Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
28

Ho madimabe Efraime

281Ho madimabe

mofaphlooho wa botlotlehi,

oo matahwa a Efraime

a kgabang ka wona!

Ho madimabe thunthung e ponang,

eo e leng tlotla ya botle ba hae,

e metseng qetheng

ya kgohlo e manoni,

eo matahwa a ikgantshang ka yona!

2Bonang, Morena o na le ya matla,

ya sefutho,

ya kang fefo sa lehodiotswana

se senyang,

ya kang pula ya ditlwebelele

ya morallo:

Ke yena ya tla o akgela fatshe

ka sefutho.

3Mofapahlooho wa botlotlehi

wa matahwa a Efraime,

o tla hatakelwa ka maoto.

4Thunthung e ponang,

e leng tlotla ya botle ba hae,

e metseng qetheng

ya kgohlo e manoni,

e tla ka feiye

e butswang pele ho lehlabula,

e kgolwang ke ya e bonang,

ebe o a e ja.

5Ka tsatsi leo, Morena wa mabotho

e tla ba mofapahlooho wa tlotla,

e be moqhaka o kgabane

ho masalla a tjhaba sa hae.

6E tla ba moya wa toka

ho ba okametseng kahlolo,

le wa bonatla

ho ba phumelang sera

kgorong ya motse.

Esaya le baporofeta ba matahwa ba Juda

7Batho bana le bona

ba thekesediswa ke veine,

jwala bo bohale

bo etsa hore ba kgothometsehe;

baprista le baporofeta

ba thekesediswa ke jwala,

kelello di tsherehantswe

ke ho itlopa veine,

jwala bo bohale

bo etsa hore ba kgothometsehe;

ba bona dipono

ba ntse ba thekesela,

dinyewe ba di ahlola

ba ntse ba ratseela ke jwala.

8Tafole tsohle

di tletse mahlatsa le ditshila,

ha ho na sebaka le se seng

se hlwekileng.

9“Ke bo-mang

bao moporofeta a tla ba ruta?

Molaetsa wa hae

o tla o hlalosetsa bo-mang?

O loketse masea a sa tswa kgweswa,

bana ba sa tswa tloswa letsweleng!

10Thuto ya hae ke:

Molao hodima molao,

molao hodima molao,

taelo hodima taelo,

taelo hodima taelo;

hanyenyane mona,

hanyenyane mane.”

11Kahoo Morena o tla bua

le tjhaba sa hae,

a bue le sona

ka maleme a batho basele,

a bue le sona

ka maleme a baditjhaba.

12O kile a bua le sona, a re:

“Ke tla le fa phomolo ya sebele,

ba kgathetseng ba tlo phomola;

ke tla fela ke le kgatholle.”

Leha ho le jwalo,

ha ba a ka ba mamela.

28:11,12 —
1 Bakr. 14:21

13Ka baka leo ntswe la Morena

e tla ba lena ho bona:

Molao hodima molao,

molao hodima molao,

taelo hodima taelo,

taelo hodima taelo;

hanyenyane mona,

hanyenyane mane,

etlere ha ba tsamaya

ba we ka sanketse,

ba robehe, ba tshwaswe,

ba thopuwe.

Lejwe la motheo la Sione

14Mamelang lona basomi

ba busang tjhaba se Jerusalema,

lentswe la Morena ke lena:

15Lona le itse:

“Re entse selekane le lefu,

ra etsa tumellano le Nqalo ya Bafu.

Ha koduwa e tshabehang

e wela lefatshe,

rona e tla re feta mohwalotso,

hoba leshano ke tshabelo sa rona,

bohata ke bona tshireletso ya rona.”

16Kahoo Morena o bua tjena:

“Ke bea lejwe la motheo Sione,

lejwe le lekilweng,

la bohlokwa, la mantlha;

ke lejwe la nnete, la motheo:

‘Ya dumelang hona

o tla ba le mamello.’Pes. 118:22,23
Bar. 9:33
10:11
1 Pet. 2:6

17Toka e tla ba kgwele e lekanyang,

ho loka e be kgwele e otlollang;

sefako se tla hohola

tshabelo sa mashano,

metsi a kwahele

baka tsa ho ipata.”

18Selekane sa lona le lefu

se tla fediswa,

tumellano ya lona le Nqalo ya Bafu

e fediswe.

Mohla koduwa e tshabehang

e welang lefatshe,

e tla le wela hodimo,

e le hatakele.

19Kamehla ha e feta

e tla le hohola,

e le hohole hoseng,

motsheare le bosiu;

ha le utlwisisa molaetsa

ebe le a tshoha.

20Moalo o mokgutshwanyane

hoo o ke keng wa nama,

kobo e nyenyane

hoo o ke keng wa ikatela.

21Morena o tla hlaha

sa mohla thabeng ya Perasime,

kgalefo ya hae e tlokome,

sa mohla Kgohlong ya Gibeone,

a phethe mosebetsi wa hae

o hlollang haholo,

a phethe ketso tsa hae

tse tsotehang haholo.Josh. 10:10,12
2 Sam. 5:20
1 Dik. 14:11

22Ka baka leo,

se iketseng basomi,

esere mahlaahlela

a imela matsoho a lona,

hobane ke utlwile

ha ho phatlalatswa timetso,

e phatlalatswa ke Morena,

Modimo wa mabotho,

a re lefatshe lohle le tla timetswa.

Bohlale ba Modimo

23Theang tsebe

le utlwe lentswe la ka,

mamelang le utlwe polelo tsa ka.

24Na ya lemelang ho jala

a ka lema motjha-o-tjhele?

A dulela ho lema

le ho phophotha makwete?

25Ha a thuile makwete

o jala kolojannere le sepaile,

ebe koro yona o e jala ka mela,

harese le mabele

a di jale temeng ya tsona.

26Tsena o di rutilwe

ke Modimo wa hae,

a mo kwetlisetsa tsona hantle.

27Ha ho polwa kolojannere

ha ho sebediswe selei,

mabidi a kariki ha a pole sepaile;

molamu o sebediswa

ha ho polwa kolojannere,

sepaile sona se polwe ka lere.

28Na koro e hailwa hore e thumisehe?

Tjhe, ha e ke e hailwa kamehla;

leha e hatiswa ka mabidi a kariki,

dipere ha di ke be di e thumise.

29Tsena tsohle

di tswa ho Morena wa mabotho,

keletso tsa hae ke tse makatsang,

bohlale ba hae ke bo tebileng.