Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Modimo o bopa lehodimo le lefatshe

11Tshimolohong Modimo o ne a hlole lehodimo le lefatshe. 2Lefatshe le ne le se na sebopeho, le se na letho; lefifi le ne le aparetse bodiba. Moya wa Modimo o ne o okaokela metsi.

3Modimo a re: “Lesedi le be teng!” Yaba lesedi le ba teng.2 Bakr. 4:6
4Modimo a bona hore lesedi le letle, mme Modimo a le arohanya le lefifi. 5Modimo a re lesedi ke “motsheare” mme a re lefifi ke “bosiu”. Ha phirima, ha esa, ya eba letsatsi la pele.

6Yaba Modimo o re: “Loapi le be teng pakeng tsa metsi, ho arohanya metsi ho metsi a mang.” 7Modimo a etsa loapi ho arohanya metsi a kahodimo ho lona le metsi a katlase ho lona. Ha fela ha eba jwalo. 8Modimo a re loapi ke “lehodimo”. Ha phirima, ha esa, ya eba letsatsi la bobedi.2 Pet. 3:5

9Jwale Modimo a re: “Metsi a katlase ho lehodimo a bokellane sebakeng se le seng, ho hlahe mobu o ommeng!” Ha fela ha eba jwalo. 10Modimo a re mobu o ommeng ke “lefatshe”, metsi a bokellaneng wona a re ke “mawatle”. Modimo a bona hore hoo ho hotle.

11Modimo a re: “Lefatshe le medise jwang, le ditlama tse nang le peo, le difate tse behang ditholwana tse nang le peo ka mefuta ya yona, lefatsheng.” Ha fela ha eba jwalo. 12Lefatshe la medisa jwang, le ditlama tse nang le peo ka mefuta ya tsona, le difate tse behang ditholwana tse nang le peo ka mefuta ya yona. Modimo a bona hore hoo ho hotle. 13Ha phirima, ha esa, ya eba letsatsi la boraro.

14Yaba Modimo o re: “Loapi la lehodimo le be le mabone, a tle a arohanye motsheare le bosiu, a be a supe dinako tsa selemo, le matsatsi, le dilemo. 15Hape e be mabone a loaping la lehodimo, a bonesang lefatshe.” Ha fela ha eba jwalo. 16Modimo a etsa mabone a mabedi, a maholo; lebone le leholo ya eba le busang motsheare, le lenyenyane ya eba le busang bosiu; mme a etsa le dinaledi. 17Modimo a di bea loaping la lehodimo hore di bonese lefatshe, 18di buse motsheare le bosiu, di arohanye lesedi le lefifi. Modimo a bona hore hoo ho hotle. 19Ha phirima, ha esa, ya eba letsatsi la bone.

20Jwale Modimo a re: “Metsi a hlahise dibopuwa tse ngata, tse phelang, tse tsamayang ka dikgakgatha; le dinonyana di fofe kahodima lefatshe, loaping la lehodimo.” 21Modimo a hlola dikganyapa tsa ditonanahadi, le dibopuwa tsohle tse phelang, tse hlahisitsweng ke metsi ka bongata, ka mefuta ya tsona; le dinonyana tse fofang, ka mefuta ya tsona. Modimo a bona hore hoo ho hotle. 22Modimo a di hlohonolofatsa, a re: “Atang, le ngatafale, le tlale mawatleng; le dinonyana di ngatafale lefatsheng.” 23Ha phirima, ha esa, ya eba letsatsi la bohlano.

24Yaba Modimo o re: “Lefatshe le hlahise dibopuwa tse phelang, ka mefuta ya tsona: Makgomo, le dihahabi, le diphoofolo tse hlaha ka mefuta ya tsona.” Ha fela ha eba jwalo. 25Modimo a etsa diphoofolo tse hlaha ka mefuta ya tsona, le makgomo ka mefuta ya wona, le dihahabi tsohle ka mefuta ya tsona. Modimo a bona hore hoo ho hotle.

26Jwale Modimo a re: “A re etseng motho ka setshwano sa rona le ka sebopeho sa rona, mme a laole ditlhapi tsa lewatle, le dinonyana tse fofang, le makgomo, le lefatshe lohle, le tsohle tse hahabang hodima lefatshe.”1 Bakr. 11:7

27Yaba Modimo o bopa motho ka setshwano sa hae, o mmopa ka setshwano sa Modimo; a bopa e motona le e motshehadi.Mat. 19:4
Mar. 10:6

28Modimo a ba hlohonolofatsa, a re ho bona: “Atang, le ngatafale, le tlale lefatshe, le rene hodima lona; le laole ditlhapi tsa lewatle, le dinonyana tse fofang, le tsohle tse tsamayang hodima lefatshe.”

