Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
25

Bara ba Ketura

251Aborahama a boela a nyala mosadi e mong, eo lebitso la hae e neng e le Ketura. 2Mosadi enwa a mo tswalla Simerane, le Jokoshane, le Medane, le Midiane, le Jishebaka, le Shua. 3Jokoshane a tswala Sheba le Dedane. Ditloholo tsa Dedane e ne e le Baasure, le Baletushe, le Baleumime. 4Bara ba Midiane e ne e le Efa, le Efere, le Hanoke, le Abida, le Eledaa. Bana bohle e ne e le bara ba Ketura.

5Aborahama a nea Isaka tsohle tseo a nang le tsona. 6Empa ha e le bara ba basadi ba hae ba mafielo, Aborahama a ba nea dimpho, mme eitse a sa phela a ba tlosa ho mora wa hae Isaka, a ba isa ka nqa botjhabela, naheng ya botjhabela.

Lefu la Aborahama

7Ditshiu tsa bophelo ba Aborahama e bile dilemo tse lekgolo le mashome a supileng a metso e mehlano. 8Aborahama a neela moya, a shwa, mme a orohela ho bang ka yena, hoba a phele halalele ka boiketlo, a hodile, a atetswe ke ditshiu. 9Bara ba hae, Isaka le Ishemaele, ba mo epela lehaheng la Makapela, tshimong ya Eferone, mora wa Sohara wa Mohete, pela Mamore. 10Tshimo ena Aborahama o ne a e rekile ho bara ba Hete. Ke moo Aborahama a ileng a epelwa teng, le mosadi wa hae Sara.Tshim. 23:3-16
11Kamora lefu la Aborahama, Modimo a hlohonolofatsa Isaka, mora wa hae. Isaka a aha Sedibeng sa Lakai-Roi.

Leloko la Ishemaele

12Lena ke leloko la Ishemaele, mora wa Aborahama, eo Hagare wa Moegepeta, lekgabunyane la Sara, a ileng a mo tswalla Aborahama.

13Ana ke mabitso a bara ba Ishemaele ka ho hlahlamana ha tswalo ya bona: Nebajote, letsibolo la Ishemaele, le Kedare, le Adabeele, le Mibesame 14le Mishema, le Duma, le Masa, 15le Hadare, le Tema, le Jeture, le Nafisha, le Kedema. 16Bana ke bona bara ba Ishemaele, mme ana ke mabitso a bona, ho ya ka metse ya bona, le ho ya ka diahelo tsa bona; ke mahosana a leshome le metso e mmedi, ho ya ka merabe ya bona.

17Dilemo tsa bophelo ba Ishemaele e bile lekgolo le mashome a mararo a metso e supileng. A neela moya, a shwa, mme a orohela ho bang ka yena. 18Ditloholo tsa hae tsa aha ho tloha Hafila ho ya fihla Shure, ka botjhabela ho Egepeta, tseleng e yang Asiria. A aha ka botjhabela ho bana babo.

Ho tswalwa ha Esau le Jakobo

19Tsena ke ditaba tsa Isaka, mora wa Aborahama.

Aborahama o ile a tswala Isaka. 20Isaka o ne a ena le dilemo tse mashome a mane, ha a nyala Rebeka, moradi wa Bethuele, Moarame wa Padane-Arame, kgaitsedi ya Labane wa Moarame.

21Isaka a rapella mosadi wa hae ho Morena, hobane e ne e le nyopa, mme Morena a utlwa thapelo ya hae, Rebeka mosadi wa hae ya eba moimana. 22Masea a ne a rahana ka popelong ya hae; yaba o re: “Haeba ho tjee, ekaba ke phelela eng?” A ya botsa Morena, 23mme Morena a re ho yena:

“Ditjhaba tse pedi

di ka popelong ya hao,

merabe e mmedi e tla arohana,

merabe eo e tswe maleng a hao,

morabe o mong

o tla ba matla ho feta o mong,

e moholo

o tla sebeletsa e monyenyane.”Bar. 9:12

24Ha matsatsi a hae a ho beleha a se a phethahetse, bonang, mafahla a ne a le teng ka popelong ya hae.

25La pele la hlaha le le lefubedu, mmele wohle wa lona o ne o ka kobo e phophomang boya, mme ba le rea lebitso la Esau. 26Kamora moo ha hlaha moena wa hae, mme letsoho la hae le ne le tshwere serethe sa Esau, yaba ba mo rea lebitso la Jakobo. Isaka o ne a ena le dilemo tse mashome a tsheletseng ha a ba tswala.

