Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
14

Bathopuwa ba a kgutla

141Morena o tla hauhela Jakobo,

a boele a ikgethele Baiseraele,

a ba ahise naheng ya bona;

baditjhaba ba tla aha le bona,

ba kgomarele ntlo ya Jakobo.

2Tjhaba di tla felehetsa Baiseraele,

di ba felehetse

ho ya naheng ya bona;

Baiseraele ba tla okamela ditjhaba,

ba di etse bahlanka

naheng ya Morena,

ba di etse makgabunyane

naheng ya Morena.

Ba tla thopa bathopi ba bona,

ba buse bahatelli ba bona.

Kgosi ya Babilona e se e le boyabatho

3Mohla Morena a le phomoditseng ditsietsing, le moferefereng le bokgobeng bo sehloho, 4le tle le bine pina ena e somang kgosi ya Babilona:

“Bonang kamoo mohatelli

a weleng kateng!

Bonang kamoo kgalefo ya hae

e fedileng kateng!

5Morena o robile

molamu wa ya kgopo,

lere la puso la babusi o le robile,

6lona le otlileng ditjhaba

ka kgalefo, le sa kgaotse,

la di kokobetsa

ka kgalefo le ka mabifi a sa feleng.

7“Fatshe lohle le phomotse,

le na le kgotso,

bohle ba tsanyaola dipina ka thabo.

8fate tsa modutu

le kedare tsa Lebanone,

di thabetse ho wa ha hao,

di re: ‘Ha e le mona

o se o kokobeditswe,

ha ho ya sa tla nyoloha,

a nyolohele thabeng ho re rema.’

9“Nqalo ya Bafu e etsa mokutu

ho o kgahlanyetsa,

e tsosa bafu ho o dumedisa,

bohle bao

e neng e le babusi lefatsheng;

bohle bao

e neng e le dikgosi tsa ditjhaba,

e ba emisa diteroneng tsa bona.

10Bohle ba tla bua, ba re ho wena:

‘Athe le wena

o ntso hloka matla jwaloka rona,

kajeno o so tshwana le rona!’

11Botlotlehi ba hao

bo theohetse lebitleng,

bo theohetse mmoho le melodi

ya katara tsa hao;

tshenyane e fetohile moalo wa hao,

diboko di fetohile kobo ya hao.

12“O theohile hakaakang lehodimong,

wena Mphatlalatsane,

naledi ya meso!

O dihetswe lefatsheng,

wena ya kileng

a kokobetsa ditjhaba!”Tshen. 8:10
9:1

13O ile wa bua ka pelo, wa re:

“Ke tla nyolohela lehodimong,

ke phahamise terone ya ka,

ke e phahamisetse kahodimo

ho dinaledi tsa Modimo,

ke bee terone ya ka thabeng

eo ho phuthehelwang ho yona,

ke e bee tlhorong e phahameng

ya thaba e ka leboya.

14Ke tla hlwella kahodimo ho maru,

ke itekanye

le Ya Phahametseng tsohle.”

15Empa wena

o dihetswe tlase lebitleng,

o dihetswe tlase

botebong ba mohohlo.

14:13-15 —
Mat. 11:23
Luka 10:15

16“Ba o bonang ba tla o makalla,

ba o tadimisise hantle, ba re:

‘Na eo ke yena monna

ya ileng a sisinya lefatshe,

ya neng a etsa

hore mebuso e thothomele;

17yena monna ya ileng

a fetola lefatshe nahathothe,

yena ya ileng

a timetsa metse ya lona,

yena ya sa kang

a dumella bathopuwa,

ho kgutlela ha habo bona?’

18Kgosi tsa ditjhaba tsohle

di phomotse,

di phomotse ka hlompho

ka mabitleng a tsona;

19empa wena o lahletswe kantle

ho lebitla la hao,

wa lahlelwa kantle

sa lekala le nyatseha,

topo tsa babolauwa

di entse setha hodima hao,

bona ba ileng

ba bolawa ka sabole,

bona ba ileng

ba theolelwa mohohlong o majwe,

ba theolelwa jwaloka setopo

se hataketswe ka maoto.

20O ke ke be wa epelwa

jwaloka kgosi, tsa tjhaba tse ding,

hobane o sentse naha ya hao,

wa bolaya tjhaba sa heno.

