Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
35

Jakobo o kgutlela Bethele

351Modimo a re ho Jakobo: “Tsamaya, o nyolohele Bethele, o yo aha teng; teng o hahele Modimo aletare, Modimo ya iponahaditseng ho wena, ha o ne o baleha moholwane wa hao Esau.”Tshim. 28:11-17

2Jakobo a re ho ba lelapa la hae le ho bohle ba neng ba ena le yena: “Tlosang medimo esele e teng hara lona, le itlhwekise, le apare diaparo disele, tse hlwekileng. 3Jwale re yeng, re nyoloheleng Bethele, mme teng ke tla hahela Modimo aletare, yena ya ileng a nkarabela matsatsing a mahlomola a ka, ya bileng le nna maetong wohle a ka.” 4Ba nea Jakobo medimo esele kaofela ha yona, le masale a neng a le ditsebeng tsa bona; tsena tsohle Jakobo a di tjhekela tlasa sefate sa eike, pela Shekeme. 5Yaba ba tswela pele leetong la bona, Modimo a kenya tshabo e kgolo metseng eo ba neng ba feta ho yona, hoo baahi ba yona ba sa kang ba futuhela bara ba Jakobo.

6Jakobo le batho bohle ba neng ba ena le yena ba fihla Lose, e leng Bethele e naheng ya Kanana. 7A haha aletare hona teng, mme sebaka seo a se rea lebitso la Modimo wa Bethele, hobane ke moo Modimo a ileng a iponahatsa ho yena teng, ha a ne a baleha ngwanabo Esau.

8Yaba Debora, mohodisi wa Rebeka, o a hlokahala; a epelwa tlasa sefate sa eike, tlase ho Bethele, mme sebaka seo sa rewa lebitso la Eike ya Dillo.

Modimo o iponahatsa ho Jakobo hape

9Modimo a boela a iponahatsa ho Jakobo, hoba a kgutle Padane-Arame, mme a mo hlohonolofatsa. 10A re ho yena: “Lebitso la hao o Jakobo; feela ha o sa tla hlola o bitswa Jakobo, empa o tla bitswa Iseraele,” mme a mo rea lebitso la Iseraele.Tshim. 32:28

11Modimo a re ho yena: “Ke nna Modimo ya matla wohle: Ata, o ngatafale; ho wena ho tla tswa setjhaba, sehlopha sa ditjhabatjhaba, mme o tla tswala dikgosi. 12Naha eo ke e neileng Aborahama le Isaka, ke tla o nea yona, wena le ditloholo tsa hao.”

35:11,12 —
Tshim. 17:4-8
13Jwale Modimo a nyoloha, a mo siya sebakeng seo a neng a bue le yena a le ho sona.

14Jakobo a hloma mokolokotwane wa lejwe moo Modimo a neng a bue le yena teng; a tshela seno sa nyehelo hodima wona, a ba a o tshela ka ole. 15Sebaka sena seo Modimo a neng a bua le yena a le ho sona, Jakobo a se rea lebitso la Bethele.

35:14,15 —
Tshim. 28:18,19

Lefu la Ragele

16Yaba ba tloha Bethele, mme yare ba se ba le haufinyana le ho fihla Eferata, Ragele a tshwarwa ke mahlaba a pelehi, mme a thatafallwa. 17Ha a ntse a thatafaletswe ke pelehi, mmelehisi a re ho yena: “O se ke wa tshaba, hobane o tla tswala mora e mong hape.” 18Empa yare ha a le lekgatheng la ho neela moya, hobane o ile a shwa, a rea mora eo lebitso la Bene-Oni, empa ntatae a mo rea lebitso la Benjamine.

19Ragele a shwa, mme a epelwa tseleng e lebang Eferata, e leng Betlelehema. 20Lebitleng la hae Jakobo a haha sefika; ke sefika sa lebitla la Ragele se ntseng se le teng le kajenoya-bokajeno.

21Iseraele a tswela pele leetong la hae, a hloma tente ya hae ka nqane ho Tora ya Dinku. 22Ha Iseraele a ntse a ahile naheng eo, Rubene a ya robala le Bileha, mosadi wa ntatae wa lefielo, mme Iseraele a tseba taba eo.Tshim. 49:4
1 Dik. 2:1,2

Jakobo o ne a ena le bara ba leshome le metso e mmedi kaofela.Tshim. 46:8-27

23Bara ba Lea ke: Rubene, letsibolo la Jakobo, le Simeone, le Levi, le Juda, le Isakare, le Sabulone.

24Bara ba Ragele ke Josefa le Benjamine.

