Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
10

Moporofeta o bua ka Iseraele

101Iseraele ke morara

o holang haholo;

ha tholwana tsa hae

di ntse di eketseha,

dialetare tsa hae

le tsona di a eketseha.

Ha mobu wa hae o atlehisa dijalo,

le yena o ntlafatsa difika,

fika tse kgumamelwang.

2Pelo tsa Baiseraele di tletse mano,

kahoo ba fumantshwa kotlo ya bona.

Modimo o tla heletsa

dialetare tsa bona,

a dihe difika tsa medingwana bona.

3Jwale ba tla re:

“Rona ha re na kgosi,

hobane ha re a ka ra tshaba Morena.

Esita leha re ne re ena le kgosi,

kgosi eo e ne e tla re thusa ka eng?”

4Ba etsa ditshepiso tsa bosawana,

ba hlapanye ka leshano,

ba etse le dilekane,

kahoo ho hlaha dinyewe,

nyewe tse ngatangata,

di ke monatja o mela hara boleme.

5Baahi ba Samaria ba tla thothomela,

ba thothometswe ke manamane,

manamane a Bete-Afene.

Tjhaba sa Samaria

se tla llela namane eo,

baprista ba yona le bona ba e llele,

bona baprista ba neng ba e thabetse,

ba nyakalletse tlotla ya namane,

tlotla e seng e tlositswe,

e tlositswe ho yona.

6Namane eo e tla iswa Asiria,

e le nyehelo ho kgosi e kgolo.

Efraime yena o tla hlajwa ke dihlong,

Iseraele a swabiswe

ke keletso tsa hae.

7Samaria le kgosi ya yona

di tla hoholwa,

di hoholwe sa mahohodi hodima metsi.

8Dibaka tsa borapedi, tsa Afene,

di tla fediswa,

tsona tseo Iseraele

a etsetsang sebe ho tsona,

aletare tsa bona di mele meutlwa,

di mele tshehlo.

Ba tla re ho dithaba:

“Re kgurumetseng!”

Ho maralla ba re:

“Re weleng hodimo!”Luka 23:30
Tshen. 6:16

Morena o ahlola Iseraele

9“Wena Iseraele,

haesale o etsa sebe,

o se entse

ho tloha mehleng ya Gibea,

bofetohedi ba hao

bo qala moo Gibea,

hona moo Gibea

ntwa e tla o kgaoletsa teng.Baa. 19:1-30

10Ke tla futuhela bafetohedi,

ke ba kgahlole,

ke ba kgobokanyetse

mabotho a baditjhaba,

ke ba otlele dibe tsa bona,

dibe tse ngatangata.

11Efraime ke kgongwana

e thapisitsweng,

ke kgongwana

e ratang ho pola mabele;

molaleng wa yona o motle

ka bea joko,

ka bofella Efraime mohomeng

hore a leme,

Jakobo yena

a tle a phophothe makwete.

12Motho ka mong

a kgathe thite ya hae,

a itjalle ho loka

ho tswalang lerato,

a kotule molemo

o tswalwang ke botshepehi.

Nako e fihlile ya ho batla Morena,

ya ho mmatla ho fihlela a etla,

a le nesetsa pula ya mahlohonolo.Jer. 4:3

13Empa le ile la jala bokgopo,

kahoo le kotutse tholwana ya bokgopo,

la ja le yona tholwana ya leshano.

Kahobane o itshepetse

kariki tsa hao tsa ntwa,

o tshepile le boiyane

ba mabotho a hao,

14morusu wa ntwa

o tla tsohela tjhaba sa hao,

qhobosheane tsohle tsa hao

ebe di a ripitlwa,

di ripitlwe

sa mohla tsatsi lane la ntwa,

ha Shalemane

a ne a ripitla Bete-Arabeele,

a pshatlaka basadi le masea a bona.

15Le wena Bethele,

ho tla ba tjena ho wena,

ka baka la bokgopo

bo boholo ba hao.

Ha mafube a meso

a hlaha ka botjhabela,

kgosi ya Iseraele

e tla ripitlelwa ruri!”

11

Modimo o rata setjhaba sa bafetohedi

111“Ke ratile Iseraele

e sa le lesea,

ka bitsa mora wa ka

hore a tswe Egepeta.Phal. 4:22
Mat. 2:15

2Ha ke ntse ke pheeletse

ho ba bitsa kgafetsa,

ba nna ba suthella thoko ho nna;

ba nyehella bo-Baale ka mahlabelo,

ba tjhesetsa medingwana mokubetso.

3Ke nna ya rutileng Efraime,

ka mo ruta ho tataya,

ka mo nenesa ka letsoho la ka;

empa ha ba a ka ba ela hloko

hore ke nna ya ba hlokometseng.

