Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
10

101Molao wa Moshe e bile seriti feela sa tse molemo tse tlang ho tla, e seng setshwantsho sa nnete sa dintho tseo. Ka mahlabelo wona ao, a nyehelwang ka selemo le selemo hoyahoile, Molao ha o ka ke wa etsa hore ba nyehelang ka wona ba phethehe. 2Ho seng jwalo, batho ba ka be ba kgaoditse ho nyehela ka mahlabelo ao, hobane barapedi, ha ba ne ba se ba kile ba hlwekiswa hanngwe, ba ne ba ke ke ba hlola ba eba le letswalo. 3Empa mahlabelo ao a hopotsa batho dibe tsa bona ka selemo le selemo; 4etswe madi a dipoho le a diphooko ha a ka ke a tlosa dibe.

5Ka baka leo, ha Kreste a etla lefatsheng, a na a re:

“Sehlabelo le nyehelo ha o di batle,

feela o ntokiseditse mmele.

6Ditjheso le mahlabelo

ka baka la dibe

ha di o kgahlise.

7Yaba ke re:

Bona, ke nna enwa,

eo ho ngotsweng ka yena

bukeng ya Molao.

Ke tlile, Modimo,

ho phetha thato ya hao.”Pes. 40:7-9

8O qadile ka ho re: “Mahlabelo, le dinyehelo, le ditjheso, le mahlabelo ka baka la dibe, ha o di batle, ha di o kgahlise,” leha di nyehelwa ho ya ka Molao. 9Yaba o re: “Bona, ke nna enwa, ke tlile ho phetha thato ya hao.” Ka hona Modimo o fedisa bosebeletsi ba pele, hore a hlome bo botjha. 10Ke ka thato eo re halaleditsweng ka nyehelo ya mmele wa Jesu Kreste, e entsweng hanngwe feela.

11Ka matsatsi wohle moprista e mong le e mong o phetha tsa tshebeletso, mme o nyehela hangata ka wona mahlabelo ana, ao ho hang a ke keng a tlosa dibe.Phal. 29:38
12Empa Kreste, hoba a nyehele hanngwe ka sehlabelo ka baka la dibe, a ya dula ka letsohong le letona la Modimo, ka mehla yohle; 13mme jwale o lebeletse hore dira tsa hae di etswe bonamelo ba maoto a hae.Pes. 110:1
14Ka ho inyehela hanngwe feela o ile a etsa hore bao a ba halaleditseng ba phethehe ka mehla yohle.

15Le Moya o Halalelang o a re pakela, hobane o qadile ka ho re:

16“Selekane seo ke tla se etsa le bona

ha matsatsi ao a fetile,

ho rialo Morena, ke sena:

Ke tla kenya molao wa ka

maikutlong a bona,

kahara dipelo tsa bona.”

17Hape wa re:

“Ha nka ke ka hlola

ke hopola dibe tsa bona

le bokgopo ba bona.”Jer. 31:33,34

18Jwale moo tshwarelo e seng e le teng, nyehelo e etswang ka baka la dibe ha e sa hlokahala.

Kgothatso le keletso

19Bana beso, re na le tshepo e tiileng ya ho kena ka Sehalalelong ka madi a Jesu. 20Re na le tsela e ntjha, e phelang, eo a re buletseng yona ka ho phunyeletsa lesira, e leng botho ba hae. 21Re na le Moprista ya Phahameng, ya okametseng ba ntlo ya Modimo. 22Kahoo a re atameleng ka dipelo tse tshepahalang, le ka tumelo e tletseng, re hlwekisitswe dipelo ho kgutsisa matswalo a rona, re hlatswitswe mmele ka metsi a hlwekileng.Mee. 8:30
Esk. 36:35
23A re tiisetseng ho bolela tshepo ya rona re sa thekesele, hobane ya re tshepisitseng o a tshepahala. 24A re hlokomelaneng, mme re kgothaletsaneng leratong le mesebetsing e metle. 25Re se ke ra furalla diphutheho tsa rona, jwalokaha ba bang ba tlwaetse. Empa re kgothatsane, haholoholo kaha le a bona hore Letsatsi la Morena le ntse le atamela.

