Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
22

Boporofeta malebana le Jerusalema

221Bona ke boporofeta malebana le Kgohlo ya Pono:

Ebe jwale molato ke ofe

ha e le moo

le hlweletse hodima matlo?

2Wena motse o tletseng meferefere!

Motse wa lerata le medidietsane!

Babolauwa ba hao

ha ba a bolawa ka sabole,

babolauwa ba hao

ha ba a shwela ntweng.

3Babusi ba hao bohle

ba balehile mmoho,

ba thopilwe ba eso fule ka diqha.

Bohle ba fumanweng kahare ho wena

ba tshwerwe mmoho,

le hoja ba ne ba balehetse hole.

4Ka baka leo, ke ile ka re:

“Se keng la ntjheba,

ke lle sa mmokotsane;

se ikgathatseng ka ho ntshedisa,

ha moradi wa tjhaba sa heso

a timeditswe.”

5Tsatsi lena ke la mekutu,

la ho hatakelwa, le la tshabo,

tsatsi le laotsweng ke Morena,

Modimo wa mabotho,

ka Kgohlong ya Pono,

rata la ho heletswa ha marako

le tla utlwahala kwana mahaheng.

6Elame ya jara sehlajwe sa metsu,

ya futuha le ka bapalami ba dipere,

Kire yona ya ntsha thebe ya yona.

7Kgohlo tsa hae tse ntle

di tletse kariki tsa ntwa,

bapalami bona ba teile theko

kgorong ya motse,

8qhobosheane tsa Juda

tsona di heleditswe.

Tsatsing leo la hlahloba hlomo

di le ka Tlung ya Moru,

9la bona bongata ba kgeo tsa lerako

la Motse wa Davida,

la thiba metsi a Letshana le Katlase.

10Matlo a Jerusalema le a badile,

la heletsa matlo hore le tiise lerako.

11Pakeng tsa marako a mabedi

la haha letamo,

la le hahela ho thibela metsi

a Letshana la Kgale;

empa la se ke la natsa

Moetsi wa lona,

kapa la tsotella

ya le rerileng kgalekgale.

12Ka tsatsi leo Morena,

Morena wa mabotho, a le bitsa,

a le bitsetsa ho lla

le ho ba bofifing,

ho beola moriri

le ho apara tse mahwashe.

13Empa ya eba thabo,

ya eba nyakallo,

ha hlajwa makgomo,

ha hlajwa manku,

ha jewa dinama, ha nowa veine!

“A re jeng, re inwelleng,”

lona la rialo,

“hobane hosasane

re tla be re shwele!”1 Bakr. 15:32

14Morena wa mabotho o ile a senola tsena, moo ke utlwang, a re: “Ruri bokgopo bona bo ke ke ba tshwarelwa ho fihlela le eshwa,” ho rialo Morena Modimo wa mabotho.

Ho kgalemelwa Shebena

15Morena Modimo wa mabotho, a bua, a re:

“Eya ho Shebena,

e leng ramatlotlo,

le molebedi wa ntlo ya kgosi,

o re ho yena:

16‘O etsang moo,

ka tumello ya mang,

ha o ntse o itjhekela lebitla,

o le tjheka moo ho phahamileng,

o ipetlela lebitla

la phomolo lefikeng?’

17“Bona, Morena o kgatheng

la hoo tshwara,

a o akgele hole, wena senatla towe!

18Ruri o tla o phuthaphutha

ka thata sa pidikwane,

a o lahlele hara naha e nammeng.

O tla ya shwela naheng eo,

le kariki tseo o itlotlang ka tsona

di felle moo,

wena ya tlontlolotseng

lapa la monga hao.

19Ke tla o tlosa tulong tsa hao,

ke o hlobodise boemo ba hao.

20“Ka tsatsi leo, ke tla bitsa mohlanka wa ka Eleakime, mora wa Hilekiya. 21Ke tla mo apesa seaparo sa hao, ke mo tlame ka senyepa sa hao, le matla a hao a ho busa a be matsohong a hae. Yena e tla ba ntata ho baahi ba Jerusalema le ho ba ntlo ya Juda. 22Ke tla mo nea dinotlolo tsa ntlo ya Davida; ha a butse ha ho ya tla kwala, ha a kwetse ha ho ya tla bula.Tshen. 3:7
23Ke tla mo kgokgothela sebakeng se tiileng jwalokaha eka ke thakgisa, mme e be terone e tlotlehang ya lapa la ntatae. 24Tlotla yohle ya lapa labo e tla ba hodima hae; ya ditloholo le ya ditloholwana, ya dijana tsohle tse nyenyane, le ya dipitsa tsohle tsa mepotjwana.

