Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
8

Moprista e Moholo wa selekane se setjha

81Tabataba ya tseo ke di boletseng ke ena: Re na le Moprista e Moholo ya jwalo, ya dutseng ka letsohong le letona la terone ya Ya Hodimodimo, mahodimong.Pes. 110:1
2Ke mosebeletsi wa Sehalalelo, le wa tente ya nnete e hlomilweng ke Morena, e seng ke motho.

3Moprista e mong le e mong e Moholo o beetswe ho nyehela ka dimpho le ka mahlabelo; ka baka leo, Moprista wa rona e Moholo le yena o tlameha ho ba le ho hong hoo a ka nyehelang ka hona. 4Hoja o ne a le lefatsheng, e ne e ke ke ya eba moprista, kaha ho na le baprista ba bang ba nyehelang ka dimpho, ho ya ka Molao wa Moshe. 5Feela bosebeletsi ba bona ke mohlala le setshwantsho sa tse mahodimong, jwalokaha Modimo a ile a lemosa Moshe, ha a le lekgatheng la ho hloma Tente, a re: “Bona, o tla etsa tsohle ho latela seo o neng o se bontshwe ha o le thabeng.”Phal. 25:40
6Jwale Jesu o neilwe bosebeletsi bo fetang ba bona, kaha e le mmoelanyi wa Modimo le batho ka selekane se theilweng hodima ditshepiso tse ntle ho feta tsa pele.

7Ha e ne e ba selekane sane sa pele se ne se sa nyatsehe, ho ka be ho sa ka ha hlokahala hore ho be le selekane sa bobedi. 8Empa jwale Modimo o nyatsa setjhaba sa hae, ha a re:

“Bonang, matsatsi a a tla,

ho rialo Morena,

ao ka wona

ke tla etsa selekane se setjha,

ke se etse le ba ntlo ya Iseraele,

le ba ntlo ya Juda.

9Ha se na ho tshwana

le selekane seo ke neng ke se etse

le baholoholo ba bona,

ha ke ne ke ba tshwere ka letsoho,

ke ba ntsha naheng ya Egepeta.

Kahobane ha ba a ka ba tiisetsa

selekaneng sa ka,

le nna ha ke a ka ka ba natsa,

ho rialo Morena.

10Selekane seo ke tla se etsa

le ba ntlo ya Iseraele,

hoba matsatsi ao a fete,

ho rialo Morena, ke sena:

Ke tla kenya molao wa ka

maikutlong a bona,

ke o ngole

kahara dipelo tsa bona;

ke be Modimo wa bona,

bona e be setjhaba sa ka.

11Motho ha a sa tla hlola

a ruta ya ahisaneng le yena,

leha e le ngwanabo,

a re: ‘Tseba Morena!’

hobane ba tla ntseba bohle,

ho tloha ho ya eisehang

ho isa ho ya hlomphehang.

12Ke tla ba tshwarela

makgopo a bona,

ha ke sa tla hlola

ke hopola dibe tsa bona.”Jer. 31:31-34

13Ha e le moo a bua ka selekane se setjha, ke hobane sa pele o se tsofaditse, mme ntho e tsofalang, e onelang, eba e haufi le ho fela.

9

Sehalalelo sa lefatshe le sa lehodimo

91Selekane sa pele se ne se ena le melao ya tshebeletso, le tempele eo e leng ya lefatshe. 2Ho ile ha hlongwa Tente, eo karolo ya yona ya pele e neng e bitswa Sehalalelo. Ka ho sona ho ne ho ena le sedulwana sa mabone, tafole, le bohobe bo halalelang.Phal. 26:1-30
25:31-40
3Kamora lesira la bobedi ho ne ho ena le karolo ya bobedi ya Tente, e neng e bitswa Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa.Phal. 26:31-33
4Ka ho sona ho ne ho ena le aletare ya kgauta, moo ho neng ho tjhesetswa mokubetso teng, le areka ya selekane e apesitsweng ka kgauta, moo ho kentsweng pitsa ya kgauta e tshetseng manna, le lere la Arone le neng le ile la eba le dithunthung, le matlapa a mabedi ao ho ngotsweng mantswe a selekane ho wona.Phal. 30:1-6
25:11-16
16:33
Dipa. 17:8-10
Phal. 25:16
Dipo. 10:3-5
5Hodima areka eo ho ne ho ena le dikerubime tse tlotlehang. Mapheo a tsona a ne a kgurumeditse sebaka sa tefelo ya dibe. Empa ena hase nako ya ho lokodisa tsena tsohle.Phal. 25:18-22

