Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
4

Morena o qosa Iseraele

41Lona Baiseraele,

utlwang ntswe la Morena!

Morena o qosa baahi ba naha ena,

hobane ha ho nnete, ha ho mohau,

le ho tseba Modimo naheng ena

ha ho eo.

2Ke mahlapa, ke leshano,

ke dipolao, ke boshodu,

ke ho etsa bohlola!

Melao yohleyohle ba a e tlola,

madi a tsholoha a sa tswa tsholoha!

3Kahoo naha e tla apara bofifi,

bohle ba phelang ho yona

ba tla timela,

ho timele dibatana tsa naha,

ho timele nonyana tse fofang,

tlhapi tsa lewatle le tsona di timele!

Morena o qosa baprista

4“Empa ho se be motho ya tsekang,

kapa motho ya nyatsang e mong;

ke nna ya qosang wena moprista.

5Ka baka leo,

o tla kgothometseha motsheare,

bosiu moporofeta

a kgothometsehe le wena,

mme nna ke tla timetsa mmao.Ka mmao ho bolelwa setjhaba sa Iseraele.

6Tjhaba sa ka

se timetswa ke ho hloka tsebo.

“Kahobane tsebo o se o e lahlile,

le nna ke tla o lahla jwalo,

o ke ke wa ba moprista wa ka;

kaha o lebetse molao

wa Modimo wa hao,

le nna bana ba hao ke tla ba lebala.

7Ha baprista ba ntse ba ngatafala,

ba ile ba ntshitelwa haholo;

kahoo tlotla ya bona

ke tla e fetola dihlong.

8Ba ruiswa ke sebe sa tjhaba sa ka,

ba thabela ha se etsa bokgopo.

9Jwaloka setjhaba,

baprista le bona ba tla otlwa,

ke tla ba otla,

ke ba otlele metsamao ya bona,

ke ba putse

ka baka la diketso tsa bona.

10“Ba tla ja mahlabelo,

empa ba ke ke ba kgora;

ba tla ineella bootswa,

empa ba ke ke ba ata,

hobane ha ba sa tsotella Morena,

11ba ineeletse ho etsa bootswa.”

Morena o nyatsa borapedi ba bahedene

“Veine e ntjha le veine ya molatsa

e hlokisa tjhaba sa ka kelello.

12Tjhaba sa ka se laola ka dikoqwana,

melangwana ke yona

e buang le sona.

Moya wa bootswa o a se kgelosa,

se furaletse Modimo,

se etsa bootswa.

13Tlhorong tsa dithaba

ba nyehela ka mahlabelo,

maralleng teng

ba tjhesetse mokubetso,

le tlasa eike le popoleri le leoka,

hoba teng moriti ke o maphodi.

Kahoo baradi ba lona

ba etsa bootswa,

dingwetsi tsa lona le tsona di a feba.

14“Baradi ba lona

nke ke ka ba otlela bootswa,

le dingwetsi tsa lona

ha di etsa bofebe,

hobane banna bona

ba matha le diotswa,

ba nyehela ka mahlabelo

ba ena le matekatse,

tjhaba se hlokang kutlwisiso

se tla timela!

15“Wena Iseraele,

leha o iphetotse letekatse,

Juda a se ke a ba molato

jwaloka wena,

Gilegale teng le se ke be la hata,

le Bete-Afene le se nyolohele teng,

kapa la hlapanya

ka Modimo ya phelang!

16Baiseraele ba manganga

sa kgomo ya sethole,

na ebe Morena a ka ba alosa,

a ba katla sa dikonyana phuleng?

17Efraime o kgomaretse medingwana,

mo leseng, le mo tlohele.

18Dino tsa bona di a ba tahisa,

ba etse bootswa ba sa kgaotse;

babusi ba bona

ba hlanyetsa tse dihlong.

19Setsokotsane se tla ba sobokella,

se ba sobokelle, se ba fefole,

mahlabelo a bona

a ba hlabise dihlong.”

5

51“Lona baprista, utlwang mona!

Lona ba ntlo ya Iseraele,

elang hloko!

Lona ba ntlo ya kgosi,

sekehang ditsebe!

Kahlolo ena e tobane le lona:

Le bile leraba la ho tshwasa Misepa,

letlowa le adilweng hodima Tabore.

2Bafetohedi ba tetebetse hara dipolao,

ke tla ba otla kaofela ha bona.

3Tsa Efraime ke di tseba sethapo,

tsa Iseraele hase bofihla ho nna.

Wena Efraime, o etsa bootswa,

Iseraele yena o itshilafaditse.”

Hosea o nyatsa ha ho kgumamelwa medingwana

4“Diketso tsa bona di a ba thibela,

ba sitwa ho kgutla,

ho kgutlela ho Modimo wa bona.

