Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
17

Modimo o tla otla Damaseka le Iseraele

171Bona ke boporofeta malebana le Damaseka:

“Damaseka ha e sa tla hlola

e eba motse,

Damaseka e tla ba qubu

ya masupi feela.

2Metse ya Arowere e tla hloka baahi,

e tla fetoha metebo,

mehlape e fule teng,

ho se motho ya tla e tshwenya.

3Motse o haheleditsweng

o tla ba siyo Efraime,

le wona mmuso wa Damaseka

o tla fela,

masalla a Arame a tla fela

sa tlotla ya Iseraele,”

ho rialo Morena wa mabotho.

17:1-3 —
Jer. 49:23-27
Amo. 1:3-5
Sak. 9:1

4“Mohla tsatsi leo,

tlotla ya Jakobo e tla fifala,

monono wa hae le wona o fele.

5Ho tla tshwana le ha mohedi

a hela koro,

a kotula koro ka diatla tsa hae;

ho tshwane le ha motho

a kgwahlapisa qwapi tsa koro,

a di kgwahlapisa

ka kgohlong ya Refaime.

6Empa tholwana tse ding tsona

di tla sala,

jwalokaha ho hlohlorwa

sefate sa mohlwaare,

ho salang tse pedi kapa tse tharo

makaleng a hodimo,

ho sale tse nne kapa tse hlano

makaleng a behang,”

ho rialo Morena, Modimo wa Iseraele.

7Mohla tsatsi leo,

motho o tla sheba Mmopi wa hae,

mahlo a motho a shebe

Ya Halalelang wa Iseraele.

8A ke ke a sheba dialetare

tse entsweng ke matsoho a hae.

A ke ke a sheba

tse etsedisweng

tshwantsho tsa Ashera,Ashera ke modimo wa bohata o motshehadi wa ditjhaba tse neng di potapotile Baiseraele.

le aletare tsa mokubetso

tse entsweng ke matsoho a hae.

9Mohla tsatsi leo, metse ya hae ya diqhobosheane eo a e furaletseng ka baka la ho baleha bana ba Iseraele, e tla tshwana le dithako tse merung kapa tse tlhorong tsa dithaba. Naha yohle e tla sala e le nanaola.

10O lebetse Modimo,

Mopholosi wa hao,

ha o a hopola Lefika,

qhobosheane ya hao,

kahoo leha o ka lema

difate tse ntlentle,

wa lema le morara

o tswang mafatsheng a mang;

11leha o ka mela mohla o o hlomileng,

ka la hosasane wa tsoha o fupuditse,

kotulo yona e ke ke ya eba teng

mohla tsatsi la mafu

a ke keng a phekolwa.

Mabotho a dira a a hlolwa

12Utlwang modumo

wa matshwele a ditjhaba!

A duma sa lewatle le tsudubutlana!

Bonang kamoo

tjhaba di kgorohang kateng!

Di kgoroha

sa maqhubu a phuthumana!

13Tjhaba di tla kgoroha

sa metsi a le mangata,

empa ha Modimo a di kgalema

di a baleha,

di fefolwa ke moya

sa mmoko hodima dithaba,

jwalokaha mahlokwa

a fefolwa ke sefefo.

14Mantsiboya

di bakela bohle matswalo,

le eso tjhabe

tsona di se di nyametse!

Ena ke yona kabelo

ya ba hapang tsa rona,

ke yona kabelo

ya ba senyang tsa rona.

18

Modimo o tla otla Kushe

181Jo! Naha ya kokwanyana

tse bobolang,

naha e mose ho dinoka tsa Kushe,

2e romela maqosa a etla ka lewatle,

ka kepe tsa lehlaka

tse sesang metsing!

Eyang baromuwa

ba tsebang ho potlaka,

eyang tjhabeng sa batho

ba balelele, ba sotseng,

tjhaba se tshajwang hole le haufi,

tjhaba se matla, se hatakelang,

seo naha ya sona

e tletsatletseng dinoka.

3Lona baahi bohle ba lefatshe,

lona ba ahileng lefatsheng,

tadimang ha mokgele

o phahamiswa dithabeng,

mamelang ha lenaka le lla.

4Morena o itse ho nna:

“Ke tla tadima

ke le leahong la ka, ke kgutsitse,

sa ha tsatsi le tjhesa haholo,

sa phoka e lalang ha ho kotulwa.”

5Etlare ho eso kotulwe,

thunthung di se di ponne,

ha tholwana tsa morara

di qala ho bopeha,

a kgaole mahlomela

ka thipa ya ho faola,

a kgaole makala

a qalang ho thathalla.

6Bohle ba tla tlohellwa matlaka

hara dithaba,

ba tlohellwe

le tsona batana tsa naha;

hlabula matlaka

a tla ja dinama tsa bona,

mariha batana tsa naha

di ba harole.

7Ka nako eo Morena wa mabotho

o tla tlisetswa dimpho,

ke ba balelele, ba sotseng,

ba tjhaba se tshajwang hole le haufi,

tjhaba se matla, se hatakelang,

seo naha ya sona

e tletsatletseng dinoka;

mpho di tliswe Thabeng ya Sione,

moo ho kgumamelwang

Morena wa mabotho.

