Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

71Morena a re ho Nowe: “Wena, le ba ntlo ya hao, kena ka arekeng, hobane ke bone hore molokong ona ke wena feela ya lokileng mahlong a ka. 2Diphoofolong tsohle tse sa ileheng, o nke tse supileng tse tona, le tse supileng tse tshehadi; ho tsohle tse ilehang o nke tse pedi, e be e tona le e tshehadi. 3Dinonyananeng tsohle tse fofang o nke tse supileng ka bobedi, e be e tona le e tshehadi, hore mofuta wa tsona o tle o bolokehe lefatsheng. 4Kamora matsatsi a supileng, ho tloha jwale, ke tla nesetsa lefatshe pula ka matsatsi a mashome a mane, le masiu a mashome a mane, mme ke tla fedisa tsohle tse phelang lefatsheng, tseo ke di entseng.”

5Nowe a etsa jwalokaha Morena a ne a mo laetse.

Morallo wa metsi

6Nowe o ne a ena le dilemo tse makgolo a tsheletseng ha morallo wa metsi o eba teng lefatsheng. 7Yare metsi a morallo a eso fihle, Nowe a kena ka arekeng a ena le bara ba hae, le mosadi wa hae, le dingwetsi tsa hae.Mat. 24:38,39
Luka 17:27
8Diphoofolo tse sa ileheng le tse ilehang, le dinonyana, le dihahabi tsohle, 9tsa tla ka bobedi, e le e tona le e tshehadi, tsa kena ka arekeng le Nowe, jwalokaha Morena a ne a mo laetse. 10Yare hoba matsatsi a supileng a fete, morallo wa metsi wa eba teng lefatsheng.

11Ka selemo sa makgolo a tsheletseng sa ho phela ha Nowe, ka kgwedi ya bobedi, ka letsatsi la leshome le metso e supileng, ka lona letsatsi leo mehlodi yohle ya bodiba bo boholo ya phunyeha, le maru a tsholella metsi lefatsheng.2 Pet. 3:6
12Ka matsatsi a mashome a mane, le masiu a mashome a mane, lefatshe la nelwa ke pula ya ditlwebelele.

13Ka lona letsatsi leo Nowe le bara ba hae, Sema le Kama le Jafeta, le mosadi wa Nowe, le dingwetsi tse tharo tsa Nowe, ba kena ka arekeng, 14mmoho le mefuta yohle ya diphoofolo, le mefuta yohle ya dihahabi, le mefuta yohle ya dinonyana. 15Dibopuwa tse phelang tsa kena ka bobedi ka arekeng ho Nowe. 16Tse ileng tsa kena e ne e le e tona, le e tshehadi, jwalokaha Modimo a ne a mo laetse. Jwale Morena a mo kwalla kahare.

17Morallo wa nna wa tswela pele lefatsheng ka matsatsi a mashome a mane. Ha metsi a ntse a eketseha a phaphamatsa areka, ya phahamela lefatshe. 18Metsi a nna a kokomoha, a eketseha haholo, mme areka ya nna ya lweba hodima metsi. 19Metsi a kokomoha haholo lefatsheng, a kwahela dithaba tsohle tse telele, tse tlasa lehodimo. 20Metsi a nna a kokomoha ho fihlela a etsa dimethara tse supileng kahodimo ho dithaba. 21Dibopuwa tsohle tse phelang lefatsheng tsa shwa: dinonyana, makgomo, diphoofolo tse hlaha, le tsohle tse tsamayang ka dikgakgatha lefatsheng, le batho bohle. 22Tsohle tse neng di phela lefatsheng moo ho ommeng, tsa shwa. 23Morena a timetsa tsohle tse phelang lefatsheng: batho le makgomo, dihahabi le dinonyana tse fofang; tsohle tsa timetswa lefatsheng. Ha sala Nowe feela le bao a neng a ena le bona ka arekeng.

24Metsi a qeta matsatsi a lekgolo le mashome a mahlano a ntse a kwahetse lefatshe.

