Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
26

Modimo o tla nea tjhaba sa hae tlholo

261Ka tsatsi leo, naheng ya Juda ho tla binwa sefela sena:

Re na le motse o matla,

ka marako le metero ya wona

Modimo o a re pholosa.

2Bulang menyako ya motse,

tjhaba se lokileng se kene,

tjhaba se tshepahalang se kene.

3O boloka kgotso

ya ba maikutlo a tsitsitseng,

hobane bona ba fela ba o tshepile.

4Itshepele Morena kamehla yohle,

hobane Morena Modimo,

ke Fika la mehla yohle.

5Ba tulong tse phahameng

o a ba theola,

motse o phahameng a o kokobetse,

a o heletse o wele fatshe,

a o theolele tlase, leroleng.

6O tla hatakelwa ka maoto,

o hatakelwe ke maoto a mafutsana,

o hatakelwe ke mehato ya bahloki.

7Tsela ya ya lokileng

ha e na makukuno,

wena Ya Lokileng

o batalatsa tsela ya hae.

8Oho, Morena, re o emetse,

re tsamaya tseleng

ya dikahlolo tsa hao;

lebitso la hao le botumo ba hao

ke tsona tseo re di labalabelang.

9Moya wa ka o o tsetselela bosiu,

pelo ya ka le yona

e o hlolohetswe haholo.

Ha kahlolo tsa hao

di phethwa lefatsheng,

baahi ba lefatshe

ba tla ithuta ho loka.

10Leha ba kgopo ba ka hauhelwa,

ha ba ke be ba ithute ho loka;

leha ba ka phela naheng ya toka,

ba tswela pele

ho nna ba etsa bokgopo,

botlotlehi ba Morena

ba se ke ba bo bone.

11Tsoho la hao

le phahamisitswe, Morena,

empa batho bana bona

ha ba le bone;

ako ba bontshe

ha o tjhesehela tjhaba sa hao,

ba bone, mme dihlong di ba aparele,

mollo o tjhesang dira tsa hao

o ba timetse.Bah. 10:27

12Morena, o re theela kgotso,

hoba mesebetsi yohle ya rona

e phethilwe ke wena.

13Oho, Morena Modimo wa rona,

babusi ba bang ba kile ba re busa,

empa ke bitso la hao feela

leo re le tlotlang.

14Ba shwele,

ba ke ke ba hlola ba phela,

ba mabitleng,

ba ke ke ba hlola ba tsoha;

o ba otlile, wa ba wa ba timetsa,

wa etsa hore

ba se hlole ba hopoleha.

15Oho, Morena,

o se atisitse setjhaba,

o se atisitse, o a tlotleha ke hona;

wa namisa meedi ya naha.

16Morena, ba tlile ho wena

ba tsielehile,

ha o ba kgalema yaba ba a o rapela.

17Jwalokaha moimana

ya kgatheng la ho beleha

a ye a meneke,

a lliswe ke mahlaba a hae,

le rona re bile jwalo

mahlong a hao Morena.

18Re ne re le baimana,

re meneka ke mahlaba,

empa ha re pepa

ra beleha moya feela.

Fatshe la rona

ha re a le tlisetsa pholoho,

ba tla aha ho lona

le bona ha ba a tswalwa.

19Bafu ba lona

ba tla boela ba phele,

ditopo tsa bona

di tla boela di tsoha.

Lona ba phelang leroleng,

tsohang le bine;

kahobane phoka ya hao

e tshwana le phoka ya hoseng,

fatshe le tla boela

le tsosa bafu ba lona.Dan. 12:12

Kahlolo le ntjhafatso

20Ikeleng tjhaba sa ka,

le kene kamoreng tsa lona,

ha le se le kene,

le ikwalle kahara tsona,

le ipate ho se hokae,

kgalefo e be e fele.

21Bonang, Morena o tswa

ka leahong la hae,

ho ahlolela baahi ba lefatshe

dibe tsa bona.

Fatshe le tla hlahisa madi

a tsholletsweng hodima lona,

ba bolaetsweng ho lona

le ke ke la hlola le sa ba pata.

27

Ho pholoswa ha Iseraele

271Ka tsatsi leo,

Morena o tla bolaya kganyapa,

a e bolaye ka sabole e bohale,

e kgolo, e sefea,

kganyapa, noha e tjhalametsang,

kganyapa, noha e bothang e ikgarile,

ke yena ya tla bolaya

sebata sa lewatleng.Jobo 41:13
Pes. 74:14
104:26

2Ka tsatsi leo, ho tla thwe:

“Binelang rapa sa morara

se behang haholo.

