Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

11Ona ke molaetsa oo moporofeta Habakuke a neng a o tsebiswe ka pono:

Boipelaetso ba Habakuke

2Oho, Morena, ke tla kopa thuso

ho fihlela neng,

empa wena o sa mmamele?

Ke ipiletse ho wena,

ke re: “Dikgoka!”

empa wena o sa mpholose?

3O etsetsang

hore ke bone mahlomola,

ke bone tshenyeho,

le dikgoka ke di bone?

Kahohle ke dintwa

le ditsekisano feela.

4Ka lebaka lena,

molao o nyehlisitswe,

toka le yona ha e phethahatswe.

Ba lokileng

ba qhekanyetswa ke ba kgopo,

ka hona kahlolo di etswa

di sokamisitswe.

Morena o a araba

5“Tadima ditjhaba, o ke o lebelle;

ako makale, o be o hlollwe.

Ke etsa ho hong

mehleng ena ya hao,

ke etsa hoo

o neng o ke ke wa ho dumela

leha o ne o ka ba wa ho bolellwa.Dik. 13:41

6Bona he,

jwale ke tsosa Bakalatiya,

tjhaba sane se bohale, se lehala,

se thalatsang kahohle le lefatshe,

ho ikgapela metse

eo e seng ya sona.2 Dikg. 24:2

7Ke setjhaba se tshabehang,

tjhaba se sehloho;

melao ya sona,

le yona tlotla ya sona,

ke tse iketseditsweng

ke sona ka bosona.

8Pere tsa sona

di lebelo ho feta mangau,

di bohale

ho feta diphiri ka phirimana;

bapalami ba di kgemisa,

ba di kgemisa lekgarakgara,

bapalami ha ba tswe mona le mona,

ba fofa sa letlaka le ubella sefifi.

9Bohle ba futuha

ba kalatisaka dikgoka,

mabotho a bona a fiela sa moya,

a fiela sa moya wa lehwatata;

bathopuwa ba bona ba bangata,

ba bangata sa lehlabathe la lewatle.

10Dikgosi ba a di soma,

babusi ba a ba teola;

diqhobosheane tsohle

tsona ba a di tella,

ba haha metero ya mobu,

ba hape metse.

11Ba fefola sa moya o foka,

o ba o feta,

ba fefola jwalo, ebe ba a ikela;

banna bana ke banna ba sehloho,

matla ke wona modimo wa bona.”

Habakuke o ipelaetsa la bobedi

12Oho, Morena, o bile teng

pele le ho tlholeho!

O Modimo wa ka,

o Ya Halalelang wa ka!

O Modimo wa ka,

Modimo ya sa shweng.

Oho, Morena,

o ba kgethetse ho phetha kahlolo.

Oho, Lefika la ka,

o ba reretse ho re kgalema.

13Mahlo a hao

a halalela ka ho fetisa,

a halalela hoo

a ke ke a tadima bokgopo.

Diphoso le tsona

ha o ko di mamella.

Jwale ho ya kang

ha o mamella balotsana?

O kgutseditseng

ha ba kgopo ba timetsa batho,

ba ba fetang ka ho loka?

14O tshwantshitse batho

le tsa lewatle ditlhapi,

le dibopuwa tse lelemelang

di se na mmusi.

15Tsohle di tshwaswa ka dilope,

di tshwaswa ke sera,

se be se di tshwase

ka letlowa la sona,

se nto di hula

ka seketswana sa sona,

se etse ditlatse tsa nyakallo

ha se tshwasitse.

16Kahoo se etsetsa

letlowa la sona mahlabelo,

diketswana le tsona

di tjhesetswe mokubetso,

hoba ke ka tsena

se phelang ka boiketlo,

le dijo tsa sona

ke dimenyemenye.

17Na sera se tla nne

se tsomule sabole,

se nne se harinye ditjhaba

ho se mohau?