Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

11Ona ke molaetsa oo moporofeta Habakuke a neng a o tsebiswe ka pono:

Boipelaetso ba Habakuke

2Oho, Morena, ke tla kopa thuso

ho fihlela neng,

empa wena o sa mmamele?

Ke ipiletse ho wena,

ke re: “Dikgoka!”

empa wena o sa mpholose?

3O etsetsang

hore ke bone mahlomola,

ke bone tshenyeho,

le dikgoka ke di bone?

Kahohle ke dintwa

le ditsekisano feela.

4Ka lebaka lena,

molao o nyehlisitswe,

toka le yona ha e phethahatswe.

Ba lokileng

ba qhekanyetswa ke ba kgopo,

ka hona kahlolo di etswa

di sokamisitswe.

Morena o a araba

5“Tadima ditjhaba, o ke o lebelle;

ako makale, o be o hlollwe.

Ke etsa ho hong

mehleng ena ya hao,

ke etsa hoo

o neng o ke ke wa ho dumela

leha o ne o ka ba wa ho bolellwa.Dik. 13:41

6Bona he,

jwale ke tsosa Bakalatiya,

tjhaba sane se bohale, se lehala,

se thalatsang kahohle le lefatshe,

ho ikgapela metse

eo e seng ya sona.2 Dikg. 24:2

7Ke setjhaba se tshabehang,

tjhaba se sehloho;

melao ya sona,

le yona tlotla ya sona,

ke tse iketseditsweng

ke sona ka bosona.

8Pere tsa sona

di lebelo ho feta mangau,

di bohale

ho feta diphiri ka phirimana;

bapalami ba di kgemisa,

ba di kgemisa lekgarakgara,

bapalami ha ba tswe mona le mona,

ba fofa sa letlaka le ubella sefifi.

9Bohle ba futuha

ba kalatisaka dikgoka,

mabotho a bona a fiela sa moya,

a fiela sa moya wa lehwatata;

bathopuwa ba bona ba bangata,

ba bangata sa lehlabathe la lewatle.

10Dikgosi ba a di soma,

babusi ba a ba teola;

diqhobosheane tsohle

tsona ba a di tella,

ba haha metero ya mobu,

ba hape metse.

11Ba fefola sa moya o foka,

o ba o feta,

ba fefola jwalo, ebe ba a ikela;

banna bana ke banna ba sehloho,

matla ke wona modimo wa bona.”

Habakuke o ipelaetsa la bobedi

12Oho, Morena, o bile teng

pele le ho tlholeho!

O Modimo wa ka,

o Ya Halalelang wa ka!

O Modimo wa ka,

Modimo ya sa shweng.

Oho, Morena,

o ba kgethetse ho phetha kahlolo.

Oho, Lefika la ka,

o ba reretse ho re kgalema.

13Mahlo a hao

a halalela ka ho fetisa,

a halalela hoo

a ke ke a tadima bokgopo.

Diphoso le tsona

ha o ko di mamella.

Jwale ho ya kang

ha o mamella balotsana?

O kgutseditseng

ha ba kgopo ba timetsa batho,

ba ba fetang ka ho loka?

14O tshwantshitse batho

le tsa lewatle ditlhapi,

le dibopuwa tse lelemelang

di se na mmusi.

15Tsohle di tshwaswa ka dilope,

di tshwaswa ke sera,

se be se di tshwase

ka letlowa la sona,

se nto di hula

ka seketswana sa sona,

se etse ditlatse tsa nyakallo

ha se tshwasitse.

16Kahoo se etsetsa

letlowa la sona mahlabelo,

diketswana le tsona

di tjhesetswe mokubetso,

hoba ke ka tsena

se phelang ka boiketlo,

le dijo tsa sona

ke dimenyemenye.

17Na sera se tla nne

se tsomule sabole,

se nne se harinye ditjhaba

ho se mohau?

2

Morena o araba Habakuke

21Ke tla ema sethaleng sa ka,

ke lalle ke le toreng,

toreng ya balebedi,

ke mamele

seo Morena a se buang ho nna,

ke imamelle

hore na ke tla mo araba jwang.

