Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

91Ha ho sa tla ba le lefifi ho ba neng ba le maswabing. Naha ya ba morabe wa Sebulone le ya ba morabe wa Nafthali e ile ya kokobetswa, empa ka nako e tlang, Morena o tla tlotla Galelea ya baditjhaba, e leng karolo e pela lewatle, e ikgohlileng ka Jorodane.Mat. 4:15

Re tswaletswe Ngwana

2Setjhaba se neng se phela lefifing,

se bone lesedi le leholo;

se neng se phela lefifing

le letsholetsho,

jwale se tjhabetswe ke lesedi.Mat. 4:16
Luka 1:79

3O atisitse setjhaba,

thabo ya sona wa e eketsa,

sa thaba pontsheng ya hao,

jwalokaha batho ba thabela kotulo,

ba thabela ho arolelana kgapo.

4Joko e neng e se imela,

le molamu

o neng o le mahetleng a sona,

le thupa ya mohlorisi wa sona,

tsena o di robile

sa mohla o hlolang Bamede.

5Seeta sa mohlabani ka mong,

seaparo ka seng

se sudubantsweng mading,

tsena di tla akgelwa mollong,

di tjheswe.

6Rona re tswaletswe Ngwana,

rona re filwe Mora,

puso e tla ba mahetleng a hae,

o tla bitswa

Radimakatso le Moeletsi,

Modimo ya matla, Rabosafeleng,

Kgosana ya Kgotso.

7O tla hodisa mmuso wa hae,

o be le kgotso e sa feleng;

o tla busa

a le teroneng ya Davida,

a okamele mmuso wa hae,

a o tsitsise,

a o tshehetse ka toka

le ka ho loka kamehla le mehla.

Tjheseho ya Morena mabotho

e tla phethahatsa hona.Luka 1:32,33

Morena o tla otla Iseraele

8Morena o rometse molaetsa,

a o romela ho Jakobo,

molaetsa oo

o tobile tjhaba sa Iseraele.

9Tjhaba sohle se tla o tseba,

ba morabe wa Efraime

le baahi ba Samaria,

bona ba buang ka boikgantsho,

le ka boikgohomoso, ba re:

10“Lerako la ditene le helehile,

re tla le tsosa

ka majwe a betlilweng;

fate tsa feiye di se di remilwe,

bakeng sa tsona

re tla lema dikedare.”

11Morena o matlafaditse

dira tsa Resine ho mo lwantsha,

a di hlohleletsa

hore di mo tsohele matla.

12Baarame ba tswang botjhabela,

le Bafilesita

ba tswang bophirimela,

ba kwentse Baiseraele bokwiditane:

Leha ho le jwalo

kgalefo ya hae ha e a kokobela,

tsoho la hae

o ntsa le phahamisitse.

13Tjhaba ha se a kgutlela

ho ya se otlileng,

leha e le ho batla

Morena wa mabotho.

14Ka tsatsi le le leng

Morena o tla kgaola,

a kgaole hlooho ya Iseraele

le mohatla wa yona,

a kgaole lekala,

a kgaole le lehlaka.

15Baholo le bahlomphehi

ke yona hlooho,

moporofeta wa bohata

ke wona mohatla.

16Baetapele ba tjhaba sena

ba a se kgelosa,

ebe ba tsamaiswang

bona ba a timela.

17Kahoo Morena ha a sa tla thabela

batjha ba bona,

dikgutsana le bahlolohadi

ha a sa ba utlwela bohloko,

hobane bohle ba kgopo,

ke baetsadibe.

Molomo wa e mong le e mong

o a nyefola,

leha ho le jwalo

kgalefo ya hae ha e a kokobela,

tsoho la hae

o ntsa le phahamisitse.

18Ruri bokgopo bo tuka sa mollo,

bo tjhesa hlabahlabane le meutlwa,

bo hotetsa le meru e teteaneng,

mosi o foqohe, o lebe hodimo.

19Kgalefo ya Morena wa mabotho

e tjhesa lefatshe,

tjhaba e be dibeso

tse fepelang mollo;

ha ho ya tla qenehela ngwanabo.

20Ba ja tse ka tsohong le letona,

empa ha ba ke be ba kgore,

ba je tse ka ho le letshehadi,

le teng ba se ke be ba kgotsofale,

motho ka mong

a je nama ya tsoho la hae.

21Ba morabe wa Manase

ba tla ja ba wa Efraime,

ba Efraime

ba je ba morabe wa Manase,

bobedi ba merabe ena

bo je morabe wa Juda;

leha ho le jwalo

kgalefo ya hae ha e a kokobela,

tsoho la hae

o ntsa le phahamisitse.

10

101Ho madimabe ba etsang

melao e sa lokang,

le bangodi ba ngolang

melao e hatellang,

2hore ba amohe mafutsana

tokelo tsa wona,

ba hateletsweng

ba ba hlokise toka,

ba ikgapele ntho tsa bahlolohadi,

ba tlatlape le tsona dikgutsana.