Esau o rekisa ditokelo tsa boholo ba hae

27Ha bashanyana bana ba ntse ba hola, Esau ya eba setsomi, a phela hara naha; athe Jakobo e ne e le motho wa kgotso, wa sesalahae. 28Isaka o ne a rata Esau, hobane o ne a eja nama ya diphoofolo tseo a di bolayang, empa Rebeka yena o ne a rata Jakobo.

29Ka mohlomong Jakobo o ne a phehile sopho, Esau a kena a etswa naheng, a lapile haholo. 30Yaba Esau o re ho Jakobo: “Ako mphe ntho e kgubedu eno, ntho e kgubedu eno hle, ke je, hobane ke lapile haholo!” Ke ka baka leo a reilweng lebitso la Edomo.

31Jakobo a re: “Nthekisetse ditokelo tsa boholo ba hao pele.”

32Esau a re: “Bona, ke se ke le lekgatheng la ho shwa; ho nna molemo wa ditokelo tsa boholo ba ka ke ofe?”

33Jakobo a re: “Ntlhapanyetse pele!” Yaba o a mo hlapanyetsa, o rekisetsa Jakobo ditokelo tsa boholo ba hae.Bar. 12:16

34Jwale Jakobo a fa Esau bohobe le sopho ya dierekisi; yaba o a ja, o a nwa, a nto phahama, a ikela.

Esau a nyedisa ditokelo tsa boholo ba hae jwalo.

26

Isaka naheng ya Bafilesita

(Tshim. 12:10-20; 20:1-18)

261Tlala ya eba teng naheng eo, ntle ho tlala e kileng ya eba teng pele, mehleng ya Aborahama. Yaba Isaka o ya Gerare, ho Abimeleke kgosi ya Bafilesita. 2Morena a iponahatsa ho yena, a re: “O se ke wa theohela Egepeta; o mpe o yo aha naheng eo ke tla o laela yona. 3Jaka naheng eo, mme ke tla ba le wena, ke o hlohonolofatse, hobane wena le ditloholo tsa hao ke tla le nea dinaha tsena tsohle. Ke tla tiisa kano eo ke neng ke e hlapanyetse ntatao Aborahama. 4Ke tla ngatafatsa ditloholo tsa hao jwaloka dinaledi tsa lehodimo, mme dinaha tsena tsohle ke tla di nea ditloholo tsa hao. Ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla hlohonolofala ka ditloholo tsa hao;

26:3,4 —
Tshim. 22:16-18
5kaha Aborahama o ile a mmamela, a boloka ditsela tsa ka, le ditaelo tsa ka, le ditemoso tsa ka, le melao ya ka.”

6Yaba Isaka o aha Gerare. 7Ha batho ba sebaka seo ba mmotsa ka mosadi wa hae, a re: “Ke kgaitsedi ya ka,” hobane o ne a tshaba ho re: “Ke mosadi wa ka,” esere banna ba sebaka seo ba mmolaya ka baka la Rebeka, hobane Rebeka o ne a le motle haholo.Tshim. 12:13
20:2

8Ha Isaka a se a ahile moo ditshiu tse teletsana, Abimeleke, kgosi ya Bafilesita, a tadima ka fesetere, mme a bona Isaka a ntse a phathapathatsana le Rebeka, mosadi wa hae. 9Yaba Abimeleke o bitsa Isaka, o re: “Ha ke re eo ke mosadi wa hao? Ke hobaneng ha o ile wa re ke kgaitsedi ya hao?”

Isaka a mo araba, a re: “Ke hobane ke ile ka nahana hore mohlomong ka baka la hae ke tla tshoha ke bolawa.”

10Abimeleke a re ho yena: “Ke eng ee, eo o e entseng ho rona? E mong wa batho bana a ka be a ile a kena dikobong tsa mosadi wa hao, mme o ka be o entse hore re be molato.”

11Jwale Abimeleke a bolella batho ba hae, a re: “Mang kapa mang ya ka amang monna enwa, kapa mosadi wa hae, o tla bolawa.”