3Ke nna Morena,

mohlokomedi wa sona,

ke se nwesetsa ka dinako tsohle,

ke se lebela motsheare le bosiu,

hore ho se be le ya mong

ya ka se senyang.

4Ho halefa ha ke a halefa.

Ha ho ne ho eme hlabahlabane,

ho eme le meutlwa kapele ho nna,

ke ne ke tla e futuhela ke e lwantshe,

ke e hatakele kaofela ha yona,

ke e tjhese.

5Ho seng jwalo, a ba ke ba tle ho nna,

nna ke be setshabelo sa bona,

ba tle ho nna ke etse kgotso le bona.

E, ba tle ho nna

ke etse kgotso le bona.”

6Ka matsatsi a tlang

Jakobo o tla hloma,

Iseraele a thunye, a etse dipalesa,

fatshe lohle le tlale tholwana tsa hae.

7Na Morena o ile a otla Iseraele

jwalokaha a ile a otla

ba ileng ba mo otla?

Na o bolailwe

jwaloka ba ileng ba mmolaya?

8O mo otlile

ka ho mo lelekela naheng esele,

wa mo fefola ka moya o matla,

jwaloka mohla

moya wa botjhabela o fokang.

9Molato wa Jakobo

o tla hlakolwa tjena,

ena e be tsela

ya ho fedisa sebe sa hae:

Ha a fedisa

dialetare tsohle tsa majwe,

a di sila, a di etsa thuethue

sa phofo ya mokwetla,

medimo ya bohata,

le tshwantsho tsa Ashera,Ashera: Esa. 17:8

di se di le siyo.

10Motse o haheleditsweng

o fetohile dithako,

ke motse o siilweng,

o furaletsweng sa lehwatata,

ke moo manamane a fulang teng,

a be a bothe, a itjelle makala.

11Makala a motse oo

ha a omme a ye a rojwe,

basadi ba a rwalle,

ba bese mollo ka wona.

Tjhaba sena ke sa batho

ba hlokang kutlwisiso,

kahoo Mmopi wa sona

a ke ke a se utlwela bohloko,

Mmopi wa sona

a ke ke be a se hauhela.

12Ka letsatsi leo, Morena o tla pola koro ho tloha nokeng ya Euferatese ho ya fihla molatswaneng wa Egepeta, ebe lona bana ba Iseraele, le bokellwa ka bonngwe. 13Ka lona tsatsi leo, ho tla letswa lenaka le leholo, mme ba neng ba le lekgatheng la ho shwela naheng ya Asiria, le ba neng ba leleketswe naheng ya Egepeta, ba tla kgutla, ba kgumamele Morena thabeng e halalelang e Jerusalema.

28

Ho madimabe Efraime

281Ho madimabe

mofaphlooho wa botlotlehi,

oo matahwa a Efraime

a kgabang ka wona!

Ho madimabe thunthung e ponang,

eo e leng tlotla ya botle ba hae,

e metseng qetheng

ya kgohlo e manoni,

eo matahwa a ikgantshang ka yona!

2Bonang, Morena o na le ya matla,

ya sefutho,

ya kang fefo sa lehodiotswana

se senyang,

ya kang pula ya ditlwebelele

ya morallo:

Ke yena ya tla o akgela fatshe

ka sefutho.

3Mofapahlooho wa botlotlehi

wa matahwa a Efraime,

o tla hatakelwa ka maoto.

4Thunthung e ponang,

e leng tlotla ya botle ba hae,

e metseng qetheng

ya kgohlo e manoni,

e tla ka feiye

e butswang pele ho lehlabula,

e kgolwang ke ya e bonang,

ebe o a e ja.

5Ka tsatsi leo, Morena wa mabotho

e tla ba mofapahlooho wa tlotla,

e be moqhaka o kgabane

ho masalla a tjhaba sa hae.

6E tla ba moya wa toka

ho ba okametseng kahlolo,

le wa bonatla

ho ba phumelang sera

kgorong ya motse.

Esaya le baporofeta ba matahwa ba Juda

7Batho bana le bona

ba thekesediswa ke veine,

jwala bo bohale

bo etsa hore ba kgothometsehe;

baprista le baporofeta

ba thekesediswa ke jwala,

kelello di tsherehantswe

ke ho itlopa veine,

jwala bo bohale

bo etsa hore ba kgothometsehe;

ba bona dipono

ba ntse ba thekesela,

dinyewe ba di ahlola

ba ntse ba ratseela ke jwala.

8Tafole tsohle

di tletse mahlatsa le ditshila,

ha ho na sebaka le se seng

se hlwekileng.

