Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

21Ka mokgwa o jwalo Modimo a qeta ho etsa lehodimo, le lefatshe, le tsohle tse lehodimong, le lefatsheng, le lewatleng.

2Ka letsatsi la bosupa Modimo a phetha mosebetsi wa hae, oo a o entseng, mme ka letsatsi la bosupa a phomola mosebetsing wa hae wohle, oo a o entseng.Bah. 4:4,10
3Modimo a hlohonolofatsa letsatsi leo la bosupa, a le halaletsa, hobane ka lona o ile a phomola mosebetsing wa hae wohle, oo a o entseng ka ho o hlola.

2:2,3 —
Phal. 20:11

4Ena ke yona tshimoloho ya lehodimo le lefatshe, ha di ne di hlolwa.

Popo ya monna le mosadi

Mohla Morena Modimo a etsang lefatshe le lehodimo, 5ho ne ho eso be le dimela dife kapa dife lefatsheng; ho eso mele ditlama dife kapa dife tsa naha, hobane Morena Modimo o ne a eso nese pula lefatsheng, mme ho bile ho se na le motho ya ka lemang mobu. 6Empa ha nyoloha mohodi lefatsheng, wa kolobisa mobu wohle lefatsheng.

7Morena Modimo a bopa motho ka lerole le tswang mobung; ka dinkong tsa hae a budulela moya wa bophelo, mme motho ya eba sebopuwa se phelang.1 Bakr. 15:45

8Yaba Modimo o lema serapa, Edene, ka nqa botjhabela, mme ho sona a bea motho eo a mmopileng. 9Serapeng seo Morena Modimo a medisa mefuta yohle ya difate tse kgahlang mahlo, tse monate ha di jewa; bohareng ba serapa a medisa sefate sa bophelo, le sefate sa ho tseba botle le bobe.Tshen. 2:7
22:2,14

10Noka e ne e phalla hara Edene, e nwesetsa serapa. Ho tloha moo e ne e arohana, e etsa dinoka tse nne. 11Noka ya pele e bitswa Pishone; ke yone e phallang, e tswedipana hara naha yohle ya Hafila, moo ho nang le kgauta. 12Kgauta ya naha eo ke e ntlentle. Ho na le mamina a difate a monko o monake, le majwe a bohlokwa. 13Noka ya bobedi e bitswa Gihone; ke yona e phallang, e tswedipana hara naha ya Kushe. 14Noka ya boraro e bitswa Tigerese; ke yona e fetang ka botjhabela ho Asure. Noka ya bone ke Euferatese.

15Morena Modimo a nka motho, a mmea serapeng sa Edene hore a se leme, a se hlokomele. 16Yaba Morena Modimo o laela motho, o re: “O ka ja difate tsohle tsa serapa ka bolokolohi, 17empa ha e le sefate sa ho tseba botle le bobe, sona o se ke wa se ja, hobane mohla o ka se jang, ruri o tla shwa.”

18Jwale Morena Modimo a re: “Hase hantle hore motho a be inotshi; ke tla mo etsetsa molekane ya mo thusang.”

19Yaba Morena Modimo o bopa diphoofolo tsohle tsa naha ka mobu, le dinonyana tsohle tse fofang, a di tlisa ho motho ho bona hore na a ka di rea mabitso afe. Kamoo motho a ileng a bitsa sebopuoa se seng le se seng se phelang kateng, yaba hoo e se e le lebitso la sona. 20Jwale motho a di rea mabitso; makgomo wohle, le dinonyana tse fofang, le diphoofolo tsohle tsa naha.

Empa ha e le motho yena ha a a ka a fumanelwa molekane ya mo thusang. 21Yaba Morena Modimo o tshwarisa motho boroko bo boholo, mme a kgaleha. Jwale Morena Modimo a ntsha le leng la mahopo a hae, a nto busetsa nama madulong a yona. 22Ka lehopo leo Morena Modimo a le ntshitseng ho motho, a bopa mosadi, a mo tlisa ho motho. 23Yaba motho o re:

“Enwa ke lesapo la masapo a ka,

le nama ya nama ya ka;

o tla bitswa Mosadi,

hobane a ntshitswe ho Monna.”

24Ka baka lena, monna o tla tlohela ntatae le mmae, a matahane le mosadi wa hae, mme ba tla fetoha ntho e le nngwe.Mat. 19:5
Mar. 10:7,8
1 Bakr. 6:16
Bae. 5:31

25Ka bobedi ba bona monna le mosadi wa hae, ba ne ba sa tena letho, empa ba sa hlajwe ke dihlong.