25“Ka tsatsi leo,” ho rialo Morena wa mabotho, “thakgisa e kgokgothetsweng moo ho tiileng e tla kgokgothollwa, e kgaolwe, e wele fatshe, mme tsohle tse neng di itshwareletse ka yona di tla senyeha,” ho rialo Morena.

23

Boporofeta malebana le Tire

231Bona ke boporofeta malebana le Tire:

Bokollang

lona dikepe tsa Tarashishe,

hobane Tire e ripitlilwe,

ha ho sa na ntlo,

ha ho sa na kou ya dikepe!

Tsebiso ena

e tswa naheng ya Kitime,

e senoletswe ba naha ya Tire.

2Kgutsang

lona ba ahileng pela lebopo,

kgutsang lona bahwebi ba Sidone,

ba ruisitsweng

ke ba tshelang mawatle.

3Koro ya Shihore

e tshedisitswe mawatle a maholo,

tjhai ya phula ya Nile

ya tlisetsa Tire mouno,

Tire ya ruiswa

ke ho hweba le tjhaba tse ding.

4Ako itshwabele wena Sidone,

wena o leng qhobosheane ya lewatle,

hoba lewatle le buile, la re:

“Ha ke eso be le mahlaba a pelehi,

le ho tswala ha ke eso tswale,

ha ke eso hodise bara,

le baradi ha ke eso ba hodise.”

5Ha Baegepeta ba hlabelwa mokgosi

ba tla tshoha ha ba utlwa tsa Tire.

6Tshelelang mose ho Tarashishe;

bokollang lona ba ahileng

pela lebopo la lewatle.

7Na oo ke wona motse wa lona

wa menyaka,

motse o theilweng

mehleng ya kgalekgale,

o ila romela baahi

ho ya aha naheng tse hole?

8Ya ileng a rerela Tire tsee ke mang?

Tire,

motse wa ho hlomamisa dikgosi,

oo bahwebi ba wona

e leng mahosana,

oo bo-radikgwebo ba wona

ba tummeng fatsheng lohle?

9Ke Morena wa mabotho

ya rerileng hona,

ho fedisa boikgantsho

ba bohle ba tlotlwang,

ho kokobetsa bohle

ba tummeng lefatsheng.

10Wena moradi wa Tarashishe

haola naheng ya heno,

o haole ho yona

jwaloka noka ya Nile,

hobane ya o thibelang ha a sa le yo.

11Morena o otlolotse tsoho la hae,

a le otlolla hodima lewatle,

a etsa hore mebuso e thothomele.

Malebana le Kanana

Morena o entse taelo,

hore qhobosheane tsa yona

di ripitlwe.

12Yaba o re:

“Wena moradi wa Sidone

ya ripitlilweng,

o ke ke wa hlola o nyakalla hape!

Leha o ka tsamaya

wa tshelela Kitime,

le teng phomolo

o ke ke be wa e bona!”

13Tadima naha ya Bakalatiya,

ya tjhaba seo e seng e se letho!

Baasiria ba e fetotse

hwatata la dibatana,

ba haha tora tsa bona tsa dibohodi,

ba heletsa qhobosheane tsa yona,

ba e siya e fetohile masupi.

14Bokollang

lona dikepe tsa Tarashishe,

hoba qhobosheane ya lona

e ripitlilwe.

15Ho tloha ka tsatsi leo, Tire e tla lebalwa ka dilemo tse mashome a supileng, e leng nako e lekanang le dilemo tsa ho phela ha kgosi. Ha dilemo tseo tse mashome a supileng di fetile, Tire e tla tshwana le seotswa se bolelwang pineng e reng:

16“Nka harepa ya hao

o potolohe le motse,

wena seotswa towe,

o seng o sa hopolwe;

tsanyaola melodi,

o bine dipina tse ngata,

o tle o boele o hopolwe hape.”

17Ha dilemo tse mashome a supileng di fetile, Morena o tla hopola Tire. Jwaloka seotswa sena Tire e tla boela kgwebong ya yona, e sebedisane le mebuso yohle e teng lefatsheng. 18Phaello eo e tla e fumana ka kgwebo ya yona e tla e abela Morena. E ke ke ya boloka phaello eo ho ithuisa ka yona, empa e tla newa ba kgumamelang Morena, mme bona ba tla kgora, ba apare tse majabajaba.