26Ha re etsa dibe ka boomo, empa re se re fumane tsebo ya nnete, ha ho sa na sehlabelo se ka tlosang dibe tseo; 27ho tla sala tebello e tshabehang ya kahlolo, le kgabo ya mollo e tla timetsa bahanyetsi.Esa. 26:11
28Ha motho a sa boloke Molao wa Moshe, o ne a bolawa ka bopaki ba dipaki tse pedi kapa tse tharo, ho se mohau.Dipo. 17:6
19:15
29Ha le nahana, kotlo e tla ba boima hakaakang, e lokelang ya hataketseng Mora wa Modimo, ya tlontlolotseng madi a selekane ao a hlwekisitsweng ka wona, ya nyefotseng Moya wa Modimo o mohau!Phal. 24:8
30Etswe re tseba ya itseng:

“Phetetso ke ya ka,

ke nna ya tla lefeletsa.”

Hape o itse:

“Morena o tla ahlola

setjhaba sa hae.”Dipo. 32:35,36

31Ke ntho e tshabehang ho wela diatleng tsa Modimo ya phelang.

32Hopolang ditshiu tse fetileng, tseo eitseng hoba le qale ho bona lesedi ka tsona, le ileng la tiisetsa ntweng e boima, e bohloko. 33Ka nako e nngwe le ile la fetolwa se-bonwang-se-bonwa-ke-bohle ka ho hlapaolwa le ka ho hloriswa; ka nako e nngwe la etswa balekane ba ba etswang tse jwalo. 34Le ile la utlwela batlamuwa bohloko; la dumela ho amohuwa maruo a lona le thabile, le ntse le tseba hore le na le leruo le leng le molemo ho feta, le sa senyeheng.

35Jwale le se ke la lahlehelwa ke tshepo eo ya lona, e nang le moputso o moholo. 36Le sa hloka mamello, e le hore, ka ho phetha thato ya Modimo, le tle le amohele seo le se tshepisitsweng, 37hobane kamora nakwana:

“Ya tshwanetseng ho tla o tla tla,

a ke ke a dieha.

38Ya lokileng o tla phela ka tumelo,

empa ha a ka ikgula,

ha a sa tla nkgahlisa.”

39Ha e le rona, ha re ba ka ikgulang, mme ra ya timelong, empa re ba dumelang, hore re tle re ye pholohong.
11

Mehlala ya tumelo

111Tumelo ke ho tshepa dintho tse ntseng di lebeletswe, ke ho kgodiseha ka tse esong ho bonwe. 2Ke ka baka la yona baholoholo ba rona ba ileng ba pakwa.

3Ka tumelo re utlwisisa hore lefatshe lohle le bopilwe ka lentswe la Modimo, mme tse bonwang di tswa ho tse sa bonweng.

4Ka tumelo Abele o ile a nyehella Modimo ka sehlabelo se setle ho feta sa Kaine. Ke ka yona a pakilweng hore o lokile, kaha Modimo a ananetse dimpho tsa hae, mme ka yona Abele o ntse a bua, leha a shwele.

5Ka tumelo Henoke o ile a nkelwa lehodimong, a sa ka a shwa. Ha a a ka a hlola a fumanwa, hobane Modimo a ne a mo nke. Efela, pele a nkwa, o ne a pakilwe hore o kgahlisitse Modimo. 6Jwale kantle ho tumelo ha ho kamoo motho a ka kgahlisang Modimo kateng. Ya atamelang pela Modimo eka kgona a dumele hore Modimo o teng, le hore ke yena ya putsang ba mmatlang.

7Ka tumelo eitse hoba Modimo a mo tsebise tse esong ho bonwe, Nowe a ba hlokolosi, mme a haha areka, hore a tle a pholoswe le ba lelapa la hae. Ka ho dumela ha hae o ile a ahlola lefatshe, a ba a ja lefa la ho loka ho fumanwang ka tumelo.

8Ka tumelo Aborahama o ile a mamela ha Modimo a mmitsa, mme a fallela naheng e tlang ho ba lefa la hae; a tloha a sa tsebe moo a yang teng. 9Ka tumelo ya eba mojaki naheng eo a e tshepisitsweng. A phela ditenteng le Isaka le Jakobo, bao e bileng majalefa a tshepiso e le nngwe hammoho le yena. 10O ne a ntse a lebeletse motse o nang le motheo o tiileng, e leng motse o rerilweng, mme wa hahwa ke Modimo ka sebele.