3

Noha e eka mosadi

31Noha e ne e le masene ho feta diphoofolo tsohle tsa naha, tseo Morena Modimo a di entseng. Yaba e re ho mosadi: “Na efela Modimo o itse: ‘Le se ke la ja difate tsohle tse serapeng’?”Tshen. 12:9
20:2

2Mosadi a araba noha, a re: “Re ka ja ditholwana tsa difate tse serapeng, 3empa ha e le ditholwana tsa sefate se bohareng ba serapa, Modimo o itse: ‘Le se ke la di ja, le ho di thetsa le se ke la di thetsa, esere la shwa.’ ”

4Jwale noha ya re ho mosadi: “Ruri ha le ka ke la shwa! 5Modimo o tseba hore mohla le ka se jang, mahlo a lona a tla tutuboloha, le tshwane le Modimo, le tsebe botle le bobe.”

6Mosadi a elellwa hore sefate seo se ka jewa, se bile se kgahla mahlo; le hore se a lakatseha, hobane se hlalefisa motho. Yaba o kgola tse ding tsa ditholwana tsa sona, o a di ja; a ba a fa le monna wa hae, le yena a ja. 7Mahlo a bona bobedi a tutuboloha, mme ba elellwa hore ha ba a tena letho. Ba rokahanya mahaba a sefate sa feiye, ba iketsetsa meitlamo.

Modimo o ahlola motho

8Jwale ba utlwa ha Morena Modimo a bua, ha a ntse a tsamaya hara serapa, moyeng o maphodi wa mantsiboya. Monna le mosadi wa hae ba ipatela Morena Modimo hara difate tsa serapa. 9Morena Modimo a bitsa monna, a re ho yena: “O hokae na?”

10Monna a arabela, a re: “Ke ile ka utlwa ha o ntse o tsamaya mona serapeng, ka tshaba, hobane ha ke a tena letho, mme ka ipata.”

11Jwale Modimo a re: “Ke mang ya o boleletseng hore ha o a tena letho? Na o jele sefate seo ke o laetseng hore o se ke wa se ja?”

12Monna a re: “Mosadi eo o nneileng yena, hore a be le nna, o mphile tse tswang sefateng, mme ka fela ka ja.”

13Jwale Morena Modimo a re ho mosadi: “Ke eng ee, eo o e entseng?”

Mosadi a re: “Noha e ile ya nqhekella, mme ka fela ka ja.”2 Bakr. 11:3
1 Tim. 2:14

14Morena Modimo a re ho noha:

“Hara makgomo wohle,

le diphoofolo tsohle tsa naha,

o rohakehile,

kahobane o entse sena!

O tla holoba ka mpa ya hao,

o je lerole ka matsatsi wohle

a ho phela ha hao.

15Ke tla hlahisa bora

pakeng tsa hao le mosadi,

le pakeng tsa madinyane a hao

le bana ba hae.

Bana ba hae

ba tla kgoba hlooho ya hao;

wena o tla ba loma serethe.”Tshen. 12:17

16A re ho mosadi:

“Ha o ithwetse,

ke tla o atisetsa bohloko.

O tla beleha bana ka bohloko,

o lakatse monna wa hao,

mme yena a o buse.”

17Jwale ho Adama a re:

“Kahobane o mametse polelo

ya mosadi wa hao,

wa ja sefate seo ke ileng ka o laela,

ka re: ‘O se ke wa se ja,’

mobu o rohakehile ka baka la hao.

O tla ja tse tswang ho wona

ka ho sebetsa ka thata,

ka matsatsi wohle a ho phela ha hao.

18Mobu oo

o tla o medisetsa meutlwa,

o o medisetse le tshehlo,

o je meroho ya naha.

3:17,18 —
Bah. 6:8

19O tla ja bohobe

ka mofufutso wa phatla ya hao,

ho fihlela o boela mobung,

hobane o ntshitswe mobung,

o lerole,

mme o tla boela leroleng!”

20Monna a rea mosadi lebitso la Eva, hobane ke yena mma batho bohle ba phelang. 21Yaba Morena Modimo o etsetsa Adama le mosadi wa hae diaparo tsa matlalo, a ba apesa.

Motho o lelekwa serapeng sa Edene

22Morena Modimo a re: “Bonang, motho o se a tshwana le e mong wa rona, ka ho tseba botle le bobe! Jwale a se tshohe a otlolla letsoho la hae, a kgola le sona sefate sa bophelo, a eja, mme a phela kamehla yohle!”Tshen. 22:14
23Yaba Morena Modimo o mo ntsha serapeng sa Edene, hore a yo lema mobu oo a ntshitsweng ho wona. 24A leleka motho. Ka botjhabela ho serapa sa Edene a bea dikerubime, le sabole e tukang malakabe, e tsokotsehelang ka nqa tsohle, ho lebela tsela e yang sefateng sa bophelo.