25Bara ba Bileha, lekgabunyane la Ragele, ke Dane le Nafthali.

26Bara ba Silepa, lekgabunyane la Lea, ke Gade le Ashere.

Bana ke bara ba Jakobo bao a ba tswetseng ha a le Padane-Arame.

27Jakobo a fihla ho ntatae Isaka, ha a le Mamore, motseng wa Kiriate-Areba, e leng Heborone, moo Aborahama le Isaka ba neng ba jakile teng.Tshim. 13:18
28Ditshiu tsa ho phela ha Isaka e bile dilemo tse lekgolo le mashome a robedi. 29Yaba Isaka o neela moya, a shwa, a orohela ho ba habo, a hodile, a atetswe ke ditshiu, mme bara ba hae, Esau le Jakobo, ba mo epela.

36

Leloko la Esau

(1 Dik. 1:34-37)

361Lena ke leloko la Esau, e leng Edomo.

2Esau o ile a nyala basadi ba Bakanana: Ke Ada, moradi wa Elona wa Mohete; Oholebama, moradi wa Ana, mora wa Sibone wa Mohife;Tshim. 26:34
3le Basemate, moradi wa Ishemaele, kgaitsedi ya Nebajote.Tshim. 28:9

4Ada a tswalla Esau Elefase; Basemate a tswala Reuele, 5mme Oholebama a tswala Jeushe, le Jalame, le Kora. Bana ke bara ba Esau ba tswaletsweng naheng ya Kanana.

6Jwale Esau a nka basadi ba hae, le bara ba hae, le baradi ba hae, le bohle ba lelapa la hae; le dikgomo tsa hae, le diphoofolo tsa hae kaofela, le maruo wohle ao a a fumaneng naheng ya Kanana; a ya naheng ya Seire, hole le ngwanabo Jakobo. 7Maruo a bona a ne a le mangata hoo ba neng ba ke ba aha mmoho; naha eo ba neng ba jakile ho yona e ne e ke ke ya hlola e ba phedisa, ka baka la mehlape ya bona. 8Yaba Esau o aha dithabeng tsa Seire. Esau ke Edomo.

9Lena ke leloko la Esau, eo e leng ntata Baedomo ba phelang dithabeng tsa Seire.

10Ana ke mabitso a bara ba Esau: Elefase, mora wa Ada, mosadi wa Esau; Reuele, mora wa Basemate, mosadi wa Esau.

11Bara ba Elefase e ne e le Temana, le Omare, le Sefo, le Gatame, le Kenase. 12Timina e ne e le mosadi wa lefielo wa Elefase, mora wa Esau, mme eo a tswalla Elefase Amaleke. Bana ke bara ba Ada, mosadi wa Esau.

13Bara ba Reuele ke bana: Nahate, le Sera, le Shamma, le Misa. Bana ke bara ba Basemate, mosadi wa Esau.

14Bana ke bara ba Oholebama, moradi wa Ana, mora wa Sibone, mosadi wa Esau. O ile a tswalla Esau Jeushe, le Jalame, le Kora.

15Ana ke mahosana a bara ba Esau.

Bara ba Elefase, letsibolo la Esau, ke bo-kgosana Temana, le Omare, le Sefo, le Kenase, 16le Kora, le Gatame, le Amaleke. Ana ke mahosana a tswetsweng ke Elefase, naheng ya Edomo; ke bara ba Ada.

17Bana ke bara ba Reuele, mora wa Esau: bo-kgosana Nahate, le Sera, le Shamma, le Misa. Ana ke mahosana a tswetsweng ke Reuele, naheng ya Edomo. Ke bara ba Basemate, mosadi wa Esau.

18Bana ke bara ba Oholebama, mosadi wa Esau: Bo-kgosana Jeushe, le Jalame, le Kora. Anna ke mahosana a tswetsweng ke Oholebama, moradi wa Ana, mosadi wa Esau.

19Bana ke bara ba Esau, eo e leng Edomo, mme ana ke mahosana a bona.

Leloko la Seire

(1 Dik. 1:38-42)

20Bana ke bara be Seire wa Mahore, bao e leng baahi ba naha: Lotane, le Shobale, le Sibone, le Ana; 21le Dishone, le Esere, le Dishane; ana ke mahosana a Bahore, bara ba Seire wa naha ya Edomo.

22Bara ba Lotane e ne e le Hori le Hemame, mme kgaitsedi ya Lotane e ne e le Timina.

23Bana ke bara ba Shobale: Alefane, le Manahate, le Ebale, le Shefi, le Oname.