6Ho ya ka ditlhopiso tseo, baprista ba kena kamehla karolong ya pele ya Tente ho phetha tsa bosebeletsi ba bona.Dipa. 18:2-6
7Empa karolong ya bobedi ya Tente ho kena Moprista e Moholo feela, le teng hanngwe ka selemo. O kena a nkile madi ao a nyehelang ka wona ho Modimo ka baka la dibe tsa hae le tsa batho, tseo ba di entseng ka ho hloka tsebo.Mee. 16:2-34
8Ka hona Moya o Halalelang o bontsha hore tsela e kenang Sehalalelong se halalelang ka ho fetisisa ha e eso bulwe, ha karolo ya pele ya Tente e sa ntsane e le teng. 9Hona ke setshwantsho se supang mehla ya jwale: Tenteng eo, ho nyehelwa ka dimpho le ka mahlabelo a ke keng a etsa hore ya rapelang a hlwekiswe pelo. 10Ke tse amanang le dijo, le dino, le ho itlhatswa ha mefutafuta, e leng meetlo ya botho feela, e neng e tla sebetsa ho fihlela Modimo a lokisa dintho botjha.

11Jwale Kreste o tlile e le Moprista e Moholo wa tse molemo tse tlang ho tla. Tente eo a sebeletsang ho yona e kgolo, mme e phethehile ho feta ya pele. Ha e a etswa ke motho, e leng ho re hase ya lefatshe lena. 12O kene hanngwe feela Sehalalelong se halalelang ka ho fetisisa, a sa nka madi a diphooko kapa a manamane, empa a nkile madi a hae ka sebele, mme a re fumanela topollo e sa feleng. 13Haesita madi a diphooko le a dipoho, le molora wa sethojana o fokwang, tsena di halaletsa batho ba silafetseng ka ho ba hlwekisa mmeleng,Mee. 16:15,16
Dipa. 19:9,17-19
14na madi a Kreste ya inyehetseng ho Modimo ka moya wa hae o sa feleng, a se na sekodi, ekaba wona a hlwekisa hakaakang dipelo tsa rona mesebetsing e isang timelong, e le hore re tle re sebeletse Modimo ya phelang?

15Ka baka lena, Kreste ke mmoelanyi wa Modimo le batho ka selekane se setjha. Ka lefu la hae o lefeletse ditshito tseo batho ba neng ba di etse tlasa selekane sa pele, e le hore ba bitsitsweng ke Modimo ba tle ba tsebe ho ja lefa le sa feleng, leo ba le tshepisitsweng.

16Moo ho entsweng lengolo le abang lefa, eka kgona lefu la moetsi wa lona le pakwe. 17Dipallo tsa lengolo le jwalo di phethahatswa feela kamora lefu; athe ha moetsi wa lona a sa phela, ha le na thuso. 18Kahoo le sona selekane sa pele se theilwe ka madi. 19Moshe o ile a balla setjhaba sohle ditaelo tsohle ka ho ya ka Molao, a nto nka madi a manamane le a diphooko, le metsi, le boya bo bofubelu, le lehlaku la hisopa, a foka buka ya Molao le batho bohle, 20a re: “Hona ke madi a selekane seo Modimo a le laetseng sona.”Phal. 24:6-8
21Yaba o foka le Tente ka madi, le dintho tsohle tse sebediswang tshebeletsong.Mee. 8:15
22Ho ya ka Molao e batla e le tsohle tse hlwekiswang ka madi, mme dibe di ke ke tsa tshwarelwa ha madi a sa tsholohe.Mee. 17:11

