Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
37

Ditoro tsa Josefa

371Jakobo a aha naheng eo ntatae a neng a jakile ho yona, naheng ya Kanana.

2Tsena ke ditaba tsa lelapa la Jakobo.

Josefa ha a ena le dilemo tse leshome le metso e supileng o ne a disa mehlape le bana babo. Moshanyana enwa o ne a ena le bara ba Bileha le Silepa, basadi ba ntatae, mme Josefa a bolella ntatae ditaba tsa bona tse mpe.

3Iseraele o ne a rata Josefa ho feta bana ba hae bohle, hobane e ne e le ngwana eo a mo fumanetseng boqhekung ba hae, mme a mo etsetsa seaparo se selelele, se fihlang matsohong le maotong. 4Ha bana babo ba bona hore ntata bona o mo rata ho feta bana babo kaofela, ba mo hloya, ba se ke ba mmuisa ka kgotso.

5Yaba Josefa o lora toro, mme ha a e phetela bana babo, ba mo hloya ka ho fetisa. 6A re ho bona: “Utlwang toro eo ke e lorileng: 7Re ne re tlama dihlopha tshimong, mme ka bona sehlopha sa ka se tsoha, se ema tswee! Ka bona dihlopha tsa lona di ema, di se potapota, mme di se kgumamela.”

8Bana babo ba re ho yena: “Na ruri o tla re busa? Kapa na ruri o tla rena hodima rona?” Ba tswela pele ho mo hloya haholo, ka baka la ditoro tseo tsa hae, le ka baka la dipolelo tseo tsa hae.

9A boela a lora toro e nngwe, mme a e phetela bana babo, a re: “Mamelang, ke lorile toro e nngwe hape: letsatsi, le kgwedi, le dinaledi tse leshome le motso o mong di ne di nkgumamela.”

10Empa yare ha a phetela ntatae le bana babo toro eo, ntatae a mo omanya, a re ho yena: “Ke toro nngwe ee, eo o e lorileng? Na ruri nna, le mmao, le bana beno, re tla o kgumamela?” 11Bana babo ba mo honohela, empa ntatae yena a nna a nahana polelo eo.Dik. 7:9

Josefa o a rekiswa

12Yaba bana babo ba ya Shekeme ho ya alosa mohlape wa ntata bona. 13Iseraele a re ho Josefa: “Ha ke re bana beno ba aloseditse Shekeme? Tloo, ke o rome ho bona.”

Josefa a re ho yena: “E, ho lokile.”

14Yaba Iseraele o re ho yena: “Ako ye, o yo bona hore na bana beno ba ntse ba phela hantle, le mohlape na, mme o kgutle o tlo mpolella.” Ha a mo roma ba ne ba le kgohlong ya Heborone. Josefa a tsamaya, a ya fihla Shekeme.

15Monna e mong a mo fumana a ntse a lelera hara naha, mme monna eo a mmotsa, a re: “O batlang?”

16Josefa a re: “Ke batla bana beso; ako mpolelle hle, moo ba aloseditseng teng.”

17Monna eo a re: “Ba se ba tlohile; ke ile ka ba utlwa ba re: ‘A re yeng Dotane.’ ”

Yaba Josefa o latela bana babo, mme a ba fumana Dotane. 18Ba mmona a sa le hole, mme yare a eso atamele ho bona ba rera ho mmolaya.

19Ba buisana, ba re: “Raditoro ke eo a etla. 20Tloong jwale, re mmolayeng, re mo akgeleng ka ho le leng la madumela. Re tla re sebatana se mo jele, mme re tla bona hore na ditoro tsa hae di tla fella kae.”

21Empa ha Rubene a utlwa hona, a mo namolela matsohong a bona, a re: “A re se keng ra mmolaya.” 22A boela a re: “Se tsholleng madi; mo akgeleng ka ledumeleng lena le lehwatateng, empa le se ke la mo isa matsoho.” E ne e le hore a tle a mo namolele matsohong a bona, a mo kgutlisetse ho ntatae.

23Yare ha Josefa a fihla ho bana babo, ba mo hlobodisa seaparo sa hae se fihlang matsohong le maotong, seo a neng a se apere; 24ba mo nka, ba mo akgela ka ledumeleng. Ledumela lena le ne le se na letho, le se na metsi.

25Jwale ba dula fatshe, ba eja. Yare ha ba phahamisa mahlo ba bona mokoloko wa Baishemaele ba tswang Gileade, ba le leetong, ba ya Egepeta, dikamele tsa bona di belesitswe boroku, le ditlolo, le mmira.Mmira ke mofuta o itseng wa setlolo se monko o monate.

26Yaba Juda o re ho bana babo: “Re tla boellwa ke eng, ha re bolaya ngwanabo rona, mme re pata madi a hae? 27Tloong, re mo rekiseng ho Baishemaele, mme re se ke ra mo isa matsoho, hobane ke ngwanabo rona, ke nama ya rona.” Bana babo ba dumela.

28Yare ha bahwebi ba Midiane ba feta, ba hula Josefa, mme ba mo ntsha ka ledumeleng, ba mo rekisa ho Baishemaele ka silefera e kang boima ba dikeramo tse makgolo a mabedi le mashome a mararo, mme bao ba ya le yena Egepeta.Dik. 7:9

29Ha Rubene a kgutlela ledumeleng, mme a bona hore Josefa ha a yo ka ledumeleng, a hahola diaparo tsa hae, 30a kgutlela ho bana babo, a re: “Moshanyana ha a yo; ekaba ke tla leba kae?”

31Jwale ba nka seaparo sa Josefa, ba bolaya potsanyane, ba ina seaparo seo mading. 32Ba romela seaparo seo se fihlang matsohong le maotong, sa iswa ho ntata bona, mme ba re: “Re fumane ntho ena; ako bone hore na ke seaparo sa mora wa hao, kapa tjhe.”

33Iseraele a se tseba, mme a re: “Ke seaparo sa mora wa ka! Sebatana se mo jele; ruri Josefa o tsekolotswe ke sebatana.”

34Jakobo a hahola diaparo tsa hae, a itlama letheka ka lesela le mahwashe, a llela mora wa hae ka matsatsi a mangata. 35Bara ba hae bohle, le baradi ba hae bohle, ba ema ka maoto ho mo tshedisa, empa a se ke a tshediseha, a mpa a re: “Ke tla theohela Nqalong ya Bafu, ho mora wa ka, ke ntse ke lla.” Kahoo ntatae a mo llela.

36Bamidiane ba rekisa Josefa Egepeta, ho Potifaro, tona ya Faro le mookamedi wa balebedi.