Ho tsekisanwa didiba

12Isaka a lema naheng eo, mme ka sona selemo seo a kotula halekgolo. Morena a mo hlohonolofatsa, 13mme ya eba morui, a nna a tswela pele ho atleha, ho fihlela e eba morui e moholo ka ho fetisisa. 14A ba le mehlape ya dinku le ya dikgomo, le bahlanka ba bangata, hoo Bafilesita ba ileng ba mo honohela. 15Didiba tsohle tseo bahlanka ba ntatae ba neng ba ile ba di tjheka mehleng ya ntatae Aborahama, Bafilesita ba ne ba ile ba di kata ka mobu.

16Jwale Abimeleke a re ho Isaka: “Tloha hara rona, hobane o matla ho re feta.”

17Yaba Isaka o tloha moo, o ya hloma kgohlong ya Gerare, mme a aha teng. 18Isaka a boela a tjheka didiba tse ileng tsa tjhekwa mehleng ya ntatae Aborahama. Bafilesita ba ne ba ile ba di kata kamora lefu la Aborahama, mme a di rea mabitso ao ntatae a neng a di reile wona.

19Bahlanka ba Isaka ba tjheka ka kgohlong, mme ba fumana sediba sa metsi a tsapolang. 20Badisa ba Gerare ba tsekisana le ba Isaka, ba re: “Metsi ana ke a rona.” Yaba sediba seo o se rea lebitso la Eseke,Eseke ke ho re Kgang. hobane ba ne ba se tsekisane le yena. 21Ba boela ba tjheka sediba se seng, mme le seo ba se tsekisana; sona a se rea lebitso la Sitena.Sitena ke ho re Bora. 22A falla moo, a tjheka sediba se seng hape, empa sena ba se ke ba hlola ba se tsekisana, mme sona a se rea lebitso la Rehobote,Rehobote ke ho re Phatlalla. a re: “Jwale Morena o re file sebaka, mme re tla ngatafala naheng ena.”

23Ho tloha moo a nyoloha, a ya Beeresheba. 24Ka bona bosiu boo, Morena a iponahatsa ho yena, a re: “Ke nna Modimo wa ntatao Aborahama. Se tshabe letho hobane ke na le wena. Ke tla o hlohonolofatsa, ke ngatafatse ditloholo tsa hao, ka baka la Aborahama, mohlanka wa ka.”

25Yaba o haha aletare moo, mme a rapela Morena, a hloma tente ya hae moo. Hona moo bahlanka ba Isaka ba tjheka sediba.

Selekane sa Abimeleke le Isaka

26Abimeleke, a etswa Gerare, a ena le motswalle wa hae Ahusate le Pikole molaodi wa mabotho a hae, a ya ho Isaka.Tshim. 21:22
27Isaka a re ho bona: “Ke ka baka lang le tlileng ho nna, ha le ntlhoile tjee, le bile le ntelekile ha lona?”

28Ba mo araba, ba re: “Re bone hantle hore Morena o na le wena; yaba re re: Ha ho ke ho be le kano pakeng tsa rona le wena, re etse selekane le wena. 29O ke ke wa re etsa hampe, jwalokaha le rona re sa ka ra o etsa hampe. Ha ho letho leo re le entseng ho wena, haese botle feela, mme re bile re o ntshitse ka kgotso. Jwale o ya hlohonolofaditsweng ke Morena.”

30A ba etsetsa mokete, mme ba eja, ba enwa. 31Ba tsoha ka madungwadungwana, ba hlapanyetsana, mme Isaka a ba lokolla, ba tloha ho yena ka kgotso.

32Ka lona letsatsi leo bahlanka ba Isaka ba tla ho yena, ba mmolella ka sediba seo ba se tjhekileng, mme ba re ho yena: “Re fumane metsi.” 33Sediba seo a se bitsa Sheba;Sheba ke ho re Kano. ka baka leo, motse oo o bitswa Beeresheba le kajeno.

34Ha Esau a ena le dilemo tse mashome a mane a nyala Jehudite, moradi wa Beeri wa Mohete, le Basemate, moradi wa Elone wa Mohete. 35Basadi bana ba sulafaletsa Rebeka le Isaka bophelo.

27

Jakobo o hlohonolofatswa ke ntatae Isaka

271Yare ha Isaka a se a tsofetse, mahlo a hae a se a fokola, hoo a neng a se a sa bone, a bitsa Esau, mora wa hae wa matsibolo, mme a re ho yena. “Ngwana ka!”

Yena a arabela, a re: “Ke nna enwa.”

