Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Ketso e kgolo ya ho pholoswa

21Kahoo re tlamehile ho hlokomedisisa tseo re di rutilweng, esere ra kgeloha. 2Lentswe le boletsweng ke mangeloi le tiile, mme ho le tlola le ho se le mamele ho nnile ha fumana moputso o lokelang. 3Jwale rona re tla phonyoha jwang, ha re eisa ho pholoswa ho hoholo hakaalo, hoo Morena e bileng wa pele ho ho bolela, mme ra ho pakelwa ka ho tiya ke ba ho utlwileng? 4Modimo le yena o ho pakile ka mehlolo, le dimakatso, le diketso tse matla tsa mefutafuta, le ka dineo tsa Moya o Halalelang, tseo a di abang ka ho ya ka thato ya hae.

Pulamadiboho e pholosang

5Modimo ha a a bea lefatshe le tlang, leo re buang ka lona, taolong ya mangeloi. 6Etswe sebakeng se seng ho boletswe hantle, ha thwe:

“Motho e ne e le eng,

hoo o ka mo hopolang,

le ngwana motho e ne e le eng,

hoo o ka mo hlokomelang?

7O mo entse ya katlasana ho

mangeloi

ka nakwana,

o mo rwesitse mofapahlooho

wa tlotla le hlompho,

8o beile tsohle

katlasa maoto a hae.”

Ka ho bea tsohle tlasa motho, ha a a ka a siya letho leo a sa le beang tlasa hae. Hajwale ha re eso bone hore tsohle di beilwe katlasa hae.Pes. 8:5-7
9Empa seo re se bonang ke Jesu ya beilweng katlasana ho mangeloi ka nakwana, a rweswa mofapahlooho wa tlotla le hlompho ka baka la mahloko a lefu la hae, e le hore ka mohau wa Modimo a tle a shwele bohle.

10Ho ne ho tshwanela hore Modimo, yena eo dintho tsohle di tswang ho yena, mme di leng teng ka yena, ya neng a tla isa bana ba hae ba bangata tlotleng, a etse hore pulamadiboho e ba pholosang, e phethehe ka ho hlokofatswa. 11Mohalaletsi le ba halaletswang ke bana ba motho. Ka baka leo, Jesu ha a dihlong ho ba bitsa bana babo, 12ha a re:

“Ke tla tumisa lebitso la hao

hara bana beso,

ke o rorise hara phutheho.”Pes. 22:23

13Hape a re:

“Ke tla bea tshepo ya ka

ho Morena.”

A buela a re:

“Ke nna enwa le bana

bao Modimo a mphileng bona.”Esa. 8:17,18
12:2

14Erekaha bana bao e le batho ba nama le madi ka ho tshwana le yena, o tshwana le bona ka nama le madi, e le hore ka lefu la hae a tle a ripitle ya nang le matla hodima lefu, e leng Diabolosi. 15Ka ho etsa jwalo o lokolotse batho ba neng ba le bokgobeng ba ho tshaba lefu bophelong bohle ba bona. 16Ruri ha a a tlela mangeloi, empa o tletse ba leloko la Aborahama.Esa. 41:8,9
17Kahoo o ne a tshwanetse ho etswa ya tshwanang le bana babo kahohle, hore e be Moprista e Moholo, ya lereko, ya tshepahalang ho Modimo dinthong tsohle, e le hore a lefelle dibe tsa setjhaba. 18Kaha le yena a lekilwe ka ho hlokofatswa, o tseba ho thusa ba lekwang.

3

Jesu o moholo ho feta Moshe

31Ha ho le jwalo, bana beso ba halalelang, bao re nang le kabelo mmoho le lona pitsong ya lehodimo, tadimang moromuwa le Moprista e Moholo, Jesu, eo re mmolelang tumelong ya rona. 2O ile a tshepahala ho ya mmeileng, jwalokaha Moshe a ile a tshepahala tlung yohle ya Modimo.Dipa. 12:7
3Jesu o bile o lokelwa ke tlotla e fetang ya Moshe, jwalokaha sehahi sa ntlo se hlompheha ho feta ntlo ka boyona. 4Efela ntlo e nngwe le e nngwe e na le sehahi sa yona, mme sehahi sa tsohle ke Modimo. 5Moshe o ile a tshepahala tlung yohle ya Modimo e le mosebeletsi ya pakang tse tlang ho bolelwa ke Modimo, 6empa Kreste, e le Mora, o tsepahala tlung ya hae eo a e okametseng. Ntlo eo ke rona ha re ka ba sebete, mme ra boloka tshepo eo re leng motlotlo ka yona.

Phomolo ya setjhaba sa Modimo

7Ka baka leo, jwalokaha Moya o Halalelang o bolela:

“Kajeno ha le utlwa lentswe la hae,

8se thatafatseng dipelo tsa lona

jwaloka mohla

ba mo fetohelang,

jwaloka mohla

ba mo lekang lehwatateng,Phal. 17:7
Dipa. 20:2-5

9moo bo-ntata lona

ba ileng ba nteka teng,

ba nnonya,

leha ba ne ba bone diketso tsa ka

10ka dilemo tse mashome a mane.