1:27,28 —
Tshim. 5:1,2

29Modimo a nto re: “Bonang, ke le file meroho yohle e nang le peo, e teng lefatsheng lohle; le difate tsohle tse behang ditholwana tse nang le peo, hore e be dijo tsa lona. 30Le diphoofolo tsohle tse hlaha, le dinonyana tsohle tse fofang, le tsohle tse hahabang hodima lefatshe, le tsohle tse phelang, ke di file ditlama tsohle tse tala, hore e be dijo tsa tsona.” Ha fela ha eba jwalo.

31Jwale Modimo a tadima tsohle tseo a di entseng, mme a bona hore di ntle haholo. Ha phirima, ha esa, ya eba letsatsi la botshelela.

2

21Ka mokgwa o jwalo Modimo a qeta ho etsa lehodimo, le lefatshe, le tsohle tse lehodimong, le lefatsheng, le lewatleng.

2Ka letsatsi la bosupa Modimo a phetha mosebetsi wa hae, oo a o entseng, mme ka letsatsi la bosupa a phomola mosebetsing wa hae wohle, oo a o entseng.Bah. 4:4,10
3Modimo a hlohonolofatsa letsatsi leo la bosupa, a le halaletsa, hobane ka lona o ile a phomola mosebetsing wa hae wohle, oo a o entseng ka ho o hlola.

2:2,3 —
Phal. 20:11

4Ena ke yona tshimoloho ya lehodimo le lefatshe, ha di ne di hlolwa.

Popo ya monna le mosadi

Mohla Morena Modimo a etsang lefatshe le lehodimo, 5ho ne ho eso be le dimela dife kapa dife lefatsheng; ho eso mele ditlama dife kapa dife tsa naha, hobane Morena Modimo o ne a eso nese pula lefatsheng, mme ho bile ho se na le motho ya ka lemang mobu. 6Empa ha nyoloha mohodi lefatsheng, wa kolobisa mobu wohle lefatsheng.

7Morena Modimo a bopa motho ka lerole le tswang mobung; ka dinkong tsa hae a budulela moya wa bophelo, mme motho ya eba sebopuwa se phelang.1 Bakr. 15:45

8Yaba Modimo o lema serapa, Edene, ka nqa botjhabela, mme ho sona a bea motho eo a mmopileng. 9Serapeng seo Morena Modimo a medisa mefuta yohle ya difate tse kgahlang mahlo, tse monate ha di jewa; bohareng ba serapa a medisa sefate sa bophelo, le sefate sa ho tseba botle le bobe.Tshen. 2:7
22:2,14

10Noka e ne e phalla hara Edene, e nwesetsa serapa. Ho tloha moo e ne e arohana, e etsa dinoka tse nne. 11Noka ya pele e bitswa Pishone; ke yone e phallang, e tswedipana hara naha yohle ya Hafila, moo ho nang le kgauta. 12Kgauta ya naha eo ke e ntlentle. Ho na le mamina a difate a monko o monake, le majwe a bohlokwa. 13Noka ya bobedi e bitswa Gihone; ke yona e phallang, e tswedipana hara naha ya Kushe. 14Noka ya boraro e bitswa Tigerese; ke yona e fetang ka botjhabela ho Asure. Noka ya bone ke Euferatese.

15Morena Modimo a nka motho, a mmea serapeng sa Edene hore a se leme, a se hlokomele. 16Yaba Morena Modimo o laela motho, o re: “O ka ja difate tsohle tsa serapa ka bolokolohi, 17empa ha e le sefate sa ho tseba botle le bobe, sona o se ke wa se ja, hobane mohla o ka se jang, ruri o tla shwa.”

18Jwale Morena Modimo a re: “Hase hantle hore motho a be inotshi; ke tla mo etsetsa molekane ya mo thusang.”

19Yaba Morena Modimo o bopa diphoofolo tsohle tsa naha ka mobu, le dinonyana tsohle tse fofang, a di tlisa ho motho ho bona hore na a ka di rea mabitso afe. Kamoo motho a ileng a bitsa sebopuoa se seng le se seng se phelang kateng, yaba hoo e se e le lebitso la sona. 20Jwale motho a di rea mabitso; makgomo wohle, le dinonyana tse fofang, le diphoofolo tsohle tsa naha.

Empa ha e le motho yena ha a a ka a fumanelwa molekane ya mo thusang. 21Yaba Morena Modimo o tshwarisa motho boroko bo boholo, mme a kgaleha. Jwale Morena Modimo a ntsha le leng la mahopo a hae, a nto busetsa nama madulong a yona. 22Ka lehopo leo Morena Modimo a le ntshitseng ho motho, a bopa mosadi, a mo tlisa ho motho. 23Yaba motho o re:

“Enwa ke lesapo la masapo a ka,

le nama ya nama ya ka;

o tla bitswa Mosadi,

hobane a ntshitswe ho Monna.”

24Ka baka lena, monna o tla tlohela ntatae le mmae, a matahane le mosadi wa hae, mme ba tla fetoha ntho e le nngwe.Mat. 19:5
Mar. 10:7,8
1 Bakr. 6:16
Bae. 5:31

25Ka bobedi ba bona monna le mosadi wa hae, ba ne ba sa tena letho, empa ba sa hlajwe ke dihlong.