23:1-18 —
Esk. 26:1 — 28:19;

24

Morena o tla otla lefatshe

241Morena o tla falatsa lefatshe,

a le timetse,

sebopeho sa lona a se senye,

baahi ba lona a ba hasanye.

2Ho tla ba jwalo ho moprista

le ho setjhaba,

ho mohlanka le ho monga hae,

ho lekgabunyane

le ho mofumahadi wa lona;

ho be jwalo ho moreki

le ho morekisi,

ho moadimi le ho moadimuwa,

ho morui le ho mofutsana.

3Fatshe le tla falatswa kahohlehohle,

tsohle tsa lona le di amohuwe,

hobane Morena o buile jwalo.

4Fatshe le bofifing, le bile le a pona,

fatshe le a tepella, le bile le a pona,

bahlomphehi ba lefatshe

le bona ba a tepella.

5Fatshe le silafaditswe

ke baahi ba lona,

ba tlotse melao, ba robile ditaelo;

ba sentse selekane sa kamehla yohle.

6Kahoo thohako e aparetse lefatshe,

baahi ba lona

ba jere molato wa bona,

ba tjheswa ke lebatama,

ho sale ba mmalwana.

7Veine e ntjha e fofile,

fate tsa morara di ponne,

ba thabileng

ba aparelwa ke maswabi.

8Meropa ya thabo

e kgaotsa ho tidinya,

mehoo ya ba nyakaletseng

le yona e a fela,

pina tsa diharepa

le tsona di kgaoditse.

9Veine e fedile

le dipina ha di sa le yo,

dino tse tahang

ke mohalakane ho ba di nwang.

10Motse wa mafeela o fetohile lesupi,

matlo wohle a tinketswe,

hore ha se be ya ka kenang.

11Diterateng tsohle

batho ba llela veine,

menyaka yohle le yona e se fedile,

lefatsheng lohle

medidietsane ha e sa utlwahala.

12Hara motse ho setse masupi feela,

menyako ya motse

e robehile dikotwana.

13Ho tla ba jwalo lefatsheng,

hara ditjhaba,

ho be jwaloka fate sa mohlwaare

ha se hlohlorwa,

ho kgwahlapiswa morara o setseng

ha ho kotulwa.

14Ba tla howeletsa ka mantswe a phefa,

ba binele Morena ya tlotlehang,

ba howe haholo,

ba howe ho tloha bophirimela.

15Lona ba ka botjhabela

tlotlisang Morena,

le lona ba dihlekehlekeng,

le tlotlise bitso la Morena,

Modimo wa Iseraele.

16Pina tse tswang

pheletsong tsa lefatshe

re di utlwile:

“Tlotla e ke e iswe

ho Ya Lokileng!”

Empa nna ke re: “Ke fedile!

Ke fedile! A nna elwa!”

Mahlabaphiyo

a ntsa tswela pele ho eka,

bohlabaphiyo ba wona

bo ntse bo hatela pele!

17Tshabo le mohohlo le leraba

di o emetse,

di emetse wena ya ahileng lefatsheng.

18Ya balehang mokgosi

o bakwang ke tshabo,

yena o tla wela kahara mohohlo;

ya ngwangwarelang

hore a tswe ka mohohlong,

raba le tjhehilweng

yena le tla mo tshwasa.

Pula ya ditlwebelele

e tla tsholoha e etswa hodimo,

metheo ya lefatshe

le yona e tla reketla.

19Fatshe lohle le tla ripitlwa,

le ripitlwe,

fatshe lohle le tla phatloha,

le phatlohe,

fatshe le tla sisinngwa

madulong a lona,

le sisinngwe.

20Fatshe le tla thekesela,

le kapeye sa letahwa,

le tsokotsehe

sa lephephe la molebedi;

dibe tsa lona di tla le imela haholo,

ebe le a wa,

ha le hlole le tsoha hape.

21Ka tsatsi leo, Morena o tla otla,

a otle mabotho

a hodimo lehodimong,

kgosi tsa lefatshe

a di otlele lefatsheng.

22Kgosi di tla kgobokanngwa tsohle

di be mmoho,

di kgobokanngwe sa batshwaruwa

ba le ka mohohlong,

ebe di ya kwallwa ka tjhankaneng,

kamora matsatsi a mangata

di nto newa kotlo.

23Kgwedi e tla fifala,

tsatsi le ipate sefahleho,

ha Morena wa mabotho

a busa Sione le Jerusalema,

baholo a ba senolela tlotla ya hae.