11Ka tumelo le yena Sara, eo e neng e le nyopa, o ile a fuwa matla a ho ba le ngwana, leha a ne a se a tsofetse haholo, hobane o ile a tshepa botshepehi ba ya mo tshepisitseng.Tshim. 18:11-14
21:2
12Ka baka lena monna a le mong, eo e neng e se e le mobu, o ile a tswala ditloholo tse ngata jwaloka dinaledi tsa lehodimo, le jwaloka lehlabathe le lebopong la lewatle, le ke keng la balwa.Tshim. 15:5
22:17
32:12
Phal. 32:13
Dipo. 1:10
10:22

13Batho bao kaofela ba ile ba shwela tumelong, ba eso amohele tseo ba neng ba di tshepisitswe, empa ba di bonetse hole feela, ba di thabetse, mme ba ipoletse hore ke baeti le bajaki lefatsheng lena.Tshim. 23:4
1 Dik. 29:15
Pes. 39:13
14Ba buang jwalo ba bontsha ka mokgwa o totobetseng hore ba batla naha eo e leng ya habo bona. 15Hoja ba ne ba sa ntse ba hopola naha eo ba neng ba etswa ho yona, ba ka be ba fumane sebaka sa ho kgutlela ho yona. 16Empa jwale ba labalabela e nngwe, e lehodimong, e fetang eo ka molemo. Ka baka leo, Modimo ha a dihlong ho bitswa Modimo wa bona, hobane o ba lokiseditse motse.

17Ka tumelo mohla Aborahama a lekwang, o ile a nyehela ka Isaka. A nyehela ka mora wa hae ya inotshi, leha a ne a etseditswe ditshepiso,Tshim. 22:1-14
18mme ho itswe ho yena: “Ke ditloholo tsa Isaka tse tla bitswa bana ba hao.”Tshim. 21:12
19O ne a ikgodisitse hore Modimo o na le matla, esita le a ho tsosa motho bafung. Kahoo a boela a amohela mora wa hae, jwaloka hoja a tsohile bafung.

20Ka tumelo Isaka o ile a hlohonolofaletsa Jakobo le Esau tse tlang ho ba teng.Tshim. 27:27-29,39,40

21Ka tumelo ha Jakobo a le lekgatheng la ho shwa, o ile a hlohonolofatsa bara ba Josefa ka bonngwe, mme a kgumama, a rapela a itsheheditse ka lere la hae.Tshim. 47:31 — 48:20

22Ka tumelo ha Josefa a le lekgatheng la ho shwa, o ile a bua ka ho tswa ha bana ba Iseraele Egepeta, a ba a fana ka ditaelo tse amanang le masapo a hae.Tshim. 50:24,25
Phal. 13:19

23Ka tumelo yare hoba Moshe a tswalwe, a patwa dikgwedi tse tharo ke batswadi ba hae. Ba mmona e le ngwana e motle, mme ha ba a ka ba tshoswa ke taelo ya kgosi.Phal. 1:22
2:2

24Ka tumelo ha Moshe a se a hodile, o ile a hana ho bitswa mora wa moradi wa Faro;Phal. 2:10-12
25a mpa a ikgethela ho hlekefetswa le setjhaba sa Modimo, ho ena le ho ithabisa ka sebe ka nakwana. 26A nka sekgobo sa Kreste e le leruo le fetang menono ya Baegepeta, hobane o ne a shebile moputso. 27Ka tumelo a tswa Egepeta, a sa tshoswe ke kgalefo ya kgosi; a tiisetsa jwaloka hoja a bona ya sa bonweng.Phal. 2:12
28Ka tumelo a etsa mokete wa Paseka, mme a foka menyako ka madi, e le hore Motimetsi a tle a se ke a ama matsibolo a Baiseraele.Phal. 12:21-30

29Ka tumelo Baiseraele ba ile ba tshela Lewatle le Lefubedu, jwaloka hoja ba tsamaya mobung o ommeng; athe Baegepeta ba ileng ba leka ho ba etsisa, le ile la ba metsa.Phal. 14:21-31

30Ka tumelo marako a neng a sireleditse Jeriko a ile a heleha, hoba a potapotwe ka matsatsi a supileng.Josh. 6:12-21