8

Metsi a a bohlela

81Modimo a hopola Nowe, le diphoofolo tsohle tse hlaha, le makgomo wohle a neng a ena le yena ka arekeng. Jwale Modimo a fokisa moya hodima lefatshe, mme metsi a bohlela. 2Mehlodi ya bodiba bo boholo, le maru a kgaotsa ho tsholla metsi, pula e tswang lehodimong ya emisa. 3Butlebutle metsi a nna a monyela fatshe, mme qetellong ya matsatsi a lekgolo le mashome a mahlano, metsi a ne a se a fokotsehile. 4Ka kgwedi ya bosupa, ka letsatsi la leshome le metso e supileng la kgwedi, areka ya dula hodima dithaba tsa Ararate. 5Metsi a nna a tswela pele ho fokotseha ho fihlela ka kgwedi ya leshome; mme ka letsatsi la pele la kgwedi ya leshome ditlhoro tsa dithaba tsa hlaha.

6Hoba ho fete matsatsi a mashome a mane, Nowe a bula fesetere eo a neng a e entse arekeng. 7A ntsha lekgwaba; lona la tswa, la nna la solla, ho fihlela metsi a epsha lefatsheng. 8Jwale a ntsha leeba, ho bona hore na metsi a fokotsehile lefatsheng. 9Empa leeba la se ke la fumana moo le ka beang leoto teng, mme la kgutlela ho yena ka arekeng, hobane metsi a ne a sa tletse hohle lefatsheng. A nanabetsa letsoho la hae, a tshwara leeba, a le kgutlisetsa ho yena ka arekeng. 10A ema matsatsi a mang a supileng, a nto ntsha leeba hape ka arekeng. 11Mantsiboya la kgutlela ho yena, molomong wa lona le nkile lehlaku la mohlwaare, le neng le qeta ho rojwa. Jwale Nowe a tseba hore metsi a fokotsehile lefatsheng. 12A boela a ema matsatsi a supileng hape, a nto boela a ntsha leeba, empa la se ke la hlola le kgutlela ho yena hape.

13Ka selemo sa makgolo a tsheletseng a motso o mong, ka kgwedi ya pele, ka letsatsi la pele la kgwedi, metsi a ne a se a monyetse fatshe. Nowe a bula areka kahodimo, mme a bona hore jwale ho qomme. 14Ka kgwedi ya bobedi, ka letsatsi la mashome a mabedi a metso e supileng, lefatshe le ne le se le omme ngo!

15Yaba Modimo o re ho Nowe: 16“Wena le mosadi wa hao, le bara ba hao, le dingwetsi tsa hao, tswa ka arekeng. 17Tswa le dibopuwa tsohle tse phelang: dinonyana, le diphoofolo, le tsohle tse hahabang hodima lefatshe, di tle di tswale haholo, di ate, di ngatafale lefatsheng.”

18Jwale Nowe a tswa a ena le mosadi wa hae, le bara ba hae, le dingwetsi tsa hae. 19Diphoofolo tsohle, le makgomo wohle, le dinonyana tsohle, le tsohle tse hahabang hodima lefatshe, tsa tswa ka arekeng ka mefuta ya tsona.

20Jwale Nowe a hahela Morena aletare, mme a kgetha diphoofolong tsohle tse sa ileheng, le dinonyaneng tsohle tse sa ileheng, mme ka tsona a etsa sehlabelo sa setjheso aletareng. 21Ha Morena a utlwa monko o monate, a re ka pelong ya hae: “Ha ke sa tla hlola ke rohaka lefatshe ka baka la motho, hobane mehopolo ya pelo ya motho haesale e le mebe ho tloha botjheng ba hae. Ha ke sa tla boela ke otla dintho tsohle tse phelang, jwalokaha ke entse.

22“Ha feela lefatshe

le sa ntse le le teng,

nako ya ho jala le ya ho kotula,

mohatsela le mofuthu,

hlabula le mariha,

motsheare le bosiu,

di ke ke tsa phetsa ho ba teng.”

9

Melao e metjha

91Modimo a hlohonolofatsa Nowe le bara ba hae, a re ho bona: “Atang, le ngatafale, le tlale lefatshe.Tshim. 1:28
2Diphoofolo tsohle tsa lefatshe, le dinonyana tsohle tse fofang, di tla le tshaba. Dihahabi tsohle tsa lefatshe, le ditlhapi tsohle tsa lewatle, di bewa matsohong a lona. 3Tsohle tse tsamayang, tse phelang, e tla ba dijo tsa lona, jwalokaha ke le neile meroho e metala. Tsena tsohle ke le nea tsona.

