Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
4

Ditaba tsa Kaine le Abele

41Adama a kena dikobong tsa mosadi wa hae, Eva; mosadi a ithwala, a tswala Kaine. Yaba Eva o re: “Ke fumane monna ka thuso ya Morena.” 2A boela a tswala Abele, moena Kaine.

Abele e ne e le modisa wa dinku, athe Kaine yena e ne e le molemi. 3Ha nako e ntse e eya, Kaine a tlisetsa Morena nyehelo ya dilopotsiya. 4Abele le yena a mo tlisetsa matsibolo a nonneng a mohlape wa hae. Morena a kgahlwa ke Abele le nyehelo ya hae,Bah. 11:4
5empa a se ke a kgahlwa ke Kaine le nyehelo ya hae. Kaine a halefa haholo, sefahleho sa hae sa tsunkana.

6Morena a re ho Kaine: “O halefetseng? Ke ka baka lang ha sefahleho sa hao se tsunkane? 7Haeba o etsa hantle, na sefahleho sa hao ha se na ho bontsha kgotso? Empa ha o sa etse hantle, sebe se laletse monyakong wa hao, se a o lakatsa; feela wena eka kgona o se hlole.”

8Kaine a re ho Abele, moena hae: “A re ye naheng.” Jwale yare ha ba le naheng, Kaine a tsohela Abele moena hae matla, a mmolaya.Mat. 23:35
Luka 11:51
1 Joh. 3:12

Teleko ya Kaine

9Morena a re ho Kaine: “Ngwaneno, Abele, o kae?”

Kaine a araba, a re: “Ha ke tsebe! Na ke nna modisana wa ngwaneso?”

10Morena a re: “O entseng? Lentswe la madi a ngwaneno le ipiletsa ho nna le etswa mobung.Bah. 12:24
11Kahoo o rohakehile, mme o lelekilwe mobung oo madi a ngwaneno, a tsholotsweng ke letsoho la hao, a monyetseng ho wona. 12Ha o lema, mobu o ke ke wa hlola o o atlehisa ka tse tswang ho wona. O tla ba mmalehi le moleleri lefatsheng.”

13Kaine a re ho Morena: “Kotlo ya ka e kgolo hoo ke sitwang ho e mamella. 14Bona, kajeno o ntelekile naheng ena, mme nke ke ka hlola ke bona sefahleho sa hao. Ke tla ba mmalehi le moleleri lefatsheng, mme ho tla etsahala hore ya mponang a mpolaye.”

15Morena a re ho yena: “Ka baka leo, mang le mang ya tla bolaya Kaine, polao eo e tla pheteletswa hasupa.” Yaba Morena o tshwaya Kaine, esere ya mmonang a mmolaya. 16Kaine a tloha pela Morena, a ya aha lefatsheng la Nodo, ka botjhabela ho Edene.

Leloko la Kaine

17Kaine a kena dikobong tsa mosadi wa hae; mosadi a ithwala, a tswala Henoke. Kaine a haha motse, a o reella ka mora wa hae, Henoke. 18Henoke a tswala Irade; Irade a tswala Mehuyaele; Mehuyaele a tswala Methushaele; Methushaele a tswala Lameke.

19Lameke a nyala basadi ba babedi: lebitso la e mong e ne e le Ada, la e mong e le Silla. 20Ada a tswala Jabale, eo e leng ntata ba neng ba phela ditenteng, ba ruileng mehlape. 21Lebitso la moena hae e ne e le Jubale, eo e leng ntata bohle ba neng ba letsa makodilo le diphala. 22Silla yena a tswala Tubale-Kaine, eo e neng e le lelala la dintho tse entsweng ka lethose le tshepe. Kgaitsedi ya Tubale-Kaine e ne e le Naama.

23Yaba Lameke o re ho basadi ba hae:

“Ada le Silla, utlwang lentswe la ka;

lona basadi ba Lameke,

mamelang polelo ya ka:

ke bolaile motho

ya mpatileng leoma,

le mohlankana ya nteteditseng.

24Haeba Kaine a pheteletswa hasupa,

Lameke yena e tla ba

hamashome a supileng hasupa.”Mat. 18:22

25Adama a boela a kena dikobong tsa mosadi wa hae, mosadi a mo tswalla mora eo a ileng a mo rea lebitso la Seta. Eva a re: “Modimo o mphile ngwana e mong bakeng sa Abele, hobane Kaine o ne a mmolaye.” 26Seta le yena a ba le mora, mme a mo rea lebitso la Enoshe.