2Yaba Morena o a nkaraba, o re:

“Ngola taba tsa pono ena

hodima matlapa,

o di ngole hantle

babadi ba se ke ba hakwa.

3Pono ena e sa emetse nako ya yona,

e haufi e phethahala,

mme e ke ke ya thetsa.

Leha e ka dieha, wena o e emele,

e tla fela e phethahale,

ha e ka ke ya dieha.Bah. 10:37

4Bona, ya kgopo yena

a ke ke a phela,

athe ya lokileng

o tla phela ka tumelo ya hae.”Bar. 1:17
Bag. 3:11
Bah. 10:38

Kotlo ya ba sa lokang

5“Ruri, veine ke moeki wa motho;

ya ikgohomosang a ke ke a phela.

O meharo jwaloka Nqalo ya Bafu;

jwaloka lefu ha a ke a kgora.

O ipokellela ditjhaba tse ngatangata,

merabe kaofela a e fetole bathopuwa.

6“Kaofela ha bona

ba tla mo nyedisa,

ba mo nyahanye,

ba mo nyefole, ba re:

‘Ho madimabe

ya ipokellelang tsa boshodu,

ya ithuisang ka ho hanyapetsa batho!

Hoo ho tla ba jwalo ho fihlela neng?’

7Bao o ba hanyapetsang

ha ba tlo o tsometsa,

wena o thothomele

ha ba o tsohela matla?

Wena o tla ba mothopuwa wa bona!

8Kaha o tlatlapile

ditjhaba tse ngata,

masalla a tsona

le wona a tla o tlatlapa,

hobane o tsholotse madi a batho,

o sentse dinaha,

le metse wa e ripitla,

le baahi bohle ba yona

wa ba timetsa.

9“Ho madimabe

ya ithuisang ka mano,

ya hahang ntlo ya hae

hodima qhowa,

hore a tla tsebe ho phema koduwa.

10Merero ya hao

e hlabisitse ba heno dihlong,

merero ya ho bolaya

ditjhaba tse ngata;

kahoo o beile

bophelo ba hao kotsing.

11Majwe a lerako a tla hlaba mokgosi,

maballo a lehong

a arabele mokgosi oo.

12“Ho madimabe

ba hahileng motse wa bona,

ba o hahileng ka ho tsholla madi,

ba o haha

hodima moralo wa bolotsana!

13Na hase Morena wa mabotho

ya ileng a rera,

hore mosebetsi wa batho

o fediswe ka mollo,

le hore ditjhaba di sebeletse lelea?

14Empa tsebo e tla tlala,

e tlale lefatshe kahohle,

tsebo ya ho tseba tlotla ya Morena,

e tlale lefatshe

sa metsi a tletse lewatle.Esa. 11:9

15“Ho madimabe

ya nwesang ba habo tahi,

a ba tshelle yona

ho fihlela ba tahwa,

a tla tsebe

ho bona bofeela ba bona.

16O tla aparelwa ke dihlong,

e seng ke tlotla.

Nako ke ya hao jwale, ya hore o nwe!

Nwa he, bofeela ba hao bo pepesehe!

Senwelo se ka tsohong

le letona la Morena,

se a pota, se tla be se fihle ho wena,

ebe dihlong

di aparela tlotla ya hao.

17Tshenyo e entsweng Lebanone

e tla o timetsa,

polao ya dibatana tsa yona

e tla o tshosa,

hoba madi a batho

a tsholotswe ke wena,

wa senya naha, le motse wa o ripitla,

baahi bohle ba wona wa ba timetsa.

18“Modingwana wa bohata

o thusa mo-o-etsi ka eng?

Ke setshwantsho feela,

se bolela mashano!

Moetsi wa sona

o tshepa mmopo wa matsoho a hae,

o iketseditse modingwana,

modingwana o semumu!

19Ho madimabe ya reng ho lehong:

‘Phaphama!’

le ho lejwe le semumu:

‘Phahama!’

Na medimo e tjee

e ka tseba ho porofeta?

E kgabisitswe ka kgauta

le ka silefera,

empa ka ho yona

moya wa bophelo ha o yo!

