Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

21“Ereng ho bana babo lona: ‘Le setjhaba sa ka’, ho dikgaitsedi tsa lona le re: ‘Moratuwa’.”

Gomere o hloka botshepehi

2“Kgalemang mma lona,

le mo kgaleme,

hoba yena ha e sa le mosadi wa ka,

le nna ha ke sa le monna wa hae.

Lebososelo la bootswa a le fedise,

dinyatsi di tlohe sefubeng sa hae.

3Ho seng jwalo ke tla mo tsodisa,

a be poosho sa mohla a tswalwang;

ke mo etse hore a ke lehwatata,

ke mo fetole e be sebataolo,

ke mmolaye ka ho mmolaisa lenyora.

4Bana ba hae nke ke ka ba hauhela,

hoba ke bana ba tswetsweng,

ba tswetsweng ka bootswa.

5Mma bona a na a iketsa seotswa,

a itlontlolla ha a ba emola,

a re: ‘Ke tla ikela

le medingwana ya ka,

yona e mphang dijo, e mphe le metsi,

e mphang boya, e mphe le motsitla,

e mphang ole, e mphe le dino tsa ka.’

6Ka meutlwa tsela hae ke tla e ralla,

ke be ke e thibe ka ho haha lerako,

a se ke a tsamaya

ka tsela tsa hae tsa kgale.

7O tla manakisa medingwana hae,

a e manakise, a se ke a e tshwara;

o tla e batlisisa, a se ke a e fumana.

Ke moo he a tla re:

‘Ke tla kgutlela

monneng wa ka wa pele,

ho yena ke ne ke iketla

ho feta kajeno.’

8O na sa tsebe hore mofani ke nna,

mofani wa koro le veine le ole,

ya mo fileng silefera

le kgauta e ngata,

eo ba sebeleditseng Baale ka yona.

9“Kahoo ke tla mo amoha

koro ya ka e butswitse,

ke mo amohe veine ya ka e ritelehile,

ke mo amohe boya le motsitla wa ka,

tseo a patang bofeela ba hae ka tsona.

10Jwale bofeela ba hae

ke tla bo pepesa,

ke bo pepese

mahlong a medingwana ya hae;

ha ho ya tla mo namolela

matsohong a ka.

11Ke tla fedisa menyaka yohle ya hae,

mekete ya hae ya selemo ka seng,

ya ho thwasa ha kgwedi

le ya Disabatha,

mekete yohle e halalelang ke e fedise.

12Ke tla senya fate tsa morara,

ke senye le tsa feiye,

tseo a reng ke moputso wa hae,

moputso o tswang ho medingwana ya hae,

medingwana eo a e ratang haholo.

Fate tseo ke tla di etsa mofero,

batana tsa naha di itjelle tsona.

13Ke tla mo otlela

matsatsi a hae a pele,

matsatsi a ho sebeletsa bo-Baale,

ao ka wona

a na ba tjhesetsa mokubetso,

a ikgabisitse ka masale le mabenyane,

a manakisana le medingwana ya hae,

mme nna a se a bile a ntebetse,”

ho rialo Morena.

Morena o rata setjhaba sa hae

14“Bonang, jwale ke tla mo qekisa,

ke ye le yena kwana lehwatateng,

teng ke bue le yena ka lerato.

15Moo teng ke tla mmuseletsa,

ke mmuseletse dirapa tsa morara,

kgohlo ya Akore

ke e etse monyako wa tshepo.

Teng o tla tsanyaola,

a tsanyaole sa botjheng ba hae,

sa mohla a neng a nyoloha Egepeta.Josh. 7:24-26

16“Mohla tsatsi leo,”

ho rialo Morena,

“wena o tla mpitsa: ‘Monna wa ka’,

ha o sa tla hlola o mpitsa: ‘Baale’,

e leng ho bolela: ‘Monga ka’.

17Mabitso a bo-Baale ke tla a fedisa,

le ho bitswa a ke ke a hlola a bitswa.

18Mohla tsatsi leo

ke tla ba etsetsa selekane,

ke ba etsetse sona

le batana tsa naha,

ke ba etsetse sona

le nonyana tse fofang,

le tsona dihahabi

tse holobang mobung.

Ke tla fedisa seqha le sabole ya ntwa,

ke di fedise hona naheng eo,

bohle ba tle ba phele,

ba iphelele ka kgotso.

19Ke tla o nyala o be wa ka kamehla,

ke o nyale ka toka le ka ho loka,

ka lerato le ka kutlwelobohloko.

20Ke tla o nyala ka botshepehi,

mme o tla tseba hore ke nna Morena.

21“Mohla tsatsi leo ke tla araba,”

ho rialo Morena,

“ke tla arabela mahodimo,

mahodimo wona a arabele lefatshe.

22Lefatshe le lona le tla arabela,

le medise koro le veine le ole,

tsena di arabele Jesereele.

23Ke tla mo jakisa naheng ena,

ke hauhele

ya neng a bitswa Mohanuwa;

ho bao e neng e se setjhaba sa ka

ke tla re: ‘Le setjhaba sa ka,’

bona ba re: ‘O Modimo wa ka.’ ”Bar. 9:25
1 Pet. 2:10