4Ke ne ke ba hula

ka kgwele tsa mohau,

ke ba hula ka mehala ya lerato;

ka tlosa joko molaleng wa bona,

ka inamela fatshe, ka ba fepa.

5“Ba tla kgutla,

ba kgutlele naheng ya Egepeta,

ba buswe ke kgosi ya Asiria,

hobane ba hanne ho kgutlela ho nna.

6Sabole e tla tsekema

hara metse ya bona,

e robe mekwallo ya dikgoro tsa bona,

merero ya bona yohle e e nyopise.

7Tjhaba sa ka

se itheretse ho mphuralla;

leha se ka ipiletsa

ho Ya Hodimodimo,

ha a ka ke a ba a se hlomamisa hape.

8“Wena Efraime, nka o lahla jwang?

Wena Iseraele,

ka neelana ka wena jwang?

Nka o timetsa sa Adema jwang?

Ka o etsisa Seboime jwang?

Pelo ya ka e nkganela ho etsa jwalo,

lerato la ka le a hlasimoloha.Dipo. 29:23

9Nke ke ka phetha tsa kgalefo ya ka,

nke ke ka timetsa Efraime hape,

hoba nna ke Modimo, ha ke motho;

ke Ya Halalelang ya dulang hara lona,

ha nka ke ka tla ke halefile.

10Etlare ha Morena a puruma sa tau,

tjhaba sa hae se mo sale morao;

etlare ha a puruma,

bana ba hae ba tle,

ba tle ba thothomela,

ba etswa bophirima.

11Ba tla pakasela sa nonyana e fofa,

ba pakasele ba etswa Egepeta,

ba pakasele sa leeba ba etswa Asiria,

ke ba ahise matlung a bona,”

ho rialo Morena.

Sebe sa Iseraele le Juda

12Efraime o nteetse hare,

a nteela hare ka mashano,

ba ntlo ya Iseraele bona ka thetso;

Juda yena o ntse a fetohetse Modimo,

Modimo ya tshepahalang,

Modimo ya halalelang.

12

121Efraime yena o itshepetse lelea,

o kalakatisa moya wa botjhabela,

letsatsi ka leng

le mo ekeletsa leshano,

letsatsi ka leng

le mo ekeletsa tshenyeho.

Ba etsa selekane le naha ya Asiria,

ole e romelwe naheng ya Egepeta.

2Morena o na le qoso

e tobaneng le Juda,

o tla otla Jakobo,

a mo otlele boitshwaro ba hae,

a mmuseletse

ho ya ka diketso tsa hae.

3Ka popelong

o ne a tshwere ngwanabo serethe,

ha e se e le monna

a kolokotjhana le Modimo.Tshim. 25:26

4A kolokotjhana le lengeloi, a le hlola,

a ba a le kopa tlhohonolofatso,

a le kopa yona ka dikeledi.

A teana le Modimo a le Bethele,

a bua le yena a le hona moo.

12:3,4 —
Tshim. 32:24-26
28:10-22

5Morena ke Modimo wa mabotho,

Morena ke lona lebitso la hae.

6Wena, kgutlela ho Modimo wa hao,

o be le lerato, o be le toka,

o tshepe Modimo wa hao,

o mo tshepe kamehla yohle.

Kahlolo e ntshetswa pele

7Mohwebi o sebedisa sekala

kala sa bolotsana,

o bile o rata le ho qhekanyetsa.

8Efraime yena o a ithorisa, o re:

“Ke ruile haholo,

ke bokeletse matlotlo,

ha ho na sebe, ha ho na bokgopo,

ha ho na seo ba ka nqosang ka sona.”

9Empa Morena o re:

“Ke nna Morena Modimo wa hao,

ho tloha

ha o ne o le naheng ya Egepeta;

ke tla etsa hore

o boele o phele ditenteng,

o phele teng

sa mohla mekete e halalelang.Mee. 23:42,43

10Nna ke buile le baporofeta,

ka ba hlahisetsa dipono,

pono tse ngatangata,

ka bua le bona ka ho etsa dipapiso.”

11Na bokgopo bo teng Gileade?

Batho ba teng ke mafeelafeelane!

Ba etsa mahlabelo ka dipohwana,

ba a etse Gilegale,

dialetare tsa bona di tla heletswa,

di ke mekolokotwane hara masimo.

12Jakobo o balehetse naheng,

naheng ya Baarame,

Iseraele a sebeletsa ho nyala mosadi,

hore a tle a mo nyale, a alosa dinku.Tshim. 29:1-20

13Ka moporofeta,

Morena a ntsha Iseraele Egepeta,

mme ka moporofeta, a ba a mmaballa.Phal. 12:50,51

14Efraime o phepheditse

Morena wa hae haholo,

kahoo molato wa ho tsholla madi

e tla ba wa hae,

Morena a mo otlele nyefolo

eo a nyefotseng ka yona.