Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
8

Morena o nyatsa ha ho rapelwa medingwana

81“Letsa lenaka, o hlabe mokgosi!

Ntsu ke eo e ubella Moreneng,

hobane tjhaba se sentse,

sa senya selekane sa ka,

sa ba sa tlola le molao wa ka.

2Tjhaba sa Iseraele se a ipiletsa,

se a ipiletsa, se re ho nna:

‘Oho, Modimo wa rona,

rona re a o tseba!’

3Empa Baiseraele

ba furaletse tse molemo,

kahoo sera se tla ba phaladisa.

4Ba ipeetse kgosi

ba sa ka ba ntherisa;

ba bea mahosana

nna ke sa ka ka tseba.

Ka silefera le ka kgauta ya bona

ba iketseditse medingwana ya bona,

kahoo Baiseraele ba tla timela.

5Wena Samaria,

ke nyonya medingwana ya hao,

medingwana ya hao ya manamane,

kgalefo ya ka

e tlokomela baahi ba Samaria!

Ba tla sitwa ho itlhwekisa

ho fihlela neng?

6Namane ena

e ne e etswe naheng ya Iseraele,

e entswe ke lelala,

empa yona hase Modimo.

Namane ya Samaria

e tla thuakanngwa!

7“Ba jetse moya,

ba tla kotula sefefo,

kaofela mabele a bona a phutsitse,

kahoo dijo di ke ke tsa eba teng;

leha eba a ne a ka beha haholo,

baditjhaba ba ne ba tla a lobela.

8Baiseraele ba kwentswe,

ba kwentswe bokwiditane,

jwale ba se ba lweba

kahara baditjhaba,

ba ka ntho e se e se na molemo.

9Ba nyolohile, ba ikela Asiria,

sa tonki e hlaha, e lelerang le naha;

Efraime yena o ikgiretse basireletsi.

10Le hoja ba ithekisitse,

ba ithekisitse ho baditjhaba,

nna ke tla ba phutha, ke ba bokelle.

Ba tla qala ho fella dikobong,

ha ba hatellwa ke kgosi ya Asiria.

11“Le hoja Efraime

a hahile dialetare tse ngata,

a tle a etsetse tefelo ya sebe ho tsona,

aletare tsena

di fetohile sentele sa dibe.

12Ke mo ngoletse melao

e se nang palo,

empa o e tadima e le ntho tsa basele.

13Ba nketsetsa dinyehelo,

nyehelo tsa mahlabelo,

ba itjella nama eo ya mahlabelo,

empa ho nna Morena,

ha a amohelehe.

Ke tla hopola bokgopo ba bona,

ke ba otlele dibe tsa bona,

ke ba kgutlisetse naheng ya Egepeta.

14Iseraele o lebetse Mmopi wa hae,

a haha matlo a dikgosi tsa hae;

Juda o hahile metse e mengata,

metse e haheleditsweng,

empa metse eo

ke tla e tjhesa ka mollo,

o tjhese matlo a yona a bokgosi.”

9

Hosea o phatlalatsa kotlo ya Iseraele

91Se ke wa nyakalla, wena Iseraele!

Se ke wa thaba

jwaloka ditjhaba tse ding!

O entse bootswa

ka ho furalla Modimo wa hao,

o hloma eka

moputso wa bootswa ba hao

ke mabele a polwang,

a polwang seotlong ka seng.

2Seotlo le setlhotlelo

di ke ke tsa fepa setjhaba,

veine e ntjha le yona e tla se haella.

3Se ke ke sa aha naheng ya Morena,

Efraime yena o tla kgutlela Egepeta,

tjhaba se je dijo tse sesila,

se di jele Asiria.

4Ha se ka ke sa etsetsa Morena

nyehelo tsa veine,

mahlabelo a sona

ha a amohelehe ho yena,

ho sona a tla ka dijo tsa bofifi,

bohle ba di jang ba tla silafala.

Dijo tsa bona

di tla itjellwa ke bona feela,

di ke ke tsa kenngwa

ka Tempeleng ya Morena.

5Le tla etsang

mohla tsatsi le halalelang,

mohla letsatsi

la mokete wa Morena?

6Ha ba phasaphasa,

ba baleha timelo,

Egepeta e tla ba kgobokanya,

e ba kgobokanye mmoho,

Memefise yona ebe e a ba epela.

Matlotlo a silefera

a tla melella bobatsi,

meutlwa e ririellane

ka ditenteng tsa bona.

7A se a fihlile matsatsi a kahlolo!

A se a fihlile matsatsi a phetetso!

Sena Iseraele o tla se tseba!

Le re:

“Moporofeta enwa ke sethoto!

Ya susumetswang ke moya

yena ke lehlanya!”

Hoba bokgopo ba lona bo totile,

le bora ba lona bo totile hakaalo!Luka 21:22

8Moporofeta ke molebedi wa Efraime,

Efraime, tjhaba sa Modimo wa ka;

empa o tjhehetswe maraba,

a a tjhehelwa tseleng tsohle,

ka Tempeleng ya Modimo wa hae

bora bo mo emetse.

9Ba tetebetse

hara qhafutso ya bokgopo,

ba tetebetse sa mehleng ya Gibea.

Morena o tla hopola

bokgopo ba bona,

ebe o ba otlela dibe tsa bona.Baa. 19:1-30

Sebe sa Iseraele le ditholwana tsa sona

10“Ha ke ne ke qala

ho fumana Iseraele,

o ne a ka morara

o metseng hara lehwatata;

ha ke qala ho bona

baholoholo ba lona,

ba ne ba ka feiye ya dilopotsiya.

