Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
20

Morena o tla otla Egepeta le Kushe

201Ka selemo seo molaodi e moholo a neng a tle Ashedode ka sona, a romilwe ke Saregone, kgosi ya Asiria, molaodi eo a futuhela Ashedode, mme a e hapa. 2Ka yona nako eo Morena a bua ho Esaya, mora wa Amose, a re ho yena: “Hlobola lesela le mahwashe leo o le apereng, o role le meqathatso maotong a hao.” Esaya a etsa jwalo, a tsamaya a hlobotse, a sa rwala letho maotong.

3Yaba Morena o re: “Jwalokaha Esaya, mohlanka wa ka, a ile a tsamaya ka dilemo tse tharo a hlobotse, a sa rwala letho maotong, hoo e le pontsho le sesupo se etsetswang Egepeta le Kushe; 4ka mokgwa o jwalo kgosi ya Asiria e tla thopa batho ba Egepeta le ba Kushe, bana le maqheku, e ba thope ba hlobotse, ba sa rwala letho maotong, dibono di le kantle, e le ho hlabisa Baegepeta dihlong. 5Ba neng ba tshepile Kushe, mme ba ithorisa ka Egepeta ba tla tshaba, ba hlajwe ke dihlong. 6Mohlang oo, setjhaba se ahileng lebopong lena, se tla re: ‘Bonang se hlahetseng bao re neng re ba tshepile, bao re bileng ra phallela ho bona ho ya kopa thuso, hore re namolelwe matsohong a kgosi ya Asiria! Jwale rona re ka phonyoha jwang?’ ”

21

Babilona e a ripitlwa

211Bona ke boporofeta malebana le lehwatata le pela Lewatle:

Jwaloka ditsokotsane

tse ferellang naheng ya Borwa,

ya futuhang o tla hlaha

a etswa lehwatateng,

a hlahe a etswa naheng,

naheng ya matshabeho.

2Ke bontshitswe pono e tshosang:

Moeki o a eka,

motimetsi o a timetsa.

Futuha wena Elame!

Thibella wena Media!

Matshabeho wohle ke tla a fedisa!

3Theka la ka le opa habohloko,

ke tshwerwe ke mahlaba

sa mosadi a kena tlung,

ke kotlobane

hoo ke sitwang ho utlwa,

ke tshohile

hoo ke sitwang ho bona.

4Pelo ya ka e a uba,

ke thothomela ke tshabo,

shwalane eo ke e hlolohetsweng

e nkenyeditse letswalo.

5Dijo di se di lokile,

meseme e se e adilwe,

ho a jewa, ho bile ho a nowa.

Emang lona mahosana,

thebe tsa lona le di tlotse ka ole.

6Morena o itse ho nna:

“Tsamaya o yo bea sebohodi,

se tle se behe seo se se bonang.

7Ha se bona bapalami

ba dipere ka bobedi,

se bona bapalami

ba ditonki le ba dikamele,

se ke se be sedi, se be sedi haholo.”

8Sebohodi sa hlaba mokgosi, sa re:

“Monga ka, ke qeta letsatsi

ke eme hodima tora,

masiu a ntshella ke ntse ke lebetse.”

9Bonang, ho tla bapalami

ba dipere ka bobedi!

Sebohodi sa boela sa bua, sa re:

“Babilona e wele! Babilona e wele!

Tshwantsho tsa medimo ya bohata,

medimo e betlilweng,

di bjaramane, di hasantswe fatshe!”Tshen. 14:18
18:2

10Oho, tjhaba sa ka

se ripitlilweng seotlong,

jwaloka koro,

ke le bolella seo ke se utlwileng,

ke se utlwa ho Morena wa mabotho,

Modimo wa Iseraele.

Modimo o otla Duma

11Bona ke boporofeta malebana le Duma:Duma: Ka lebitso lena ho tshwantshwa Edomo.

Ke howeletswa ke motho a le Seire, o re:

“Sebohodi,

ekaba bosiu bo tla sa neng?

Sebohodi,

ekaba bosiu bo tla sa neng?”

12Sebohodi sa araba, sa re:

“Tsatsi le tla tjhaba,

ho boele ho phirime.

Ha le rata ho botsa, botsang!

Le boele le kgutle

le tlo botsa hape!”

Modimo o tla otla Arabia

13Bona ke boporofeta malebana le Arabia:

Lona mekoloko ya batsamai,

batsamai ba Badedane,

robaletsang matswatlareng a Arabia.

14Lona baahi ba naha ya Tema,

tlisang metsi ho ba nyorilweng;

tlisang dijo ho baphaphathehi.

15Ba balehile sabole

e ntshitswe selateng,

ba baleha diqha le malakabe a ntwa.

16Morena o buile tjena ho nna: “Etlare ho eso fete selemo, ho ya kamoo mohlanka a balang dilemo kateng, botlotlehi ba Kedare bo be bo fedile. 17Masalla a bo-rametsu, e leng bahale ba Kedare, a tla ba mmalwana.” Morena Modimo wa Iseraele, o boletse jwalo.