3Le tla etsang

mohla tsatsi la kahlolo,

le la timelo

e tla tla e etswa hole?

Thuso le tla ya e kopa ho mang?

Maruo a lona le a siye hokae?

4Ruri le tla borabora

hara batshwaruwa,

kapa le wele hara babolauwa;

leha ho le jwalo

kgalefo ya hae ha e a kokobela,

tsoho la hae o ntsa le phahamisitse.

Modimo o ahlola Asiria

5O madimabe wena Asiria,

o leng molamu wa kgalefo ya ka!

Kotjane ya kgalefo ya ka

e tsohong la hao!

6Ke tla mo romela

tjhabeng sa baetsadibe,

ke mo romele

tjhabeng se nkgalefisang;

ke tla mo laela hore a hape kgapo,

ke mo laele hore a lobele lebobelo,

le ho ba hatakela

sa seretse sa diterata.

7Empa hona hase hoo a ho rerang,

le ka pelong ya hae

ha a ho nahane,

hoba sepheo sa hae

ke ho timetsa,

ke ho fedisa ditjhaba tse ngata.

8Yena o re:

“Na balaodi ba ka bohle

hase dikgosi?

9Na Kalene

ha e tshwane le Karakemishe?

Na Hamate

ha e tshwane le Arepade?

Na Samaria

ha e tshwane le Damaseka?

10Jwalokaha ke hapile mebuso

ya medimo ya bohata,

eo tshwantsho tsa yona di fetang,

tsa Jerusalema le Samaria,

11Jerusalema

le medimo ya yona ya ditshwantsho

ke tla e etsa sa Samaria,

le medimo ya yona ya ditshwantsho.”

12Etlare ha Morena a qetile mosebetsi wohle wa hae Thabeng ya Sione le Jerusalema, a otle kgosi ya Asiria ka baka la boikgohomoso ba pelo ya yona, le ka baka la ho inkela hodimo ha yona, 13hobane kgosi eo e re:

“Hona ke ho entse

ka matla a matsoho a ka,

le ka bohlale ba ka,

hobane ke na le kutlwisiso;

ke ile ka suthisa meedi ya ditjhaba,

ka hapa le matlotlo a tsona;

jwaloka ya matla

ka kokobetsa baahi ba tsona.

14Tsoho la ka le fumane

matlotlo a ditjhaba,

la a fumana sa hlaha sa nonyana,

ka bokella naha tsohle mmoho,

sa mahe a setse lepalapaleng,

ha se be le e nngwe e sisinyehang,

kapa e ahlamisang molomo

ho hlaba mokgosi.”

15Na selepe se ka ithorisetsa,

ya rathang ka sona,

kapa yona sakga ya ithorisetsa,

ya sakgang ka yona?

Na molamu o ka nonya

ya o phahamisang,

kapa kotjane

ya tsokotsa motho e se lehong?

16Ka baka leo, Morena,

Morena wa mabotho,

o tla etsa hore

kwankwetla tsa kgosi di tsete,

bakeng sa tlotla ya yona

ho hotetswe mollo

o tukang malakabe.

17Sedi la Iseraele

le tla fetoha mollo,

Ya Halalelang wa hae

a fetohe lelakabe

le tla tjhesa meutlwa

le hlabahlabane,

le di tjhese ka tsatsi le le leng.

18Mokgabo wa meru ya yona

le wa masimo a nonneng,

Morena o tla o timetsa

ho hang ka malakabe,

sa ha mokudi a fella dikobong.

19Fate tsa meru ya yona

di tla sala di le mmalwana,

hoo le ngwana

a ka tsebang ho di bala.

Masalla a Iseraele a tla kgutla

20Mohla tsatsi leo,

masalla a Iseraele,

ba ntlo ya Jakobo

ba ileng ba phonyoha,

ha a sa tla hlola a tshepa

ya ile a a otla,

empa a tla tshepa Morena ka nnete,

yena Ya Halalelang wa Iseraele.

21Masalla a tla boela a kgutla,

masalla a Jakobo

a kgutlele ho Modimo ya matla.

22Leha tjhaba sa hao, wena Iseraele,

se ka hlabathe la lewatle,

ke masalla feela

a tla boela a kgutla.

Morena o se a laotse timetso,

e tla se wela hodimo e le ka toka.

23Morena, Morena wa mabotho,

o tla phethahatsa timetso

e laoletsweng naha yohle.

10:22,23 —
Bar. 9:24

Morena o tla otla Asiria

24Ka baka leo, Morena,

Morena wa mabotho, o re:

“Lona tjhaba sa ka

se phelang Sione,

le se ke la tshaba Baasiria,

bona ba le otlang ka molamu,

ba le phahamisetsang koto

jwalokaha Egepeta e ile ya etsa.

25Haufinyane ho le halefela ha ka

ho tla fela,

kgalefo ya ka

e tobane le ho timetswa ha bona.”

26Morena wa mabotho

o tla ba hweba ka phafa,

jwaloka mohla a otlang Bamediane

fikeng la Orebe.