Moya wa bootswa o se o ba hapile,

Morena yena ha ba mo tsotelle.

5Boikgohomoso ba Iseraele

bo a mo ahlola,

Iseraele le Efraime

ba tla kgothometseha,

ba be ba we

ka baka la bokgopo ba bona,

Juda le yena a we le bona.

6Ba tla ya ka mehlape,

ya dikgutshwane le ya makgomo,

ba ye ka yona ho ya batla Morena,

empa ha ba ka ke ba mo fumana,

hobane yena o arohane le bona.

7Ha ba a ka ba tshepahala ho Morena,

ba mo tswaletse bana,

bana ba dikgaupane.

Jwale etlare ha kgwedi e thwasa,

ba timetswe le masimo a bona.”

Juda o lwantsha Iseraele

8“Letsang lenaka le le Gibea,

le letse terompeta le le Rama;

hlabang mokgosi le le Bete-Afene,

pele-a-pele wena Benjamine!

9Mohla le fihlang tsatsi la kahlolo,

naha ya Efraime

e tla fetoha nanaola.

Ke phatlalletsa merabe ya Iseraele,

ke e phatlalletsa seo e leng nnete.

10Mahosana a Juda

a ka ba tsekang meedi,

ba suthisang

mekolokotwane ya meedi.

Ke tla hlatsa kgalefo ya ka,

ke e hlatsetse hodima wona,

ke e tshollele hodima wona,

ke e tshollele sa morallo wa metsi.

11Efraime o hateletswe,

o hlotswe ke nyewe,

hobane a ne a batla thuso,

a e batla ho medingwana.

12Ho ba ntlo ya Efraime

ke tshwana le tshwele,

ho ba ntlo ya Juda ke ka diboko.

13“Ha Efraime

a bona bolwetse ba hae,

Juda yena a bona diso tsa hae,

Efraime yena

a ikela naheng ya Asiria,

a ya kopa thuso

ho kgosi ya mohlabani.

Empa kgosi e sitilwe ho mo fodisa,

ya hlolwa ho phekola diso tsa hae.

14Ho ba ntlo ya Efraime

ke tla tshwana le tau,

ho ba ntlo ya Juda eke ke tawana.

Nna ka sebele

ke tla harola, ke ikele,

ke ba hlasinye,

ba hloke monamoledi.

15Ke tla tsamaya ke ikgutlelle haeso,

ho fihlela ba dumela molato wa bona,

ba o dumela, ba bile ba mpatla.

Matshwenyehong a bona

ba tla mpatla, ba mpatlisise.”

6

Setjhaba se hana ho baka

61“Tloong, re kgutleleng ho Morena:

Ke yena

ya re hlenhlantseng dinama,

empa ke yena ya tla re fodisa;

ke yena

ya re ntshitseng maqeba,

empa ke yena ya tla a tlama.

2Kamora matsatsi a mabedi

o tla re phedisa,

ka tsatsi la boraro ebe o a re emisa,

re tle re phele mmoho le yena.

3A re lekeng ho tseba Morena,

re ikitlaeletseng ho mo tseba.

Ho tla ha hae ke ha nnete,

ha nnete ya ho tla ha mafube;

o tla tla ho rona sa medupe ya pula,

sa pula tse kolobisang,

tse kolobisang mobu selemo.”

4Empa Morena o re:

“Wena Efraime,

ke etse jwang ka wena?

Wena Juda, ke etse jwang ka wena?

Rato la lona le ka mohodi

o thibang hoseng,

le ka phoka ya meso

e nyamelang kapele.

5Kahoo ke le kgalemetse

ka baporofeta ba ka,

ka dipolelo tsa ka ka le timetsa,

kahlolo tsa ka

tsa le wela sa lehadima.

6Ke thabela mohau

e seng mahlabelo,

ho tseba Modimo,

e seng nyehelo tsa setjheso.Mat. 9:13
12:7

7Ba sentse selekane sa ka

jwaloka motse wa Adamo,

kahoo ba ntlhokela botshepehi.

8Gileade ke motse

wa ba etsang bokgopo,

Gileade ke motse

o kganathetseng madi a batho.

9Jwalokaha dinokwane

di ye di lalle motho,

hlopha sa baprista le sona se a lalla,

se bolaele batho tseleng

e yang Shekeme,

mahlabisadihlong ana

se a etse ka morero.

10Ke bone manyala

ka tlung ya Iseraele,

Efraime o etsa bootswa,

o bo etsetsa hona kateng,

mme Iseraele o itshilafaditse.

11Le wena Juda, kahlolo e o emetse,

mohla ke kgutlisang setjhaba sa ka.”