Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

51“Lona baprista, utlwang mona!

Lona ba ntlo ya Iseraele,

elang hloko!

Lona ba ntlo ya kgosi,

sekehang ditsebe!

Kahlolo ena e tobane le lona:

Le bile leraba la ho tshwasa Misepa,

letlowa le adilweng hodima Tabore.

2Bafetohedi ba tetebetse hara dipolao,

ke tla ba otla kaofela ha bona.

3Tsa Efraime ke di tseba sethapo,

tsa Iseraele hase bofihla ho nna.

Wena Efraime, o etsa bootswa,

Iseraele yena o itshilafaditse.”

Hosea o nyatsa ha ho kgumamelwa medingwana

4“Diketso tsa bona di a ba thibela,

ba sitwa ho kgutla,

ho kgutlela ho Modimo wa bona.

Moya wa bootswa o se o ba hapile,

Morena yena ha ba mo tsotelle.

5Boikgohomoso ba Iseraele

bo a mo ahlola,

Iseraele le Efraime

ba tla kgothometseha,

ba be ba we

ka baka la bokgopo ba bona,

Juda le yena a we le bona.

6Ba tla ya ka mehlape,

ya dikgutshwane le ya makgomo,

ba ye ka yona ho ya batla Morena,

empa ha ba ka ke ba mo fumana,

hobane yena o arohane le bona.

7Ha ba a ka ba tshepahala ho Morena,

ba mo tswaletse bana,

bana ba dikgaupane.

Jwale etlare ha kgwedi e thwasa,

ba timetswe le masimo a bona.”

Juda o lwantsha Iseraele

8“Letsang lenaka le le Gibea,

le letse terompeta le le Rama;

hlabang mokgosi le le Bete-Afene,

pele-a-pele wena Benjamine!

9Mohla le fihlang tsatsi la kahlolo,

naha ya Efraime

e tla fetoha nanaola.

Ke phatlalletsa merabe ya Iseraele,

ke e phatlalletsa seo e leng nnete.

10Mahosana a Juda

a ka ba tsekang meedi,

ba suthisang

mekolokotwane ya meedi.

Ke tla hlatsa kgalefo ya ka,

ke e hlatsetse hodima wona,

ke e tshollele hodima wona,

ke e tshollele sa morallo wa metsi.

11Efraime o hateletswe,

o hlotswe ke nyewe,

hobane a ne a batla thuso,

a e batla ho medingwana.

12Ho ba ntlo ya Efraime

ke tshwana le tshwele,

ho ba ntlo ya Juda ke ka diboko.

13“Ha Efraime

a bona bolwetse ba hae,

Juda yena a bona diso tsa hae,

Efraime yena

a ikela naheng ya Asiria,

a ya kopa thuso

ho kgosi ya mohlabani.

Empa kgosi e sitilwe ho mo fodisa,

ya hlolwa ho phekola diso tsa hae.

14Ho ba ntlo ya Efraime

ke tla tshwana le tau,

ho ba ntlo ya Juda eke ke tawana.

Nna ka sebele

ke tla harola, ke ikele,

ke ba hlasinye,

ba hloke monamoledi.

15Ke tla tsamaya ke ikgutlelle haeso,

ho fihlela ba dumela molato wa bona,

ba o dumela, ba bile ba mpatla.

Matshwenyehong a bona

ba tla mpatla, ba mpatlisise.”

6

Setjhaba se hana ho baka

61“Tloong, re kgutleleng ho Morena:

Ke yena

ya re hlenhlantseng dinama,

empa ke yena ya tla re fodisa;

ke yena

ya re ntshitseng maqeba,

empa ke yena ya tla a tlama.

2Kamora matsatsi a mabedi

o tla re phedisa,

ka tsatsi la boraro ebe o a re emisa,

re tle re phele mmoho le yena.

3A re lekeng ho tseba Morena,

re ikitlaeletseng ho mo tseba.

Ho tla ha hae ke ha nnete,

ha nnete ya ho tla ha mafube;

o tla tla ho rona sa medupe ya pula,

sa pula tse kolobisang,

tse kolobisang mobu selemo.”

4Empa Morena o re:

“Wena Efraime,

ke etse jwang ka wena?

Wena Juda, ke etse jwang ka wena?

Rato la lona le ka mohodi

o thibang hoseng,

le ka phoka ya meso

e nyamelang kapele.