2Isaka a re: “Bona ke tsofetse; ha ke tsebe letsatsi leo ke tla shwa ka lona. 3Ako nke dibetsa tsa hao hle, le sehlajwa sa hao, le seqha sa hao, o ye naheng, o eo ntsomela phoofolo. 4Jwale o mphehele nama a hlabosang, ka mokgwa oo ke o ratang, o ntlisetse yona ke tlo ja, e le hore ke tle ke o hlohonolofatse ke eso shwe.”

5Rebeka o ne a ntse a utlwa ha Isaka a bua le Esau, mora wa hae. Esau a ya naheng ho ya tsoma phoofolo, hore a tle a e tlise.

6Rebeka a bua le mora wa hae Jakobo, a re: “Ke utlwile ntatao a bua le moholwane wa ha Esau, a re: 7‘Ntlisetse phoofolo, mme o mphehele nama e hlabosang, e le hore ke tle ke je, mme ke o hlohonolofatse mahlong a Morena ke eso shwe.’ 8Jwale, ngwana ka, mamela kamoo ke o laelang kateng. 9Eya mohlapeng hona jwale, o yo ntlisetsa dipotsanyane tse pedi, tse ntle, mme ka tsona ke tla phehela ntatao nama e hlabosang, ka mokgwa oo a o ratang. 10O tla e isetsa ntatao hore a je, a tle a o hlohonolofatse a eso shwe.”

11Empa Jakobo a re ho Rebeka, mmae: “Bona, moholwane wa ka Esau ke motho ya mohwete, athe nna ke motho ya lehwete. 12Mohlomong ntate o tla mphopholetsa, mme mahlong a hae ke tla bonahala ke le mothetsi, ebe ke itlisetsa thohako e seng tlhohonolofatso.”

13Mmae a re ho yena: “Thohako ya hao e tla ba hodima ka, ngwana ka. Wena, o mamele feela, mme o tsamaye, o yo ntatela tsona.”

14Yaba o a tsamaya, wa di nka, o di tlisetsa mmae; mmae a pheha nama e hlabosang, ka mokgwa oo ntatae a o ratang. 15Jwale Rebeka a nka diaparo tse ntle tsa Esau, mora wa hae wa matsibolo, tse neng di le ho yena ka tlung, a di apesa Jakobo mora wa hae e monyenyane. 16Yaba o thata matsoho a hae, le molala wa hae o lehwete, ka matlalo a dipotsanyane. 17Nama e hlabosang le bohobe, tseo a ileng a di lokisa, a di neela mora wa hae Jakobo, matsohong.

18Yaba Jakobo o ya ho ntatae, o fihla, a re: “Ntate!”

Yena a arabela, a re: “Ke nna enwa! O mang, ngwana ka?”

19Jakobo a re ho ntatae: “Ke nna Esau, matsibolo a hao, mme ke entse kamoo o ntaetseng kateng. Ako tsohe hle, o dule, o je nama ya tseo ke tswa di tsoma, o tle o ntlhohonolofatse.”

20Empa Isaka a re ho mora wa hae: “O e fumane kapele hakaakang, ngwana ka?”

Jakobo a araba, a re: “Ke hobane Morena, Modimo wa hao, o ile a nkatlehisa.”

21Yaba Isaka o re ho Jakobo: “Ako atamele hle, ke o phopholetse ngwana ka ke utlwe hore na efela e le wena mora wa ka Esau, kapa tjhe.”

22Jwale Jakobo a atamela ho ntatae Isaka; yena a mo phopholetsa, mme a re: “Lentswe ke lentswe la Jakobo, empa matsoho ke matsoho a Esau.” 23A se ke a ba a mo tseba, hobane matsoho a hae a ne a ena le mohwete jwaloka matsoho a moholwane wa hae Esau. Yaba o a mo hlohonolofatsa. 24A re: “Na o fela o le mora wa ka Esau?”

Jakobo a arabela, a re: “Ke yena!”

25Jwale a re: “Ntlisetse yona, ke je nama ya tse tsomilweng ke mora wa ka mme ke o hlohonolatse.”

Yaba o e tlisa ho yena, mme a ja; a mo tlisetsa le veine mme a nwa. 26Jwale ntatae Isaka a re ho yena: “Atamela jwale, ngwana ka o nkake.”

27Yaba o a atamela, o a mo aka; Isaka a utlwa monko wa diaparo tsa hae, mme a mo hlohonolofatsa, a re:

“Bona, monko wa mora wa ka

o jwaloka monko wa tshimo,

tshimo eo

Morena a e hlohonolofaditseng!

