Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
19

Modimo o tla otla Egepeta

191Bona ke boporofeta malebana le Egepeta:

Bonang Morena o tla Egepeta,

o tla a kaletse leru le potlakileng,

medimo ya bohata ya Egepeta

e thothomela pela hae,

Baegepeta le bona

ba tlalwa ke tshabo.

2“Ke tla qabanya

Moegepeta le Moegepeta,

ngwanabo motho

a lwantshane le ngwanabo,

motho a lwantshane

le ya ahisaneng le yena,

motse o futuhele motse,

mmuso o futuhele o mong.

3Baegepeta

ba tla lahlehelwa ke tshepo,

merero ya bona ke e nyopise.

Ba tla ipiletsa

ho medimo ya bohata le ho dinohe,

ba ipiletse

ho mathuela le ho baloi.

Matsohong a mmusi ya lonya,

4ke tla neelana ka Baegepeta,

ba buswe ke kgosi e sehloho,”

ho rialo Morena, Morena wa mabotho.

5Metsi a ka nokeng ya Nile

a tla fela,

noka eo e pshe, e omelle,

6melapo ya yona e nkge, e re phu!

melatswana ya yona

le yona e pshe, e omelle.

Hlaka la yona le lodi di tla pona,

7le dijalo tsohle

tse mabopong a noka eo,

le tse metseng

moo e kenang lewatleng.

Masimo wohle a mabopong

a noka eo a tla omella,

moya o fefole mobu

ho sale ho se na letho.

8Batshwasi ba ditlhapi ba tla lla,

le bohle ba akgelang dilope

nokeng ya Nile, ba lle,

le bona ba akgelang

matlowa metsing ba tlallwe.

9Ba ohlang motsitla

ba tla fellwa ke tshepo,

balohi ba masela a lene ba tepelle;

10bao e leng tshiya tsa naha

ba tla ripitlwa,

ba sebeletsang moputso

ba nyahame dipelo.

11Mahosana a Sowane ke dithoto,

keletso tsa bahlalefi ba Faro

ke tsa bothoto;

ba ka rialo jwang ho Faro, ba re:

“Re bara ba ba bohlale,

tloholo tsa kgosi tsa boholoholo?”

12Jwale ba kae bahlalefi ba hao?

A ba o tsebise, ba o phatlalletse

seo Morena wa mabotho

a se reretseng Egepeta.

13Mahosana a Sowane a thotofetse,

mahosana a Nofe a thetsehile,

bao e leng tshiya tsa setjhaba

ba kgelositse Egepeta.

14Morena o ba kentse moya,

moya wa pherekano,

Egepeta e thekesela

ho tsohle tseo e di etsang,

jwalokaha letahwa

le thelliswa ke mahlatsa a lona.

15Ya ka thusang Egepeta ha a yo,

e ka ba hlooho kapa mohatla,

kala la palema kapa lehlaka.

Egepeta e tla kgumamela Morena

16Mohla tsatsi leo, Baegepeta e tla ka basadi. Ba tla tlakasela ke ho tshaba letsoho leo Morena wa mabotho a ba phahamiseditseng lona. 17Ba naha ya Juda ba tla tshosa Egepeta. E mong le e mong ha a utlwa tsa naha ya Juda o tla tshoha ka baka la seo Morena wa mabotho a se reretseng Egepeta.

18Mohla tsatsi leo, metseng e mehlano ya naha ya Egepeta, batho ba tla bua puo ya Bakanana, ba hlapanye ka lebitso ba Morena wa mabotho. O mong wa metse eo o tla bitswa Motse wa Timelo.Phetolelo tse ding di re: Motse wa Letsatsi.

19Mohla tsatsi leo, kahara naha ya Egepeta ho tla ba le aletare ya Morena, mme moeding wa yona ho be le sefika sa Morena. 20Tsena e tla ba pontsho le bopaki ho Morena wa mabotho naheng ya Egepeta. Etlare ha ba ipiletsa ho Morena ka baka la bahatelli ba bona, a romele mopholosi ho ba sireletsa le ho ba lopolla. 21Morena o tla etsa hore Baegepeta ba mo tsebe, mme mohla tsatsi leo, ba tla dumela hore ke yena Morena, ba mo kgumamele ka ho mo etsetsa mahlabelo, le ka ho mo nyehella ka nyehelo ya dijo. Ba tla mo etsetsa dikano, mme ba di phethe. 22Morena o tla otla Baegepeta; o tla ba otla, a be a ba fodise, mme ba sokolohele ho yena. Yena o tla utlwa thapelo tsa bona, a ba fodise.

23Mohlang oo, ho tla ba le mmila o tswang Egepeta, o yang Asiria. Moasiria o tla ya Egepeta, Moegepeta a ye Asiria, mme Baegepeta ba rapele hammoho le Baasiria.

24Mohlang oo, Iseraele e tla ba ya boraro kamora Egepeta le Asiria, mme lefatshe lohle le tla hlohonolofala ka baka la yona. 25Morena wa mabotho o tla di hlonolofatsa, a re: “Setjhaba sa ka sa Egepeta se ke se hlohonolofale, le Asiria e leng mosebetsi wa matsoho a ka, le Iseraele eo e leng lefa la ka.”