24Bana ke bara ba Sibone: Aya le Ana. Enwa ke Ana yane wa ho fumana sediba sa metsi a tjhesang, lehwatateng, ha a ntse a alositse ditonki tsa ntatae Sibone.

25Bana ke bara ba Ana: Dishone le Oholebama, moradi wa Ana.

26Bana ke bara ba Dishone: Hemedane, le Eshebane, le Jiterane, le Kerane.

27Bana ke bara ba Esere: Bilehane, le Saafane, le Akane.

28Bara ba Dishane ke Use le Arane.

29Ana ke mahosana a Bahore: bokgosana Lotane, le Shobale, le Sibone, le Ana, 30le Dishone, le Esere, le Dishane. Ana ke mahosana a Bahore, ho ya ka merabe ya wona, naheng ya Seire.

Dikgosi tsa Edomo

(1 Dik. 1:43-54)

31Tsena ke dikgosi tse busitseng naheng ya Edomo, ho eso be le kgosi e busang Baiseraele.

32Bela, mora wa Beora, a na a busa Edomo, mme lebitso la motse wa hae e ne e le Dinehaba. 33Bela a shwa, mme Jobaba, mora wa Sera wa Bosera, a busa bakeng sa hae. 34Jobaba a shwa, me Hushame wa naheng ya Batemana, a busa bakeng sa hae. 35Hushame a shwa, mme Hadade, mora wa Bedade, ya neng a hlole Bamidiane naheng ya Moabe, a busa bakeng sa hae. Lebitso la motse wa hae e ne e le Afite. 36Hadade a shwa, mme Samela wa Masereka a busa bakeng sa hae. 37Samela a shwa, mme Shaule wa Rehobote e lebopong la Euferatese, a busa bakeng sa hae. 38Shaule a shwa, mme Baale-Hanane, mora wa Akabore, a busa bakeng sa hae. 39Baale-Hanane, mora wa Akabore, a shwa, Hadare a busa bakeng sa hae, mme lebitso la motse wa hae e le Pau. Lebitso la mosadi wa hae e ne e le Mehetabela, moradi wa Materede, moradi wa Me-Sahabe.

40Ana ke mabitso a mahosana a tswetsweng ke Esau, ho ya ka malapa a wona, le ka dibaka tseo a ahileng ho tsona, le ka mabitso a wona: bokgosana Timina, le Alefa, le Jetete, 41le Oholebama, le Ela, le Pinone, 42le Kenase, le Temana, le Mebisare, 43le Magedeele, le Irame. Ana ke mahosana a Edomo, ke ho re Esau, ntata Baedomo, ho ya ka dibaka tseo a ahileng ho tsona, naheng eo e leng ya wona.

37

Ditoro tsa Josefa

371Jakobo a aha naheng eo ntatae a neng a jakile ho yona, naheng ya Kanana.

2Tsena ke ditaba tsa lelapa la Jakobo.

Josefa ha a ena le dilemo tse leshome le metso e supileng o ne a disa mehlape le bana babo. Moshanyana enwa o ne a ena le bara ba Bileha le Silepa, basadi ba ntatae, mme Josefa a bolella ntatae ditaba tsa bona tse mpe.

3Iseraele o ne a rata Josefa ho feta bana ba hae bohle, hobane e ne e le ngwana eo a mo fumanetseng boqhekung ba hae, mme a mo etsetsa seaparo se selelele, se fihlang matsohong le maotong. 4Ha bana babo ba bona hore ntata bona o mo rata ho feta bana babo kaofela, ba mo hloya, ba se ke ba mmuisa ka kgotso.

5Yaba Josefa o lora toro, mme ha a e phetela bana babo, ba mo hloya ka ho fetisa. 6A re ho bona: “Utlwang toro eo ke e lorileng: 7Re ne re tlama dihlopha tshimong, mme ka bona sehlopha sa ka se tsoha, se ema tswee! Ka bona dihlopha tsa lona di ema, di se potapota, mme di se kgumamela.”

8Bana babo ba re ho yena: “Na ruri o tla re busa? Kapa na ruri o tla rena hodima rona?” Ba tswela pele ho mo hloya haholo, ka baka la ditoro tseo tsa hae, le ka baka la dipolelo tseo tsa hae.

9A boela a lora toro e nngwe, mme a e phetela bana babo, a re: “Mamelang, ke lorile toro e nngwe hape: letsatsi, le kgwedi, le dinaledi tse leshome le motso o mong di ne di nkgumamela.”