Sehlabelo sa Kreste se tlosa dibe

23Ha e le mona dintho tsena, tse tshwantshang tse mahodimong, di hlwekiswa ka mokgwa ona, eka kgona tsena tsa mahodimo tsona di hlwekiswe ka mahlabelo a fetang ao. 24Kreste ha a a ka a kena ka Sehalalelong se entsweng ke batho, e leng setshwantsho feela sa Sehalalelo sa nnete, empa o kene lehodimong la sebele, moo jwale a tlang ho hlaha kapele ho Modimo sebakeng sa rona. 25Moprista e Moholo o kena ka Sehalalelong ka selemo le selemo, a nkile madi ao e seng a hae, empa Kreste ha a a ka a inyehela ka makgetlo a mangata. 26Hoja ho ne ho le jwalo, e ne eka kgona a hlokofatswe hangata ho tloha tlholehong ya lefatshe. Empa o bonahaditswe hanngwe feela mehleng ena ya qetello, ho fedisa sebe ka ho iketsa sehlabelo. 27Batho ba abetswe ho shwa hanngwe, ba nto ahlolwa. 28Ka mokgwa o jwalo le Kreste o ile a inyehela hanngwe, ho tlosa dibe tsa ba bangata. Mohla a tlang kgetlo la bobedi, sebe se se se fedisitswe, o tla iponahatsa ho ba mo lebeletseng hore a ba pholose.Esa. 53:12

10

101Molao wa Moshe e bile seriti feela sa tse molemo tse tlang ho tla, e seng setshwantsho sa nnete sa dintho tseo. Ka mahlabelo wona ao, a nyehelwang ka selemo le selemo hoyahoile, Molao ha o ka ke wa etsa hore ba nyehelang ka wona ba phethehe. 2Ho seng jwalo, batho ba ka be ba kgaoditse ho nyehela ka mahlabelo ao, hobane barapedi, ha ba ne ba se ba kile ba hlwekiswa hanngwe, ba ne ba ke ke ba hlola ba eba le letswalo. 3Empa mahlabelo ao a hopotsa batho dibe tsa bona ka selemo le selemo; 4etswe madi a dipoho le a diphooko ha a ka ke a tlosa dibe.

5Ka baka leo, ha Kreste a etla lefatsheng, a na a re:

“Sehlabelo le nyehelo ha o di batle,

feela o ntokiseditse mmele.

6Ditjheso le mahlabelo

ka baka la dibe

ha di o kgahlise.

7Yaba ke re:

Bona, ke nna enwa,

eo ho ngotsweng ka yena

bukeng ya Molao.

Ke tlile, Modimo,

ho phetha thato ya hao.”Pes. 40:7-9

8O qadile ka ho re: “Mahlabelo, le dinyehelo, le ditjheso, le mahlabelo ka baka la dibe, ha o di batle, ha di o kgahlise,” leha di nyehelwa ho ya ka Molao. 9Yaba o re: “Bona, ke nna enwa, ke tlile ho phetha thato ya hao.” Ka hona Modimo o fedisa bosebeletsi ba pele, hore a hlome bo botjha. 10Ke ka thato eo re halaleditsweng ka nyehelo ya mmele wa Jesu Kreste, e entsweng hanngwe feela.

11Ka matsatsi wohle moprista e mong le e mong o phetha tsa tshebeletso, mme o nyehela hangata ka wona mahlabelo ana, ao ho hang a ke keng a tlosa dibe.Phal. 29:38
12Empa Kreste, hoba a nyehele hanngwe ka sehlabelo ka baka la dibe, a ya dula ka letsohong le letona la Modimo, ka mehla yohle; 13mme jwale o lebeletse hore dira tsa hae di etswe bonamelo ba maoto a hae.Pes. 110:1
14Ka ho inyehela hanngwe feela o ile a etsa hore bao a ba halaleditseng ba phethehe ka mehla yohle.

