19Baikokobetsi ba tla boela

ba thabela Morena,

mafutsana a thabele

Ya Halalelang wa Iseraele.

20Ba sehloho ba tla timela,

le basomi ba fele,

ba tjhatjhehelang bobe

le bona ba timetswe:

21Ba beang motho molato

ka polelo tsa bona,

ba tswakeletsang

ya emelang toka ka lekgotleng,

ka paki ya bohata

ba sitise ya lokileng,

ba mo sitise ho ahlolwa ka toka.

22Ka baka leo, Morena ya lopolotseng Aborahama o bua tjena ho ba lelapa la Jakobo:

“Jakobo ha a sa tla hlola

a hlajwa ke dihlong,

fahleho sa hae

ha se ka ke sa hlola se pudufala.

23Bana ba hae

ba tla halaletsa lebitso la ka,

ha ba bona mosebetsi

wa matsoho a ka,

ba halaletse lebitso la ka,

ba halaletse

Ya Halalelang wa Jakobo,

ba tshabe Modimo wa Iseraele.

24Bao meya ya bona e lahlehileng

ba tla ba le kutlwisiso,

ba neng ba belaela

ba thabele ho fumana thuto.”

30

Selekane sa Egepeta se se nang thuso

301Morena o re:

“Le madimabe hakaakang

bana ba mahlabaphiyo,

ba phethang merero

eo e seng ya ka,

ba etsang dilekane

ba se na Moya wa ka,

ba etsang hore dibe di tote!

2Le theohela Egepeta

le sa ntherisa,

tshireletso le yo e batla ho Faro,

le tshabele moriting wa Egepeta.

3Tshireletso ya Faro

e tla le hlabisa dihlong,

ho tshabela moriting wa Egepeta

e be ho tlontloloha.

4Leha mahosana a bona

a se a le Sowane,

maqosa a bona

a sa fihlile Hanese,

5bohle ba tla hlabiswa dihlong

ke tjhaba seo,

hoba tjhaba seo

ha se ba thuse ka letho

ha se ba tlisetse thuso,

ha se ba etsetse molemo,

haese ho ba tlisetsa maswabi

le ho tlontloloha.”

6Bona ke boporofeta malebana le dibatana tsa naha e ka Borwa:

Naheng ya ditsietsi

le ya mahlomola,

naheng ya ditau le ditauhadi,

ya bo-marabe

le ya noha tse mahloko,

tse tjhalametsang,

maqosa a belesitse maruo a wona

hodima ditonki,

matlotlo a wona

hodima dilota tsa dikamele,

a a isetsa tjhaba sena

se se nang thuso,

7a iswa Egepeta,

naheng e se nang thuso,

kahoo ke e bitsa kganyapa

e se nang kotsi.

Tjhaba se sa hlompheng

8Eya, o ba ngolle tsena

hodima letlapa ba ntse ba bona,

o ba ngolle tsona bukeng,

e le hore ka matsatsi a tlang

e tle be bopaki,

e tle be bopaki ba kamehla yohle.

9Tjhaba sena ke sa mahlabaphiyo,

bana ba sona ke bo-raleshano,

molao wa Morena ha ba o mamele.

10Ho dinohe ba re:

“Le se hlole le bona dipono!”

Ho baprorofeta, ba re:

“Se re porofeteleng tse lokileng!

Re bolelleng tse re thabisang,

le re porofetele tsa bohata.

11Suthang tseleng,

le kgelohele kathoko,

le kgaotse ho re bolella

tsa Ya Halalelang wa Iseraele!”

12Kahoo Ya Halalelang wa Iseraele o re:

“Kahobane le hanyetsa keletso ena,

le tshepa kgatello le bokgopo,

le beile tshepo ya lona ho tsona,

13bokgopo bona

bo tla ka lerako le phahameng,

le seng le petsohile, le hlephile,

le helehang ka ho panya ha ntshi.

14O tla le thuakanya

sa pitsa ya letsopa

e pshatleha makumane,

a thuakanye a sa qenehele letho,

hoo ho ke keng ha sala

le lengetana la ho okga mollo,

kapa lona la ho kga metsi,

ho a kga ka sedibeng.”

15Morena Modimo, ya Halalelang wa Iseraele, o bua tjena:

“Ha le ka baka, la ba le kgotso,

le tla pholoha,

ha le ka kgutsa, la ba le tshepo,

le tla matlafala,

empa le hanne ho etsa jwalo.