22

Boporofeta malebana le Jerusalema

221Bona ke boporofeta malebana le Kgohlo ya Pono:

Ebe jwale molato ke ofe

ha e le moo

le hlweletse hodima matlo?

2Wena motse o tletseng meferefere!

Motse wa lerata le medidietsane!

Babolauwa ba hao

ha ba a bolawa ka sabole,

babolauwa ba hao

ha ba a shwela ntweng.

3Babusi ba hao bohle

ba balehile mmoho,

ba thopilwe ba eso fule ka diqha.

Bohle ba fumanweng kahare ho wena

ba tshwerwe mmoho,

le hoja ba ne ba balehetse hole.

4Ka baka leo, ke ile ka re:

“Se keng la ntjheba,

ke lle sa mmokotsane;

se ikgathatseng ka ho ntshedisa,

ha moradi wa tjhaba sa heso

a timeditswe.”

5Tsatsi lena ke la mekutu,

la ho hatakelwa, le la tshabo,

tsatsi le laotsweng ke Morena,

Modimo wa mabotho,

ka Kgohlong ya Pono,

rata la ho heletswa ha marako

le tla utlwahala kwana mahaheng.

6Elame ya jara sehlajwe sa metsu,

ya futuha le ka bapalami ba dipere,

Kire yona ya ntsha thebe ya yona.

7Kgohlo tsa hae tse ntle

di tletse kariki tsa ntwa,

bapalami bona ba teile theko

kgorong ya motse,

8qhobosheane tsa Juda

tsona di heleditswe.

Tsatsing leo la hlahloba hlomo

di le ka Tlung ya Moru,

9la bona bongata ba kgeo tsa lerako

la Motse wa Davida,

la thiba metsi a Letshana le Katlase.

10Matlo a Jerusalema le a badile,

la heletsa matlo hore le tiise lerako.

11Pakeng tsa marako a mabedi

la haha letamo,

la le hahela ho thibela metsi

a Letshana la Kgale;

empa la se ke la natsa

Moetsi wa lona,

kapa la tsotella

ya le rerileng kgalekgale.

12Ka tsatsi leo Morena,

Morena wa mabotho, a le bitsa,

a le bitsetsa ho lla

le ho ba bofifing,

ho beola moriri

le ho apara tse mahwashe.

13Empa ya eba thabo,

ya eba nyakallo,

ha hlajwa makgomo,

ha hlajwa manku,

ha jewa dinama, ha nowa veine!

“A re jeng, re inwelleng,”

lona la rialo,

“hobane hosasane

re tla be re shwele!”1 Bakr. 15:32

14Morena wa mabotho o ile a senola tsena, moo ke utlwang, a re: “Ruri bokgopo bona bo ke ke ba tshwarelwa ho fihlela le eshwa,” ho rialo Morena Modimo wa mabotho.

Ho kgalemelwa Shebena

15Morena Modimo wa mabotho, a bua, a re:

“Eya ho Shebena,

e leng ramatlotlo,

le molebedi wa ntlo ya kgosi,

o re ho yena:

16‘O etsang moo,

ka tumello ya mang,

ha o ntse o itjhekela lebitla,

o le tjheka moo ho phahamileng,

o ipetlela lebitla

la phomolo lefikeng?’

17“Bona, Morena o kgatheng

la hoo tshwara,

a o akgele hole, wena senatla towe!

18Ruri o tla o phuthaphutha

ka thata sa pidikwane,

a o lahlele hara naha e nammeng.

O tla ya shwela naheng eo,

le kariki tseo o itlotlang ka tsona

di felle moo,

wena ya tlontlolotseng

lapa la monga hao.

19Ke tla o tlosa tulong tsa hao,

ke o hlobodise boemo ba hao.

20“Ka tsatsi leo, ke tla bitsa mohlanka wa ka Eleakime, mora wa Hilekiya. 21Ke tla mo apesa seaparo sa hao, ke mo tlame ka senyepa sa hao, le matla a hao a ho busa a be matsohong a hae. Yena e tla ba ntata ho baahi ba Jerusalema le ho ba ntlo ya Juda. 22Ke tla mo nea dinotlolo tsa ntlo ya Davida; ha a butse ha ho ya tla kwala, ha a kwetse ha ho ya tla bula.Tshen. 3:7
23Ke tla mo kgokgothela sebakeng se tiileng jwalokaha eka ke thakgisa, mme e be terone e tlotlehang ya lapa la ntatae. 24Tlotla yohle ya lapa labo e tla ba hodima hae; ya ditloholo le ya ditloholwana, ya dijana tsohle tse nyenyane, le ya dipitsa tsohle tsa mepotjwana.

25“Ka tsatsi leo,” ho rialo Morena wa mabotho, “thakgisa e kgokgothetsweng moo ho tiileng e tla kgokgothollwa, e kgaolwe, e wele fatshe, mme tsohle tse neng di itshwareletse ka yona di tla senyeha,” ho rialo Morena.