9“Ke bo-mang

bao moporofeta a tla ba ruta?

Molaetsa wa hae

o tla o hlalosetsa bo-mang?

O loketse masea a sa tswa kgweswa,

bana ba sa tswa tloswa letsweleng!

10Thuto ya hae ke:

Molao hodima molao,

molao hodima molao,

taelo hodima taelo,

taelo hodima taelo;

hanyenyane mona,

hanyenyane mane.”

11Kahoo Morena o tla bua

le tjhaba sa hae,

a bue le sona

ka maleme a batho basele,

a bue le sona

ka maleme a baditjhaba.

12O kile a bua le sona, a re:

“Ke tla le fa phomolo ya sebele,

ba kgathetseng ba tlo phomola;

ke tla fela ke le kgatholle.”

Leha ho le jwalo,

ha ba a ka ba mamela.

28:11,12 —
1 Bakr. 14:21

13Ka baka leo ntswe la Morena

e tla ba lena ho bona:

Molao hodima molao,

molao hodima molao,

taelo hodima taelo,

taelo hodima taelo;

hanyenyane mona,

hanyenyane mane,

etlere ha ba tsamaya

ba we ka sanketse,

ba robehe, ba tshwaswe,

ba thopuwe.

Lejwe la motheo la Sione

14Mamelang lona basomi

ba busang tjhaba se Jerusalema,

lentswe la Morena ke lena:

15Lona le itse:

“Re entse selekane le lefu,

ra etsa tumellano le Nqalo ya Bafu.

Ha koduwa e tshabehang

e wela lefatshe,

rona e tla re feta mohwalotso,

hoba leshano ke tshabelo sa rona,

bohata ke bona tshireletso ya rona.”

16Kahoo Morena o bua tjena:

“Ke bea lejwe la motheo Sione,

lejwe le lekilweng,

la bohlokwa, la mantlha;

ke lejwe la nnete, la motheo:

‘Ya dumelang hona

o tla ba le mamello.’Pes. 118:22,23
Bar. 9:33
10:11
1 Pet. 2:6

17Toka e tla ba kgwele e lekanyang,

ho loka e be kgwele e otlollang;

sefako se tla hohola

tshabelo sa mashano,

metsi a kwahele

baka tsa ho ipata.”

18Selekane sa lona le lefu

se tla fediswa,

tumellano ya lona le Nqalo ya Bafu

e fediswe.

Mohla koduwa e tshabehang

e welang lefatshe,

e tla le wela hodimo,

e le hatakele.

19Kamehla ha e feta

e tla le hohola,

e le hohole hoseng,

motsheare le bosiu;

ha le utlwisisa molaetsa

ebe le a tshoha.

20Moalo o mokgutshwanyane

hoo o ke keng wa nama,

kobo e nyenyane

hoo o ke keng wa ikatela.

21Morena o tla hlaha

sa mohla thabeng ya Perasime,

kgalefo ya hae e tlokome,

sa mohla Kgohlong ya Gibeone,

a phethe mosebetsi wa hae

o hlollang haholo,

a phethe ketso tsa hae

tse tsotehang haholo.Josh. 10:10,12
2 Sam. 5:20
1 Dik. 14:11

22Ka baka leo,

se iketseng basomi,

esere mahlaahlela

a imela matsoho a lona,

hobane ke utlwile

ha ho phatlalatswa timetso,

e phatlalatswa ke Morena,

Modimo wa mabotho,

a re lefatshe lohle le tla timetswa.

Bohlale ba Modimo

23Theang tsebe

le utlwe lentswe la ka,

mamelang le utlwe polelo tsa ka.

24Na ya lemelang ho jala

a ka lema motjha-o-tjhele?

A dulela ho lema

le ho phophotha makwete?

25Ha a thuile makwete

o jala kolojannere le sepaile,

ebe koro yona o e jala ka mela,

harese le mabele

a di jale temeng ya tsona.

26Tsena o di rutilwe

ke Modimo wa hae,

a mo kwetlisetsa tsona hantle.

27Ha ho polwa kolojannere

ha ho sebediswe selei,

mabidi a kariki ha a pole sepaile;

molamu o sebediswa

ha ho polwa kolojannere,

sepaile sona se polwe ka lere.

28Na koro e hailwa hore e thumisehe?

Tjhe, ha e ke e hailwa kamehla;

leha e hatiswa ka mabidi a kariki,

dipere ha di ke be di e thumise.

29Tsena tsohle

di tswa ho Morena wa mabotho,

keletso tsa hae ke tse makatsang,

bohlale ba hae ke bo tebileng.