20Morena yena

o ka Tempeleng ya hae,

Tempele ya hae e halalelang;

fatshe lohle

le ke le kgutse kapela hae.”

3

Thapelo ya Habakuke

31Ena ke thapelo ya moporofeta Habakuke. Ke kodi-ya-malla.

2Morena, botumo ba hao

ke bo utlwile,

le yona mesebetsi ya hao

ke a e tshaba, Morena.

Ako e ntjhafatse

mehleng ena ya rona,

o etse hore e tsejwe

bophelong ba rona,

leha o halefile

o nno hopole ho hauhela.

3Modimo o fihlile a etswa Temana,

Ya Halalelang

a etswa Thabeng ya Parane.

Tlotla e aparetse mahodimo,

fatshe le tletse dithoko tsa hae.

4Kganya ya hae

e ka mahlasedi a letsatsi,

ka diatleng tsa hae

mahlasedi a a betseha!

Ke moo matla a hae

a patehileng teng.

5Lefu la sewa le mo eteletse pele,

feberu yona

e latela mehlaleng ya hae.

6Ha a ema, lefatshe la sisinyeha,

ha a tadima, merabe ya thothomela;

dithaba tsa boholoholo tsa heleha,

maralla a kgalekgale a batalla.

Ditsela tsa hae ke tsa kamehla yohle.

7Ke bone baahi ba Kushane

ba tshohile haholo,

le baahi ba Midiane

ba otlanya mangwele.

8Morena,

na o ne o halefetse dinoka?

Na kgalefo ya hao

e ne e tloketse melatswana,

kapa o ne o halefetse lewatle,

ha o no palame dipere tsa hao,

o kaletse kariki tsa hao tsa tlholo?

9O ila hula seqha sa hao

wa se tjheha,

metsu e tletse ka sehlajweng sa hao,

wa patsola lefatshe,

dinoka tsa phalla.

10Dithaba tsa o bona,

yaba di a reketla,

diphororo tsa metsi tsa phorosela,

bodiba ba metsi le bona ba hwasa,

yaba maqhubu

bo a akgoletsa hodimo.

11Letsatsi le kgwedi

tsa ema themelele!

ha metsu ya hao e bebang

e tsekema,

ha rumo la hao le benyang

le phatsima.

12Wa hata hodima lefatshe o halefile,

wa hatakela ditjhaba o hlokofetse.

13O no futuha

ho ya lopolla tjhaba sa hao,

o ilo pholosa motlotsuwa wa hao.

Molaodi wa ba kgopo

o mo timeditse,

wa mo hlobodisa

ho tloha hodima hlooho,

wa mo hlobodisa ho ya tswa leotong.

14Ka metsu ya hae

molaodi wa na wa mo hlaba,

mohla bahlabani

ba neng ba re futuhetse,

ba re futuhetse hore ba re qhalanye,

ba thabetse ho bolaya bahlophehi,

bahlophehi ba neng ba ipatile.

15Wa hatakela lewatle

ka dipere tsa hao,

bodiba bo boholo wa bo lwebehlanya.

16Ha ke utlwa ke ile ka ferekana,

ka bebenya melomo

ha ke utlwa modumo oo;

masapo a ka a qala ho bola,

maoto a ka le wona a rerekela.

Empa tsatsi la koduwa

ke tla le lebella,

tsatsi leo ke le lebelle ka mamello,

hore le tjhabele

tjhaba se re futuhetseng.

17Leha fate sa feiye

se ke ke sa fupa,

kapa fate sa morara sa se ke sa beha;

leha mohlwaare

o ke ke wa beha ditholwana,

kapa kotulo ya eba siyo masimong;

leha masaka a dikgutswane a ka oma,

kapa masaka a dikgomo

a mela mohlwa,

18nna ke tla nne ke ithabelle Morena,

ke nyakallele Modimo,

Mopholosi wa ka.

19Morena Modimo ke yena

ya mmatlafatsang,

ya potlakisang maoto a ka

jwaloka a dikgama,

ya ntsamaisang hodima dihlaba.2 Sam. 22:34
Pes. 18:33

Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka diletsa tsa dikgwele.