16Le itse: ‘Tjhe,

re tla palama dipere, re balehe!’

E, le tla fela le balehe!

La ba la re:

‘Re tla palama tse lebelo!’

Tse le phaladisang

di tla ba lebelo ho feta!

17Ba sekete ba lona

ba tla phaladiswa ke a le mong,

ba bahlano bona

ba le phaladise bohle,

ho fihlela le sala le ka sefate,

se itsolokileng hodima thaba,

le ka mokgele hodima leralla.”

18Empa Morena o rata ho le hauhela,

o labalabela ho tla le rekolohela,

hobane Morena

ke Modimo wa toka,

ho lehlohonolo bohle

ba mo lebeletseng.

Modimo o tla hlohonolofatsa setjhaba sa hae

19Oho, lona setjhaba sa Sione, lona ba ahileng Jerusalema, le ke ke la hlola le sa lla. Ha le ka ipiletsa ho yena, o tla le hauhela; hanghang ha a utlwa sello sa lona o tla le araba. 20Leha Morena a le fepa bohobe ba matshwenyeho, a le nwesa metsi a ditsietsi, baruti ba lona ba ke ke ba hlola ba pateha, empa le tla ba bona ka mahlo a lona. 21Leha le ka kgelohela ka tsohong le letona kapa ka ho le letshehadi, le tla utlwa lentswe le le nyenyeletsa, le re: “Ena ke yona tsela, tsamayang ka yona.” 22Medimo ya lona ya bohata, e manehilweng silefera, le medimo ya lona ya ditshwantsho, e manehilweng kgauta, le tla e silafatsa, le e lahle jwaloka lesela la lehatlelo, le re ho yona: “Tlohang mona!”

23Dijalo tsa lona, tseo le di jalang masimong, Morena o tla di nesetsa pula, a le fe dijo tse ngata tse tswang mobung, tjhai e be kgolo. Mohlang oo, mehlape ya lona e fula makgulong a mangata. 24Dipholo le ditonki tse lemang di tla ja furu e monate, e ileng ya oloswa ka kgarafu le ka kgafole. 25Hodima thaba ka nngwe e phahameng, le hodima leralla ka leng, ho tla ba le melatswana ya metsi a phallang, mohla batho ba bolawang ba etswa mofela, le ditora di helehang. 26Ngwedi e tla lekana le lesedi la letsatsi, lesedi la letsatsi lona le lekane le lesedi la matsatsi a supileng. Tsena di tla etsahala ka letsatsi leo ka lona Morena a tlamellang maqeba a setjhaba sa hae, a fodisang le matetetso a sona.

Modimo o tla ahlola Asiria

27Bonang, bitso la Morena

le tswa hole,

kgalefo ya hae e a tlokoma,

kotlo e boima;

molomo wa Morena

o tletse kgalefo,

leleme le hae

le ka mollo o timetsang.

28Ho phefumoloha ha hae

ho ka nokana e eja ditlhokwa,

metsi a nyoloha

ho ya fihla molaleng,

ho hlokola ditjhaba

mafeela a tsona

ho di kenya kgwathatha

e tla di kgelosa tsela.

29Empa lona le tla bina difela,

jwaloka mohla bosiu

ba mokete o halalelang,

pelo tsa lona di nyakalle

sa ba letsang makodilo,

ba a letsa

ba eya thabeng ya Morena,

ba eya ho Lefika la Iseraele.

30Morena o tla utlwahatsa

lentswe le tlotlehang la hae,

a bonahatse tsoho la hae

ha le theoha,

le theoha ka mabifi le ka kgalefo,

ka malakabe a mollo o timetsang,

ka leru le phatlohang,

le ka difefo, le ka sefako.

31Baasiria ba tla tshoswa

ke ntswe la Morena,

ha Morena a ba otla

ka molamu wa hae.

32Ha Morena a ba otla

ka molamu wa hae,

ho tla thoholetswa

ka meropa le diharepa,

mme Morena ke yena

ya tla ba kgakgatha

ka molamu wa hae.

33Kgale setjhesetso

se lokiseditswe kgosi,

se batsi, se bile se tebile;

jwang le dihotetso di entse pokella,

ho phefumoloha ha Morena

ho kang nokana ya sebabole,

ho tla se hotetsa

se laime malakabe.