Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Hosea o boelana le mosadi wa hae

31Morena a re ho nna: “Eya, o boelane le mosadi wa hao, le hoja a se a ratana le monna e mong, e se e le sefebe. O mo rate jwalokaha Morena a rata bana ba Iseraele, le hoja ba sebeletsa medimo esele, mme ba e nyehella ka diphaphatha tsa mangangajane a morara.”

2Yaba ke a mo lata, ke lefa silefera e boima ba dikeramo tse ka bang lekgolo le mashome a supileng, le dikilokeramo tse lekgolo le mashome a mahlano tsa harese. 3Ka re ho yena: “O tla dula le nna nako e telele, o sa iketse seotswa kapa mosadi wa monna e mong; kahoo le nna ke tla ba wa hao.”

4Bana ba Iseraele le bona ba tla qeta nako e telele ba se na kgosi kapa kgosana; ba se na sehlabelo kapa sefika seo ba se kgumamelang, ba se na setipe kapa medingwana ya lelapa. 5Kamora moo bana ba Iseraele ba tla kgutla, ba batle Morena Modimo wa bona, le Davida, kgosi ya bona. Qetellong ba tla kgutlela ho Morena ba ntse ba tlakasela, mme ba amohele mahlohonolo a hae.

4

Morena o qosa Iseraele

41Lona Baiseraele,

utlwang ntswe la Morena!

Morena o qosa baahi ba naha ena,

hobane ha ho nnete, ha ho mohau,

le ho tseba Modimo naheng ena

ha ho eo.

2Ke mahlapa, ke leshano,

ke dipolao, ke boshodu,

ke ho etsa bohlola!

Melao yohleyohle ba a e tlola,

madi a tsholoha a sa tswa tsholoha!

3Kahoo naha e tla apara bofifi,

bohle ba phelang ho yona

ba tla timela,

ho timele dibatana tsa naha,

ho timele nonyana tse fofang,

tlhapi tsa lewatle le tsona di timele!

Morena o qosa baprista

4“Empa ho se be motho ya tsekang,

kapa motho ya nyatsang e mong;

ke nna ya qosang wena moprista.

5Ka baka leo,

o tla kgothometseha motsheare,

bosiu moporofeta

a kgothometsehe le wena,

mme nna ke tla timetsa mmao.Ka mmao ho bolelwa setjhaba sa Iseraele.

6Tjhaba sa ka

se timetswa ke ho hloka tsebo.

“Kahobane tsebo o se o e lahlile,

le nna ke tla o lahla jwalo,

o ke ke wa ba moprista wa ka;

kaha o lebetse molao

wa Modimo wa hao,

le nna bana ba hao ke tla ba lebala.

7Ha baprista ba ntse ba ngatafala,

ba ile ba ntshitelwa haholo;

kahoo tlotla ya bona

ke tla e fetola dihlong.

8Ba ruiswa ke sebe sa tjhaba sa ka,

ba thabela ha se etsa bokgopo.

9Jwaloka setjhaba,

baprista le bona ba tla otlwa,

ke tla ba otla,

ke ba otlele metsamao ya bona,

ke ba putse

ka baka la diketso tsa bona.

10“Ba tla ja mahlabelo,

empa ba ke ke ba kgora;

ba tla ineella bootswa,

empa ba ke ke ba ata,

hobane ha ba sa tsotella Morena,

11ba ineeletse ho etsa bootswa.”

Morena o nyatsa borapedi ba bahedene

“Veine e ntjha le veine ya molatsa

e hlokisa tjhaba sa ka kelello.

12Tjhaba sa ka se laola ka dikoqwana,

melangwana ke yona

e buang le sona.

Moya wa bootswa o a se kgelosa,

se furaletse Modimo,

se etsa bootswa.

13Tlhorong tsa dithaba

ba nyehela ka mahlabelo,

maralleng teng

ba tjhesetse mokubetso,

le tlasa eike le popoleri le leoka,

hoba teng moriti ke o maphodi.

Kahoo baradi ba lona

ba etsa bootswa,

dingwetsi tsa lona le tsona di a feba.

14“Baradi ba lona

nke ke ka ba otlela bootswa,

le dingwetsi tsa lona

ha di etsa bofebe,

hobane banna bona

ba matha le diotswa,

ba nyehela ka mahlabelo

ba ena le matekatse,

tjhaba se hlokang kutlwisiso

se tla timela!