Jwale batho ba qala ho rapela Morena.

5

Leloko la Adama

51Ena ke buka ya leloko la Adama. Mohla Modimo a hlolang motho o ile a mo bopa ka setshwano sa Modimo; 2a bopa e motona le e motshehadi, a ba hlohonolofatsa, mme a ba bitsa “motho”, mohla a ba hlolang.

5:1,2 —
Tshim. 1:27,28
Mat. 19:4
Mar. 10:6

3Adama o ne a ena le dilemo tse lekgolo le mashome a mararo ha a tswala mora ka setshwano sa hae, ka sebopeho sa hae, mme a mo rea lebitso la Seta. 4Hoba Seta a tswalwe, Adama o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi, mme a tswala bara ba bang le baradi. 5Ditshiu tsohle tseo Adama a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le mashome a mararo; a nto shwa.

6Seta o ne a ena le dilemo tse lekgolo le metso e mehlano ha a tswala Enoshe. 7Hoba Enoshe a tswalwe, Seta o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi le metso e supileng, mme a tswala bara ba bang le baradi. 8Ditshiu tsohle tseo Seta a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le leshome le metso e mmedi; a nto shwa.

9Enoshe o ne a ena le dilemo tse mashome a robong ha a tswala Kenane. 10Hoba Kenane a tswalwe, Enoshe o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi le leshome le metso e mehlano, mme a tswala bara ba bang le baradi. 11Ditshiu tsohle tseo Enoshe a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le metso e mehlano; a nto shwa.

12Kenane o ne a ena le dilemo tse mashome a supileng ha a tswala Mahalalele. 13Hoba Mahalalele a tswalwe, Kenane o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi le mashome a mane, mme a tswala bara ba bang le baradi. 14Ditshiu tsohle tseo Kenane a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le leshome; a nto shwa.

15Mahalalele o ne a ena le dilemo tse mashome a tsheletseng le metso e mehlano ha a tswala Jareta. 16Hoba Jareta a tswalwe, Mahalalele o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi le mashome a mararo, mme a tswala bara ba bang le baradi. 17Ditshiu tsohle tseo Mahalalele a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robedi le mashome a robong a metso e mehlano; a nto shwa.

18Jareta o ne a ena le dilemo tse lekgolo le mashome a tsheletseng a metso e mmedi ha a tswala Henoke. 19Hoba Henoke a tswalwe, Jareta o ile a phela dilemo tse makgolo a robedi, mme a tswala bara ba bang le baradi. 20Ditshiu tsohle tseo Jareta a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le mashome a tsheletseng a metso e mmedi; a nto shwa.

21Henoke o ne a ena le dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e mehlano ha a tswala Metushela. 22Hoba Metushela a tswalwe, metsamao ya Henoke ya kgahla Modimo ka dilemo tse makgolo a mararo, mme a tswala bara ba bang le baradi. 23Ditshiu tsohle tseo Henoke a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a mararo le mashome a tsheletseng a metso e mehlano. 24Metsamao ya Henoke ya kgahla Modimo; yaba o a nyamela, hobane Modimo o ile a mo nka.Bah. 11:5
Juda 14

25Metushela o ne a ena le dilemo tse lekgolo le mashome a robedi a metso e supileng ha a tswala Lameke. 26Hoba Lameke a tswalwe, Metushela a phela dilemo tse makgolo a supileng le mashome a robedi a metso e mmedi, mme a tswala bara ba bang le baradi. 27Ditshiu tsohle tseo Metushela a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a robong le mashome a tsheletseng a metso e robong; a nto shwa.

28Lameke o ne a ena le dilemo tse lekgolo le mashome a robedi a metso e mmedi ha a tswala mora. 29A mo rea lebitso la Nowe, a re: “Enwa o tla re phomotsa mosebetsing wa rona, le boimeng ba wona bo bakilweng ke thohako eo Morena a rohakileng mobu ka yona.” 30Hoba Nowe a tswalwe, Lameke a phela dilemo tse makgolo a mahlano le mashome a robong a metso e mehlano, mme a tswala bara ba bang le baradi. 31Ditshiu tsohle tseo Lameke a di phetseng e bile dilemo tse makgolo a supileng le mashome a supileng a metso e supileng; a nto shwa.