18:1-7 —
Sof. 2:12

19

Modimo o tla otla Egepeta

191Bona ke boporofeta malebana le Egepeta:

Bonang Morena o tla Egepeta,

o tla a kaletse leru le potlakileng,

medimo ya bohata ya Egepeta

e thothomela pela hae,

Baegepeta le bona

ba tlalwa ke tshabo.

2“Ke tla qabanya

Moegepeta le Moegepeta,

ngwanabo motho

a lwantshane le ngwanabo,

motho a lwantshane

le ya ahisaneng le yena,

motse o futuhele motse,

mmuso o futuhele o mong.

3Baegepeta

ba tla lahlehelwa ke tshepo,

merero ya bona ke e nyopise.

Ba tla ipiletsa

ho medimo ya bohata le ho dinohe,

ba ipiletse

ho mathuela le ho baloi.

Matsohong a mmusi ya lonya,

4ke tla neelana ka Baegepeta,

ba buswe ke kgosi e sehloho,”

ho rialo Morena, Morena wa mabotho.

5Metsi a ka nokeng ya Nile

a tla fela,

noka eo e pshe, e omelle,

6melapo ya yona e nkge, e re phu!

melatswana ya yona

le yona e pshe, e omelle.

Hlaka la yona le lodi di tla pona,

7le dijalo tsohle

tse mabopong a noka eo,

le tse metseng

moo e kenang lewatleng.

Masimo wohle a mabopong

a noka eo a tla omella,

moya o fefole mobu

ho sale ho se na letho.

8Batshwasi ba ditlhapi ba tla lla,

le bohle ba akgelang dilope

nokeng ya Nile, ba lle,

le bona ba akgelang

matlowa metsing ba tlallwe.

9Ba ohlang motsitla

ba tla fellwa ke tshepo,

balohi ba masela a lene ba tepelle;

10bao e leng tshiya tsa naha

ba tla ripitlwa,

ba sebeletsang moputso

ba nyahame dipelo.

11Mahosana a Sowane ke dithoto,

keletso tsa bahlalefi ba Faro

ke tsa bothoto;

ba ka rialo jwang ho Faro, ba re:

“Re bara ba ba bohlale,

tloholo tsa kgosi tsa boholoholo?”

12Jwale ba kae bahlalefi ba hao?

A ba o tsebise, ba o phatlalletse

seo Morena wa mabotho

a se reretseng Egepeta.

13Mahosana a Sowane a thotofetse,

mahosana a Nofe a thetsehile,

bao e leng tshiya tsa setjhaba

ba kgelositse Egepeta.

14Morena o ba kentse moya,

moya wa pherekano,

Egepeta e thekesela

ho tsohle tseo e di etsang,

jwalokaha letahwa

le thelliswa ke mahlatsa a lona.

15Ya ka thusang Egepeta ha a yo,

e ka ba hlooho kapa mohatla,

kala la palema kapa lehlaka.

Egepeta e tla kgumamela Morena

16Mohla tsatsi leo, Baegepeta e tla ka basadi. Ba tla tlakasela ke ho tshaba letsoho leo Morena wa mabotho a ba phahamiseditseng lona. 17Ba naha ya Juda ba tla tshosa Egepeta. E mong le e mong ha a utlwa tsa naha ya Juda o tla tshoha ka baka la seo Morena wa mabotho a se reretseng Egepeta.

18Mohla tsatsi leo, metseng e mehlano ya naha ya Egepeta, batho ba tla bua puo ya Bakanana, ba hlapanye ka lebitso ba Morena wa mabotho. O mong wa metse eo o tla bitswa Motse wa Timelo.Phetolelo tse ding di re: Motse wa Letsatsi.

19Mohla tsatsi leo, kahara naha ya Egepeta ho tla ba le aletare ya Morena, mme moeding wa yona ho be le sefika sa Morena. 20Tsena e tla ba pontsho le bopaki ho Morena wa mabotho naheng ya Egepeta. Etlare ha ba ipiletsa ho Morena ka baka la bahatelli ba bona, a romele mopholosi ho ba sireletsa le ho ba lopolla. 21Morena o tla etsa hore Baegepeta ba mo tsebe, mme mohla tsatsi leo, ba tla dumela hore ke yena Morena, ba mo kgumamele ka ho mo etsetsa mahlabelo, le ka ho mo nyehella ka nyehelo ya dijo. Ba tla mo etsetsa dikano, mme ba di phethe. 22Morena o tla otla Baegepeta; o tla ba otla, a be a ba fodise, mme ba sokolohele ho yena. Yena o tla utlwa thapelo tsa bona, a ba fodise.

23Mohlang oo, ho tla ba le mmila o tswang Egepeta, o yang Asiria. Moasiria o tla ya Egepeta, Moegepeta a ye Asiria, mme Baegepeta ba rapele hammoho le Baasiria.

24Mohlang oo, Iseraele e tla ba ya boraro kamora Egepeta le Asiria, mme lefatshe lohle le tla hlohonolofala ka baka la yona. 25Morena wa mabotho o tla di hlonolofatsa, a re: “Setjhaba sa ka sa Egepeta se ke se hlohonolofale, le Asiria e leng mosebetsi wa matsoho a ka, le Iseraele eo e leng lefa la ka.”

19:1-25 —
Jer. 46:2-26