4“Feela le se ke la ja nama e ntseng e ena le bophelo, e leng madi.Mee. 7:26,27
17:10-14
19:26
Dipo. 12:16,23
15:23
5Madi a lona, e leng bophelo ba lona, ke tla a batla. Ke tla a batla dibataneng tsohle, le matsohong a motho. Ke tla batla bophelo ba motho matsohong a ngwanabo.

6“Mang le mang

ya tshollang madi a motho,

le yena madi a hae

a tla tshollwa ke motho,

hobane Modimo o entse motho

ka setshwano sa Modimo.Tshim. 1:26
Phal. 20:13

7“Jwale lona atang, le ngatafale; anafalang le tlale lefatshe.”Tshim. 1:28

Selekane sa Modimo le Nowe

8Yaba Modimo o bua ho Nowe, a ena le bara ba hae, o re: 9“Bonang, nna, ke etsa selekane sa ka le lona, le ditloholo tsa lona. 10Ke se etsa le dibopuwa tsohle tse phelang, tse nang le lona: Dinonyana, makgomo, le diphoofolo tse hlaha, le tsohle tse tswileng ka arekeng. 11Ke etsa selekane sa ka le lona: Ha ho ka ke ha hlola ho timetswa batho ka morallo wa metsi. Hape ha ho ka ke ha hlola ho eba le morallo wa metsi o tla timetsa lefatshe.”

12Modimo a re: “Ke sena sesupo sa selekane seo ke se etsang le lona le tsohle tse phelang le lona, le meloko e tlang: 13Ke tla hloma mookodi wa ka marung, mme e tla ba sesupo sa selekane sa ka le lefatshe. 14Ha ke tlisa maru hodima lefatshe, mme mookodi o bonahala marung, 15ke tla hopola selekane seo ke se entseng le lona, le dibopuwa tsohle tse phelang, mme metsi a ke ke a hlola a etsa morallo o tla timetsa batho bohle. 16Mookodi o tla ba marung, mme ha ke o tadima, ke tla hopola selekane se sa feleng, se pakeng tsa Modimo le dibopuwa tsohle tse phelang, tse teng lefatsheng.”

17Modimo a re ho Nowe: “Sena ke sesupo sa selekane seo ke se entseng pakeng tsa ka le batho bohle ba teng lefatsheng.”

Bara ba Nowe

18Bara ba Nowe, ba ileng ba tswa ka arekeng, e ne e le Sema le Kama le Jafeta. Kama ke ntata Kanana. 19Ba bararo bana e ne e le bara ba Nowe, mme batho bohle ba lefatsheng ba tswetswe ke bona.

20Nowe e ne e le molemi; ya eba yena wa ho qala ho lema morara. 21A nwa veine, a tahwa, a robala ka tenteng a sa tena. 22Kama, ntata Kanana, ha a bona bofeela ba ntatae, a ya bolella bana babo ba babedi ba le kantle. 23Sema le Jafeta ba nka kobo, ba e akgela mahetleng a bona, ba tsamaya kasanthao, ba fihla ba kwahela bofeela ba ntata bona. Kaha ba ne ba furaletse, ha ba a ka ba bona bofeela ba ntata bona. 24Nowe, ha a se a hlaphohetswe, a tseba seo mora wa hae e monyenyane a ileng a se etsa ho yena.

25Yaba o re:

“Kanana a ke a rohakehe,

e be lekgoba la makgoba

ho bana babo.”

26Hape a re:

“Ho bokwe Morena,

Modimo wa Sema,

Kanana e ke e be lekgoba la bona.

27Modimo a ke a hodise Jafeta,

a phele ditenteng tsa Sema,

Kanana e be lekgoba la hae.”

28Kamora morallo wa metsi, Nowe a phela dilemo tse makgolo a mararo le mashome a mahlano. 29Dilemo tsa Nowe kaofela e ne e le makgolo a robong le mashome a mahlano; a nto shwa.