Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

71“Ha ke re ke fodisa Iseraele,

dibe tsa Efraime di a pepeseha,

bokgopo ba Samaria bo senolehe:

Bobedi ba etsetsana bolotsana,

Mashodu a a thua,

a kene ka matlung,

diterateng

dinokwane di hape tsa batho.

2Kelellong tsa bona ha ba hlokomele

hore ke hopola bokgopo ba bona.

Kahohle dibe tsa bona di ba dikile,

mme di pontsheng ya ka kamehla.”

Morero wa sekgukgu ka tlung ya bokgosi

3“Ka bokgopo ba bona

ba thabisa kgosi,

ba thabise le mahosana

ka mashano a bona.

4Kaofela ha bona ba etsa bofebe,

ba tuka sa sebopi se beseleditswe,

mophehi a sa hloke ho se roteletsa,

ho tloha ha a qala ho duba hlama,

ho fihlela hlama eo e ba e bela.

5Mohla mokete wa kgosi ya rona,

ba tahisa mahosana, ba a nwesa veine,

kgosi e etsise basomi ka ho nwa.

6Dipelo tsa bona di tjhesa sa sebopi,

ha ba qatjhame, ba laletse kgosi.

Kgalefo ya bona bosiu e a kekela,

ere bo esa e tuke sa malakabe.

7Kaofela ha bona ba tjhesa sa sebopi,

ba fenethile babusi ba bona.

Dikgosi tsa bona di wele mofela,

ha ho e kile ya ipiletsa ho nna.

Iseraele le baditjhaba

8“Efraime o ikopantse le baditjhaba;

Efraime ke senkgwa se fubisitsweng.

9Matla a hae a jelwe ke baditjhaba,

empa hoo yena ha a ho lemohe.

Hlooho e se e le marasi a ho taba,

empa le hoo ha a ho lemohe.

10Baiseraele ba ahlolwa

ke boikgantsho ba bona,

empa ha ba kgutlele ho Morena,

Morena Modimo wa bona,

kapa ho mmatla,

leha tsena di etsahetse.

11“Efraime ke leebanakgorwana,

leebanakgorwana le sethoto,

o ipiletsa ho Egepeta,

a nto ya ho Asiria.

12Hohle moo ba yang teng

ke tla ba tshwasa,

ke akgele tlowa la ka hodima bona;

ke ba theole sa nonyana tse fofang,

ke ba tshwase

ha ba kgobokana mmoho.

13Bomadimabe bo ba wele hodimo,

hobane ba balehile pela ka!

Kotlo e ba wele hodimo,

hobane ke mona ba ntshitetswe!

Ke ne ke re ke a ba lopolla,

empa ba nnetile ka leshano!

14Ha ba ipiletse ho nna

ka dipelo tsa bona,

ba bokollela phateng tsa bona feela.

Ha ba llela koro le veine

ba a itshehaka,

empa nna ba a mphetohela.

15Le hoja ke ba otlile,

ke ba matlafaditse,

empa bona ba ntherela tse kgopo.

16Ba ka seqha se kgwele e hlephileng,

ha ba kgutlele ho Ya Hodimodimo.

Mahosana a bona

a tla bolawa ka sabole,

a bolaelwe boikakaso

ba dipuo tsa wona,

a jewe tlepane naheng ya Egepeta.”

8

Morena o nyatsa ha ho rapelwa medingwana

81“Letsa lenaka, o hlabe mokgosi!

Ntsu ke eo e ubella Moreneng,

hobane tjhaba se sentse,

sa senya selekane sa ka,

sa ba sa tlola le molao wa ka.

2Tjhaba sa Iseraele se a ipiletsa,

se a ipiletsa, se re ho nna:

‘Oho, Modimo wa rona,

rona re a o tseba!’

3Empa Baiseraele

ba furaletse tse molemo,

kahoo sera se tla ba phaladisa.

4Ba ipeetse kgosi

ba sa ka ba ntherisa;

ba bea mahosana

nna ke sa ka ka tseba.

Ka silefera le ka kgauta ya bona

ba iketseditse medingwana ya bona,

kahoo Baiseraele ba tla timela.

5Wena Samaria,

ke nyonya medingwana ya hao,

medingwana ya hao ya manamane,

kgalefo ya ka

e tlokomela baahi ba Samaria!

Ba tla sitwa ho itlhwekisa

ho fihlela neng?

6Namane ena

e ne e etswe naheng ya Iseraele,

e entswe ke lelala,

empa yona hase Modimo.

Namane ya Samaria

e tla thuakanngwa!

7“Ba jetse moya,

ba tla kotula sefefo,

kaofela mabele a bona a phutsitse,

kahoo dijo di ke ke tsa eba teng;

leha eba a ne a ka beha haholo,

baditjhaba ba ne ba tla a lobela.

8Baiseraele ba kwentswe,

ba kwentswe bokwiditane,

jwale ba se ba lweba

kahara baditjhaba,

ba ka ntho e se e se na molemo.

9Ba nyolohile, ba ikela Asiria,

sa tonki e hlaha, e lelerang le naha;

Efraime yena o ikgiretse basireletsi.

10Le hoja ba ithekisitse,

ba ithekisitse ho baditjhaba,

nna ke tla ba phutha, ke ba bokelle.

Ba tla qala ho fella dikobong,

ha ba hatellwa ke kgosi ya Asiria.

