Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
29

Motse wa Davida o madimabe

291Ariele! Ariele!

O madimabe hakaakang!

Wena motse oo Davida

a kila emisa ho wona!

A dilemo di fete ka ho latelana,

le mekete ya hao

e nne e hlahlamane.

2Ke tla o dihela koduwa hodimo,

o be bofifing,

o lle sa mmokotsane,

o ke aletare e tukang mollo.

3Ka mabotho

ke tla o etsetsa sakana-la-nkope,

ka ditora ke o etsetse thibella,

ke hlome metero ho o potapota.

4O tla bua o rapaletse fatshe,

o bue o le leroleng la lefatshe;

ntswe la hao

e tla ka la sethotsela,

polelo tsa hao

di hweshetswe di etswa leroleng.

5Matshwele a dira tsa hao

a tla fetoha lerole,

mphi tse sehloho

di fefolwe sa mmoko,

hanghang hona ho tla etsahala

ka ho panya ha ntshi!

6Morena wa mabotho

o tla o pholosa,

a o pholose ka diaduma

le ka tshisinyeho ya lefatshe,

a o pholose ka rata le leholo,

ka sefefo le setsokotsane

le malakabe a timetsang.

7Matshwele a tjhaba tsohle

tse lwantshang Ariele,

a e futuhelang

le qhobosheane ya yona,

a e futuhele a be a e thibelle,

a tla feta sa toro le pono ya bosiu.

8Jwalokaha ya lapileng

a ye a lore a eja,

ere ha a tsoha

a iphumane a ntsa lapile;

jwalokaha ya nyorilweng

a ye a lore a enwa metsi,

ere ha a tsoha

a iphumane a kgathetse, a nyorilwe;

ho tla ba jwalo

le ho matshwele a tjhaba tsohle,

ho matshwele a lwantshang

Thaba ya Sione.

Ha ba a natsa dikeletso

9Tsherehanang le thotofale!

Iphoufatseng le sitwe ho bona!

Tahwang empa le sa nwa veine!

Ratseelang empa le sa nwa jwala!

10Morena o le tliseditse

sephume sa boroko,

o le tutubaditse,

lona baporofeta,

o le kgurumeditse dihlooho,

lona dinohe.Bar. 11:8

11Ho wena pono ena e tshwana le buka e kwetsweng, ya bitielwa. Ha o ka e nea motho ya tsebang ho bala, wa re ho yena: “E bale!” eo o tla araba, a re: “Ke sitwa ho e bala, hobane e kwetswe, e bitietswe.” 12Leha o ka e nea motho ya sa tsebeng ho bala, wa re ho yena: “E bale!” eo o tla re: “Ha ke tsebe ho bala!”

13Yaba Morena o a bua, o re:

“Tjhaba sena se bua le nna

ka melomo feela,

se ntlhompha

ka melomo ya sona feela,

empa pelo tsa sona

tsona di hole le nna;

se ntshaba

ho ya ka ditaelo tsa batho,

ditaelo tseo

se di rutilweng ke batho.Mat. 15:8,9
Mar. 7:6,7

14Kahoo tjhaba sena

ke tla boela ke se makatsa,

ke se etsetsa dimakatso tse ngata.

Bohlale ba bahlalefi ba sona

bo tla fela,

kelello ya ba nang le kelello

e nyamele.”1 Bakr. 1:19

Tshepo ya kamoso

15Ho madimabe ba patelang Morena

merero ya bona,

ba e etsetsang lefifing, ba re:

“Ke mang ya re bonang?

Ke mang ya re tsebang?”

16Ntho le di hlabisa hlohlodingwane,

jwalokaha eka sebopi sa tsona

ke letsopa.

Na se bopilweng

se ka bua ka mmopi wa sona,

sa re: “Hase yena ya mpopileng”?

Na pitsa

e ka bua ka sebopi sa yona,

ya re: “Ha se tsebe letho”?Esa. 45:9

17Haufinyane, Lebanone e tla fetoha

masimo a kgwiti,

kgwiti eo e fetohe

moru o teteaneng.

18Ka tsatsi leo, bo-tutu

ba tla utlwa polelo tsa buka,

leha difofu di le lefifing,

di le botshong,

mahlo a tsona a tla bona.

19Baikokobetsi ba tla boela

ba thabela Morena,

mafutsana a thabele

Ya Halalelang wa Iseraele.

20Ba sehloho ba tla timela,

le basomi ba fele,

ba tjhatjhehelang bobe

le bona ba timetswe:

21Ba beang motho molato

ka polelo tsa bona,

ba tswakeletsang

ya emelang toka ka lekgotleng,

ka paki ya bohata

ba sitise ya lokileng,

ba mo sitise ho ahlolwa ka toka.

22Ka baka leo, Morena ya lopolotseng Aborahama o bua tjena ho ba lelapa la Jakobo:

“Jakobo ha a sa tla hlola

a hlajwa ke dihlong,

fahleho sa hae

ha se ka ke sa hlola se pudufala.

23Bana ba hae

ba tla halaletsa lebitso la ka,

ha ba bona mosebetsi

wa matsoho a ka,

ba halaletse lebitso la ka,

ba halaletse

Ya Halalelang wa Jakobo,

ba tshabe Modimo wa Iseraele.

24Bao meya ya bona e lahlehileng

ba tla ba le kutlwisiso,

ba neng ba belaela

ba thabele ho fumana thuto.”