Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
29

Jakobo o fihla Harane

291Jakobo a tswela pele leetong la hae, a ya fihla naheng ya baahi ba ka botjhabela. 2Ha a tadima, a bona sediba hara thota, a bona mehlape e meraro ya dinku e bothile pela sona, hobane mehlape eo e ne e nweswa sedibeng seo. Lejwe le kwahelang molomo wa sediba le ne le le leholo. 3Ha mehlape e bokane moo, badisana ba ne ba ye ba le phikolose, le tlohe molomong wa sediba, ba nwese dinku, ba boele ba le busetse ditulong tsa lona, molomong wa sediba.

4Jakobo a re ho bona: “Bana beso, le tswa kae?”

Bona ba araba, ba re: “Re tswa Harane.”

5A re ho bona: “Na le tseba Labane, mora wa Nakore?”

Badisana ba re: “Re a mo tseba.”

6A re ho bona: “Na o ntse a phela hantle?”

Ba re: “O ntse a phela hantle. Bona, moradi wa hae Ragele ke eo a etla le dinku.”

7Jakobo a re: “Bonang mona, e sa le motsheare o moholo, ha e eso be nako ya ho orosa mehlape; nwesang dinku, le tsamaye le yo di fudisa.”

8Empa bona ba re: “Re sitwa ho etsa jwalo, ho fihlela mehlape yohle e bokellana mona, ho phikoloswa lejwe, le tloswa molomong wa sediba, ebe jwale re tseba ho nwesa dinku.”

9Yare a sa ntsane a bua le bona, Ragele a fihla le dinku tsa ntatae, hobane e ne e le modisana wa tsona. 10Ha Jakobo a bona Ragele, moradi wa malomae Labane, le dinku tsa malomae Labane, Jakobo a atamela, a phikolosa lejwe, a le tlosa molomong wa sediba, mme a nwesa dinku tsa malomae Labane. 11Jwale Jakobo a aka Ragele, a ba a lla. 12Jakobo a bolella Ragele hore ke seng le ntatae, le hore yena ke mora wa Rebeka. Ragele a matha, a ya tsebisa ntatae.

13Yare ha Labane a utlwa ditaba tsa Jakobo motjhana hae, a matha ho ya mo kgahlanyetsa, a mo kopa molaleng, a mo aka, a mo isa ka tlung ya hae. Jakobo a bolella Labane tsena tsohle, 14mme Labane a re ho yena: “Ruri o lesapo la ka le nama ya ka!” Jakobo a hlola le yena kgwedi kaofela.

15Yaba Labane o re ho Jakobo: “Kaha o motjhana wa ka, na o ka ntshebeletsa feela? Mpolelle: ke o lefe bokae?” 16Jwale Labane o ne a ena le baradi ba babedi; lebitso la e moholo e ne e le Lea, mme lebitso la e monyenyane e le Ragele. 17Mahlo a Lea a ne a le bolea, empa Ragele o ne a bopehile hantle, a le motle haholo.

18Jakobo o ne a rata Ragele, mme a re: “Ke tla o sebeletsa ka dilemo tse supileng, ke sebeletsa ho fumana Ragele, moradi wa hao e monyenyane.”

19Yaba Labane o re: “Ho molemo hore ke mo nee wena, ho ena le ho mo nea monna osele. Dula le nna he.” 20Jakobo a sebeletsa bohadi ba Ragele ka dilemo tse supileng, empa ka baka la lerato leo a neng a rata Ragele ka lona, dilemo tseo tsa ka ditshiu tse seng kae.

Jakobo o a nyala

21Jwale Jakobo a re ho Labane: “Nnee mosadi wa ka, ke kene dikobong tsa hae, hobane nako ya ka e phethehile.”

22Yaba Labane o mema banna bohle ba sebaka seo, o etsa mokete wa lenyalo. 23Ka phirimana Labane a nka moradi wa hae Lea, a mo isa ho Jakobo, mme yena a kena dikobong tsa hae. 24Labane a nka lekgabunyane la hae Silepa, a le nea moradi wa hae Lea, hore e be lekgabunyane la hae.

25Yare ha bo esa, bo bonahala hore ke Lea, Jakobo a re ho Labane: “Ke eng ee, eo o nketseditseng yona? Na ha ke o sebeletsa, ke ne ke sa sebeletse hore o nnee Ragele? Jwale o nthetseditseng?”

26Labane a re: “Mona haeso hase moetlo hore e monyenyane a nyalwe pele ho e moholo. 27Qeta beke le enwa, mme o tla newa le eno e mong, feela o ntshebeletse hae ka dilemo tse ding tse supileng, tseo o tla ntshebeletsa ka tsona.”

28Jakobo a dumela, a qeta beke ya enwa, Labane a nto mo nea moradi wa hae Ragele, hore e be mosadi wa hae. 29Labane a nka lekgabunyane la hae Bileha, a le nea moradi wa hae Ragele, hore e be lekgabunyane la hae. 30Jakobo a kena dikobong tsa Ragele, mme a rata Ragele ho feta Lea. A boela a sebeletsa Labane ka dilemo tse ding tse supileng.

Bana ba Jakobo

31Ha Morena a bona hore Lea ha a ratwe, a mo fa thari, empa Ragele ya eba nyopa. 32Lea ya eba moimana, a tswala mora, mme a mo rea lebitso la Rubene, hobane o ne a re: “Ruri Morena o bone matshwenyeho a ka, mme jwale monna wa ka o tla nthata.”

33Ya eba moimane hape, a tswala mora, mme a re: “Ruri Morena o utlwile hore ha ke ratwe, mme o mphile mora enwa hape.” Yaba o mo rea lebitso la Simeone.

34Ya boela ya eba moimana, a tswala mora, mme a re: “Jwale monna wa ka o tla nkgomarela, hobane ke mo tswaletse bara ba bararo.” Ka baka lena, enwa a mo rea lebitso la Levi.

35Ya boela ya eba moimana hape, a tswala mora, mme a re: “Jwale ke tla boka Morena.” Ka baka lena, a mo rea lebitso la Juda; yaba o kgaotsa ho beleha.