Tloholo tsa ba kgopo

ha di sa tla hopolwa.

21Lokisang sebaka

sa ho bolaela bara ba hae,

ka baka la dibe tsa bo-ntata bona,

esere ba tsoha,

naha ena ba e ja lefa,

ba haha metse ya tlala lefatshe.”

Modimo o tla timetsa Babilona

22“Ke tla ema ke ba futuhele,”

ho rialo Morena wa mabotho;

“ke tla timetsa bitso la Babilona

le masalla a yona,

ke timetse bana ba yona

le ditloholo tsa yona,”

ho rialo Morena.

23“Babilona e tla ba hae,

habo dinoko,

e fetohe naha ya mekgwabo;

ke tla e fedisa

ka lefielo la timetso,”

ho rialo Morena wa mabotho.

13:1 — 14:23 —
Esa. 47:1-15

Modimo o tla timetsa Baasiria

24Morena wa mabotho o hlapantse,

a re: “Jwalokaha ke hopotse,

ho tla ba jwalo;

jwalokaha ke rerile,

ho tla phethahala.

25Ke tla phetshela Baasiria

naheng ya ka,

dithabeng tsa ka ke ba hatakele;

joko ya bona ke tla e tlosa

hodima tjhaba sa ka,

mojaro wa bona ke o tlose

mahetleng a sona,

26Morero ona

ke o etseditsweng lefatshe lohle,

lena ke letsoho

le phahamiseditsweng

ditjhaba tsohle.”

27Morena wa mabotho o sa rerile;

ebe ke mang ya ka thibelang?

Letsoho la hae le se le phahame;

ke mang ya ka le kgutlisang?

14:24-27 —
Esa. 10:5-34
Nah. 1:1-3,9
Sof. 2:13-15

Modimo o tla timetsa Bafilesita

28Bona ke boporofeta bo ileng ba bolelwa ka selemo seo kgosi Akase a ileng a shwa ka sona:2 Dikg. 16:20
2 Dik. 28:27

29Se nyakalleng

lona Bafiletsita bohle,

la re molamu o neng o le otla

o robehile,

hoba lelokong la noha eo

ho tla tswalwa qowane,

yona e tswale kganyapa

e fofang ka setsokotsane.

30Ba futsanehile baholo

ba tla kgora,

bahloki ba tla dula ba pholohile,

ditloholo tsa hao tsona

di shwe ke tlala,

masalla a hao le wona e a bolaye.

31Bokolla wena monyako!

Meketsa wena motse!

Lona bohle ba Filesitiya

thothomelang!

Mosi o kang leru

o foqoha o etswa leboya,

hara mabotho a hae

ha ho ya tla salla.

14:29-31 —
Jer. 47:1-7
Esk. 25:15-17
Joe. 3:4-8
Amo. 1:6-8
Sof. 2:4-7
Sak. 9:5-7

32Ho tla thweng

ha ho arajwa maqosa a naha eo?

“Morena o tsitsisitse Sione,

bahlophehi ba tjhaba sa hae

ba tla tshabela teng.”

15

Modimo o tla timetsa Moabe

151Bona ke boporofeta malebana le Moabe:

Ka bosiu bo le bong

Are e Moabe e timeditswe!

Ka bosiu bo le bong

Kire e Moabe e timeditswe!

2Batho ba Dibone

ba nyolohetse tempeleng ya bona,

ba nyolohetse ho ya llela

dibakeng tsa bona tsa borapedi;

baahi ba Moabe

ba llela Nebo le Medeba,

ba ikutile lekorana,

ba ipeotse le ditedu.

3Ba tsamaya terateng tsa motse,

ba apere tse mahwashe,

bohle ba lla

ba le hodima marulelo,

le mabaleng a motse,

ba itabanya fatshe ba ntse ba lla.

4Ba Heshebone le ba Elale

ba a howeletsa,

mantswe a bona a utlwahala hohle

ho ya fihla Jahase;

kahoo le bahlabani ba Moabe

ba a howeletsa,

bahlabani bohle ba a thothomela.