19:1-25 —
Jer. 46:2-26

20

Morena o tla otla Egepeta le Kushe

201Ka selemo seo molaodi e moholo a neng a tle Ashedode ka sona, a romilwe ke Saregone, kgosi ya Asiria, molaodi eo a futuhela Ashedode, mme a e hapa. 2Ka yona nako eo Morena a bua ho Esaya, mora wa Amose, a re ho yena: “Hlobola lesela le mahwashe leo o le apereng, o role le meqathatso maotong a hao.” Esaya a etsa jwalo, a tsamaya a hlobotse, a sa rwala letho maotong.

3Yaba Morena o re: “Jwalokaha Esaya, mohlanka wa ka, a ile a tsamaya ka dilemo tse tharo a hlobotse, a sa rwala letho maotong, hoo e le pontsho le sesupo se etsetswang Egepeta le Kushe; 4ka mokgwa o jwalo kgosi ya Asiria e tla thopa batho ba Egepeta le ba Kushe, bana le maqheku, e ba thope ba hlobotse, ba sa rwala letho maotong, dibono di le kantle, e le ho hlabisa Baegepeta dihlong. 5Ba neng ba tshepile Kushe, mme ba ithorisa ka Egepeta ba tla tshaba, ba hlajwe ke dihlong. 6Mohlang oo, setjhaba se ahileng lebopong lena, se tla re: ‘Bonang se hlahetseng bao re neng re ba tshepile, bao re bileng ra phallela ho bona ho ya kopa thuso, hore re namolelwe matsohong a kgosi ya Asiria! Jwale rona re ka phonyoha jwang?’ ”

21

Babilona e a ripitlwa

211Bona ke boporofeta malebana le lehwatata le pela Lewatle:

Jwaloka ditsokotsane

tse ferellang naheng ya Borwa,

ya futuhang o tla hlaha

a etswa lehwatateng,

a hlahe a etswa naheng,

naheng ya matshabeho.

2Ke bontshitswe pono e tshosang:

Moeki o a eka,

motimetsi o a timetsa.

Futuha wena Elame!

Thibella wena Media!

Matshabeho wohle ke tla a fedisa!

3Theka la ka le opa habohloko,

ke tshwerwe ke mahlaba

sa mosadi a kena tlung,

ke kotlobane

hoo ke sitwang ho utlwa,

ke tshohile

hoo ke sitwang ho bona.

4Pelo ya ka e a uba,

ke thothomela ke tshabo,

shwalane eo ke e hlolohetsweng

e nkenyeditse letswalo.

5Dijo di se di lokile,

meseme e se e adilwe,

ho a jewa, ho bile ho a nowa.

Emang lona mahosana,

thebe tsa lona le di tlotse ka ole.

6Morena o itse ho nna:

“Tsamaya o yo bea sebohodi,

se tle se behe seo se se bonang.

7Ha se bona bapalami

ba dipere ka bobedi,

se bona bapalami

ba ditonki le ba dikamele,

se ke se be sedi, se be sedi haholo.”

8Sebohodi sa hlaba mokgosi, sa re:

“Monga ka, ke qeta letsatsi

ke eme hodima tora,

masiu a ntshella ke ntse ke lebetse.”

9Bonang, ho tla bapalami

ba dipere ka bobedi!

Sebohodi sa boela sa bua, sa re:

“Babilona e wele! Babilona e wele!

Tshwantsho tsa medimo ya bohata,

medimo e betlilweng,

di bjaramane, di hasantswe fatshe!”Tshen. 14:18
18:2

10Oho, tjhaba sa ka

se ripitlilweng seotlong,

jwaloka koro,

ke le bolella seo ke se utlwileng,

ke se utlwa ho Morena wa mabotho,

Modimo wa Iseraele.

Modimo o otla Duma

11Bona ke boporofeta malebana le Duma:Duma: Ka lebitso lena ho tshwantshwa Edomo.

Ke howeletswa ke motho a le Seire, o re:

“Sebohodi,

ekaba bosiu bo tla sa neng?

Sebohodi,

ekaba bosiu bo tla sa neng?”

12Sebohodi sa araba, sa re:

“Tsatsi le tla tjhaba,

ho boele ho phirime.

Ha le rata ho botsa, botsang!

Le boele le kgutle

le tlo botsa hape!”

Modimo o tla otla Arabia

13Bona ke boporofeta malebana le Arabia:

Lona mekoloko ya batsamai,

batsamai ba Badedane,

robaletsang matswatlareng a Arabia.

14Lona baahi ba naha ya Tema,

tlisang metsi ho ba nyorilweng;

tlisang dijo ho baphaphathehi.

15Ba balehile sabole

e ntshitswe selateng,

ba baleha diqha le malakabe a ntwa.

16Morena o buile tjena ho nna: “Etlare ho eso fete selemo, ho ya kamoo mohlanka a balang dilemo kateng, botlotlehi ba Kedare bo be bo fedile. 17Masalla a bo-rametsu, e leng bahale ba Kedare, a tla ba mmalwana.” Morena Modimo wa Iseraele, o boletse jwalo.