15Le Moya o Halalelang o a re pakela, hobane o qadile ka ho re:

16“Selekane seo ke tla se etsa le bona

ha matsatsi ao a fetile,

ho rialo Morena, ke sena:

Ke tla kenya molao wa ka

maikutlong a bona,

kahara dipelo tsa bona.”

17Hape wa re:

“Ha nka ke ka hlola

ke hopola dibe tsa bona

le bokgopo ba bona.”Jer. 31:33,34

18Jwale moo tshwarelo e seng e le teng, nyehelo e etswang ka baka la dibe ha e sa hlokahala.

Kgothatso le keletso

19Bana beso, re na le tshepo e tiileng ya ho kena ka Sehalalelong ka madi a Jesu. 20Re na le tsela e ntjha, e phelang, eo a re buletseng yona ka ho phunyeletsa lesira, e leng botho ba hae. 21Re na le Moprista ya Phahameng, ya okametseng ba ntlo ya Modimo. 22Kahoo a re atameleng ka dipelo tse tshepahalang, le ka tumelo e tletseng, re hlwekisitswe dipelo ho kgutsisa matswalo a rona, re hlatswitswe mmele ka metsi a hlwekileng.Mee. 8:30
Esk. 36:35
23A re tiisetseng ho bolela tshepo ya rona re sa thekesele, hobane ya re tshepisitseng o a tshepahala. 24A re hlokomelaneng, mme re kgothaletsaneng leratong le mesebetsing e metle. 25Re se ke ra furalla diphutheho tsa rona, jwalokaha ba bang ba tlwaetse. Empa re kgothatsane, haholoholo kaha le a bona hore Letsatsi la Morena le ntse le atamela.

26Ha re etsa dibe ka boomo, empa re se re fumane tsebo ya nnete, ha ho sa na sehlabelo se ka tlosang dibe tseo; 27ho tla sala tebello e tshabehang ya kahlolo, le kgabo ya mollo e tla timetsa bahanyetsi.Esa. 26:11
28Ha motho a sa boloke Molao wa Moshe, o ne a bolawa ka bopaki ba dipaki tse pedi kapa tse tharo, ho se mohau.Dipo. 17:6
19:15
29Ha le nahana, kotlo e tla ba boima hakaakang, e lokelang ya hataketseng Mora wa Modimo, ya tlontlolotseng madi a selekane ao a hlwekisitsweng ka wona, ya nyefotseng Moya wa Modimo o mohau!Phal. 24:8
30Etswe re tseba ya itseng:

“Phetetso ke ya ka,

ke nna ya tla lefeletsa.”

Hape o itse:

“Morena o tla ahlola

setjhaba sa hae.”Dipo. 32:35,36

31Ke ntho e tshabehang ho wela diatleng tsa Modimo ya phelang.

32Hopolang ditshiu tse fetileng, tseo eitseng hoba le qale ho bona lesedi ka tsona, le ileng la tiisetsa ntweng e boima, e bohloko. 33Ka nako e nngwe le ile la fetolwa se-bonwang-se-bonwa-ke-bohle ka ho hlapaolwa le ka ho hloriswa; ka nako e nngwe la etswa balekane ba ba etswang tse jwalo. 34Le ile la utlwela batlamuwa bohloko; la dumela ho amohuwa maruo a lona le thabile, le ntse le tseba hore le na le leruo le leng le molemo ho feta, le sa senyeheng.

35Jwale le se ke la lahlehelwa ke tshepo eo ya lona, e nang le moputso o moholo. 36Le sa hloka mamello, e le hore, ka ho phetha thato ya Modimo, le tle le amohele seo le se tshepisitsweng, 37hobane kamora nakwana:

“Ya tshwanetseng ho tla o tla tla,

a ke ke a dieha.

38Ya lokileng o tla phela ka tumelo,

empa ha a ka ikgula,

ha a sa tla nkgahlisa.”

39Ha e le rona, ha re ba ka ikgulang, mme ra ya timelong, empa re ba dumelang, hore re tle re ye pholohong.