11“Le hoja Efraime

a hahile dialetare tse ngata,

a tle a etsetse tefelo ya sebe ho tsona,

aletare tsena

di fetohile sentele sa dibe.

12Ke mo ngoletse melao

e se nang palo,

empa o e tadima e le ntho tsa basele.

13Ba nketsetsa dinyehelo,

nyehelo tsa mahlabelo,

ba itjella nama eo ya mahlabelo,

empa ho nna Morena,

ha a amohelehe.

Ke tla hopola bokgopo ba bona,

ke ba otlele dibe tsa bona,

ke ba kgutlisetse naheng ya Egepeta.

14Iseraele o lebetse Mmopi wa hae,

a haha matlo a dikgosi tsa hae;

Juda o hahile metse e mengata,

metse e haheleditsweng,

empa metse eo

ke tla e tjhesa ka mollo,

o tjhese matlo a yona a bokgosi.”

9

Hosea o phatlalatsa kotlo ya Iseraele

91Se ke wa nyakalla, wena Iseraele!

Se ke wa thaba

jwaloka ditjhaba tse ding!

O entse bootswa

ka ho furalla Modimo wa hao,

o hloma eka

moputso wa bootswa ba hao

ke mabele a polwang,

a polwang seotlong ka seng.

2Seotlo le setlhotlelo

di ke ke tsa fepa setjhaba,

veine e ntjha le yona e tla se haella.

3Se ke ke sa aha naheng ya Morena,

Efraime yena o tla kgutlela Egepeta,

tjhaba se je dijo tse sesila,

se di jele Asiria.

4Ha se ka ke sa etsetsa Morena

nyehelo tsa veine,

mahlabelo a sona

ha a amohelehe ho yena,

ho sona a tla ka dijo tsa bofifi,

bohle ba di jang ba tla silafala.

Dijo tsa bona

di tla itjellwa ke bona feela,

di ke ke tsa kenngwa

ka Tempeleng ya Morena.

5Le tla etsang

mohla tsatsi le halalelang,

mohla letsatsi

la mokete wa Morena?

6Ha ba phasaphasa,

ba baleha timelo,

Egepeta e tla ba kgobokanya,

e ba kgobokanye mmoho,

Memefise yona ebe e a ba epela.

Matlotlo a silefera

a tla melella bobatsi,

meutlwa e ririellane

ka ditenteng tsa bona.

7A se a fihlile matsatsi a kahlolo!

A se a fihlile matsatsi a phetetso!

Sena Iseraele o tla se tseba!

Le re:

“Moporofeta enwa ke sethoto!

Ya susumetswang ke moya

yena ke lehlanya!”

Hoba bokgopo ba lona bo totile,

le bora ba lona bo totile hakaalo!Luka 21:22

8Moporofeta ke molebedi wa Efraime,

Efraime, tjhaba sa Modimo wa ka;

empa o tjhehetswe maraba,

a a tjhehelwa tseleng tsohle,

ka Tempeleng ya Modimo wa hae

bora bo mo emetse.

9Ba tetebetse

hara qhafutso ya bokgopo,

ba tetebetse sa mehleng ya Gibea.

Morena o tla hopola

bokgopo ba bona,

ebe o ba otlela dibe tsa bona.Baa. 19:1-30

Sebe sa Iseraele le ditholwana tsa sona

10“Ha ke ne ke qala

ho fumana Iseraele,

o ne a ka morara

o metseng hara lehwatata;

ha ke qala ho bona

baholoholo ba lona,

ba ne ba ka feiye ya dilopotsiya.

Empa hoba ba fihle Baale-Peore,

ba ineella modingwana

o hlabisang dihlong,

ba nyonyeha

sa manyala ao ba a ratang!Dipa. 25:1-5

11Tlotla ya Efraime

yona e tla nyamela,

e nyamele sa nonyana e fofela hole,

ho se be pelehi, kemaro, kemolo.

12Leha ba ka hodisa bana ba bona,

ke tla ba timetsa,

ba hloke le thokolwana.

Ba tla ba madimabe

ha ke ba furalla!

13Kamoo ke boneng Efraime kateng,

o ne a dutse monateng

sa motse wa Tire;

empa Efraime

o tla tswala bana ba hae,

a ba tswalle ho bolawa,

ho bolawa ke mmolai.”

14Oho, Morena, ako ba nee!

Ekaba o tla ba nea eng, Morena?

Ba nee dipopelo,

dipopelo tse senyehelwang!

Ba nee matswele,

matswele a sa tsweng lebese!

Morena o tla ahlola Iseraele

15“Bokgopo bohle ba bona

bo qadile Gilegale,

ka qala ho ba hloya ha ba le moo.

Ka baka la bokgopo bona ba bona,

ke tla ba leleka Tempeleng ya ka.

Nke ke ka hlola ke sa ba rata,

mahosana a bona wohle ke bafetohedi.

16Efraime ke fate se seng se rathilwe,

motso wa hae o se o omeletse,

a ke ke a hlola a beha ditholwana.

Esita leha a ka tswala bana

ke tla bolaya bana ba popelo ya hae,

bana bao a ba ratang haholo.”

17Modimo wa ka o tla ba furalla,

hobane ha ba a ka ba mo mamela;

ba tla fetoha baleleri hara baditjhaba.