28Modimo a ke a o nee phoka

ya lehodimo,

le monono wa lefatshe,

le tjhai ya koro le ya veine.

29Ditjhaba di ke di o sebeletse,

mme merabe e ke e o kgumamele.

Eba morena wa bana beno,

bana beno ba o kgumamele.

Bohle ba o rohakang

ba ke ba rohakehe,

mme bohle ba o hlohonolofatsang

ba hlohonolofale.”

27:27-29 —
Bah. 11:20
Tshim. 12:3

30Eitse hoba Isaka a qete ho hlohonolofatsa Jakobo, mme a eso be le motsotswana Jakobo a tswile ka ho ntatae Isaka, moholwane wa hae Esau a fihla ho tswa tsoma. 31Le yena a pheha nama e hlabosang, mme a e tlisetsa ntatae. Yaba o re ho ntatae: “Ntate, ako tsohe, mme o je nama ya tse tsomilweng ke mora wa hao, o tle ntlhohonolofatse.”

32Ntatae Isaka a re ho yena: “O mang?”

A arabela, a re: “Ke nna mora wa hao, matsibolo a hao, Esau.”

33Isaka a thothomela haholo, a re: “E ne e le mang he, ya ileng a ya tsoma phoofolo, mme a e tlisa ho nna, ka e ja yohle, o eso fihle, mme ka ba ka mo hlohonolofatsa? E, o tla hlohonolofala!”

34Ha Esau a utlwa mantswe a ntatae a lla sello se seholo, se bohloko, mme a re ho ntatae: “Le nna ako ntlhohonolofatse hle ntate!”

35Empa ntatae a re: “Moena wa hao a tlile ka bolotsana, mme o nkile mahlohonolo a hao!”

36Yaba Esau o re: “Na ha a ya bitswa Jakobo ka nepo? Hobane o nqhekanyeditse habedi. O ile a nka ditokelo tsa boholo ba ka, mme jwale bona, o nkile le mahlohonolo a ka!” A tswela pele, a re: “Na nna ha o a ntshiela lehlohonolo?”Tshim. 25:29-34

37Isaka a arabela Esau, a re: “Bona, ke mo entse morena wa hao, le bana babo bohle ke mo neile bona ho ba bahlanka ba hae, mme ka mmaballa ka koro le ka veine. Ebe jwale, ngwana ka, nka o etsetsa eng?”

38Yaba Esau o re ho ntatae: “Na ha o sa na le lehlohonolo le leng ntate? Le nna ntlhohonolofatse hle, ntate!” Esau a bokolla habohloko.Bah. 12:17

39Yaba ntatae Isaka o a arabela, o re ho yena:

“Bona, leaho la hao

le tla ba hole le monono wa lefatshe,

le be hole le phoka ya lehodimo

e tswang hodimo.

40O tla phela ka sabole ya hao,

mme o tla sebeletsa moena hao,

empa ha nako ya ho itokolla e fihla,

o tla monyola molala wa hao

jokong ya hae.”

27:39,40 —
Bah. 11:20
Tshim. 36:8
2 Dikg. 8:20

41Jwale Esau a hloya Jakobo ka baka la tlhohonolofatso eo ntatae a mo hlohonolofaditseng ka yona. Esau a re ka pelong ya hae: “Matsatsi a bofifi ba ntate a atametse, mme ke tla bolaya Jakobo, moena wa ka.”

42Empa Rebeka a bolellwa mantswe ana a Esau, mora wa hae wa matsibolo; yaba Rebeka o laela hore ho bitswe Jakobo, mora wa hae e monyenyane, mme a re ho yena: “Bona, moholwane wa hao Esau o tla iphetetsa ka ho o bolaya. 43Ka baka leo, ngwana ka, mamela: tsamaya, o balehele ha malomao Labane, ya Harane. 44O hlole le yena ditshiu di se kae, ho fihlela kgalefo ya moholwane wa hao e kokobela. 45Ha kgalefo ya moholwane wa hao e se e kokobetse, mme a lebetse seo o mo entseng sona, nna ke tla romela motho ho o lata teng. Hobaneng nka shwellwa ke lona ba babedi ka tsatsi le le leng?”

46Jwale Rebeka a re ho Isaka: “Ke tennwe ke bophelo ka baka la basadi bana ba Bahete. Haeba Jakobo a ka nyala e mong wa banana ba Bahete ba jwaloka bana, bophelo ba ka bo tla ba le molemo ofe ho nna?”