Empa hoba ba fihle Baale-Peore,

ba ineella modingwana

o hlabisang dihlong,

ba nyonyeha

sa manyala ao ba a ratang!Dipa. 25:1-5

11Tlotla ya Efraime

yona e tla nyamela,

e nyamele sa nonyana e fofela hole,

ho se be pelehi, kemaro, kemolo.

12Leha ba ka hodisa bana ba bona,

ke tla ba timetsa,

ba hloke le thokolwana.

Ba tla ba madimabe

ha ke ba furalla!

13Kamoo ke boneng Efraime kateng,

o ne a dutse monateng

sa motse wa Tire;

empa Efraime

o tla tswala bana ba hae,

a ba tswalle ho bolawa,

ho bolawa ke mmolai.”

14Oho, Morena, ako ba nee!

Ekaba o tla ba nea eng, Morena?

Ba nee dipopelo,

dipopelo tse senyehelwang!

Ba nee matswele,

matswele a sa tsweng lebese!

Morena o tla ahlola Iseraele

15“Bokgopo bohle ba bona

bo qadile Gilegale,

ka qala ho ba hloya ha ba le moo.

Ka baka la bokgopo bona ba bona,

ke tla ba leleka Tempeleng ya ka.

Nke ke ka hlola ke sa ba rata,

mahosana a bona wohle ke bafetohedi.

16Efraime ke fate se seng se rathilwe,

motso wa hae o se o omeletse,

a ke ke a hlola a beha ditholwana.

Esita leha a ka tswala bana

ke tla bolaya bana ba popelo ya hae,

bana bao a ba ratang haholo.”

17Modimo wa ka o tla ba furalla,

hobane ha ba a ka ba mo mamela;

ba tla fetoha baleleri hara baditjhaba.

10

Moporofeta o bua ka Iseraele

101Iseraele ke morara

o holang haholo;

ha tholwana tsa hae

di ntse di eketseha,

dialetare tsa hae

le tsona di a eketseha.

Ha mobu wa hae o atlehisa dijalo,

le yena o ntlafatsa difika,

fika tse kgumamelwang.

2Pelo tsa Baiseraele di tletse mano,

kahoo ba fumantshwa kotlo ya bona.

Modimo o tla heletsa

dialetare tsa bona,

a dihe difika tsa medingwana bona.

3Jwale ba tla re:

“Rona ha re na kgosi,

hobane ha re a ka ra tshaba Morena.

Esita leha re ne re ena le kgosi,

kgosi eo e ne e tla re thusa ka eng?”

4Ba etsa ditshepiso tsa bosawana,

ba hlapanye ka leshano,

ba etse le dilekane,

kahoo ho hlaha dinyewe,

nyewe tse ngatangata,

di ke monatja o mela hara boleme.

5Baahi ba Samaria ba tla thothomela,

ba thothometswe ke manamane,

manamane a Bete-Afene.

Tjhaba sa Samaria

se tla llela namane eo,

baprista ba yona le bona ba e llele,

bona baprista ba neng ba e thabetse,

ba nyakalletse tlotla ya namane,

tlotla e seng e tlositswe,

e tlositswe ho yona.

6Namane eo e tla iswa Asiria,

e le nyehelo ho kgosi e kgolo.

Efraime yena o tla hlajwa ke dihlong,

Iseraele a swabiswe

ke keletso tsa hae.

7Samaria le kgosi ya yona

di tla hoholwa,

di hoholwe sa mahohodi hodima metsi.

8Dibaka tsa borapedi, tsa Afene,

di tla fediswa,

tsona tseo Iseraele

a etsetsang sebe ho tsona,

aletare tsa bona di mele meutlwa,

di mele tshehlo.

Ba tla re ho dithaba:

“Re kgurumetseng!”

Ho maralla ba re:

“Re weleng hodimo!”Luka 23:30
Tshen. 6:16

Morena o ahlola Iseraele

9“Wena Iseraele,

haesale o etsa sebe,

o se entse

ho tloha mehleng ya Gibea,

bofetohedi ba hao

bo qala moo Gibea,

hona moo Gibea

ntwa e tla o kgaoletsa teng.Baa. 19:1-30

10Ke tla futuhela bafetohedi,

ke ba kgahlole,

ke ba kgobokanyetse

mabotho a baditjhaba,

ke ba otlele dibe tsa bona,

dibe tse ngatangata.

11Efraime ke kgongwana

e thapisitsweng,

ke kgongwana

e ratang ho pola mabele;

molaleng wa yona o motle

ka bea joko,

ka bofella Efraime mohomeng

hore a leme,

Jakobo yena

a tle a phophothe makwete.

12Motho ka mong

a kgathe thite ya hae,

a itjalle ho loka

ho tswalang lerato,

a kotule molemo

o tswalwang ke botshepehi.

Nako e fihlile ya ho batla Morena,

ya ho mmatla ho fihlela a etla,

a le nesetsa pula ya mahlohonolo.Jer. 4:3

13Empa le ile la jala bokgopo,

kahoo le kotutse tholwana ya bokgopo,

la ja le yona tholwana ya leshano.

Kahobane o itshepetse

kariki tsa hao tsa ntwa,

o tshepile le boiyane

ba mabotho a hao,

14morusu wa ntwa

o tla tsohela tjhaba sa hao,

qhobosheane tsohle tsa hao

ebe di a ripitlwa,

di ripitlwe

sa mohla tsatsi lane la ntwa,

ha Shalemane

a ne a ripitla Bete-Arabeele,

a pshatlaka basadi le masea a bona.

15Le wena Bethele,

ho tla ba tjena ho wena,

ka baka la bokgopo

bo boholo ba hao.

Ha mafube a meso

a hlaha ka botjhabela,

kgosi ya Iseraele

e tla ripitlelwa ruri!”