Ka baka leo,

ka halefela moloko oo,

ka re: ‘Kamehla dipelo tsa bona

di kgelohile,

ha ba a ka ba tseba ditsela tsa ka.’

11Yaba ke hlapanya ke halefile,

ke re:

‘Ba ke ke ba ba ba kena,

ba kena phomolong ya ka.’ ”Pes. 95:7-11
Dipa. 14:21,23

12Bana beso, hlokomelang, esere mohlomong e mong wa lona a ba le pelo e mpe, e hanang ho dumela, e mo arohanyang le Modimo ya phelang. 13Le mpe le kgothatsane ka matsatsi wohle, ha ho sa ntsane ho thwe: “Kajeno”, e le hore ho se be le ya mong ya ithatafatsang ka ho thetswa ke sebe. 14Re fetohile ba nang le kabelo le Kreste ho tsa hae, ha feela re tiisetsa, ho isa qetellong, tshepong e tiileng eo re bileng le yona qalong, 15kaha o thwe:

“Kajeno ha le utlwa lentswe la hae,

se thatafatseng dipelo tsa lona

jwaloka mohla ba mo fetohelang.”Pes. 95:7,8

16Jwale ke bafe ba ileng ba le utlwa, mme ba mo fetohela? Na hase bohle ba ileng ba tswa Egepeta ba tsamaiswa ke Moshe? 17Ke bafe bao a ileng a ba halefela ka dilemo tse mashome a mane? Na hase ba ileng ba etsa sebe, bao ditopo tsa bona di ileng tsa sala lehwatateng? 18Ke bafe bao a ileng a ba hlapanyetsa hore ba ke ke ba kena phomolong ya hae le ka mohla, haese batho bao ba neng ba hana ho mamela?Dipa. 14:1-35
19Re a bona he, hore ba ile ba sitwa ho kena ka baka la ho se dumele ha bona.

4

41Kaha re sietswe tshepiso ya ho kena phomolong ya hae, a re tshabeng, esere e mong wa lona a fumanwa a sitilwe ho kena. 2Re boleletswe molaetsa o molemo jwaloka bona, empa lentswe leo ba le rutilweng ha le a ba tswela molemo, hobane ba le utlwileng ha le a ka la ba lomosa tumelong. 3Rona ba dumetseng re fela re kena phomolong, jwalokaha a itse:

“Yaba ke hlapanya ke halefile,

ke re:

‘Ba ke ke ba ba ba kena

ba kena phomolong ya ka.’ ”Pes. 95:11

A rialo le hoja mesebetsi ya hae e ne e phethahale ho tloha tlholehong ya lefatshe, 4hobane ha ho buuwa ka letsatsi la bosupa ho itswe: “Ka letsatsi la bosupa Modimo a phomola mesebetsing yohle ya hae.”Tshim. 2:2
5Hape ha thwe: “Ba ke ke ba ba ba kena phomolong ya ka le ka mohla.”Pes. 95:11

6Kaha ba neng ba bolellwe molaetsa o molemo pele, ba sa ka ba kena phomolong ya hae ka baka la ho se dumele, ho sa na le ba bang ba tla kena. 7Ka hona Modimo o boetse o kgethile letsatsi le leng, leo a reng ke: “Kajeno”. Ha ho se ho fetile dilemo tse ngata, mme a bua ka molomo wa Davida, o sebedisa mantswe a seng a boletswe, o re:

“Kajeno ha le utlwa lentswe la hae,

se thatafatseng dipelo tsa lona.”Pes. 95:7,8

8Hoja Joshua o ne a ile a fela a ba phomotsa, hamorao Modimo a ka be a sa ka a bolela letsatsi le leng hape.Dipo. 31:7
Josh. 22:4
9Ha ho le jwalo, setjhaba sa Modimo se sa saletswe ke letsatsi la phomolo, 10hobane ya keneng phomolong ya hae le yena o phomotse mesebetsing ya hae, jwalokaha Modimo le yena a ne a phomole ho ya hae.Tshim. 2:2
11A re thahaselleng ho kena phomolong eo, esere ka mokgwa o tshwanang le wane, ba bang ba wa, ka ho latela mohlala wa ho se mamele.

12Lentswe la Modimo le a phela, le a sebetsa. Le bohale ho feta disabole tsohle tse sehang kamahohle. Le phohlotsa ho ya fihla moo bophelo le moya di kopanang teng, manonyeletsong le mokong. Le ahlola mehopolo le merero ya pelo. 13Ha ho sebopuwa se ka patehang pela hae; tsohle di pepeneneng, di bonahala mahlong a hae, yena eo re tla ikarabella ho yena.

Jesu Moprista e Moholo

14Erekaha re ena le Moprista e Moholo, ya hlompehang, ya keneng lehodimong, e leng Jesu, Mora wa Modimo, a re boleleng tumelo ya rona re tiile. 15Moprista wa rona e Moholo hase ya ka sitwang ho re utlwela bohloko mefokolong ya rona, hobane ke ya ileng a lekwa ka ditsela tsohle jwaloka rona, empa a se ke a etsa sebe. 16Ka baka leo, a re atameleng ka sebete teroneng ya mohau, re tle re amohele lereko, re fumane le mohau ho re thusa ha re hloka thuso.