31Ka tumelo Rahaba wa seotswa ha a a ka a timela hammoho le ba sa dumelang, hobane o ne a ile a amohela dihlwela ka kgotso.Josh. 2:1-21
6:22-25

32Ke tla reng hape? Nka haellwa ke sebaka sa ho lokodisa tsa Gideone, Barake, Samosone, Jafeta, Davida, Samuele le baporofeta.Baa. 6:11 — 8:32; 4:6 — 5:31; 13:2 — 16:31; 11:1 — 12:7; 1 Sam. 16:1 — 1 Dikg. 2:11; 1 Sam. 1:1 — 25:1
33Ka tumelo batho bao ba ile ba fenya mebuso, ba etsa tse lokileng, ba fumana tseo ba neng ba di tshepisitswe. Ba bolaya ditau,Dan. 6:1-27
34ba tima mollo o bohale, ba phonyoha ho bolawa ka sabole. Ba ne ba fokola, empa ba boela ba matlafala, ba fetoha dinatla ntweng, ba qhala dimphi tsa baditjhaba.Dan. 3:1-30
35Basadi ba boela ba kgutlisetswa bafu ba bona ba tsohileng bafung. Empa ba bang, e le hore ba tle ba tsohele bophelo bo botle ka ho fetisa, ba ile ba hana ho lokollwa, ba shwela ditlhokofatsong.1 Dikg. 17:17-24
2 Dikg. 4:25-37
36Ba bang ba ile ba feta hara ditshomo le ditjhapo, ba kenngwa ditlamong le ditjhankaneng.1 Dikg. 22:26,27
2 Dikg. 18:25,26
Jer. 20:2
37:15
38:6
37Ba tlepetswa ka majwe, ba kgaolwa mmele koto tse pedi, ba bolawa ka sabole. Ba ile ba phailaka ba apere matatana, ba futsanehile, ba hlorisitswe, ba hlekefeditswe.2 Dik. 24:21
38E ne e le batho bao lefatshe le sa ba tshwaneleng. Ba ile ba lelera mafeelleng le dithabeng, mahaheng le matsabeng a lefatshe.

39Kaofela ha bona, leha ba ile ba pakwa ka baka la tumelo ya bona, ha ba a ka ba amohela seo Modimo a neng a ba tshepisitse sona. 40Kaha Modimo a ne a re reretse tse molemo ka ho fetisa, ba ne ba ke ke ba etswa ba phethehileng, rona re le siyo.

12

Modimo Ntata rona o a re kgalemela

121Ha e le mona re aparetswe ke leru la dipaki le lekanakana, le rona a re lahleng tsohle tse re sitisang, le sebe se re kgomaretseng, mme re mathe ka tiisetso peisong eo re e beetsweng. 2Re tadimeng ho Jesu, moqadi le mophethahatsi wa tumelo ya rona. Ke yena eo, ka baka la thabo eo a neng a e lebeletse, a ileng a mamella mahloko a sefapano, a se ke a natsa ho tlontlollwa ka sona, mme jwale o dutse ka letsohong le letona la terone ya Modimo. 3Nahanang ya ileng a mamella dikganyetso tse kaalokaalo tsa baetsadibe, esere la nyahama dipelo, la kgathala.

4Ntweng ya lona le sebe ha le eso lwane hoo madi a ka tsholohang, 5mme le se le lebetse mantswe a kgothatsang, a builweng ho lona le le bana ba Modimo, a reng:

“Mora wa ka,

se nyedise kgalemelo ya Morena,

se kgathale ha a o laya;

6hoba Morena o kgalema

eo a mo ratang,

o shapa mora e mong le e mong

eo a mo amohelang.”Jobo 5:17
Mee. 3:11,12

7Mamellang matshwenyeho e le kgalemelo ya Modimo ya le nkang le le bana ba hae. Ana ke mora ofe eo ntatae a sa mo kgalemeleng? 8Empa haeba le sa dumele ho kgalemelwa jwaloka bana bohle, ha le bana ba hae, le bana ba matsheho. 9Hapehape re bile le bo-ntata rona ba lefatshe, ba ileng ba re kgalemela, mme ra ba hlompha; na jwale ha re lokele ho ikokobeletsa Ntata rona wa moya ka ho fetisisa, re tle re phele? 10Bo-ntata rona ba re kgalemetse ka nakwana feela, kamoo ba neng ba bona kateng, empa Modimo o re etsetsa molemo ka ho re kgalemela, hore re tle re be le kabelo kgalalelong ya hae. 11Kgalemelo e nngwe le e nngwe ha e etswa ha e thabise, e bohloko, empa hamorao bao e ba thapisitseng, e ba tlisetsa ditholwana tsa kgotso, tsa ho loka.

