Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
4

41Kaha re sietswe tshepiso ya ho kena phomolong ya hae, a re tshabeng, esere e mong wa lona a fumanwa a sitilwe ho kena. 2Re boleletswe molaetsa o molemo jwaloka bona, empa lentswe leo ba le rutilweng ha le a ba tswela molemo, hobane ba le utlwileng ha le a ka la ba lomosa tumelong. 3Rona ba dumetseng re fela re kena phomolong, jwalokaha a itse:

“Yaba ke hlapanya ke halefile,

ke re:

‘Ba ke ke ba ba ba kena

ba kena phomolong ya ka.’ ”Pes. 95:11

A rialo le hoja mesebetsi ya hae e ne e phethahale ho tloha tlholehong ya lefatshe, 4hobane ha ho buuwa ka letsatsi la bosupa ho itswe: “Ka letsatsi la bosupa Modimo a phomola mesebetsing yohle ya hae.”Tshim. 2:2
5Hape ha thwe: “Ba ke ke ba ba ba kena phomolong ya ka le ka mohla.”Pes. 95:11

6Kaha ba neng ba bolellwe molaetsa o molemo pele, ba sa ka ba kena phomolong ya hae ka baka la ho se dumele, ho sa na le ba bang ba tla kena. 7Ka hona Modimo o boetse o kgethile letsatsi le leng, leo a reng ke: “Kajeno”. Ha ho se ho fetile dilemo tse ngata, mme a bua ka molomo wa Davida, o sebedisa mantswe a seng a boletswe, o re:

“Kajeno ha le utlwa lentswe la hae,

se thatafatseng dipelo tsa lona.”Pes. 95:7,8

8Hoja Joshua o ne a ile a fela a ba phomotsa, hamorao Modimo a ka be a sa ka a bolela letsatsi le leng hape.Dipo. 31:7
Josh. 22:4
9Ha ho le jwalo, setjhaba sa Modimo se sa saletswe ke letsatsi la phomolo, 10hobane ya keneng phomolong ya hae le yena o phomotse mesebetsing ya hae, jwalokaha Modimo le yena a ne a phomole ho ya hae.Tshim. 2:2
11A re thahaselleng ho kena phomolong eo, esere ka mokgwa o tshwanang le wane, ba bang ba wa, ka ho latela mohlala wa ho se mamele.

12Lentswe la Modimo le a phela, le a sebetsa. Le bohale ho feta disabole tsohle tse sehang kamahohle. Le phohlotsa ho ya fihla moo bophelo le moya di kopanang teng, manonyeletsong le mokong. Le ahlola mehopolo le merero ya pelo. 13Ha ho sebopuwa se ka patehang pela hae; tsohle di pepeneneng, di bonahala mahlong a hae, yena eo re tla ikarabella ho yena.

Jesu Moprista e Moholo

14Erekaha re ena le Moprista e Moholo, ya hlompehang, ya keneng lehodimong, e leng Jesu, Mora wa Modimo, a re boleleng tumelo ya rona re tiile. 15Moprista wa rona e Moholo hase ya ka sitwang ho re utlwela bohloko mefokolong ya rona, hobane ke ya ileng a lekwa ka ditsela tsohle jwaloka rona, empa a se ke a etsa sebe. 16Ka baka leo, a re atameleng ka sebete teroneng ya mohau, re tle re amohele lereko, re fumane le mohau ho re thusa ha re hloka thuso.