5Pelo ya ka e llela ba Moabe,

baphaphathehi ba bona

ba balehetse Soware,

ba baleha

ho ya fihla Egelate-Sheleshiya,

ba nyoloha ka tsela e yang Lohite,

ba nyolohela Lohite

ba ntse ba lla,

ba llela timelo ya bona

ba le tseleng e yang Horanaime.

6Metsi a Nimerime a pshele,

jwang bo omeletse,

dimela di fedile,

ha ho letho le letalana.

7Maruo ao

ba a sebeditseng ka thata,

ba a bokella,

ba a kakatetse

ho ya tshela

Molatswana wa Meduwane.

8Mokgosi wa bona o hoballa,

ho ya fihla meeding ya Moabe,

seboko sa bona se fihla Egelaime,

sello sa bona

se fihle le Beere-Elime.

9Metsi a Dimone

a tlerefetse ke madi,

ke hona ke sa tla tlisa koduwa,

ke e tlisetse Dimone:

Baphaphathehi ba Moabe

ba tla bolawa ke tau,

ba tla sala teng

le bona e tla ba bolaya.

16

Boemo ba Moabe

161Thellang mmusi wa naha

ka ho romela dikonyana,

di romelwe di etswa Sela,

mose wane ho lehwatata,

di romelwe thabeng

ya moradi wa Sione.

2Baradi ba Moabe

ha ba le madibohong a Arenone,

ba ka nonyana tse phuphuselang,

di lelekilwe sehlaheng sa tsona.

Ba re:

3“Re eletse, o re etsetse qeto,

moriti wa hao

o re sireletse motsheare,

sa fifi la bosiu;

pata ba lelekilweng,

o se eke baphaphathethi.

4Eba setshabelo sa Bamoabe,

Bamoabe ba lelekilweng,

o ba sireletse ho ya ba timetsang.”

Motlatlapi o tla kgaotsa ho tlatlapa,

mosenyi yena a kgaotse ho senya,

mohatelli le yena

a fediswe naheng eo.

5Ka mohau terone e tla tsitsiswa,

ya tla e dula a e dule ka botshepehi,

e leng e mong wa leloko la Davida,

ya tla ahlola ka toka,

a thahaselle ho loka.

6Re utlwile hore Moabe o a ikgantsha,

ho ikgantsha ha hae

ke ho tlolang moedi,

o a ikakasa, o a ikgantsha, o bohale,

empa boithoriso ba hae

ke ba lefeela.

7Kahoo tjhaba sa Moabe

se tla itelela,

bohle ba itelele ba le mmoho,

ba llela dijo tse monate

tsa Kire-Harese,

ba lla pelo tsa bona di le bohloko.

8Masimong a Heshebone le a Sibema

morara o ponne,

o motlemotle

o neng o taha babusi ba naha,

morara o neng o lemilwe

ho tloha Jasere,

o lemilwe ho ya fihla lehwatateng,

oo makala a wona

a neng a thathaletse,

ho ya tshela lewatle.

9Ke llela morara wa Sibema

jwalokaha Jasere e llela wa yona,

wena Heshebone le wena Elale

ke le tshela ka dikgapha!

Mehoo e thabelang ho butswa

ha morara wa lona,

le e thabelang kotulo ya lona

e kgaoditse.

10Masimong a dikgwiti

thabo le monyaka ha di sa le yo,

ha ho pina kapa mehoo

masimong a lona a morara,

ha ho ya tlhotlelang veine

tlhotlelong sa hae,

hoba mehoo ya lona

ke nna ya e fedisitseng.

11Pelo ya ka e llela Moabe sa harepa,

le yona Kire-Harese e e llela jwalo.

12Ha Bamoabe ba nyolohela

bakeng tsa bona tsa borapedi,

ba nyolohela lefeela;

ha ba nyolohela tempeleng ya bona

ho ya rapela,

le teng ha ho na thuso.

13Sena ke seo Morena a neng a se bue malebana le Moabe ka nako eo. 14Empa jwale Morena o re: “Ho eso fete dilemo tse tharo, ho ya kamoo mohlanka a di balang kateng, botlotlehi ba Moabe le ba setjhaba sa hae se sengata, bo tla nyediswa, masalla a be mmalwana, a fokole.”

15:1 — 16:14 —
Esa. 25:10-12
Jer. 48:1-47
Esk. 25:8-11
Amo. 2:1-3
Sof. 2:8-11