Molamu wa hae o tla o phahamisa

hodima lewatle,

jwalokaha a na o phahamise

hodima Egepeta.

27Mohla tsatsi leo,

o tla hlohlollwa mojaro wa bona,

joko ya bona

e tloswe molaleng wa hao.

Sera se a futuha

28Sera se hapile Aiata,

sa pholletsa hara Migerone,

sa boloka thoto ya sona Mikemase.

29Ha se etswa lekgalong sa re:

“Bosiung bona

ke tla ya emisa Gobe.”

Rama e tetemisa dirope,

e a thothomela,

Gibea ya Saule yona e a baleha.

30Bokolla, wena moradi wa Galeme!

Thea tsebe le wena Laesha!

Wena Anatote o madimabe!

31Baahi ba Madamene ba a baleha;

baahi ba Gebime

ba batla setshabelo.

32Ka tsatsi lena ba tla emisa Nobe,

ba supe moradi wa Sione

ka setebele,

mane leralleng la Jerusalema.

33Bonang Morena,

Morena wa mabotho,

o tla roba makala ao

ka matla a hae a maholo,

makala a malelele a tla rengwa,

a phahameng wona a tla kgethulwa.

34Meru e teteaneng

o tla e rema ka selepe,

fate tsa Lebanone

di wele kapele ho Ya Matla wohle.

10:5-34 —
Esa. 14:24-27Sof. 2:13-15

11

Mmuso wa kgotso

111Lehlomela le tla hloma,

le hlome kutung ya Jese,

kala le tswang mothapong wa hae

le behe ditholwana.Tshen. 5:5
22:16

2Moya wa Morena o tla ba ho yena,

Moya wa bohlale

le Moya wa kutlwisiso,

Moya wa boeletsi

le Moya o matla,

Moya wa tsebo

le Moya wa ho tshaba Morena;

3yena o tla thabela

ho tshaba Morena.

Ha a ka ke a ahlola

ho ya ka tshobotsi,

kapa a etsa qeto

ho ya ka tsa bo-fuufu;

4empa mafutsana

o tla a ahlolela ka toka,

ba ikokobeditseng ba naha ena

a ba sebeletse ka toka,

polelo tsa hae

e be thupa e otlang naha ena,

kahlolo tsa hae

di timetse ba kgopo.2 Bat. 2:8

5Ho loka e tla ba leqhama la hae,

nnete e be senyepa thekeng la hae.Bae. 6:14

6Phiri e tla phela le konyana,

lengau lona le bothe,

le bothe le potsanyane,

namane le tawana le sethojana

di hole mmoho,

ngwana wa lesea a di etelle pele.

7Kgomo e tla fula le bere,

manamane a tsona a bothe mmoho,

tau e fule jwang jwaloka pholo.

8Lesea le tla ipapalla

pela mokoti wa masumo,

ngwana a kenye letsoho

mokoting wa qowane.

9Di ke ke tsa senya

kapa tsa ntsha kotsi,

hohle Thabeng ya ka e halalelang,

hobane fatshe le tla be le tletse

tsebo ya Morena,

jwalokaha lewatle le tletse metsi.

11:6-9 —
Esa. 65:25
Hab. 2:14

Bathopuwa ba tla kgutla

10Mohlang oo, setlohololo sa Jese se tla ema e le mokgele wa ditjhaba; ditjhaba tsohle di tla se batla, sebaka seo se tla phomola ho sona se tla tlotleha.Bar. 15:12
11Tsatsing leo Morena o tla otlolla letsoho la hae kgetlo la bobedi, ho lopolla masalla a setjhaba sa hae a Asiria le a Egepeta, a Patarose le a Kushe, a Elame le a Shinare, a Hamate le a ahileng dihlekehlekeng.

12O tla emisetsa ditjhaba mokgele,

a phuthe Baiseraele

ba lelekilweng naheng ya bona;

a bokelle setjhaba sa Juda

se qhalantsweng,

a se bokelle hohle

qoleng tse nne tsa lefatshe.

13Mona wa ba Efraime o tla fela,

dira tsa ba morabe wa Juda

di timetswe,

ba Efraime

ba ke ke ba honohela ba Juda,

le ba Juda

ba ke ke ba tshwenya ba Efraime.

14Ka bophirimela

ba tla ubella Filesitiya,

ba kopanele tjhaba tsa botjhabela

ba di senyetse,

ba hape Baedomo le Bamoabe,

Baamone bona ba buswe ke bona.

15Morena o tla pshesa kou

ya watle la Egepeta,

tsoho la hae le fokise moya

o tjhesang hodima Noka,Noka — Esa. 7:20; Tshen. 16:12

Noka eo a e arole

melatswana e supileng,

batho ba e tshele

ba ntse ba rwetse meqathatso.

16Masalla a tjhaba sa hae

a tswang Asiria,

a tla tsamaya mmileng

o phatlaletseng,

jwaloka mohla Baiseraele

ba tswang Egepeta.