3

Noha e eka mosadi

31Noha e ne e le masene ho feta diphoofolo tsohle tsa naha, tseo Morena Modimo a di entseng. Yaba e re ho mosadi: “Na efela Modimo o itse: ‘Le se ke la ja difate tsohle tse serapeng’?”Tshen. 12:9
20:2

2Mosadi a araba noha, a re: “Re ka ja ditholwana tsa difate tse serapeng, 3empa ha e le ditholwana tsa sefate se bohareng ba serapa, Modimo o itse: ‘Le se ke la di ja, le ho di thetsa le se ke la di thetsa, esere la shwa.’ ”

4Jwale noha ya re ho mosadi: “Ruri ha le ka ke la shwa! 5Modimo o tseba hore mohla le ka se jang, mahlo a lona a tla tutuboloha, le tshwane le Modimo, le tsebe botle le bobe.”

6Mosadi a elellwa hore sefate seo se ka jewa, se bile se kgahla mahlo; le hore se a lakatseha, hobane se hlalefisa motho. Yaba o kgola tse ding tsa ditholwana tsa sona, o a di ja; a ba a fa le monna wa hae, le yena a ja. 7Mahlo a bona bobedi a tutuboloha, mme ba elellwa hore ha ba a tena letho. Ba rokahanya mahaba a sefate sa feiye, ba iketsetsa meitlamo.

Modimo o ahlola motho

8Jwale ba utlwa ha Morena Modimo a bua, ha a ntse a tsamaya hara serapa, moyeng o maphodi wa mantsiboya. Monna le mosadi wa hae ba ipatela Morena Modimo hara difate tsa serapa. 9Morena Modimo a bitsa monna, a re ho yena: “O hokae na?”

10Monna a arabela, a re: “Ke ile ka utlwa ha o ntse o tsamaya mona serapeng, ka tshaba, hobane ha ke a tena letho, mme ka ipata.”

11Jwale Modimo a re: “Ke mang ya o boleletseng hore ha o a tena letho? Na o jele sefate seo ke o laetseng hore o se ke wa se ja?”

12Monna a re: “Mosadi eo o nneileng yena, hore a be le nna, o mphile tse tswang sefateng, mme ka fela ka ja.”

13Jwale Morena Modimo a re ho mosadi: “Ke eng ee, eo o e entseng?”

Mosadi a re: “Noha e ile ya nqhekella, mme ka fela ka ja.”2 Bakr. 11:3
1 Tim. 2:14

14Morena Modimo a re ho noha:

“Hara makgomo wohle,

le diphoofolo tsohle tsa naha,

o rohakehile,

kahobane o entse sena!

O tla holoba ka mpa ya hao,

o je lerole ka matsatsi wohle

a ho phela ha hao.

15Ke tla hlahisa bora

pakeng tsa hao le mosadi,

le pakeng tsa madinyane a hao

le bana ba hae.

Bana ba hae

ba tla kgoba hlooho ya hao;

wena o tla ba loma serethe.”Tshen. 12:17

16A re ho mosadi:

“Ha o ithwetse,

ke tla o atisetsa bohloko.

O tla beleha bana ka bohloko,

o lakatse monna wa hao,

mme yena a o buse.”

17Jwale ho Adama a re:

“Kahobane o mametse polelo

ya mosadi wa hao,

wa ja sefate seo ke ileng ka o laela,

ka re: ‘O se ke wa se ja,’

mobu o rohakehile ka baka la hao.

O tla ja tse tswang ho wona

ka ho sebetsa ka thata,

ka matsatsi wohle a ho phela ha hao.

18Mobu oo

o tla o medisetsa meutlwa,

o o medisetse le tshehlo,

o je meroho ya naha.

3:17,18 —
Bah. 6:8

19O tla ja bohobe

ka mofufutso wa phatla ya hao,

ho fihlela o boela mobung,

hobane o ntshitswe mobung,

o lerole,

mme o tla boela leroleng!”

20Monna a rea mosadi lebitso la Eva, hobane ke yena mma batho bohle ba phelang. 21Yaba Morena Modimo o etsetsa Adama le mosadi wa hae diaparo tsa matlalo, a ba apesa.

Motho o lelekwa serapeng sa Edene

22Morena Modimo a re: “Bonang, motho o se a tshwana le e mong wa rona, ka ho tseba botle le bobe! Jwale a se tshohe a otlolla letsoho la hae, a kgola le sona sefate sa bophelo, a eja, mme a phela kamehla yohle!”Tshen. 22:14
23Yaba Morena Modimo o mo ntsha serapeng sa Edene, hore a yo lema mobu oo a ntshitsweng ho wona. 24A leleka motho. Ka botjhabela ho serapa sa Edene a bea dikerubime, le sabole e tukang malakabe, e tsokotsehelang ka nqa tsohle, ho lebela tsela e yang sefateng sa bophelo.