32Nowe o ne a ena le dilemo tse makgolo a mahlano ha a tswala Sema, le Kama, le Jafeta.

6

Bokgopo ba batho

61Ha batho ba qala ho ata lefatsheng, mme ba tswala baradi, 2bara ba Modimo ba bona hore baradi ba batho ba batle, mme ba inkela basadi kamoo ba ka kgahlwang kateng. 3Yaba Morena o re: “Moya wa ka o ke ke wa hlola ka ho motho kamehla eohle, hobane motho ke nama feela. Ditshiu tsa hae e tla ba dilemo tse lekgolo le mashome a mabedi.”

4Ka yona nako eo, le kamora moo, diqhobane tsa eba teng lefatsheng, ha bara ba Modimo ba bokana le baradi ba batho, ba tswala bana le bona. Bana bao ke tsona dinatla tsa boholoholo tse tumileng haholo.Jobo 1:6
2:1
Dipa. 13:33

Ho eletswa ka tsa morallo wa metsi

5Jwale Morena a bona hore bokgopo ba batho lefatsheng bo boholo haholo, le hore mehopolo ya dipelo tsa bona e tletse bobe kamehla. 6Morena a swaba ha a ile a etsa motho lefatsheng, pelo ya hae ya utlwa bohloko. 7Yaba Morena o re: “Batho bao ke ba bopileng ke tla ba fedisa lefatsheng; batho, mmoho le diphoofolo, le dihahabi, le dinonyana tse fofang, hobane ke a itshwabela ha ke ile ka ba etsa.” 8Empa Nowe yena a hauhelwa ke Morena.

6:5-8 —
Mat. 24:37
Luka 17:26
1 Pet. 3:20

9Tsena ke ditaba tsa Nowe. Nowe e ne e le motho ya lokileng, ya neng a hloka kodi hara ba mehla eo, mme metsamao ya hae ya kgahla Modimo.2 Pet. 2:5

10A tswala bara ba bararo: Sema, le Kama, le Jafeta.

11Mahlong a Modimo lefatshe le ne le bodile, le tletse dipolayano. 12Modimo a bona hore lefatshe le bodile, batho bohle ba itshilafaditse. 13Jwale Modimo a re ho Nowe: “Ke rerile ho fedisa tsohle tse phelang lefatsheng, hobane lefatshe le tletse dipolayano ka baka la batho; ke tla ba timetsa mmoho le lefatshe.

14“Iketsetse areka ka difate tsa phaena, o e etse dikamore, mme o e bitiele ka boka kantle le kahare. 15O tla e haha tjena: bolelele ba areka e be dimethara tse lekgolo le mashome a mararo a metso e meraro, bophara ba yona e be dimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi, mme bophahamo ba yona e be dimethara tse leshome le metso e meraro. 16Areka eo o e etsetse fesetere e tla kenya lesedi, mme pakeng tsa yona le marulelo e be bolelele ba disenthimethara tse mashome a mane a metso e mene; monyako wa areka o etswe lehlakoreng la yona. Ho be le dikamore tse katlase, tse hare, le tse kahodimo.

17“Ke tla tlisa morallo wa metsi ho kwahela lefatshe, ho timetsa tsohle tse phelang, tse tlasa lehodimo. Tsohle tse lefatsheng di tla timela. 18Empa wena ke tla etsa selekane le wena. O tla kena ka arekeng, wena le bara ba hao, le mosadi wa hao, le dingwetsi tsa hao. 19O tla kena ka arekeng le diphoofolo tsohle tse phelang, tse pedi mofuteng o mong le o mong, e be e tona le e tshehadi, di tle di phele mmoho le wena. 20Dinonyana ka mefuta ya tsona, le diphoofolo ka mefuta ya tsona, le dihahabi ka mefuta ya tsona, di kene le wena ka arekeng ka bobedi, di tle di phele. 21O bokelle dijo tsohle tse tla jewa, o di kenye ka arekeng, e tle e be dijo tsa hao le tsa diphoofolo.”

22Nowe a etsa jwalo; a etsa jwalokaha Modimo a ne a mo laetse.Bah. 11:7