Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

51Moprista e mong le e mong e Moholo o kgethilwe hara batho, o beetswe ho sebeletsa Modimo sebakeng sa bona, hore a tle a nyehele ka dimpho le ka mahlabelo ka baka la dibe. 2Erekaha le yena a imetswe ke mefokolo e mengata, a ka ba le hona ho qenehela ba sa tsebeng le ba kgelohileng. 3Kaha le yena a fokola, o tshwanetse ho nyehela ka mahlabelo ka baka la dibe, e seng tsa setjhaba feela, empa le ka baka la tsona tsa hae.Mee. 9:7

4Ha ho ya ka inkelang tlotla eo, hobane motho o bitswa ke Modimo, jwaloka Arone.Phal. 28:1
5Ka mokgwa o jwalo le yena Kreste ha a a ka a inkela tlotla ya ho ba Moprista e Moholo, empa o entswe yena ke ya itseng:

“O Mora wa ka,

kajeno ke o tswetse;”Pes. 2:7

6jwalokaha sebakeng se seng a re:

“O moprista ka mehla yohle

jwaloka Meleki-Sedeke.”Pes. 110:4

7Kreste, ha a ntse a phela lefatsheng, o ile a hlahisa dithapelo le dikopo ka mehoo le ka meokgo ho Modimo, ya neng a ka mo pholosa lefung, mme kaha a ne a ikokobeditse, Modimo o ile a mo mamela.Mat. 26:36-46
Mar. 14:32-42
Luka 22:39-46
8Empa leha e ne e le Mora wa Modimo jwalo, ka mahloko a hae o ile a ithuta ho mamela. 9Ha a se a entswe ya phethehileng, e bile mohlodi wa pholoho e sa feleng ho bohle ba mo mamelang, 10mme Modimo a mo phatlalatsa e le Moprista e Moholo jwaloka Meleki-Sedeke.

Kotsi ya ho kweneha

11Di ngata tseo re ka di bolelang ka taba ena, empa ho thata ho le hlalosetsa tsona, hobane le lenama ho mameleng. 12Le ka be le se le le ba rutang ba bang jwale, empa le sa ntse le hloka ho rutwa hape dithuto tsa ho qala tsa lentswe la Modimo. Bakeng sa hore le je dijo tse thata, le sa ntse le hloka ho ja lebese. 13Bohle ba fepjwang ka lebese e sa le masea, ba sitwa ho tseba ho nepahetseng.1 Bakr. 3:2
14Athe dijo tse thata ke tsa batho ba baholo, ba seng ba ithutile ho hlalohanya botle le bobe.