5Kahoo ke le kgalemetse

ka baporofeta ba ka,

ka dipolelo tsa ka ka le timetsa,

kahlolo tsa ka

tsa le wela sa lehadima.

6Ke thabela mohau

e seng mahlabelo,

ho tseba Modimo,

e seng nyehelo tsa setjheso.Mat. 9:13
12:7

7Ba sentse selekane sa ka

jwaloka motse wa Adamo,

kahoo ba ntlhokela botshepehi.

8Gileade ke motse

wa ba etsang bokgopo,

Gileade ke motse

o kganathetseng madi a batho.

9Jwalokaha dinokwane

di ye di lalle motho,

hlopha sa baprista le sona se a lalla,

se bolaele batho tseleng

e yang Shekeme,

mahlabisadihlong ana

se a etse ka morero.

10Ke bone manyala

ka tlung ya Iseraele,

Efraime o etsa bootswa,

o bo etsetsa hona kateng,

mme Iseraele o itshilafaditse.

11Le wena Juda, kahlolo e o emetse,

mohla ke kgutlisang setjhaba sa ka.”

7

71“Ha ke re ke fodisa Iseraele,

dibe tsa Efraime di a pepeseha,

bokgopo ba Samaria bo senolehe:

Bobedi ba etsetsana bolotsana,

Mashodu a a thua,

a kene ka matlung,

diterateng

dinokwane di hape tsa batho.

2Kelellong tsa bona ha ba hlokomele

hore ke hopola bokgopo ba bona.

Kahohle dibe tsa bona di ba dikile,

mme di pontsheng ya ka kamehla.”

Morero wa sekgukgu ka tlung ya bokgosi

3“Ka bokgopo ba bona

ba thabisa kgosi,

ba thabise le mahosana

ka mashano a bona.

4Kaofela ha bona ba etsa bofebe,

ba tuka sa sebopi se beseleditswe,

mophehi a sa hloke ho se roteletsa,

ho tloha ha a qala ho duba hlama,

ho fihlela hlama eo e ba e bela.

5Mohla mokete wa kgosi ya rona,

ba tahisa mahosana, ba a nwesa veine,

kgosi e etsise basomi ka ho nwa.

6Dipelo tsa bona di tjhesa sa sebopi,

ha ba qatjhame, ba laletse kgosi.

Kgalefo ya bona bosiu e a kekela,

ere bo esa e tuke sa malakabe.

7Kaofela ha bona ba tjhesa sa sebopi,

ba fenethile babusi ba bona.

Dikgosi tsa bona di wele mofela,

ha ho e kile ya ipiletsa ho nna.

Iseraele le baditjhaba

8“Efraime o ikopantse le baditjhaba;

Efraime ke senkgwa se fubisitsweng.

9Matla a hae a jelwe ke baditjhaba,

empa hoo yena ha a ho lemohe.

Hlooho e se e le marasi a ho taba,

empa le hoo ha a ho lemohe.

10Baiseraele ba ahlolwa

ke boikgantsho ba bona,

empa ha ba kgutlele ho Morena,

Morena Modimo wa bona,

kapa ho mmatla,

leha tsena di etsahetse.

11“Efraime ke leebanakgorwana,

leebanakgorwana le sethoto,

o ipiletsa ho Egepeta,

a nto ya ho Asiria.

12Hohle moo ba yang teng

ke tla ba tshwasa,

ke akgele tlowa la ka hodima bona;

ke ba theole sa nonyana tse fofang,

ke ba tshwase

ha ba kgobokana mmoho.

13Bomadimabe bo ba wele hodimo,

hobane ba balehile pela ka!

Kotlo e ba wele hodimo,

hobane ke mona ba ntshitetswe!

Ke ne ke re ke a ba lopolla,

empa ba nnetile ka leshano!

14Ha ba ipiletse ho nna

ka dipelo tsa bona,

ba bokollela phateng tsa bona feela.

Ha ba llela koro le veine

ba a itshehaka,

empa nna ba a mphetohela.

15Le hoja ke ba otlile,

ke ba matlafaditse,

empa bona ba ntherela tse kgopo.

16Ba ka seqha se kgwele e hlephileng,

ha ba kgutlele ho Ya Hodimodimo.

Mahosana a bona

a tla bolawa ka sabole,

a bolaelwe boikakaso

ba dipuo tsa wona,

a jewe tlepane naheng ya Egepeta.”