15“Wena Iseraele,

leha o iphetotse letekatse,

Juda a se ke a ba molato

jwaloka wena,

Gilegale teng le se ke be la hata,

le Bete-Afene le se nyolohele teng,

kapa la hlapanya

ka Modimo ya phelang!

16Baiseraele ba manganga

sa kgomo ya sethole,

na ebe Morena a ka ba alosa,

a ba katla sa dikonyana phuleng?

17Efraime o kgomaretse medingwana,

mo leseng, le mo tlohele.

18Dino tsa bona di a ba tahisa,

ba etse bootswa ba sa kgaotse;

babusi ba bona

ba hlanyetsa tse dihlong.

19Setsokotsane se tla ba sobokella,

se ba sobokelle, se ba fefole,

mahlabelo a bona

a ba hlabise dihlong.”

5

51“Lona baprista, utlwang mona!

Lona ba ntlo ya Iseraele,

elang hloko!

Lona ba ntlo ya kgosi,

sekehang ditsebe!

Kahlolo ena e tobane le lona:

Le bile leraba la ho tshwasa Misepa,

letlowa le adilweng hodima Tabore.

2Bafetohedi ba tetebetse hara dipolao,

ke tla ba otla kaofela ha bona.

3Tsa Efraime ke di tseba sethapo,

tsa Iseraele hase bofihla ho nna.

Wena Efraime, o etsa bootswa,

Iseraele yena o itshilafaditse.”

Hosea o nyatsa ha ho kgumamelwa medingwana

4“Diketso tsa bona di a ba thibela,

ba sitwa ho kgutla,

ho kgutlela ho Modimo wa bona.

Moya wa bootswa o se o ba hapile,

Morena yena ha ba mo tsotelle.

5Boikgohomoso ba Iseraele

bo a mo ahlola,

Iseraele le Efraime

ba tla kgothometseha,

ba be ba we

ka baka la bokgopo ba bona,

Juda le yena a we le bona.

6Ba tla ya ka mehlape,

ya dikgutshwane le ya makgomo,

ba ye ka yona ho ya batla Morena,

empa ha ba ka ke ba mo fumana,

hobane yena o arohane le bona.

7Ha ba a ka ba tshepahala ho Morena,

ba mo tswaletse bana,

bana ba dikgaupane.

Jwale etlare ha kgwedi e thwasa,

ba timetswe le masimo a bona.”

Juda o lwantsha Iseraele

8“Letsang lenaka le le Gibea,

le letse terompeta le le Rama;

hlabang mokgosi le le Bete-Afene,

pele-a-pele wena Benjamine!

9Mohla le fihlang tsatsi la kahlolo,

naha ya Efraime

e tla fetoha nanaola.

Ke phatlalletsa merabe ya Iseraele,

ke e phatlalletsa seo e leng nnete.

10Mahosana a Juda

a ka ba tsekang meedi,

ba suthisang

mekolokotwane ya meedi.

Ke tla hlatsa kgalefo ya ka,

ke e hlatsetse hodima wona,

ke e tshollele hodima wona,

ke e tshollele sa morallo wa metsi.

11Efraime o hateletswe,

o hlotswe ke nyewe,

hobane a ne a batla thuso,

a e batla ho medingwana.

12Ho ba ntlo ya Efraime

ke tshwana le tshwele,

ho ba ntlo ya Juda ke ka diboko.

13“Ha Efraime

a bona bolwetse ba hae,

Juda yena a bona diso tsa hae,

Efraime yena

a ikela naheng ya Asiria,

a ya kopa thuso

ho kgosi ya mohlabani.

Empa kgosi e sitilwe ho mo fodisa,

ya hlolwa ho phekola diso tsa hae.

14Ho ba ntlo ya Efraime

ke tla tshwana le tau,

ho ba ntlo ya Juda eke ke tawana.

Nna ka sebele

ke tla harola, ke ikele,

ke ba hlasinye,

ba hloke monamoledi.

15Ke tla tsamaya ke ikgutlelle haeso,

ho fihlela ba dumela molato wa bona,

ba o dumela, ba bile ba mpatla.

Matshwenyehong a bona

ba tla mpatla, ba mpatlisise.”