Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
26

Modimo o tla nea tjhaba sa hae tlholo

261Ka tsatsi leo, naheng ya Juda ho tla binwa sefela sena:

Re na le motse o matla,

ka marako le metero ya wona

Modimo o a re pholosa.

2Bulang menyako ya motse,

tjhaba se lokileng se kene,

tjhaba se tshepahalang se kene.

3O boloka kgotso

ya ba maikutlo a tsitsitseng,

hobane bona ba fela ba o tshepile.

4Itshepele Morena kamehla yohle,

hobane Morena Modimo,

ke Fika la mehla yohle.

5Ba tulong tse phahameng

o a ba theola,

motse o phahameng a o kokobetse,

a o heletse o wele fatshe,

a o theolele tlase, leroleng.

6O tla hatakelwa ka maoto,

o hatakelwe ke maoto a mafutsana,

o hatakelwe ke mehato ya bahloki.

7Tsela ya ya lokileng

ha e na makukuno,

wena Ya Lokileng

o batalatsa tsela ya hae.

8Oho, Morena, re o emetse,

re tsamaya tseleng

ya dikahlolo tsa hao;

lebitso la hao le botumo ba hao

ke tsona tseo re di labalabelang.

9Moya wa ka o o tsetselela bosiu,

pelo ya ka le yona

e o hlolohetswe haholo.

Ha kahlolo tsa hao

di phethwa lefatsheng,

baahi ba lefatshe

ba tla ithuta ho loka.

10Leha ba kgopo ba ka hauhelwa,

ha ba ke be ba ithute ho loka;

leha ba ka phela naheng ya toka,

ba tswela pele

ho nna ba etsa bokgopo,

botlotlehi ba Morena

ba se ke ba bo bone.

11Tsoho la hao

le phahamisitswe, Morena,

empa batho bana bona

ha ba le bone;

ako ba bontshe

ha o tjhesehela tjhaba sa hao,

ba bone, mme dihlong di ba aparele,

mollo o tjhesang dira tsa hao

o ba timetse.Bah. 10:27

12Morena, o re theela kgotso,

hoba mesebetsi yohle ya rona

e phethilwe ke wena.

13Oho, Morena Modimo wa rona,

babusi ba bang ba kile ba re busa,

empa ke bitso la hao feela

leo re le tlotlang.

14Ba shwele,

ba ke ke ba hlola ba phela,

ba mabitleng,

ba ke ke ba hlola ba tsoha;

o ba otlile, wa ba wa ba timetsa,

wa etsa hore

ba se hlole ba hopoleha.

15Oho, Morena,

o se atisitse setjhaba,

o se atisitse, o a tlotleha ke hona;

wa namisa meedi ya naha.

16Morena, ba tlile ho wena

ba tsielehile,

ha o ba kgalema yaba ba a o rapela.

17Jwalokaha moimana

ya kgatheng la ho beleha

a ye a meneke,

a lliswe ke mahlaba a hae,

le rona re bile jwalo

mahlong a hao Morena.

18Re ne re le baimana,

re meneka ke mahlaba,

empa ha re pepa

ra beleha moya feela.

Fatshe la rona

ha re a le tlisetsa pholoho,

ba tla aha ho lona

le bona ha ba a tswalwa.

19Bafu ba lona

ba tla boela ba phele,

ditopo tsa bona

di tla boela di tsoha.

Lona ba phelang leroleng,

tsohang le bine;

kahobane phoka ya hao

e tshwana le phoka ya hoseng,

fatshe le tla boela

le tsosa bafu ba lona.Dan. 12:12

Kahlolo le ntjhafatso

20Ikeleng tjhaba sa ka,

le kene kamoreng tsa lona,

ha le se le kene,

le ikwalle kahara tsona,

le ipate ho se hokae,

kgalefo e be e fele.

21Bonang, Morena o tswa

ka leahong la hae,

ho ahlolela baahi ba lefatshe

dibe tsa bona.

Fatshe le tla hlahisa madi

a tsholletsweng hodima lona,

ba bolaetsweng ho lona

le ke ke la hlola le sa ba pata.