12Ka baka leo, phahamisang matsoho a lona a kgathetseng, le matlafatse mangwele a lona a rerekelang.Esa. 35:3
13Tsamaisang maoto a lona ditseleng tse otlolohileng, e le hore leoto le hlotsang le tle le se ke la nonyetseha, le mpe le fole.Mae. 4:26

Se furalleng mohau wa Modimo

14Pheellang ho phela le bohle ka kgotso le ka kgalalelo, hobane ntle ho yona ha ho ya tla bona Morena. 15Hlokomelang hore ho se be ya furallang mohau wa Modimo, esere ha mela sebabane se seng se ferekanyang, mme sa silafatsa ba bangata.Dipo. 29:18
16Ho se be mang kapa mang eo e leng sehlola, kapa ya sa tshabeng Modimo jwaloka Esau, yena ya neng a fane ka ditokelo tsa boholo ba hae ba tswalo ho reka mothangwana wa sejo.Tshim. 25:29-34
17Le a tseba kamoo hamorao, ha a ne a lokela ho newa tlhlohonolofatso, a ileng a lahlwa kateng, hobane o ne a sitwa ho etsolla seo a neng a ile a se etsa, leha a ne a leka ho etsa jwalo ka meokgo.Tshim. 27:30-40

18Lona ha le a tla thabeng e ka angwang ka matsoho, e tukang malakabe, e lefifi, e ntsho, e hara sefefo, 19moo ho llang terompeta, ho utlwahalang le lentswe la ya buang. Ba neng ba le utlwa ba ile ba ikopela hore le mpe le kgaotse.Phal. 19:16-22
20:18-21
Dipo. 4:11,12
5:22-27
20Ba ne ba ke ke ba mamela taelo e reng: “Esita le phoofolo ha e ka thetsa thaba, e tla tlepetswa ka majwe.”Phal. 19:12,13
21Pono eo e ne e tshabeha hoo Moshe a ileng a re: “Ke tshohile, ke a thothomela.”Dipo. 9:19

22Empa le tlile thabeng ya Sione, motseng wa Modimo ya phelang, e leng Jerusalema ya lehodimo, le ho diketekete tsa wona tsa mangeloi. 23Le tlile phuthehong ya matsibolo ao mabitso a wona a ngotsweng bukeng ya lehodimo; le tlile le ho Modimo, moahlodi wa batho bohle, le ho meya ya ba lokileng, ba fihletseng phetheho. 24Le tlile ho Jesu, mmoelanyi wa Modimo le batho ka selekane se setjha, eo madi a hae a hlwekisang, a buang ka matla ho feta madi a Abele.Tshim. 4:10

25Hlokomelang, le se ke la hana ho mamela ya buang. Baiseraele ba ileng ba hana ho mamela, ha a ba lemosa a le lefatsheng, ha ba a ka ba phonyoha. Jwale ebe rona re ka phonyoha jwang, haeba re furalla ya re lemosang a le lehodimong?Phal. 20:22
26Mohlang oo lentswe la hae la na la reketlisa lefatshe, empa kajeno o boletse hona, a re: “Ke sa tla boela ke reketlisa lefatshe hanngwe hape; e seng lona feela, empa le lona lehodimo.”Hag. 2:6
Phal. 19:18
Baa. 5:4
Pes. 68:9
27Jwale mantswe ana, “hanngwe hape”, a bolela ho tloswa ha dintho tse ka sisinngwang, tse bopilweng, hore ho tle ho sale tse ke keng tsa sisinngwa.

28Kaha re amohela mmuso o ke keng wa sisinngwa, a re leboheng, re sebeletse Modimo ka mokgwa o kgahlisang, ka tshabo le hlompho, 29hobane Modimo wa rona ke mollo o tjhesang lore!Dipo. 4:24
9:3
Esa. 33:14