10Empa yare ha a phetela ntatae le bana babo toro eo, ntatae a mo omanya, a re ho yena: “Ke toro nngwe ee, eo o e lorileng? Na ruri nna, le mmao, le bana beno, re tla o kgumamela?” 11Bana babo ba mo honohela, empa ntatae yena a nna a nahana polelo eo.Dik. 7:9

Josefa o a rekiswa

12Yaba bana babo ba ya Shekeme ho ya alosa mohlape wa ntata bona. 13Iseraele a re ho Josefa: “Ha ke re bana beno ba aloseditse Shekeme? Tloo, ke o rome ho bona.”

Josefa a re ho yena: “E, ho lokile.”

14Yaba Iseraele o re ho yena: “Ako ye, o yo bona hore na bana beno ba ntse ba phela hantle, le mohlape na, mme o kgutle o tlo mpolella.” Ha a mo roma ba ne ba le kgohlong ya Heborone. Josefa a tsamaya, a ya fihla Shekeme.

15Monna e mong a mo fumana a ntse a lelera hara naha, mme monna eo a mmotsa, a re: “O batlang?”

16Josefa a re: “Ke batla bana beso; ako mpolelle hle, moo ba aloseditseng teng.”

17Monna eo a re: “Ba se ba tlohile; ke ile ka ba utlwa ba re: ‘A re yeng Dotane.’ ”

Yaba Josefa o latela bana babo, mme a ba fumana Dotane. 18Ba mmona a sa le hole, mme yare a eso atamele ho bona ba rera ho mmolaya.

19Ba buisana, ba re: “Raditoro ke eo a etla. 20Tloong jwale, re mmolayeng, re mo akgeleng ka ho le leng la madumela. Re tla re sebatana se mo jele, mme re tla bona hore na ditoro tsa hae di tla fella kae.”

21Empa ha Rubene a utlwa hona, a mo namolela matsohong a bona, a re: “A re se keng ra mmolaya.” 22A boela a re: “Se tsholleng madi; mo akgeleng ka ledumeleng lena le lehwatateng, empa le se ke la mo isa matsoho.” E ne e le hore a tle a mo namolele matsohong a bona, a mo kgutlisetse ho ntatae.

23Yare ha Josefa a fihla ho bana babo, ba mo hlobodisa seaparo sa hae se fihlang matsohong le maotong, seo a neng a se apere; 24ba mo nka, ba mo akgela ka ledumeleng. Ledumela lena le ne le se na letho, le se na metsi.

25Jwale ba dula fatshe, ba eja. Yare ha ba phahamisa mahlo ba bona mokoloko wa Baishemaele ba tswang Gileade, ba le leetong, ba ya Egepeta, dikamele tsa bona di belesitswe boroku, le ditlolo, le mmira.Mmira ke mofuta o itseng wa setlolo se monko o monate.

26Yaba Juda o re ho bana babo: “Re tla boellwa ke eng, ha re bolaya ngwanabo rona, mme re pata madi a hae? 27Tloong, re mo rekiseng ho Baishemaele, mme re se ke ra mo isa matsoho, hobane ke ngwanabo rona, ke nama ya rona.” Bana babo ba dumela.

28Yare ha bahwebi ba Midiane ba feta, ba hula Josefa, mme ba mo ntsha ka ledumeleng, ba mo rekisa ho Baishemaele ka silefera e kang boima ba dikeramo tse makgolo a mabedi le mashome a mararo, mme bao ba ya le yena Egepeta.Dik. 7:9

29Ha Rubene a kgutlela ledumeleng, mme a bona hore Josefa ha a yo ka ledumeleng, a hahola diaparo tsa hae, 30a kgutlela ho bana babo, a re: “Moshanyana ha a yo; ekaba ke tla leba kae?”

31Jwale ba nka seaparo sa Josefa, ba bolaya potsanyane, ba ina seaparo seo mading. 32Ba romela seaparo seo se fihlang matsohong le maotong, sa iswa ho ntata bona, mme ba re: “Re fumane ntho ena; ako bone hore na ke seaparo sa mora wa hao, kapa tjhe.”

33Iseraele a se tseba, mme a re: “Ke seaparo sa mora wa ka! Sebatana se mo jele; ruri Josefa o tsekolotswe ke sebatana.”

34Jakobo a hahola diaparo tsa hae, a itlama letheka ka lesela le mahwashe, a llela mora wa hae ka matsatsi a mangata. 35Bara ba hae bohle, le baradi ba hae bohle, ba ema ka maoto ho mo tshedisa, empa a se ke a tshediseha, a mpa a re: “Ke tla theohela Nqalong ya Bafu, ho mora wa ka, ke ntse ke lla.” Kahoo ntatae a mo llela.

36Bamidiane ba rekisa Josefa Egepeta, ho Potifaro, tona ya Faro le mookamedi wa balebedi.