4

Ditaba tsa Kaine le Abele

41Adama a kena dikobong tsa mosadi wa hae, Eva; mosadi a ithwala, a tswala Kaine. Yaba Eva o re: “Ke fumane monna ka thuso ya Morena.” 2A boela a tswala Abele, moena Kaine.

Abele e ne e le modisa wa dinku, athe Kaine yena e ne e le molemi. 3Ha nako e ntse e eya, Kaine a tlisetsa Morena nyehelo ya dilopotsiya. 4Abele le yena a mo tlisetsa matsibolo a nonneng a mohlape wa hae. Morena a kgahlwa ke Abele le nyehelo ya hae,Bah. 11:4
5empa a se ke a kgahlwa ke Kaine le nyehelo ya hae. Kaine a halefa haholo, sefahleho sa hae sa tsunkana.

6Morena a re ho Kaine: “O halefetseng? Ke ka baka lang ha sefahleho sa hao se tsunkane? 7Haeba o etsa hantle, na sefahleho sa hao ha se na ho bontsha kgotso? Empa ha o sa etse hantle, sebe se laletse monyakong wa hao, se a o lakatsa; feela wena eka kgona o se hlole.”

8Kaine a re ho Abele, moena hae: “A re ye naheng.” Jwale yare ha ba le naheng, Kaine a tsohela Abele moena hae matla, a mmolaya.Mat. 23:35
Luka 11:51
1 Joh. 3:12

Teleko ya Kaine

9Morena a re ho Kaine: “Ngwaneno, Abele, o kae?”

Kaine a araba, a re: “Ha ke tsebe! Na ke nna modisana wa ngwaneso?”

10Morena a re: “O entseng? Lentswe la madi a ngwaneno le ipiletsa ho nna le etswa mobung.Bah. 12:24
11Kahoo o rohakehile, mme o lelekilwe mobung oo madi a ngwaneno, a tsholotsweng ke letsoho la hao, a monyetseng ho wona. 12Ha o lema, mobu o ke ke wa hlola o o atlehisa ka tse tswang ho wona. O tla ba mmalehi le moleleri lefatsheng.”

13Kaine a re ho Morena: “Kotlo ya ka e kgolo hoo ke sitwang ho e mamella. 14Bona, kajeno o ntelekile naheng ena, mme nke ke ka hlola ke bona sefahleho sa hao. Ke tla ba mmalehi le moleleri lefatsheng, mme ho tla etsahala hore ya mponang a mpolaye.”

15Morena a re ho yena: “Ka baka leo, mang le mang ya tla bolaya Kaine, polao eo e tla pheteletswa hasupa.” Yaba Morena o tshwaya Kaine, esere ya mmonang a mmolaya. 16Kaine a tloha pela Morena, a ya aha lefatsheng la Nodo, ka botjhabela ho Edene.

Leloko la Kaine

17Kaine a kena dikobong tsa mosadi wa hae; mosadi a ithwala, a tswala Henoke. Kaine a haha motse, a o reella ka mora wa hae, Henoke. 18Henoke a tswala Irade; Irade a tswala Mehuyaele; Mehuyaele a tswala Methushaele; Methushaele a tswala Lameke.

19Lameke a nyala basadi ba babedi: lebitso la e mong e ne e le Ada, la e mong e le Silla. 20Ada a tswala Jabale, eo e leng ntata ba neng ba phela ditenteng, ba ruileng mehlape. 21Lebitso la moena hae e ne e le Jubale, eo e leng ntata bohle ba neng ba letsa makodilo le diphala. 22Silla yena a tswala Tubale-Kaine, eo e neng e le lelala la dintho tse entsweng ka lethose le tshepe. Kgaitsedi ya Tubale-Kaine e ne e le Naama.

23Yaba Lameke o re ho basadi ba hae:

“Ada le Silla, utlwang lentswe la ka;

lona basadi ba Lameke,

mamelang polelo ya ka:

ke bolaile motho

ya mpatileng leoma,

le mohlankana ya nteteditseng.

24Haeba Kaine a pheteletswa hasupa,

Lameke yena e tla ba

hamashome a supileng hasupa.”Mat. 18:22

25Adama a boela a kena dikobong tsa mosadi wa hae, mosadi a mo tswalla mora eo a ileng a mo rea lebitso la Seta. Eva a re: “Modimo o mphile ngwana e mong bakeng sa Abele, hobane Kaine o ne a mmolaye.” 26Seta le yena a ba le mora, mme a mo rea lebitso la Enoshe.

Jwale batho ba qala ho rapela Morena.